ענף
% שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 4.03 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.09 2.38 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.05 3.53 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 5 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 4.77 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0 8.46 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 4.12 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.05 8.98 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.1 3.18 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.17 4.25 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.07 3.85 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.1 3.57 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.11 0.71 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 1.38 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.1 -0.08 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.34 -0.81 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.16 -0.47 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.11 0.11 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.08 1.56 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.06 3.32 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.04 1.14 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 0.08 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.03 0.45 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.09 1.14 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.06 1.19 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.05 0.81 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.01 1.71 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.02 2.47 008|143|000
+ קרן כספית 0.08 -0.27 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.05 007|026|000
^ כספית דולר 1.16 -4.78 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.17 -4.5 007|027|132
+ מניות בארץ 0.18 18.35 002|000|000
^ ת"א 35 -0.01 -3.65 002|017|046
^ ת"א 125 0.25 8.95 002|017|047
^ ת"א 90 0.42 25.88 002|017|048
^ יתר 0.21 29.75 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.37 24.98 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.02 30.8 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.3 13.18 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.67 19.72 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.16 20.2 002|019|000
+ מניות בחו"ל 0.73 11.07 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 1.5 12.74 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 0.89 003|021|061
^ מניות אסיה 1.6 15.68 003|021|100
^ מניות סין 1.19 12.17 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 1.21 11.18 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.11 18.04 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 1.26 8.57 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.6 0.09 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.42 14.79 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 1.45 -7.04 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 1.25 6.73 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 1.11 5.57 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.06 13.3 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 1.2 5.38 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.82 -0.79 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 1.16 -2.21 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1 -7.59 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 1.15 -1.76 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.29 1.43 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 1.17 -2.61 011|140|000
גמישות 0.17 13.25 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.31 9.66 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.43 10.74 006|025|000
^ ממונפות אחר 0 6.76 006|096|000
+ אגד קרנות 0.69 -0.26 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.01 1.31 121|110|112
^ אגד חוץ מניות 0.51 6.89 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח 1.2 -1.25 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.01 121|114|117
חו"ל כללי 0.52 -2.96 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.1 -6.58 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.1 -6.58 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 1.29 11.32 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 1.29 11.32 013|043|000
סטטיסטיקה
סטיית תקן 1.59 תשואה שבועית 0.09
שארפ 2.51 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.36
דמי ניהול 0.816 ת. 3 חודשים 1.48
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
Forest עיטם ! 209.09 209.09 0.04 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון ! תיק אגח ללא מניות 181.46 181.46 0 5106604
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אפסילון תיק מנוהל 79.2 79.2 0.01 5100953
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 2025 XLC 111.08 111.08 -0.01 5109558
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס יופיטר - 43.71 44.15 0.32 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל פיא מעורבת 11681.54 11681.54 0 5110176
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 101.36 101.36 -0.04 5123963
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
יצירה 30/70 99.84 99.84 -0.11 5124227
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות פרימיום 199.58 199.58 -0.05 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298