ענף
% שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 4.84 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.02 2.79 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.01 4.29 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.01 6.12 109|135|000
^ עד 30% מניות 0 5.82 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.05 9.86 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.03 5.04 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 10.32 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 4.78 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.12 3.6 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.02 4.83 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 4.53 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 1 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.01 2.08 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.03 0.54 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.12 -0.19 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 0.21 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 0.04 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.01 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.02 4.6 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.02 0.8 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.02 0.27 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.02 0.19 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.02 0.63 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.03 0.45 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.02 1.95 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.03 2.44 008|143|000
+ קרן כספית 0.01 -0.27 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.05 007|026|000
^ כספית דולר 0.09 -4.79 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.08 -4.5 007|027|132
+ מניות בארץ -0.02 21.26 002|000|000
^ ת"א 35 -0.23 1.83 002|017|046
^ ת"א 125 -0.14 12.06 002|017|047
^ ת"א 90 0.09 28.66 002|017|048
^ יתר 0.03 33.48 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.25 25.69 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.6 30.18 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.2 18.48 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.57 26.48 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.03 22.81 002|019|000
+ מניות בחו"ל -0.01 17.39 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.31 25.73 003|021|060
^ מניות אסיה 0.46 24.75 003|021|100
^ מניות סין 0.03 20.23 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.06 18.6 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.05 25.61 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.05 16.2 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.1 1.17 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.15 19.77 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.38 -3.92 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.32 10.65 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.14 10.96 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.01 19.29 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.07 10.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.11 0.48 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.15 -0.88 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.24 -7.39 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.09 -0.29 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.09 2.68 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.12 -1.53 011|140|000
גמישות -0.02 15.18 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.05 14.9 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.07 17.21 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.01 8.42 006|096|000
+ אגד קרנות 0.09 0.96 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.01 1.54 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.01 13.11 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 0.15 0.55 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.16 121|114|117
חו"ל כללי 0.07 -2.55 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.35 -6.64 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.35 -6.64 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.3 17.31 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.3 17.31 013|043|000
סטטיסטיקה
סטיית תקן 1.62 תשואה שבועית -0.01
שארפ 2.98 ת. מתחילת החודש 0.5
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.73
דמי ניהול 0.818 ת. 3 חודשים 1.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.02 106.02 -0.09 5118435
FOREST 20/80 109 109 -0.03 5118674
FOREST אגח ! 177.65 177.66 -0.05 5108519
Forest עיטם ! 208.16 208.17 -0.05 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.37 109.37 0.02 5118450
MTF 10/90 121.55 121.55 -0.02 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.92 101.92 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.41 101.41 -0.02 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.23 105.23 0.04 5119615
MTF 20/80 122.46 122.46 -0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.6 108.6 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.69 100.69 -0.03 5121637
MTF 25/75 101.83 101.83 -0.04 5121504
MTF 30/70 101.46 101.46 -0.02 5122155
MTF אגח מאוזנת 104.93 104.93 -0.04 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.49 104.49 -0.04 5119920
PTF 20/80 101.04 101.04 -0.03 5123427
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.02 106.02 -0.02 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.56 103.56 -0.02 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.08 136.08 -0.01 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.19 103.19 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 112.65 112.65 -0.02 5106745
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 201.36 201.36 -0.02 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 108.14 108.14 0.01 5120001
אושן 10/90 107.21 107.21 0.01 5119979
אושן 20/80 101.44 101.44 0.02 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 142.35 142.35 -0.06 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 111.72 111.72 -0.08 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 126.83 126.83 -0.03 5116082
אי.בי.אי 20/80 106.97 106.97 -0.01 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 87.85 87.85 -0.02 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 163.47 163.47 -0.02 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1158.96 1158.96 0.02 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2825.01 2825.01 0 5126479
איביאי 10/90 111.25 111.25 0 5118310
איביאי 15/85 104.34 104.34 0.05 5119417
איביאי 30/70 105.07 105.07 0.02 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.01 104.01 0.06 5120662
איביאי גיא 20/80 2260.83 2260.83 0.01 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.67 103.67 -0.01 5119706
איביאי סל 25/75 102.62 102.62 -0.04 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 101.94 101.94 -0.03 5122403
איביאי תיק אגח כללי 112.76 112.76 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 131.84 131.84 -0.01 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 179.87 179.87 0.09 5106604
איילון 10/90 פרימיום 201.51 201.51 0.01 5101795
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 87.72 87.72 0.06 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.61 110.61 -0.03 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.1 117.1 0.06 5108022
איילון אגח + 10% 103.76 103.76 0 5115464
איילון אגח ללא מניות 104.62 104.62 -0.03 5106091
איילון מודל עד 30% 109.98 109.98 0.08 5118625
איילון מנוהל עד 15% 147.93 147.93 -0.02 5104385
איילון מנוהל עד 30% 166.44 166.44 0.01 5103544
איילון תיק השקעות ללא מניות 115.75 115.75 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.53 126.53 -0.06 5109384
אילים 10/90 101.96 101.96 -0.08 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2961.29 2961.39 -0.03 5126271
אימפקט 20/80 109.45 109.45 -0.07 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.45 102.45 -0.13 5120183
אלומות 10/90 163.57 163.57 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.13 249.13 -0.02 5100284
אלומות 30/70 142.74 142.74 0 5109319
אלומות מסלול 15 136.2 136.2 -0.01 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 129.41 129.41 -0.07 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 152.62 152.62 -0.07 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 150.95 150.95 -0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 105.75 105.75 0.05 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 117.67 117.67 0.01 5115308
אלטושלר שחם 15-85 142.08 142.08 0.04 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.3 562.3 0.04 5126727
אלטשולר 10-90 136.77 136.77 0.01 5115167
אלטשולר 20-80 103.98 103.98 0.05 5119698
אלטשולר 25-75 186.85 186.85 -0.01 5105705
אלטשולר SMARTBETA 10/90 105 105 -0.03 5119227
אלטשולר שחם ! תיק השקעות סולידי ללא מניות 154.35 154.35 -0.03 5108832
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.42 148.42 0.02 5114236
אלטשולר שחם 30/70 104 104 0 5122858
אלטשולר שחם אגח ללא מניות 107.66 107.66 -0.03 5118484
אלטשולר שחם אגח מדדים משולבים 98.53 98.53 0.07 5123534
אלטשולר שחם אופקים 106.12 106.12 -0.08 5119771
אלטשולר שחם מנוהלת 10/90 106.43 106.43 0 5119334
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.85 112.85 -0.09 5119102
אלטשולר שחם תיק ללא מניות 73.55 73.55 0.01 5108790
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.43 102.43 -0.01 5122643
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.35 101.35 -0.02 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.66 111.66 0.04 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 169.76 169.76 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.69 105.69 0 5118005
אלפא ביתא 20/80 100.01 100.01 0.05 5124185
אלפי בנדק 20/80 112.7 112.7 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.5 100.5 -0.02 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.26 104.26 -0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 132.82 132.82 0.01 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.65 110.65 0.05 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.21 104.21 0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.54 120.54 0.07 5118260
אנליסט ! אגח 171.48 171.48 0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.28 103.28 -0.02 5119672
אנליסט 10/90 130.41 130.41 0.02 5114350
אנליסט 15/85 100.16 100.16 0.02 5123450
אנליסט 20/80 135.67 135.67 -0.01 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 126.05 126.05 0.02 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.86 119.86 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 109.83 109.83 0 5118963
אנליסט תיק אגח + 15% 129.1 129.1 0 5113709
אפסילון ! 10/90 102.19 102.19 0.05 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 130.59 130.59 -0.03 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 131.88 131.88 0.01 5112719
אפסילון 20/80 368.09 368.09 0.01 5126917
אפסילון 25/75 201.73 201.73 0.03 5101480
אפסילון 30/70 584.51 584.51 0.03 5126776
אפסילון 5/95 122.51 122.51 0.02 5108345
אפסילון ללא מניות 129.17 129.17 0 5112701
אפסילון תיק 15% 133.23 133.23 0.03 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.47 129.47 0.05 5108352
אפסילון תיק מנוהל 78.43 78.43 0.11 5100953
אקסיומה אגח + 30% 125.93 125.93 -0.1 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 155.42 155.42 -0.09 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 114.98 114.98 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.59 104.63 -0.01 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 106.96 106.96 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 105.6 105.6 -0.04 5120761
אקסלנס 10-90 106.36 106.36 -0.06 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.73 102.73 -0.07 5120969
אקסלנס 15-85 144.24 144.24 -0.07 5105192
אקסלנס 2025 XLC 110.98 110.98 -0.01 5109558
אקסלנס 20-80 819.78 819.78 -0.04 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 123.95 123.95 0.01 5112792
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.07 106.07 -0.08 5120787
אקסלנס אגח 924.44 924.44 -0.02 5113352
אקסלנס אגח + 15 103.92 103.92 0.04 5121082
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.69 107.69 0.09 5119300
אקסלנס אגח עד 2018 100.36 100.36 -0.03 5121231
אקסלנס יופיטר - 43.88 44.32 0 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 149.43 149.43 -0.05 5103056
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.85 146.85 -0.01 5104070
אקסלנס תיק 15-85 165.64 165.64 0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.12 106.12 -0.05 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 118.79 118.79 -0.04 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.59 345.59 -0.04 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.65 93.65 -0.03 5114533
ברומטר אגח 15/85 187.46 187.46 -0.01 5105267
ברק 10/90 98.88 98.88 -0.05 5121074
ברק 20/80 101.32 101.32 -0.03 5123849
דולפין 10/90 102.88 102.88 -0.06 5123328
דיאמונד אגח יהלום 120.69 120.69 -0.08 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 101.83 101.83 -0.02 5119862
דיביאם אגח 180.98 180.98 -0.01 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 105.17 105.17 -0.07 5119805
הורייזן 30/70 113.94 113.94 -0.02 5118948
הורייזן אגח דינמית 117.93 117.93 -0.04 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.4 367.4 -0.04 5115852
הראל ! Total Return 100.75 100.75 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 415.49 415.49 -0.02 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.14 120.14 0.02 5112966
הראל ! דינמית 10/90 127.71 127.71 -0.01 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1253.04 1253.04 -0.04 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.46 101.46 -0.04 5119458
הראל 10/90 פלוס 111.52 111.52 -0.01 5115548
הראל 15/85 124.08 124.08 -0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.71 90.71 -0.07 5102884
הראל 30/70 פלוס 91.58 91.58 -0.01 5115555
הראל אגח 114.67 114.67 -0.07 5104823
הראל אגח ללא מניות 3935.65 3935.65 -0.07 5111059
הראל דינמית 20/80 131.55 131.55 -0.11 5106422
הראל מחקה 10/90 137 137 -0.01 5112586
הראל מחקה 15/85 103.55 103.55 -0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.03 122.03 0.01 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.05 101.05 0.03 5121801
הראל מנוהלת 20% 2503.17 2503.17 0 5111216
הראל עד שנתיים 10/90 109.78 109.78 -0.01 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.31 45.31 -0.02 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.36 145.36 -0.01 5110929
הראל פיא 10/90 166.06 166.06 0 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.73 118.73 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.36 74.36 0.01 5115290
הראל פיא 30/70 199.61 199.61 0.05 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.75 66.75 -0.03 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 111.22 113.44 0 5117460
הראל פיא מעורבת 11819.01 11819.01 -0.17 5110176
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.04 5103411
הראל תיק השקעות + 15% 108.1 108.1 -0.02 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 123.18 123.18 0.08 5112768
הראל תיק סולידי ללא מניות 115.91 115.91 -0.07 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.45 117.45 -0.03 5115449
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 0.01 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.29 109.29 -0.01 5119243
ילין לפידות ! Total Return 110.33 110.33 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.12 150.12 -0.02 5108915
ילין לפידות 10/90 126.37 126.37 0 5115704
ילין לפידות 20/80 136.82 136.82 0.01 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.58 109.58 0.03 5122239
ילין לפידות 25/75 112.8 112.8 0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 111.61 111.61 0.02 5121728
ילין לפידות אגח כללי 169.8 169.8 0.02 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 138.99 138.99 -0.01 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 124.99 124.99 0.02 5115886
ילין לפידות תיק LV 99.8 99.8 -0.04 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.13 102.13 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 165.86 165.86 0.05 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.26 114.26 0 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 111.98 111.98 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 100.81 100.81 0.03 5123963
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.55 116.55 -0.03 5114392
כוון אגח 15/85 85.66 85.66 0 5107958
כוון אגח דינמית 216.97 216.97 0.09 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 138.97 138.97 -0.02 5109624
כרמים אגח כללי 109.21 109.21 0.04 5108147
להבה ! אגח + 10% 156.1 156.1 0.02 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.78 116.78 -0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 723.48 723.5 0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.3 152.31 -0.05 5106208
מגדל 10/90 185.66 185.66 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.46 160.46 -0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.41 129.41 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.86 117.86 -0.02 5115332
מגדל 15/85 96.99 96.99 0.08 5104245
מגדל 20/80 162.1 162.1 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.29 117.29 -0.02 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.26 131.26 0.03 5113485
מגדל 25/75 פלוס 94.33 94.33 0.03 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 185.11 185.11 0.02 5102678
מגדל אגח + 10% 155.07 155.85 0.02 5102637
מגדל אגח + 20% 6411.23 6443.31 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 182.14 182.14 -0.03 5102926
מגדל אגח ללא מניות 111.9 111.9 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.75 111.75 -0.06 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1398.57 1398.59 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126 126 0 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.04 187.05 0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 238.4 238.4 0 5131115
מגדל מודל + 15% 143.45 143.45 0 5112826
מגדל תיק Total Return פלוס 107.53 107.53 -0.03 5118385
מגדל תיק השקעות 110.07 110.07 0 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.54 106.07 -0.08 5120407
מגדל תיק השקעות פלוס 109.81 109.81 0.03 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.13 121.13 -0.05 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.59 105.59 -0.04 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 100.4 100.4 -0.13 5123708
מודלים אגח דינמית + 10% 119.89 119.89 -0.03 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.79 106.79 0.04 5119540
מור 10/90 107.35 107.35 -0.02 5121587
מור 15/85 105.6 105.6 -0.02 5119821
מור 20/80 108.09 108.09 -0.01 5122726
מור אגח ישראל 100.81 100.81 -0.04 5123294
מור אגח פלוס 190.18 190.18 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 151.39 151.39 -0.02 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.19 114.19 -0.03 5119086
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.43 107.43 -0.02 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.73 130.73 -0.01 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.15 139.15 0.01 5116397
מיטב 10/90 106.52 106.52 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.97 82.97 0.02 5115480
מיטב 15/85 102.09 102.09 0.06 5123864
מיטב 20/80 107.07 107.07 -0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.67 150.67 -0.02 5106109
מיטב 30/70 176.16 176.16 0 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.35 92.35 -0.02 5118716
מיטב אגח 102.69 102.69 -0.04 5123138
מיטב אגח + 10% 102.83 103.04 0 5123872
מיטב אגח +15% 95.31 95.31 -0.01 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.7 112.7 -0.03 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.8 -0.03 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 178.17 178.17 0.02 5104211
מיטב מודל + 15% 102.04 102.04 0.04 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 113.83 113.84 0.06 5118237
מיטב תיק אגח +30% 134.75 134.75 0 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 151.92 151.92 -0.04 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.47 54 0 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.28 105.28 -0.01 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.12 111.12 -0.02 5120704
סיגמא 10/90 142.2 142.2 -0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 112.7 112.7 -0.02 5120720
סיגמא 15/85 101.15 101.15 0 5123229
סיגמא 20/80 110.59 110.59 -0.03 5120688
סיגמא 30/70 103.18 103.18 0.02 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.17 150.17 -0.03 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.24 118.24 0.04 5113527
סיגמא אגח פלוס 116.85 116.85 -0.01 5115514
סלע 10/90 100.9 100.9 0.03 5123823
פיטנגו אגח כללי 160.96 160.96 0.02 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.46 119.46 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 138.75 138.75 -0.06 5110408
פסגות 10/10/90 158.47 158.47 -0.05 5104195
פסגות 10/90 154.06 154.06 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.03 128.03 0.02 5111968
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.97 148.97 -0.05 5107172
פסגות 25/75 פלוס 145.59 145.59 0.03 5110945
פסגות 30/70 163.75 163.75 -0.08 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.36 108.36 -0.01 5118567
פסגות אגח 106.37 106.37 -0.02 5122049
פסגות אגח אקטיבי 99.75 99.75 0.02 5120589
פסגות אגח משולבת + 15% 140.54 140.54 0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.18 108.18 -0.03 5122072
פסגות אקטיבית 10/90 125.86 125.86 -0.08 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.78 128.78 -0.02 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 114.49 114.49 0.01 5118906
פסגות ניהול השקעות 103.02 103.64 -0.05 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 109.78 111.98 -0.06 5122056
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.62 105.62 0 5119938
פסגות פוטנציאל אגח 120.12 120.12 0.08 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.28 160.28 -0.03 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 153.49 153.49 0 5103429
פסגות פרימיום 197.35 197.35 -0.11 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.25 124.25 -0.02 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 -0.02 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.86 104.86 0.01 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.6 167.6 0.03 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 105.64 105.64 -0.05 5121355
קבין 20/80 107.65 107.65 0.04 5121439
קסם KTF 10-90 127.82 127.82 -0.02 5114384
קסם KTF אגח כללי משולבת 110.78 110.78 -0.04 5118229
רוטשילד מדד 178.31 178.31 -0.04 5104971
תטא אגח כללי לכל עת 162.57 162.57 0.04 5111679
תכלית TTF 10/90 87.59 87.59 -0.02 5115837
תכלית TTF 15/85 123.62 123.62 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 109.53 109.53 -0.04 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.28 103.28 -0.03 5120829
תכלית 20/90 TTF 113.9 113.9 0.02 5118724
תלתן 10/90 82.75 82.75 -0.02 5108287
תלתן אגח ללא מניות 100.7 100.7 -0.04 5123187
תמיר פישמן 10/90 130.76 130.76 0.03 5114426
תמיר פישמן 15/85 176.08 176.08 0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 98.34 98.34 0.04 5102439
תמיר פישמן אגח פלוס 102.9 102.9 0 5115811
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.52 112.52 -0.01 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.04 120.04 0.02 5116298