ענף
% שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.06 4.02 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.02 2.57 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.04 3.47 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 4.96 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.12 4.64 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.18 8.1 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.05 4.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 8.64 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.08 3.42 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0 3.99 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.05 3.85 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 3.82 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.02 0.66 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.05 1.8 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.05 0.17 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.04 -0.9 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.05 -0.34 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 -0.02 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.02 1.45 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.04 3.01 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.01 0.88 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.09 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 0.44 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.06 0.48 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.03 0.88 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 0.63 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 1.5 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.03 2.35 008|143|000
+ קרן כספית 0 -0.1 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.06 007|026|000
^ כספית דולר 0.05 -2.25 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.06 -1.96 007|027|132
+ מניות בארץ 0.28 16.72 002|000|000
^ ת"א 35 0.28 -5.99 002|017|046
^ ת"א 125 0.22 7.16 002|017|047
^ ת"א 90 0.22 24.72 002|017|048
^ יתר 0.07 27.69 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.06 20.91 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.26 27.5 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.31 10.59 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.42 23.49 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.4 18.52 002|019|000
+ מניות בחו"ל 0.04 10.09 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.51 9.83 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.2 003|021|061
^ מניות אסיה 0.26 15.18 003|021|100
^ מניות סין 0.51 11.27 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.01 11.35 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.02 14.52 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.06 8.51 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.85 0.38 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.03 12.77 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.38 -3.88 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.25 7.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.15 5.62 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.05 10.34 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.1 4.14 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.01 0.49 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.02 -0.08 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.31 -6.81 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.05 0.28 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0 1.45 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.02 -0.45 011|140|000
גמישות 0.23 12.36 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.2 7.71 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.26 8.32 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.06 6.04 006|096|000
+ אגד קרנות 0.01 1.35 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.3 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0.26 7.23 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.02 1.3 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.1 121|114|117
חו"ל כללי 0.13 -1.92 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.23 -3.28 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.23 -3.28 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.2 10.81 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.2 10.81 013|043|000
סטטיסטיקה
סטיית תקן 1.59 תשואה שבועית 0.24
שארפ 2.5 ת. מתחילת החודש 0.58
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.33
דמי ניהול 0.812 ת. 3 חודשים 1.46
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
Forest עיטם ! 209.96 209.96 0.02 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
MTF אגח מאוזנת 105.91 105.91 0.01 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.51 107.51 0.03 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 128.06 128.06 0.02 5116082
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 165.37 165.37 0.03 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איביאי תיק אגח כללי 114.02 114.02 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.29 134.29 0.08 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 182.5 182.5 0.19 5106604
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0.02 5106091
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.76 116.76 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.27 127.27 0.02 5109384
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 130.46 130.46 0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.45 154.45 0.01 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.91 563.91 0.07 5126727
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.68 170.68 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.01 5118005
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.39 105.39 0.05 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.15 134.15 0.04 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט ! אגח 172.47 172.47 0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.28 104.28 0.04 5119672
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 127.12 127.12 0.02 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 131.69 131.69 0.05 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אפסילון ללא מניות 130.53 130.53 0.06 5112701
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אפסילון תיק מנוהל 79.48 79.48 0.18 5100953
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 157.41 157.41 0.04 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.62 115.62 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.44 105.48 0.04 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 2025 XLC 111.51 111.51 0.07 5109558
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס אגח 928.55 928.55 0.03 5113352
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0.03 5121231
אקסלנס יופיטר - 43.81 44.25 -0.02 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 150.82 150.82 0.02 5103056
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.05 120.05 0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.2 347.2 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.06 94.06 0.02 5114533
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 102.74 102.74 0.03 5119862
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 106.47 106.47 -0.04 5119805
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל ! Total Return 101.51 101.51 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.59 418.59 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.33 120.33 0.1 5112966
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1261.14 1261.14 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.3 102.3 0.06 5119458
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל אגח ללא מניות 3974.8 3974.8 0.05 5111059
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.9 145.9 0.03 5110929
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.03 66.03 -0.02 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל פיא מעורבת 11631.73 11631.73 0.27 5110176
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.47 118.47 0.04 5115449
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות ! Total Return 111.06 111.06 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.84 150.84 0 5108915
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
ילין לפידות תיק LV 100.21 100.21 0.01 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.82 112.82 0.02 5117304
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 102.25 102.25 0.2 5123963
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.97 116.97 -0.03 5114392
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
יצירה 30/70 99.8 99.8 0.04 5124227
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.26 141.26 0.08 5109624
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אגח ללא מניות 112.64 112.64 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.45 112.45 0.04 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.79 107.32 0.08 5120407
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.2 107.2 0.13 5119540
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מור אגח ישראל 101.51 101.51 0.02 5123294
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.04 140.05 0.01 5116397
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אגח 103.98 103.98 0.04 5123138
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.48 113.48 0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.45 146.45 0.02 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.91 152.91 0.01 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.38 112.38 0.04 5120704
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.58 151.58 0.03 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.3 101.3 0.01 5123831
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.53 120.53 0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.25 140.25 0.06 5110408
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אגח אקטיבי 100.71 100.71 0.1 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.52 119.52 0.05 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות פוטנציאל אגח 121.19 121.19 0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.58 161.58 0.03 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות פרימיום 200.54 200.54 0.35 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.29 125.29 0.04 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.36 105.36 0.01 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.55 111.55 0.02 5118229
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.92 100.92 0.03 5124458
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.04 104.04 0.03 5120829
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תלתן אגח ללא מניות 101.97 101.97 0.01 5123187
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.13 113.13 0.03 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298