מדדים
שער אחרון % שינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 343.4 0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 331.04 -0.03 605|605
^ 0-2 שנים 236.43 0.03 605|637
^ 2-5 שנים 267.89 -0.03 605|646
^ 5-10 שנים 339.05 -0.02 605|658
ממשלתיות לא צמודות 402.72 0.08 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 460.9 0.1 700|700
^ 0-2 שנים 323.94 0 700|702
^ 2-5 שנים 427.78 0.002 700|703
^ +5 שנים 601.65 0.22 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 280.84 0.004 701|0
מק"מ 277.42 0 800|0
סטטיסטיקה
שער בסיס 343.28 מחזור 487365
שער פתיחה 343.24 תשואה לפדיון 0.81
שער גבוה 343.49 מח"מ ברוטו 6.12
שער נמוך 343.23 מרווח ממשלתי
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0142 139.39 0.43 45222 1125400
ממשל שקלית 0323 116.99 0.08 44810 1126747
ממשל צמודה 0923 110.32 0.05 31764 1128081
ממשל שקלית 0825 99.95 0.25 27817 1135557
ממשל צמודה 1025 100.3 -0.07 27567 1135912
גליל 5903 154.29 0 22595 9590332
ממשל צמודה 1019 118.86 -0.03 21334 1114750
ממשל שקלית 0327 98.75 0.36 21014 1139344
ממשל צמודה 0517 102.94 0.02 20556 1125905
ממשל שקלית 0324 114.54 0.16 18806 1130848
ממשל צמודה 1020 99.99 -0.01 16493 1137181
ממשל צמודה 0418 123.78 0.04 16094 1108927
ממשל שקלית 0122 122 0.07 15665 1123272
ממשל שקלית 1026 139.64 0.22 12830 1099456
ממשל שקלית 0219 111.39 0.03 12820 1110907
ממשל צמודה 0922 118.18 0 12048 1124056
גליל 5904 156.4 -0.01 10992 9590431
ממשל שקלית 0118 103.86 -0.01 10932 1126218
ממשל משתנה 0520 99.61 0 8606 1116193
ממשל צמודה 0536 175.26 -0.08 8247 1097708
ממשל שקלית 0519 105.84 -0.04 7499 1131770
ממשל שקלית 0120 113.31 -0.04 7070 1115773
ממשל משתנה 1121 99.25 0.02 6282 1127646
ממשל שקלית 0421 101.46 0.02 4800 1138130
ממשל משתנה 0817 100 0 4244 1106970
ממשל צמודה 0841 135.14 -0.07 3391 1120583
ממשל שקלית 1017 101.15 -0.02 3025 1132786
ממשל שקלית 1018 100.57 -0.01 2338 1136548
ממשל שקלית 0347 105.38 0.38 594 1140193
ממשל צמודה 0545 87 -0.15 414 1134865
תחזית אירועים
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.75 20/08/2017 1120583
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2017 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2017 9590431
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.04 21/05/2017 1116193
ממשל צמודה 0517 ריבית 1 21/05/2017 1125905
ממשל צמודה 0536 ריבית 3.99 21/05/2017 1097708
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.04 21/05/2017 1106970
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.04 21/05/2017 1127646
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.24 21/05/2017 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2017 1134865
ממשל שקלית 0421 ריבית 1.01 21/04/2017 1138130
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.52 20/04/2017 1108927
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.25 20/03/2017 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.75 20/03/2017 1130848
ממשל שקלית 0327 ריבית 0.78 20/03/2017 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 0.25 20/03/2017 1140193
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 120.68 120.68 -0.14 5116181
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.59 101.59 -0.15 5121769
PTF אגח ממשלתי 135.28 135.28 -0.14 5112271
TFMM תל בונד צמודות 111.24 111.24 -0.14 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.55 138.55 -0.12 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.42 140.42 -0.09 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.36 103.36 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.9 124.9 -0.11 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.68 103.68 -0.14 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.97 1245.97 -0.12 5126453
איילון מדינה + 20% 124.6 124.6 -0.02 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.37 131.37 -0.05 5103809
אילים מדינה מנוהלת 119.71 119.71 -0.08 5109335
אילים מודל + 15% 228 228.01 -0.06 5101027
אילים תיק אגח + 10% 172.76 172.76 -0.08 5105382
אלומות 5/95 102.03 102.03 -0.11 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.19 169.19 -0.07 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.34 159.34 -0.14 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.51 101.51 -0.09 5122528
אניגמה 5-95 101.03 101.03 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.66 119.66 -0.12 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.35 103.35 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.93 109.93 -0.08 5116553
אפסילון תיק סולידי 123.26 123.26 -0.14 5112735
אקסלנס 5-95 101.66 101.66 -0.09 5114558
אקסלנס אגח כללי 140.58 141.99 -0.06 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 176.53 176.53 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 161.02 161.02 -0.04 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 107.37 107.37 -0.12 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.2 115.2 -0.09 5115753
הראל אגח ממשלתיות 99.5 100 -0.16 5122932
הראל מדינה 117.49 117.49 -0.06 5111885
הראל ממשלתי ללא מניות 124.05 124.05 -0.1 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.37 157.37 -0.1 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.68 101.68 -0.05 5119433
ילין לפידות 5/95 104.75 104.75 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.77 121.77 -0.07 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 105.13 105.13 -0.07 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.96 104.96 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.85 186.85 -0.2 5103239
מגדל 5/95 140.37 140.37 -0.05 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.65 114.65 -0.04 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.92 107.92 -0.06 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.09 112.09 -0.1 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1363.08 1363.08 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.75 112.75 -0.14 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2417.32 2417.32 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 99.97 99.97 -0.02 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.88 100.88 0.55 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.65 223.65 -0.01 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.21 125.21 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.95 101.35 -0.06 5123955
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב אגח מדינה 123.43 123.43 -0.13 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.16 186.16 -0.11 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.12 110.12 -0.06 5116405
מיטב חושן 145.37 145.37 -0.11 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.55 120.55 -0.07 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.08 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.89 104.89 -0.09 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 102 102 -0.19 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.63 116.65 -0.06 5114772
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.89 100.89 -0.06 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.22 91.22 -0.11 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.56 193.56 -0.15 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.92 104.92 -0.11 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 248.49 248.49 0.27 5105762
פסגות סולידית מחלקת 92 92 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.73 132.73 -0.15 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.13 104.13 -0.12 5118666