ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.01 4.92 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.02 4.2 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.02 4.44 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.02 5.39 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 5.94 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.09 5.88 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.01 4.78 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.01 5.01 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 5.24 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.16 7.32 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.01 4.14 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.03 5.78 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.05 3.09 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.71 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 1.53 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.71 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.02 1.95 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.07 3.12 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.07 3.32 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.91 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.12 3.14 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.22 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 1.32 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.25 5.56 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.13 3.63 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.12 3.17 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.08 2.27 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 3.35 008|143|000
+ מניות בארץ 0.04 10.68 002|000|000
^ ת"א 35 0.26 2.03 002|017|046
^ ת"א 125 0.17 8.3 002|017|047
^ ת"א 90 0.05 18.52 002|017|048
^ יתר 0.17 3.63 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.07 11.82 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.34 17.87 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.32 9.9 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.08 -11.95 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.05 11.94 002|019|000
+ קרן כספית -0.08 -0.72 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.09 007|026|000
^ כספית דולר -0.62 -6.69 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.62 -6.34 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.63 15.17 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.93 21.41 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.64 003|021|061
^ מניות אסיה -0.53 21.87 003|021|100
^ מניות סין -1.53 22.29 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -1.01 11.57 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.42 20.73 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.11 10.55 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.03 20.13 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.3 14.37 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.02 -0.48 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.81 14.79 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.78 11.93 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.46 13.43 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.82 11.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.4 -0.21 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.59 -3.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.17 6.56 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.52 -2.78 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.19 3.62 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.6 -3.01 011|140|000
גמישות -0.07 8.76 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.37 16.25 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.47 19.67 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.06 5.45 006|096|000
+ אגד קרנות -0.4 -0.85 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.03 3.43 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.64 -3.19 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.11 121|114|117
חו"ל כללי -0.18 -0.77 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.27 -10.49 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.27 -10.49 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.87 12.31 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.87 12.31 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 109.16 109.16 0.01 5118435
FOREST 10/90 100.47 100.47 -0.03 5125265
FOREST 20/80 111.15 111.15 -0.01 5118674
FOREST אגח ! 181 181 -0.02 5108519
Forest עיטם ! 214.29 214.29 0 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 113.61 113.61 -0.06 5118450
MTF 10/90 124.52 124.52 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 103.77 103.77 0.01 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.58 109.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 126.59 126.59 0.11 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 113.1 113.1 -0.06 5118971
MTF 25/75 106.22 106.22 -0.04 5121504
MTF 30/70 105.7 105.7 -0.01 5122155
MTF אגח מאוזנת 108.95 108.95 0.06 5118989
PROFOUND אגח 101.24 101.24 0.07 5124888
PTF 10/90 השקעות ישראל 108.57 108.57 0.07 5119920
PTF 20/80 104.94 104.94 0.1 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 109.22 109.22 -0.05 5119227
א.ש SmartBeta 30/70 102.45 102.45 -0.23 5125141
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 110.25 110.25 -0.02 5120381
אדמונד דה רוטשילד 20/80 101.94 101.94 0.04 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 140.31 140.31 0.01 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 107.92 107.92 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 116.12 116.12 0.02 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 184.17 184.17 -0.04 5104971
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 106.36 106.36 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 208.41 208.41 0.03 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 111.55 111.55 -0.02 5120001
אושן 10/90 110.31 110.31 -0.01 5119979
אושן 20/80 105.74 105.74 -0.03 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 148.17 148.17 0.05 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.79 117.79 0.08 5122593
אזימוט 25/75 דיבידנד 5126065
אזימוט אגח ללא מניות 132.44 132.44 0.01 5116082
אי.בי.אי 20/80 113.26 113.26 0.05 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 91.71 91.71 0.04 5107420
אי.בי.אי. תיק השקעות מנוהל 50/50 102.13 102.13 -0.41 5125190
איביאי ! אגח ללא מניות 170.54 170.54 0.02 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1214.72 1214.72 0.04 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2969.03 2969.03 0.06 5126479
איביאי 10/90 116.13 116.13 0.05 5118310
איביאי 15/85 110.42 110.42 0.06 5119417
איביאי 30/70 112.57 112.57 -0.18 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 107.14 107.14 -0.17 5120662
איביאי גיא 20/80 2399.33 2399.33 0.03 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 108.14 108.14 0.1 5119706
איביאי סל 25/75 107.54 107.54 0.08 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 104.89 104.89 0.08 5122403
איביאי תיק אגח כללי 117.04 117.04 0.03 5117619
איילון ' 20/80 94.14 94.14 0.07 5112925
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.54 139.54 0.02 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 186.55 186.55 -0.17 5106604
איילון 10/90 פרימיום 210.2 210.2 0.06 5101795
איילון 25/75 116 116 -0.24 5117650
איילון מודל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.37 116.37 0.09 5118625
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.9 152.9 0.06 5104385
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 123.03 123.03 0.06 5108022
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.77 119.77 0.04 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.77 128.77 0.09 5109384
אילים 10/90 102.21 102.21 0.03 5123286
אילים 20/80 MA 100.08 100.08 0.1 5125794
אילים 30/70 MA 99.75 99.75 0.16 5125786
אילים 50/50 MA 99.73 99.73 0.15 5125778
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.05 100.05 0.06 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 100.17 100.17 0.05 5125737
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.21 100.21 -0.01 5125729
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.34 100.34 0.09 5125745
אילים תיק אגח + 20% 2984.11 2984.26 0.04 5126271
אילים תיק אגח + 25% 101.04 101.05 0.12 5124953
אימפקט 20/80 113.37 113.37 0.1 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 105.87 105.87 0.15 5120183
אלומות 10/90 169.89 169.89 0.09 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 254.44 254.44 0.12 5100284
אלומות 30/70 148.52 148.52 0.18 5109319
אלומות מודל כמותי אגח כללי 5125547
אלומות קבין 20/80 112.85 112.85 -0.12 5121439
אלומות תיק השקעות 50/50 100.86 100.86 0.1 5125273
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.9 159.9 0.11 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 158.73 158.73 0.15 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 112.29 112.29 -0.17 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 123.02 123.02 0.2 5115308
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 145.26 145.26 0.01 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 575.85 575.85 -0.14 5126727
אלטשולר 10-90 141.33 141.33 0.06 5115167
אלטשולר 25-75 195.01 195.01 -0.21 5105705
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.45 106.45 -0.05 5118005
אלטשולר שחם 15-85 100.03 100.03 0.08 5126164
אלטשולר שחם 20/80 153.92 153.92 0.1 5114236
אלטשולר שחם 35-65 99.93 99.93 -0.07 5126180
אלטשולר שחם 50-50 103.48 103.48 -0.18 5124615
אלטשולר שחם אגח דינמית 108.33 108.33 0.09 5119102
אלטשולר שחם אופקים 109.72 109.72 -0.14 5119771
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 105.37 105.37 -0.1 5122825
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.7 115.7 0.08 5118302
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 173.76 173.76 0.05 5110564
אלפא ביתא 20/80 103.89 103.89 -0.02 5124185
אלפא טק 0A! אגח כללי ללא מניות 5125828
אלפי בנדק 10/90 99.9 99.9 0.04 5125216
אלפי בנדק 20/80 117.65 117.65 -0.1 5121363
אלפי בנדק 30/70 99.74 99.74 0.06 5125208
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 103.38 103.38 0.06 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.49 108.49 0.03 5119359
אניגמה 30/70 5126248
אניגמה אגח ללא מניות 138.1 138.1 0.04 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 114 114 0.02 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.12 108.12 0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.96 123.96 0.05 5118260
אנליסט ! אגח 177.31 177.31 0.01 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.43 107.43 0.03 5119672
אנליסט 10/90 135.25 135.25 0.06 5114350
אנליסט 20/80 141.03 141.03 -0.16 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 130.89 130.89 0.05 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 123.32 123.32 0.06 5113725
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.71 102.71 0.08 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.51 132.51 0.06 5113709
אנליסט פיזור רחב 10/90 114.32 114.32 0.04 5118963
אנליסט פיזור רחב 20/80 101.05 101.05 0.06 5125109
אפסילון ! 10/90 105.65 105.65 0.05 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 135.11 135.11 0.01 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 136.67 136.67 0.01 5112719
אפסילון 20/80 591.49 591.49 0.15 5126776
אפסילון 25/75 209.52 209.52 0.08 5101480
אפסילון אגח ללא מניות 133.42 133.42 0.04 5112701
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 137.09 137.09 0.07 5112727
אפסילון תיק מנוהל 81.02 81.02 -0.16 5100953
אקסיומה אגח + 10% 99.91 99.91 0.02 5125497
אקסיומה אגח + 30% 132.54 132.54 0.05 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 160.71 160.71 0.01 5108774
ברומטר אגח 15/85 193.31 193.31 0.05 5105267
ברק 10/90 103.09 103.09 0.08 5121074
ברק 20/80 105.78 105.78 0.08 5123849
דולפין 10/90 105.74 105.74 -0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 120.31 120.31 0.09 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 104.75 104.75 0.07 5119862
דיביאם ! 10/90 140.46 140.46 0.04 5107743
דיביאם 25/75 186.69 186.69 0.06 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 109.33 109.33 0.02 5119805
הורייזן 30/70 120.11 120.11 -0.02 5118948
הורייזן אגח דינמית 125.22 125.22 0 5118955
הראל ! Total Return 103.35 103.35 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 425.92 425.92 0 5120936
הראל ! אגח פלוס 122.44 122.44 -0.13 5112966
הראל ! דינמית 10/90 128.54 128.54 0.05 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1284.4 1284.4 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.52 104.52 -0.01 5119458
הראל 10/90 פלוס 117.93 117.93 0.02 5115548
הראל 15/85 127.66 127.66 0.1 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 45.91 45.91 -0.13 5102488
הראל 20/80 פלוס 94.16 94.16 0.13 5102884
הראל 30/70 פלוס 96.28 96.28 -0.04 5115555
הראל אגח כללי ממוקדת 99.9 99.9 0.13 5124680
הראל אגח ללא מניות 4065.82 4065.82 0.09 5111059
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 99.85 99.85 -0.02 5124912
הראל חושן 99.79 100.79 -0.13 5125281
הראל מחקה 10/90 142.55 142.55 0.01 5112586
הראל מחקה 15/85 107.49 107.49 0.08 5120365
הראל מחקה 20/80 127 127 0.02 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 104.09 104.09 0.06 5121801
הראל מנוהלת 20% 2539.2 2539.2 -0.11 5111216
הראל נבחרת 10/90 119.69 119.69 0.05 5104823
הראל נבחרת 20/80 138.04 138.04 0.09 5106422
הראל נבחרת 30/70 127.41 127.41 0.02 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 111.29 111.29 -0.03 5117239
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.82 110.82 0.03 5117841
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.96 151.96 0.04 5110929
הראל פיא 10/90 169.12 169.12 0 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 121.27 121.27 0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 70.89 70.89 0.03 5115290
הראל פיא 30/70 205.5 205.5 0.06 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 62.75 62.75 0.03 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 113.58 115.85 -0.15 5117460
הראל פיא מעורבת 11991.66 11991.66 -0.01 5110176
הראל תיק מנוהל 101.75 101.75 -0.18 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.92 120.92 0.01 5115449
טנדם 10/90 103.78 103.78 -0.16 5119896
טנדם 20/80 101.78 101.78 -0.18 5122247
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 112.44 112.44 0.03 5119243
ילין לפידות ! Total Return 113 113 0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.44 152.44 -0.01 5108915
ילין לפידות 10/90 129.6 129.6 0.03 5115704
ילין לפידות 20/80 141.63 141.63 0.05 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 113.01 113.01 -0.11 5122239
ילין לפידות 25/75 117.34 117.34 -0.11 5118617
ילין לפידות 30/70 115.99 115.99 -0.14 5121728
ילין לפידות אגח כללי 173.25 173.25 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 127.17 127.17 0 5115886
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.62 117.62 -0.03 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק 15 בנק מזרחי 144.03 144.03 0.08 5115092
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.66 116.66 0.06 5117312
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.72 101.72 -0.18 5125042
ילין לפידות עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי 114.9 114.9 0.05 5117304
ילין לפידות תיק LV 100.85 100.85 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.2 104.2 0 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.87 170.87 0.04 5107495
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 105.58 105.58 -0.17 5123963
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל + 10% 101.3 101.3 -0.09 5125026
יצירה 20/80 105.24 105.24 0.1 5124243
יצירה 30/70 105.46 105.46 -0.24 5124227
כוון אגח 15/85 90.85 90.85 0 5107958
כוון אגח דינמית 233.04 233.04 -0.03 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.85 144.85 0 5109624
כרמים אגח כללי 110.94 110.94 0.03 5108147
להבה ! אגח + 10% 157.9 157.9 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 119.5 119.5 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 731.2 731.21 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 154.84 154.84 -0.03 5106208
מגדל 10/90 189.43 189.43 0.01 5102710
מגדל 10/90 Buy Side 99.79 99.79 0.03 5125406
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 165.21 165.22 0.05 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 134.2 134.2 0.05 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 120.31 120.32 0.03 5115332
מגדל 20/80 166.49 166.49 0.01 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 99.69 99.69 0.05 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 121.13 121.13 0.07 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 136.43 136.43 0.07 5113485
מגדל 25/75 פלוס 98.05 98.05 0.1 5101191
מגדל 30/70 Buy Side 99.69 99.69 0.1 5125422
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.66 186.66 -0.01 5102678
מגדל אגח + 10% 157.29 158.09 0.03 5102637
מגדל אגח + 20% 6541.5 6574.84 -0.03 5131099
מגדל אגח דינמית 102.32 102.32 0.06 5124789
מגדל אפיקים אגח ! 1413.25 1413.27 -0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 127.13 127.14 -0.03 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 189.17 189.18 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 218.39 218.4 0.01 5131115
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.86 113.86 -0.04 5104831
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.53 99.53 0.05 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 186.23 186.24 -0.05 5102926
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 112.59 112.59 0.08 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.89 107.89 0.03 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 103.15 103.15 0.05 5122379
מגדל תיק השקעות 112.74 112.74 -0.08 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.96 109.96 0.06 5120407
מגדל תיק השקעות מנוהל 103.25 103.25 -0.15 5124862
מגדל תיק השקעות עד 15% 147.25 147.26 0.02 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.96 112.96 -0.01 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 123.78 123.78 -0.04 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 107.6 107.6 0.09 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 104.84 104.84 0.88 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 121.53 121.53 -0.09 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.28 108.28 -0.4 5119540
מור 10/90 110.78 110.78 0.01 5121587
מור 15/85 109.33 109.33 0.04 5119821
מור 20/80 112.05 112.05 0.02 5122726
מור אגח ישראל 103.33 103.33 0 5123294
מור אגח פלוס 196.49 196.49 0.03 5107693
מור מעשר אגח 155.57 155.57 0.05 5109749
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.01 100.01 0.01 5125893
מור תיק אגח + 10% 99.98 99.98 -0.02 5125877
מור תיק אגח מנוהל + 30% 118.77 118.77 0.06 5119086
מור תיק השקעות 102.23 102.23 -0.12 5124805
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 110.76 110.76 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 134.95 134.96 0.02 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.83 142.83 -0.01 5116397
מיטב 10/90 109.66 109.66 0.06 5122015
מיטב 10/90 פלוס 86.1 86.1 -0.07 5115480
מיטב 15/85 106.01 106.01 0.02 5123864
מיטב 20/80 110.81 110.81 0.08 5122601
מיטב 20/80 פלוס 156.17 156.17 0.07 5106109
מיטב 25/75 פלוס 103.32 103.53 0.02 5125117
מיטב 30/70 183.93 183.94 -0.16 5114079
מיטב אגח 106.96 106.96 0.02 5123138
מיטב אגח + 10% 107.31 107.31 0.05 5123872
מיטב אגח + 20% 119.47 119.47 0.08 5118237
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.28 115.28 -0.03 5120886
מיטב אקטיבית 25/75 184.92 184.92 0.15 5104211
מיטב מודל + 15% 104.58 104.58 0.11 5107727
מיטב ניהול השקעות 100 100 0 5126024
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.55 147.55 0.01 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.17 97.17 0.06 5105580
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 96.52 96.52 0.11 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 141.09 141.09 0.09 5112917
מיטב פוקוס 10/90 100 100 0 5126107
מיטב פוקוס 20/80 100 100 0 5126123
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.6 155.6 0.02 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 55.85 56.41 0.14 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.87 108.87 0 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 116.41 116.41 0.05 5120704
סיגמא 10/90 148.29 148.29 0.05 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 118.57 118.57 0.04 5120720
סיגמא 15/85 108.15 108.15 0.04 5123229
סיגמא 20/80 115.99 115.99 0.05 5120688
סיגמא 30/70 109.9 109.9 0.04 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 155.33 155.33 0.08 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 121.2 121.2 0.07 5113527
סיגמא תיק השקעות 123.31 123.31 0.07 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.99 102.99 -0.02 5123831
סלע 10/90 103.47 103.47 -0.01 5123823
פורטה 20/80 102.67 102.67 0.05 5125000
פורטה תיק השקעות עד 10% 100.01 100.01 0.02 5125562
פיטנגו אגח כללי 166.37 166.37 0.1 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.98 122.98 0.01 5113097
פסגות ! ישראל 10/90 100.03 100.03 -0.01 5124466
פסגות ! תיק אגח 144.28 144.28 0 5110408
פסגות 10/90 156.82 156.82 0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 132.16 132.16 -0.09 5111968
פסגות 25/75 פלוס 150.95 150.95 -0.12 5110945
פסגות 30/70 167.2 167.2 -0.07 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 111.08 111.08 0 5118567
פסגות אגח 108.98 108.98 -0.09 5122049
פסגות אגח אקטיבי 103.78 103.78 -0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 123.37 123.37 0.06 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 146.76 146.76 -0.11 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 112.35 112.35 -0.12 5122072
פסגות אופקים 76.35 76.35 -0.21 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 131.21 131.21 0.02 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 132.64 132.64 0.01 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 118.03 118.03 0.03 5118906
פסגות ניהול השקעות 108.38 108.38 -0.14 5123658
פסגות ספיר 20/80 99.89 100.89 -0.11 5125398
פסגות ספיר תיק השקעות 114.39 116.68 -0.1 5122056
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.59 106.59 0.02 5118062
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.81 110.81 0.01 5117981
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 172.6 172.6 0.04 5105788
פסגות פוטנציאל אגח 122.57 122.57 -0.17 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.85 163.85 -0.02 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 158.07 158.07 0.01 5103429
פסגות פרימיום 205.42 205.42 -0.02 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 128.15 128.15 0.03 5113287
פסגות תיק השקעות מנוהל 99.99 99.99 -0.07 5124474
פסגות תיק השקעות עד 20% 109.36 109.36 -0.09 5121355
קסם KTF 10-90 132.9 132.9 0.09 5114384
קסם KTF 15-85 106.82 106.82 0.09 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.7 114.7 0.08 5118229
קסם אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.68 117.68 0.05 5115613
קסם אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 109.54 109.54 0.07 5118831
קסם אקסלנס 10/90! 110.23 110.23 0.05 5120761
קסם אקסלנס 10-90 110.27 110.27 0.05 5116751
קסם אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 105.78 105.78 0.06 5120969
קסם אקסלנס 15-85 150.38 150.38 0.04 5105192
קסם אקסלנס 20-80 843.99 843.99 0.03 5112016
קסם אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 129.23 129.23 0.06 5112792
קסם אקסלנס 30-70 112.96 112.96 0.18 5119300
קסם אקסלנס אגח 940.71 940.71 0.11 5113352
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.19 101.19 -0.01 5121231
קסם אקסלנס אגח פלוס 110.38 110.38 0.05 5120787
קסם אקסלנס יופיטר 44.85 45.3 -0.33 5100995
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 154.52 154.52 0.06 5103056
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.08 108.08 0.06 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.63 170.63 0.04 5102421
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.14 115.14 0.05 5109558
קסם אקסלנס תיק 20-80 110.96 110.96 -0.16 5122577
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.86 123.86 0.01 5116470
קסם אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.24 94.24 -0.02 5114533
קסם אקסלנס! נקסוס 106.73 107.8 0.02 5105846
שקדי שוקי הון 30/70 100.22 100.22 -0.06 5125471
תטא אגח כללי לכל עת 163.33 163.33 0.22 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.16 104.16 0.07 5124458
תכלית TTF 10/90 89.87 89.87 0.03 5115837
תכלית TTF 15/85 129 129 0.09 5117346
תכלית TTF 20/80 114.5 114.5 0.04 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 107.14 107.14 0.08 5120829
תכלית 20/90 TTF 120.95 120.95 -0.11 5118724
תלתן 10/90 86.34 86.34 0.07 5108287
תלתן 20/80 100.31 100.31 0.06 5125489
תלתן אגח ללא מניות 105.34 105.34 0.05 5123187
תמיר פישמן 10/90' פלוס 106.74 106.74 0.07 5115811
תמיר פישמן 20/80 102.68 102.68 0.03 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.66 114.66 -0.01 5116272
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 180.05 180.05 0.11 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 123.16 123.16 0.05 5116298