ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.06 4.67 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.03 3.63 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.04 4.17 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.06 5.3 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.09 5.66 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.16 6.44 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.06 4.59 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.12 5.75 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.04 5.03 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 6.84 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.06 3.94 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.05 5.52 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 2.01 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.04 1.51 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.03 0.81 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 1.7 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 0.95 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.01 1.83 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.01 3.21 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 2.23 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.18 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 1.09 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.08 3.19 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 2.57 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 2.19 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.01 1.92 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.03 3.26 008|143|000
+ מניות בארץ 0.21 13.47 002|000|000
^ ת"א 35 0.01 3.71 002|017|046
^ ת"א 125 0.27 10.65 002|017|047
^ ת"א 90 0.64 23.03 002|017|048
^ יתר -0.27 8.6 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.08 14.43 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.08 18.63 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.17 18.1 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.43 -3.86 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.25 14.76 002|019|000
+ קרן כספית -0.02 -0.62 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.24 -7.91 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.24 -7.58 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.22 15.97 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.96 14.14 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 3.17 003|021|061
^ מניות אסיה 1.12 23.61 003|021|100
^ מניות סין 0.37 18 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.08 12.38 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.16 21.88 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.05 10.46 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.51 17.91 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.55 22.03 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.41 -7.14 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.19 15.47 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.05 10.6 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.38 18.07 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.31 11.82 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.04 -2.9 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.16 -6.42 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.28 -0.29 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.16 -5.42 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.11 1.39 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.12 -5.81 011|140|000
גמישות 0.09 9.75 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.41 13.87 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.57 17.04 006|025|000
^ ממונפות אחר 0 4.83 006|096|000
+ אגד קרנות -0.04 -2.32 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 2.65 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.11 -5.66 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.07 121|114|117
חו"ל כללי 0.09 -2.16 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.49 -9.34 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.49 -9.34 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.05 13.41 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.05 13.41 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.77 108.77 0.03 5118435
FOREST 10/90 100.19 100.19 0.04 5125265
FOREST 20/80 110.84 110.84 0.06 5118674
FOREST אגח ! 180.48 180.48 0.06 5108519
Forest עיטם ! 213.66 213.66 0.07 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 112.57 112.57 0.2 5118450
MTF 10/90 123.8 123.8 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 103.41 103.41 0.04 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.03 109.03 0.2 5119615
MTF 20/80 125.93 125.93 0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 112.19 112.19 0.21 5118971
MTF 25/75 105.6 105.6 0.17 5121504
MTF 30/70 104.88 104.88 0.08 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.34 108.34 0.01 5118989
PROFOUND אגח 101.04 101.04 0 5124888
PTF 10/90 השקעות ישראל 108.21 108.21 0.02 5119920
PTF 20/80 104.66 104.66 0.02 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 109.04 109.04 0 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 101.67 101.67 0.23 5125141
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 109.53 109.53 0.03 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 101.32 101.32 0.03 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 139.7 139.7 0.01 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 107.12 107.12 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 115.66 115.66 0.04 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 183.07 183.07 0.05 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 105.69 105.69 0.07 5122791
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 207.75 207.75 0.06 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 111.13 111.13 0.09 5120001
אושן 10/90 109.77 109.77 0.08 5119979
אושן 20/80 105.43 105.43 0.08 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 147.78 147.78 0.03 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.3 117.3 0.04 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 131.97 131.97 0.05 5116082
אי.בי.אי 20/80 112.4 112.4 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.96 90.96 0.04 5107420
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 101.53 101.53 0.36 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 169.41 169.41 0.05 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1205.21 1205.21 0 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2944.6 2944.6 -0.01 5126479
איביאי 10/90 115.35 115.35 0.02 5118310
איביאי 15/85 109.26 109.26 0.01 5119417
איביאי 30/70 111.11 111.11 0.14 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 106.4 106.4 0.09 5120662
איביאי גיא 20/80 2381.27 2381.27 0.04 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 107.38 107.38 0 5119706
איביאי סל 25/75 106.86 106.86 0.01 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 104.48 104.48 0.01 5122403
איביאי תיק אגח כללי 116.33 116.33 0.02 5117619
איילון ' 20/80 93.42 93.42 0.02 5112925
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 138.61 138.61 0.01 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 185.38 185.38 0.17 5106604
איילון 10/90 פרימיום 209.15 209.15 0.05 5101795
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 115.42 115.42 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 122.5 122.5 0.01 5108022
איילון מודל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.23 115.23 0.05 5118625
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.26 152.26 0.01 5104385
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.21 119.21 0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.4 128.4 0.08 5109384
אילים 10/90 102.48 102.48 0.06 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2987.79 2987.93 -0.04 5126271
אילים תיק אגח + 25% 100.64 100.65 0.03 5124953
אימפקט 20/80 113.22 113.22 -0.03 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.6 105.6 0.01 5120183
אלומות 10/90 169.5 169.5 0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 253.73 253.73 0.01 5100284
אלומות 30/70 148.1 148.1 0.13 5109319
אלומות קבין 20/80 112.18 112.18 0.24 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 100.05 100.05 0.12 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.21 159.21 0.02 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 157.61 157.61 0.06 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 111.27 111.27 0.24 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 121.61 121.61 0.05 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 144.53 144.53 0.02 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 574.95 574.95 0.05 5126727
אלטשולר 10-90 140.88 140.88 -0.03 5115167
אלטשולר 25-75 194.73 194.73 0.17 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.23 106.23 0.01 5118005
אלטשולר שחם 20/80 153.08 153.08 0.06 5114236
אלטשולר שחם 50-50 103.1 103.1 0.25 5124615
אלטשולר שחם אופקים 109.42 109.42 0.14 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 107.92 107.92 0.04 5119102
אלטשולר שחם עוקבת תיק ללא מניות – בנק מזרחי 173.32 173.32 -0.03 5110564
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 104.78 104.78 0.21 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.1 115.1 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.8 103.8 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 117.36 117.36 0.31 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 102.83 102.83 0.1 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 107.89 107.89 0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 137.32 137.32 0.02 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.97 113.97 0.02 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.97 107.97 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 124.35 124.35 -0.04 5118260
אנליסט ! אגח 176.45 176.45 0.09 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 106.89 106.89 0.03 5119672
אנליסט 10/90 134.63 134.63 0.01 5114350
אנליסט 15/85 102.26 102.26 0.02 5123450
אנליסט 20/80 140.41 140.41 0.11 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 130.07 130.07 0.02 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 122.92 122.92 0.02 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 131.85 131.85 0.05 5113709
אנליסט פיזור רחב 10/90 113.73 113.73 0.04 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 100.38 100.38 0.01 5125109
אפסילון ! 10/90 105.13 105.13 0.05 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 134.06 134.06 0.04 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.53 135.53 0.01 5112719
אפסילון 25/75 208.63 208.63 0.12 5101480
אפסילון 30/70 590.26 590.26 0.03 5126776
אפסילון אגח ללא מניות 132.56 132.56 0 5112701
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 125.05 125.05 0.04 5108345
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 136.32 136.32 0.04 5112727
אפסילון תיק מנוהל 80.56 80.56 0.15 5100953
אקסיומה אגח + 30% 131.29 131.29 0.15 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 159.96 159.96 0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.36 117.36 0.05 5115613
אקסלנס ! נקסוס 106.36 107.42 0.05 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 109.07 109.07 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 109.73 109.73 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 109.86 109.86 0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 105.33 105.33 0.06 5120969
אקסלנס 15-85 149.71 149.71 0.06 5105192
אקסלנס 2025 XLC 114.49 114.49 0.1 5109558
אקסלנס 20-80 840.3 840.3 0.03 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 128.71 128.71 0.09 5112792
אקסלנס 30-70 112.41 112.41 0.1 5119300
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 109.94 109.94 0.05 5120787
אקסלנס אגח 937.77 937.77 0.02 5113352
אקסלנס אגח + 15 107.82 107.82 0.06 5121082
אקסלנס אגח עד 2021 100.91 100.91 0.05 5121231
אקסלנס יופיטר - 44.71 45.16 0.22 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 153.95 153.95 0 5103056
אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 169.64 169.64 0.06 5102421
אקסלנס תיק 20-80 110.47 110.47 0.19 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.34 123.34 0.06 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.98 93.98 0.04 5114533
ברומטר אגח 15/85 192.15 192.15 0.05 5105267
ברק 10/90 103 103 0.12 5121074
ברק 20/80 105.91 105.91 0.19 5123849
דולפין 10/90 105.29 105.29 0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.08 122.08 0.04 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 104.47 104.47 0.02 5119862
דיביאם 25/75 186.66 186.66 0.03 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 108.89 108.89 0.04 5119805
הורייזן 30/70 119.26 119.26 0.11 5118948
הורייזן אגח דינמית 124.22 124.22 0.1 5118955
הראל ! Total Return 103.06 103.06 0.07 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 424.78 424.78 0.08 5120936
הראל ! אגח פלוס 121.86 121.86 0.24 5112966
הראל ! דינמית 10/90 128.36 128.36 0.02 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1282 1282 0.05 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.1 104.1 0.06 5119458
הראל 10/90 פלוס 117.49 117.49 -0.03 5115548
הראל 15/85 127.21 127.21 0.04 5106406
הראל 20/80 פלוס 93.82 93.82 0.03 5102884
הראל 30/70 פלוס 95.83 95.83 0.27 5115555
הראל אגח ללא מניות 4047.2 4047.2 0.03 5111059
הראל מחקה 10/90 141.5 141.5 0.04 5112586
הראל מחקה 15/85 106.65 106.65 0.06 5120365
הראל מחקה 20/80 125.84 125.84 0.05 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 103.43 103.43 0.01 5121801
הראל מנוהלת 20% 2542.43 2542.43 0.19 5111216
הראל נבחרת 10/90 119.26 119.26 0.07 5104823
הראל נבחרת 20/80 137.88 137.88 0.09 5106422
הראל נבחרת 30/70 127.12 127.12 0.06 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 111 111 0.06 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.86 45.86 0.07 5102488
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.26 110.26 0.04 5117841
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.14 151.14 0 5110929
הראל פיא 10/90 169.16 169.16 0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 121.04 121.04 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 71.68 71.68 0.03 5115290
הראל פיא 30/70 205.4 205.4 0.06 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 63.62 63.62 0 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 112.75 115.01 0.13 5117460
הראל פיא מעורבת 12059.39 12059.39 0.11 5110176
הראל תיק מנוהל 101.72 101.72 0.35 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.31 120.31 0.01 5115449
טנדם מסלול 10/90 103.19 103.19 0.07 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 112.23 112.23 0.05 5119243
ילין לפידות ! Total Return 112.69 112.69 0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.15 152.15 0.05 5108915
ילין לפידות 10/90 129.34 129.34 0.02 5115704
ילין לפידות 20/80 141.33 141.33 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 112.63 112.63 0.13 5122239
ילין לפידות 25/75 117.03 117.03 0.14 5118617
ילין לפידות 30/70 115.67 115.67 0.15 5121728
ילין לפידות אגח כללי 173.19 173.19 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.95 126.95 0.01 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.38 117.38 0.05 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 143.45 143.45 0 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.08 116.08 -0.01 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.06 101.06 0.23 5125042
ילין לפידות עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי 114.73 114.73 0.03 5117304
ילין לפידות תיק LV 100.65 100.65 0.05 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.21 104.21 0.05 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 171.07 171.07 0.04 5107495
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 105.24 105.24 0.15 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 100.97 100.97 0.2 5125026
יצירה 20/80 104.62 104.62 0.11 5124243
יצירה 30/70 104.7 104.7 0.24 5124227
כוון אגח 15/85 90.84 90.84 0.1 5107958
כוון אגח דינמית 233.39 233.39 0.15 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.55 144.55 0.03 5109624
כרמים אגח כללי 110.4 110.4 0 5108147
להבה ! אגח + 10% 157.56 157.56 0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.88 118.88 0.03 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 729.06 729.07 0.2 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 154.06 154.06 0.03 5106208
מגדל 10/90 188.68 188.68 0.07 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 164.27 164.27 0.05 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 133.6 133.6 0.05 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.76 119.76 0.08 5115332
מגדל 15/85 99.24 99.24 0.03 5104245
מגדל 20/80 165.55 165.55 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 120.24 120.24 0.05 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 135.99 135.99 0.06 5113485
מגדל 25/75 פלוס 97.78 97.78 0.08 5101191
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.42 187.42 -0.25 5102678
מגדל אגח + 10% 156.77 157.55 0.01 5102637
מגדל אגח + 20% 6511.14 6544.23 0.12 5131099
מגדל אגח דינמית 101.28 101.28 0.06 5124789
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.29 113.29 0.05 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1409.21 1409.23 0.2 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 0.04 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.81 188.81 0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 222.11 222.12 0.04 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.57 113.57 0.04 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 185.64 185.65 0.06 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 111.78 111.78 0.13 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.75 107.75 -0.02 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 102.36 102.36 0.08 5122379
מגדל תיק השקעות 112.42 112.42 0.1 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.03 109.03 -0.01 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 101.75 101.75 0.15 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 146.86 146.87 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.63 112.63 0.09 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 122.64 122.64 0.07 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.68 105.68 -0.14 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 101.24 101.24 0.1 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 120.08 120.08 -0.05 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.13 108.13 -0.11 5119540
מור 10/90 110.38 110.38 0.05 5121587
מור 15/85 108.87 108.87 0.05 5119821
מור 20/80 111.59 111.59 0.09 5122726
מור אגח ישראל 102.77 102.77 0.04 5123294
מור אגח פלוס 195.61 195.61 0.08 5107693
מור מעשר אגח 154.94 154.94 0.03 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 118.15 118.15 0.07 5119086
מור תיק השקעות 101.47 101.47 0.13 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.62 110.62 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 134.39 134.39 0.04 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.5 142.5 0.05 5116397
מיטב 10/90 109.34 109.34 0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 85.68 85.68 0.18 5115480
מיטב 15/85 106.06 106.06 0.09 5123864
מיטב 20/80 110.51 110.51 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 155.22 155.22 0.1 5106109
מיטב 25/75 פלוס 101.73 101.93 0.15 5125117
מיטב 30/70 182.53 182.53 0.19 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 95.8 95.8 0.05 5118716
מיטב אגח 106.7 106.7 0.01 5123138
מיטב אגח + 10% 107.02 107.02 0.05 5123872
מיטב אגח + 20% 119.13 119.13 0.04 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.06 115.06 0.05 5120886
מיטב אקטיבית 25/75 184.05 184.05 0.06 5104211
מיטב מודל + 15% 104.03 104.03 0.03 5107727
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.03 147.03 0.01 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 96.66 96.66 0.04 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 139.84 139.84 0.09 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.17 155.17 0.04 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.54 56.1 0.05 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.6 108.61 0.08 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 115.81 115.81 0.04 5120704
סיגמא 10/90 147.2 147.2 0.05 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 117.73 117.73 0.04 5120720
סיגמא 15/85 107.21 107.21 0.06 5123229
סיגמא 20/80 115 115 0.06 5120688
סיגמא 30/70 108.72 108.72 0.08 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.88 154.88 0.03 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.84 120.84 0.01 5113527
סיגמא תיק השקעות 122.29 122.29 0.03 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.68 102.68 0.05 5123831
סלע 10/90 103.09 103.09 0.08 5123823
פורטה 20/80 101.89 101.89 0.07 5125000
פיטנגו אגח כללי 165.89 165.89 0.04 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.47 122.47 0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 143.61 143.61 0.06 5110408
פסגות 10/90 156.5 156.5 0.03 5109012
פסגות 10/90 פלוס 131.59 131.59 0.14 5111968
פסגות 25/75 פלוס 150.2 150.2 0.13 5110945
פסגות 30/70 167.24 167.24 0.13 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.89 110.89 -0.01 5118567
פסגות אגח 108.49 108.49 0.14 5122049
פסגות אגח אקטיבי 103.3 103.3 0.16 5120589
פסגות אגח מאוזן 122.91 122.91 0.08 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 146.52 146.52 0.22 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 111.89 111.89 0.11 5122072
פסגות אופקים 76.05 76.05 0.04 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.61 130.61 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.98 131.98 0.03 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 117.7 117.7 0.06 5118906
פסגות ניהול השקעות 107.91 107.91 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.5 115.77 0.07 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.28 106.28 0.03 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.04 172.04 0.07 5105788
פסגות פוטנציאל אגח 122.15 122.15 0.13 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.28 163.28 0.08 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 157.84 157.84 0.04 5103429
פסגות פרימיום 204.19 204.19 0.24 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.8 127.8 0.02 5113287
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.83 108.83 0.15 5121355
קסם KTF 10-90 132.2 132.2 -0.01 5114384
קסם KTF 15-85 106.17 106.17 0 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.22 114.22 0 5118229
תטא אגח כללי לכל עת 163.76 163.77 -0.15 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.67 103.67 0.01 5124458
תכלית TTF 10/90 89.34 89.34 0.03 5115837
תכלית TTF 15/85 128.29 128.29 0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 113.51 113.51 0.04 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.64 106.64 0 5120829
תכלית 20/90 TTF 119.72 119.72 0.18 5118724
תלתן 10/90 85.97 85.97 0.06 5108287
תלתן אגח ללא מניות 104.88 104.88 0.03 5123187
תמיר פישמן 10/90 133.51 133.51 0.06 5114426
תמיר פישמן 10/90' פלוס 106.4 106.4 0.09 5115811
תמיר פישמן 15/85 179.79 179.79 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 102.17 102.17 0.13 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.28 114.28 0.04 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 122.64 122.64 0.09 5116298