מדדים
שער אחרון % שינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 341.7 -0.22 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 330.95 -0.33 605|605
^ 0-2 שנים 235.92 -0.05 605|637
^ 2-5 שנים 267.9 -0.12 605|646
^ 5-10 שנים 338 -0.25 605|658
ממשלתיות לא צמודות 399.28 -0.15 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 456.38 -0.18 700|700
^ 0-2 שנים 323.57 0 700|702
^ 2-5 שנים 425.66 -0.02 700|703
^ +5 שנים 590.79 -0.34 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 280.37 0.01 701|0
מק"מ 277.33 -0.01 800|0
סטטיסטיקה
שער בסיס 341.7 מחזור 3481461
שער פתיחה 342.28 תשואה לפדיון 0.9
שער גבוה 342.28 מח"מ ברוטו 5.95
שער נמוך 341.57 מרווח ממשלתי
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
הרכב המדד
ממשל שקלית 0217 105.48 0 547987 1101575
ממשל שקלית 0122 126.37 -0.15 328721 1123272
ממשל צמודה 0517 102.69 -0.04 196339 1125905
ממשל שקלית 1026 137.04 -0.35 177810 1099456
ממשל שקלית 1018 100.4 0 173459 1136548
ממשל צמודה 1020 100.01 -0.11 163126 1137181
ממשל שקלית 0323 119.63 -0.19 162099 1126747
ממשל צמודה 0922 117.8 -0.21 158651 1124056
ממשל שקלית 0825 97.72 -0.39 153025 1135557
ממשל שקלית 0421 100.65 -0.12 139713 1138130
ממשל צמודה 1025 100.26 -0.46 131230 1135912
ממשל שקלית 0324 116.39 -0.23 126655 1130848
גליל 5904 155.63 -0.24 121327 9590431
ממשל שקלית 0142 142.2 -0.69 117122 1125400
גליל 5903 154.29 -0.14 115446 9590332
ממשל צמודה 0418 123.54 -0.05 112633 1108927
ממשל שקלית 0120 117.9 -0.04 106083 1115773
ממשל שקלית 0327 97.37 -0.24 100811 1139344
ממשל צמודה 1019 118.82 -0.1 95380 1114750
ממשל צמודה 0923 109.9 -0.16 90132 1128081
ממשל שקלית 0219 117.15 0.02 67922 1110907
ממשל שקלית 0519 105.58 0 33933 1131770
ממשל שקלית 0118 107.82 0 24071 1126218
ממשל שקלית 1017 101.12 0 9676 1132786
ממשל משתנה 0520 99.44 0.02 8124 1116193
ממשל משתנה 0817 99.99 0 7064 1106970
ממשל צמודה 0536 175.92 -0.77 5151 1097708
ממשל צמודה 0545 87.83 -1.08 3866 1134865
ממשל צמודה 0841 135.5 -0.73 2928 1120583
ממשל משתנה 1121 99.02 0.02 978 1127646
תחזית אירועים
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס
תחזית אירועים
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2017 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2017 9590431
ממשל צמודה 0536 ריבית 3.99 21/05/2017 1097708
ממשל צמודה 0517 ריבית 1 21/05/2017 1125905
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.24 21/05/2017 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2017 1134865
ממשל שקלית 0421 ריבית 1.01 21/04/2017 1138130
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.52 20/04/2017 1108927
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.25 21/03/2017 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.75 21/03/2017 1130848
ממשל שקלית 0327 ריבית 0.78 20/03/2017 1139344
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.04 21/02/2017 1106970
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.04 21/02/2017 1127646
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 21/02/2017 1110907
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.04 21/02/2017 1116193
ממשל שקלית 0217 ריבית 5.5 20/02/2017 1101575
ממשל שקלית 0120 ריבית 5.01 22/01/2017 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.52 22/01/2017 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.52 22/01/2017 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4.01 22/01/2017 1126218
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 120.15 120.15 -0.23 5116181
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.15 101.15 -0.23 5121769
PTF אגח ממשלתי 134.73 134.73 -0.22 5112271
TFMM תל בונד צמודות 110.76 110.76 -0.23 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 137.79 137.79 -0.17 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 139.19 139.19 -0.18 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 102.96 102.96 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 123.8 123.8 -0.14 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 102.66 102.66 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1232.51 1232.51 -0.19 5126453
איילון מדינה + 20% 122.65 122.65 -0.21 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 130.21 130.21 -0.17 5103809
אילים מדינה מנוהלת 119.29 119.29 -0.18 5109335
אילים מודל + 15% 227.13 227.14 -0.16 5101027
אילים תיק אגח + 10% 172.03 172.04 -0.15 5105382
אלומות 5/95 100.28 100.28 -0.26 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 167.6 167.6 -0.23 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 158.13 158.13 -0.25 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.08 101.08 -0.1 5122528
אניגמה 5-95 100.4 100.4 -0.16 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.33 119.33 -0.16 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 102.64 102.64 -0.14 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 108.65 108.65 -0.22 5116553
אפסילון תיק סולידי 122.51 122.51 -0.23 5112735
אקסלנס 5-95 101.41 101.41 -0.11 5114558
אקסלנס אגח כללי 140.12 141.52 -0.09 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 176.34 176.34 -0.1 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 159.44 159.44 -0.21 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 107.33 107.33 -0.18 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 114.68 114.68 -0.18 5115753
הראל אגח ממשלתיות 99.17 99.67 -0.13 5122932
הראל מדינה 117.01 117.01 -0.14 5111885
הראל ממשלתי ללא חברות 123.79 123.79 -0.12 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 156.84 156.84 -0.12 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.55 101.55 -0.09 5119433
ילין לפידות 5/95 104.3 104.3 -0.11 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.06 121.06 -0.17 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 104.39 104.39 -0.12 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.45 104.45 -0.12 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 185.85 185.85 -0.17 5103239
מגדל 5/95 139.89 139.89 -0.14 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.22 114.22 -0.17 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.47 107.47 -0.15 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.67 111.67 -0.13 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1364.08 1364.08 -0.08 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.07 112.07 -0.12 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2413.59 2413.59 -0.11 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 99.8 99.8 -0.08 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.11 101.11 -0.07 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.15 223.15 -0.01 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 124.46 124.46 -0.12 5114780
מיטב 0B סולידית 100.31 100.71 -0.03 5123955
מיטב אגח בניהול שמרני 145.81 145.81 -0.09 5103767
מיטב אגח מדינה 122.75 122.75 -0.15 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.13 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 109.69 109.69 -0.13 5116405
מיטב חושן 144.16 144.16 -0.16 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.01 120.01 -0.14 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.23 101.23 -0.1 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.43 104.43 -0.13 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 101.75 101.75 -0.19 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.57 116.58 -0.06 5114772
מיטב תיק אגח + 20% 112.52 112.52 -0.05 5118237
מנורה מבטחים TOP Government Bonds 140.42 140.42 -0.2 5105077
מנורה מבטחים אגח מדינה 119.01 119.01 -0.12 5114251
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 57.67 57.67 -0.14 5105606
מנורה מבטחים אגח ממשלתי 102.02 102.02 -0.26 5121611
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.01 100.01 -0.13 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 90.79 90.79 -0.11 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.03 193.03 -0.15 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.39 104.39 -0.16 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 242.25 242.25 -0.7 5105762
פסגות סולידית מחלקת 92.86 92.86 -0.11 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.13 113.13 -0.1 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.17 132.17 -0.23 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 103.48 103.48 -0.15 5118666