ענף
% שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.02 5.1 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0 3.12 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.03 4.38 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.05 6.3 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.04 6.15 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.2 9.48 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.02 4.83 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.08 9.21 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.01 4.39 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.02 5.32 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.02 4.38 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.02 4.88 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 1.59 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.02 2.32 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.05 1.13 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.18 0.66 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.09 0.8 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.05 0.74 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.32 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.04 4.13 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.01 1.37 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.12 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.66 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0 1.07 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0 1.38 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.01 1.07 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.03 2.05 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.05 3.38 008|143|000
+ קרן כספית 0 -0.37 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.07 007|026|000
^ כספית דולר 0.06 -5.71 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.06 -5.38 007|027|132
+ מניות בארץ 0.5 23.97 002|000|000
^ ת"א 35 -0.04 2.22 002|017|046
^ ת"א 125 0.82 16.52 002|017|047
^ ת"א 90 1.46 33.82 002|017|048
^ יתר 0.83 34.13 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 1.12 28.33 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 1.38 33.29 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.51 20.2 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.47 25.39 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.21 24.81 002|019|000
+ מניות בחו"ל 0.13 13.35 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -2.27 16.44 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.5 003|021|061
^ מניות אסיה 1.46 19.28 003|021|100
^ מניות סין 0.37 23.82 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.36 12 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.33 18.52 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.41 9.14 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.12 7.29 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.32 21.54 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.99 -12.19 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.67 11.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.02 7.43 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.01 15.86 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.1 9.17 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0 -1.2 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.02 -3.09 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.14 -5.9 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.01 -2.41 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.01 1.63 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0 -3.21 011|140|000
גמישות 0.05 15.72 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.19 14.43 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.26 17.42 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 6.35 006|096|000
+ אגד קרנות -0.16 -0.49 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.07 1.95 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -1 9.38 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.2 -1.99 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.16 121|114|117
חו"ל כללי 0.14 -2.88 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.33 -9.45 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.33 -9.45 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.3 12.21 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.3 12.21 013|043|000
סטטיסטיקה
סטיית תקן 1.63 תשואה שבועית 0.02
שארפ 3.1 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.9
דמי ניהול 0.807 ת. 3 חודשים 1.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.04 108.04 -0.01 5118435
FOREST 20/80 110.22 110.22 0.05 5118674
FOREST אגח ! 179.41 179.41 0.02 5108519
Forest עיטם ! 212.09 212.09 0.12 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.8 110.8 -0.1 5118450
MTF 10/90 123.12 123.12 0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.6 102.6 0.01 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.89 106.89 -0.1 5119615
MTF 20/80 124.2 124.2 0.02 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.89 109.89 -0.07 5118971
MTF 25/75 103.41 103.41 -0.07 5121504
MTF 30/70 103.24 103.24 0.11 5122155
MTF אגח מאוזנת 106.83 106.83 -0.02 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.7 106.7 0.04 5119920
PTF 20/80 103.4 103.4 0.1 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 107.6 107.6 0.07 5119227
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.26 108.26 0.04 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.9 104.9 0.06 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.56 138.56 0.1 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 105.79 105.79 0.12 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.68 114.68 0.08 5106745
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 205.91 205.91 0.15 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 109.71 109.71 0.04 5120001
אושן 10/90 108.61 108.61 0.03 5119979
אושן 20/80 103.7 103.7 0.06 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.2 146.2 0.01 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.92 115.92 0.03 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 129.24 129.24 -0.02 5116082
אי.בי.אי 20/80 110.3 110.3 0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.04 90.04 0.13 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 166.9 166.9 0 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1189.26 1189.26 0.08 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2895.71 2895.71 0.04 5126479
איביאי 10/90 113.8 113.8 0.04 5118310
איביאי 15/85 107.21 107.21 0.07 5119417
איביאי 30/70 107.65 107.65 -0.12 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.29 105.29 -0.09 5120662
איביאי גיא 20/80 2318.81 2318.81 0.19 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.01 5119706
איביאי סל 25/75 104.57 104.57 -0.02 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.2 103.2 0.01 5122403
איביאי תיק אגח כללי 114.92 114.92 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.88 135.88 0.05 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 183.7 183.7 -0.2 5106604
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 0.05 5101795
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.23 91.23 0.12 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.76 111.76 -0.22 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121 121 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 112.88 112.88 0.12 5118625
איילון מנוהל עד 15% 151.27 151.27 0.11 5104385
איילון מנוהל עד 30% 169.76 169.76 0.11 5103544
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 0.03 5109384
אילים 10/90 102.74 102.74 0.18 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2995.28 2995.4 0.09 5126271
אימפקט 20/80 112.34 112.34 0.21 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.48 104.48 0.16 5120183
אלומות 10/90 167.23 167.23 0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.99 251.99 0.02 5100284
אלומות 30/70 145.73 145.73 0.1 5109319
אלומות מסלול 15 138.08 138.08 -0.01 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.03 5108956
אלומות קבין 20/80 109.49 109.49 -0.16 5121439
אלומות תיק השקעות ללא מניות 155.96 155.96 -0.02 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 153.81 153.81 0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.25 108.25 -0.25 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 119.26 119.26 0.05 5115308
אלטושלר שחם 15-85 143.74 143.74 -0.01 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 567.86 567.86 0 5126727
אלטשולר 10-90 138.76 138.76 0.01 5115167
אלטשולר 25-75 189.95 189.95 0.01 5105705
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 150.91 150.91 0.14 5114236
אלטשולר שחם 50-50 99.71 99.71 0.02 5124615
אלטשולר שחם אופקים 107.2 107.2 -0.03 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.96 111.96 0.13 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.63 102.63 -0.13 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.43 113.43 0.01 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.64 171.64 -0.02 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.43 106.43 -0.02 5118005
אלפא ביתא 20/80 102.75 102.75 -0.22 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.44 115.44 -0.35 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.98 101.98 0.09 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.35 106.35 0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.29 135.29 0 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.85 112.85 0.05 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.51 106.51 0.1 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.26 123.26 0.08 5118260
אנליסט ! אגח 173.81 173.81 0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.13 105.13 0 5119672
אנליסט 10/90 132.78 132.78 0.02 5114350
אנליסט 15/85 101.43 101.43 0.02 5123450
אנליסט 20/80 138.15 138.15 -0.22 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 128.06 128.06 -0.02 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.69 121.69 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.15 112.15 0.07 5118963
אנליסט תיק אגח + 15% 130.64 130.64 0.03 5113709
אפסילון ! 10/90 104.57 104.57 0.07 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 132.59 132.59 0.03 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.95 134.95 0.15 5112719
אפסילון 25/75 207.53 207.53 0.19 5101480
אפסילון 30/70 594.85 594.85 0.19 5126776
אפסילון 5/95 123.96 123.96 0.05 5108345
אפסילון ללא מניות 131.31 131.31 0.03 5112701
אפסילון תיק 15% 135.39 135.39 0.05 5112727
אפסילון תיק מנוהל 79.9 79.9 -0.22 5100953
אקסיומה אגח + 30% 129.1 129.1 0.24 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 158.53 158.53 0.04 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.21 116.21 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.01 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.55 108.55 0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.07 108.07 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 108.42 108.42 0.08 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.6 104.6 0.09 5120969
אקסלנס 15-85 147.11 147.11 0.07 5105192
אקסלנס 2025 XLC 113.31 113.31 0.15 5109558
אקסלנס 20-80 833.12 833.12 0.06 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 126.97 126.97 0.15 5112792
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.31 108.31 0.03 5120787
אקסלנס אגח 933.14 933.14 0 5113352
אקסלנס אגח + 15 106.54 106.54 0.11 5121082
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.11 110.11 0.11 5119300
אקסלנס אגח עד 2021 100.82 100.82 0.01 5121231
אקסלנס יופיטר - 43.82 44.26 -0.41 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 151.86 151.86 0.03 5103056
אקסלנס תיק 15-85 168.25 168.25 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 108.68 108.68 -0.07 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.29 121.29 0.04 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.3 348.3 0 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.12 94.12 0.02 5114533
ברומטר אגח 15/85 190.72 190.72 0.06 5105267
ברק 10/90 100.9 100.9 0.19 5121074
ברק 20/80 104.05 104.05 0.32 5123849
דולפין 10/90 104.42 104.42 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.76 122.76 0.01 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 103.25 103.25 -0.01 5119862
דיביאם אגח 185.28 185.28 0.15 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 107.25 107.25 0.02 5119805
הורייזן 30/70 115.18 115.18 0.02 5118948
הורייזן אגח דינמית 120.21 120.21 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 0.02 5115852
הראל ! Total Return 101.82 101.82 0 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.14 421.14 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.83 120.83 -0.17 5112966
הראל ! דינמית 10/90 128.05 128.05 0.05 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1268.13 1268.13 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.04 103.04 0.02 5119458
הראל 10/90 פלוס 114.27 114.27 0.11 5115548
הראל 15/85 125.77 125.77 0.05 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.35 92.35 0.03 5102884
הראל 30/70 פלוס 93.25 93.25 -0.17 5115555
הראל אגח ללא מניות 4008.74 4008.74 -0.02 5111059
הראל מחקה 10/90 139.29 139.29 0.02 5112586
הראל מחקה 15/85 104.8 104.8 0.06 5120365
הראל מחקה 20/80 123.53 123.53 0.06 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.41 102.41 0.06 5121801
הראל מנוהלת 20% 2523.76 2523.76 -0.13 5111216
הראל נבחרת 10/90 117.28 117.28 0.13 5104823
הראל נבחרת 20/80 135.56 135.56 0.18 5106422
הראל נבחרת 30/70 126.1 126.1 0.13 5112768
הראל עד שנתיים 10/90 110.74 110.74 0.06 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0.04 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.39 147.39 0.03 5110929
הראל פיא 10/90 168.32 168.32 0.07 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.12 120.12 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.07 5115290
הראל פיא 30/70 203.24 203.24 0.03 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.89 65.89 0 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 111.56 113.79 0.02 5117460
הראל פיא מעורבת 12075.92 12075.92 0.23 5110176
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.49 173.49 -0.03 5103411
הראל תיק השקעות + 15% 109.4 109.4 0.04 5117841
הראל תיק מנוהל 99.78 99.78 -0.36 5124672
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.31 119.31 0.02 5115449
טנדם מסלול 10/90 102.17 102.17 -0.04 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.39 111.39 0.06 5119243
ילין לפידות ! Total Return 111.72 111.72 -0.01 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.01 5108915
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 0.06 5115704
ילין לפידות 20/80 140.33 140.33 0.14 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.59 111.59 -0.09 5122239
ילין לפידות 25/75 115.55 115.55 -0.18 5118617
ילין לפידות 30/70 114.34 114.34 -0.17 5121728
ילין לפידות אגח כללי 172.59 172.59 0.07 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 141.85 141.85 0.1 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.9 126.9 0.06 5115886
ילין לפידות תיק LV 100.54 100.54 0.01 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.87 103.87 0.09 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.69 170.69 0.22 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.7 115.7 0.05 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.65 113.65 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 103.5 103.5 -0.19 5123963
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.36 117.36 0 5114392
יצירה 20/80 101.99 101.99 0.11 5124243
יצירה 30/70 100.98 100.98 -0.06 5124227
כוון אגח 15/85 88.8 88.8 0.1 5107958
כוון אגח דינמית 227 227 0.22 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.59 142.59 0.02 5109624
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 0.03 5108147
להבה ! אגח + 10% 157.29 157.3 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.21 118.21 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.04 726.05 0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.24 153.25 -0.21 5106208
מגדל 10/90 187.71 187.71 0.1 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.24 163.24 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.85 131.85 0.1 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 0.08 5115332
מגדל 15/85 98.73 98.73 0.22 5104245
מגדל 20/80 164.47 164.47 0.17 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.61 119.61 0.18 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.32 134.32 0.27 5113485
מגדל 25/75 פלוס 96.26 96.27 0.17 5101191
מגדל 30/70 110.64 110.65 0.14 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 189.41 189.41 -0.4 5102678
מגדל אגח + 10% 156.61 157.39 0.05 5102637
מגדל אגח + 20% 6459.35 6491.96 0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.42 184.43 0.04 5102926
מגדל אגח ללא מניות 113.15 113.15 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.01 113.01 0.01 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1401.73 1401.75 0.01 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.78 -0.02 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.83 187.83 0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.1 233.11 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 145.91 145.92 0.08 5112826
מגדל תיק Total Return פלוס 107.86 107.86 -0.12 5118385
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.99 100.99 0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 111.77 111.77 -0.13 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.9 108.44 -0.02 5120407
מגדל תיק השקעות פלוס 112.02 112.02 0.11 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.51 121.51 0.04 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.74 104.74 -0.13 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.72 98.72 -0.22 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 119.92 119.92 -0.18 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.36 107.36 -0.08 5119540
מור 10/90 109.27 109.27 0.04 5121587
מור 15/85 107.66 107.66 0.03 5119821
מור 20/80 110.57 110.57 0.08 5122726
מור אגח ישראל 102.09 102.09 -0.01 5123294
מור אגח פלוס 193.68 193.68 0.07 5107693
מור מעשר אגח 153.58 153.58 0.01 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.87 116.87 0.07 5119086
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.07 109.07 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.8 132.8 0.04 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.82 140.82 0.02 5116397
מיטב 10/90 107.92 107.92 0.03 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.15 84.15 -0.07 5115480
מיטב 15/85 104.21 104.21 0.07 5123864
מיטב 20/80 108.65 108.65 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.71 152.71 0.05 5106109
מיטב 30/70 178.35 178.35 -0.26 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.95 93.95 0.01 5118716
מיטב אגח 105 105 -0.01 5123138
מיטב אגח + 10% 104.81 104.81 0.05 5123872
מיטב אגח +15% 96.21 96.21 0.02 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.06 114.06 0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.8 146.8 -0.03 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 180.74 180.74 0.03 5104211
מיטב מודל + 15% 102.65 102.65 0.07 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.05 117.05 0.03 5118237
מיטב תיק אגח +30% 136.78 136.78 0.17 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.69 153.69 -0.01 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.35 54.89 0.02 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.09 107.09 0.09 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.49 113.49 0.03 5120704
סיגמא 10/90 144.66 144.66 0.06 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.16 115.16 0.06 5120720
סיגמא 15/85 103.66 103.66 0.09 5123229
סיגמא 20/80 112.53 112.53 0.06 5120688
סיגמא 30/70 105.5 105.5 0.17 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.78 152.78 0.01 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.98 119.98 0 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.08 118.08 0 5115514
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.99 101.99 0.02 5123831
סלע 10/90 102.25 102.25 0.08 5123823
פיטנגו אגח כללי 164.51 164.51 0.14 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.25 121.25 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.55 141.55 0 5110408
פסגות 10/90 155.9 155.9 0.02 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.17 130.17 -0.09 5111968
פסגות 25/75 פלוס 148.27 148.27 -0.29 5110945
פסגות 30/70 167.11 167.11 -0.23 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.32 110.32 0.03 5118567
פסגות אגח 107.91 107.91 -0.12 5122049
פסגות אגח אקטיבי 101.37 101.37 -0.09 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.43 120.43 0 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 142.41 142.41 -0.48 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.79 109.79 -0.17 5122072
פסגות אופקים 75.45 75.45 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.92 129.92 0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.89 130.89 0.04 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 117.1 117.1 0.13 5118906
פסגות ניהול השקעות 106.05 106.69 -0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 112.24 114.48 -0.41 5122056
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.5 106.5 -0.1 5119938
פסגות פוטנציאל אגח 121.46 121.46 -0.06 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.21 162.21 -0.01 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 157.47 157.47 0.23 5103429
פסגות פרימיום 202.57 202.57 -0.59 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.09 126.09 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.59 107.59 -0.3 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.82 105.82 -0.06 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.15 170.15 0.02 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.12 108.12 -0.22 5121355
קסם KTF 10-90 130.02 130.02 -0.02 5114384
קסם KTF 15-85 104.24 104.24 -0.01 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.59 112.59 -0.06 5118229
רוטשילד מדד 181.73 181.73 0 5104971
תטא אגח כללי לכל עת 163.49 163.5 -0.02 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.95 101.95 -0.04 5124458
תכלית TTF 10/90 88.78 88.78 0.02 5115837
תכלית TTF 15/85 126.01 126.01 0 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 0.11 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.02 105.02 -0.06 5120829
תכלית 20/90 TTF 115.7 115.7 -0.08 5118724
תלתן 10/90 84.38 84.38 0.01 5108287
תלתן אגח ללא מניות 102.98 102.98 0.01 5123187
תמיר פישמן 10/90 132.93 132.93 -0.03 5114426
תמיר פישמן 15/85 178.37 178.37 -0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.41 101.41 0.07 5102439
תמיר פישמן אגח פלוס 105.14 105.14 0 5115811
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.75 113.75 -0.02 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.75 121.75 -0.02 5116298