ענף
% שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.14 4.49 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.13 2.74 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.14 4.04 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.16 5.62 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.15 5.18 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.07 9.18 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.09 4.72 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.01 10.07 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.16 4.38 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.09 2.79 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.08 4.66 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.14 4.05 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.16 1.24 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.07 1.78 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.12 0.85 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.25 0.56 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.19 0.7 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.16 0.43 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.15 2.06 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.15 4.6 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.09 0.88 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.03 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.01 0.2 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.19 0.75 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.1 0.77 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.09 0.47 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.07 1.98 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.13 2.17 008|143|000
+ קרן כספית -0.01 -0.16 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.05 007|026|000
^ כספית דולר -0.18 -3.14 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.18 -2.86 007|027|132
+ מניות בארץ -0.62 17.61 002|000|000
^ ת"א 25 -1.34 -2.05 002|017|046
^ ת"א 100 -0.98 6.36 002|017|047
^ ת"א 75 -0.55 22.54 002|017|048
^ יתר -0.35 34.35 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -1.15 17.66 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.66 23.66 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.81 14.57 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -1.61 27.84 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.42 19.4 002|019|000
+ מניות בחו"ל 0.06 14.72 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.5 22.94 003|021|060
^ מניות אסיה 0.33 16.01 003|021|100
^ מניות סין -0.11 13.87 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.03 16.63 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.28 20.75 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.06 14.21 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.13 1.93 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.23 16.5 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.63 11.95 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.21 6.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.08 10.44 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.17 14.17 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.22 7.01 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.36 1.05 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.43 0.12 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.54 -3.5 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.39 1.01 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.27 2.12 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.39 -0.3 011|140|000
גמישות -0.29 13.78 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.43 9.72 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.6 10.04 006|025|000
^ ממונפות אחר 0 8.85 006|096|000
+ אגד קרנות -0.26 1.5 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.12 1.35 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.23 11.9 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.35 1.43 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.36 121|114|117
חו"ל כללי -0.22 -1.12 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.24 -4.62 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.24 -4.62 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.15 14.72 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.15 14.72 013|043|000
סטטיסטיקה
סטיית תקן 1.93 תשואה שבועית -0.34
שארפ 2.3 ת. מתחילת החודש 0.2
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.39
דמי ניהול 0.823 ת. 3 חודשים 0.57
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 105.13 105.13 -0.25 5118435
FOREST 20/80 108.72 108.72 -0.04 5118674
FOREST אגח ! 177.23 177.23 -0.03 5108519
Forest עיטם ! 207.52 207.52 -0.06 5108501
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 108.74 108.74 -0.06 5118450
MTF 10/90 120.87 120.87 -0.18 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.44 101.44 -0.11 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 100.85 100.85 -0.1 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 104.43 104.43 -0.08 5119615
MTF 20/80 121.49 121.49 -0.37 5115274
MTF 20/80 S&P 500 - תא 100- מגודרת מטח 107.7 107.7 -0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.06 100.06 -0.16 5121637
MTF 25/75 101.03 101.03 -0.07 5121504
MTF 30/70 100.73 100.73 -0.17 5122155
MTF אגח מאוזנת 104.38 104.38 -0.14 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 103.95 103.95 -0.21 5119920
PTF 20/80 100.41 100.41 -0.28 5123427
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.04 5120381
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 102.98 102.98 -0.08 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 135.21 135.21 -0.13 5115258
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 102.07 102.07 -0.18 5123542
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 111.77 111.77 -0.12 5106745
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 199.14 199.15 -0.17 5102157
אושן ! תיק אגח פלוס 107.44 107.44 -0.1 5120001
אושן 10/90 106.6 106.6 -0.09 5119979
אושן 20/80 100.61 100.61 -0.15 5123666
אזימוט 10/90 דיבידנד 140.76 140.76 -0.16 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 109.99 109.99 -0.21 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 126.22 126.22 -0.17 5116082
אי.בי.אי 20/80 105.2 105.2 -0.24 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 86.31 86.31 -0.14 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 162.23 162.23 -0.14 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1142.08 1142.08 -0.18 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2787.77 2787.77 -0.29 5126479
איביאי 10/90 109.51 109.51 -0.14 5118310
איביאי 15/85 102.48 102.48 -0.24 5119417
איביאי 30/70 103.47 103.47 0.1 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.59 103.59 -0.09 5120662
איביאי גיא 20/80 2224.49 2224.49 -0.22 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 102.94 102.94 -0.18 5119706
איביאי סל 25/75 102.01 102.01 -0.35 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 101.31 101.31 -0.08 5122403
איביאי תיק אגח כללי 112.06 112.06 -0.17 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 178.89 178.89 -0.09 5106604
איילון ! תיק אגח ללא מניות 130.31 130.31 -0.08 5109673
איילון 10/90 פרימיום 200.08 200.08 -0.17 5101795
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 86.51 86.51 -0.2 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 108.88 108.88 0.02 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 115.46 115.46 -0.25 5108022
איילון אגח + 10% 103.74 103.74 -0.03 5115464
איילון אגח ללא מניות 104.7 104.7 -0.03 5106091
איילון מודל עד 30% 108.33 108.33 -0.09 5118625
איילון מנוהל עד 15% 147.01 147.01 -0.14 5104385
איילון מנוהל עד 30% 164.6 164.6 -0.11 5103544
איילון תיק השקעות ללא מניות 115.25 115.25 -0.1 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.03 126.03 -0.08 5109384
אילים 10/90 101.23 101.23 -0.05 5123286
אילים תיק אגח + 20% 2936.11 2936.21 -0.17 5126271
אימפקט 20/80 108.15 108.15 -0.19 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 101.83 101.83 -0.19 5120183
אלומות 10/90 162.5 162.5 -0.21 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 248.36 248.36 -0.08 5100284
אלומות 30/70 141.53 141.53 -0.18 5109319
אלומות מסלול 15 135.42 135.42 -0.16 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 129.03 129.03 -0.15 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 151.63 151.63 -0.18 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 149.61 149.61 -0.2 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 105.25 105.25 -0.14 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 116.59 116.59 -0.15 5115308
אלטושלר שחם 15-85 141.43 141.43 -0.16 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 560.6 560.6 -0.11 5126727
אלטשולר 10-90 136.14 136.14 -0.21 5115167
אלטשולר 20-80 103.33 103.33 -0.08 5119698
אלטשולר 25-75 185.28 185.28 -0.09 5105705
אלטשולר SMARTBETA 10/90 103.98 103.98 -0.17 5119227
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.66 101.66 -0.19 5122643
אלטשולר שחם תיק מספר 3 100.86 100.86 -0.13 5122825
אלטשולר תיק השקעות + 15% 110.84 110.84 -0.21 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 169.22 169.22 -0.2 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.64 105.64 -0.09 5118005
אלפי בנדק 20/80 111.12 111.12 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 5123914
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 103.81 103.81 -0.1 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 132.46 132.46 -0.13 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 109.89 109.89 -0.14 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 103.19 103.19 -0.2 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 119.4 119.41 -0.23 5118260
אנליסט ! אגח 169.96 169.96 -0.07 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 102.72 102.72 -0.11 5119672
אנליסט 10/90 129.45 129.45 -0.18 5114350
אנליסט 15/85 99.68 99.68 -0.17 5123450
אנליסט 20/80 134.1 134.1 -0.04 5116033
אנליסט אגח ללא מניות 125.48 125.48 -0.14 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.35 119.35 -0.15 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 109.01 109.01 -0.12 5118963
אנליסט תיק אגח + 15% 128.45 128.45 -0.12 5113709
אפסילון ! 10/90 101.11 101.11 -0.24 5123468
אפסילון ! אגח פרימיום 129.56 129.56 -0.08 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 130.72 130.72 -0.22 5112719
אפסילון 20/80 364.78 364.78 -0.53 5126917
אפסילון 25/75 199.84 199.84 -0.29 5101480
אפסילון 30/70 581.98 581.98 -0.17 5126776
אפסילון 5/95 122.27 122.27 -0.11 5108345
אפסילון ללא מניות 128.54 128.54 -0.21 5112701
אפסילון תיק 15% 132.86 132.86 -0.14 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.21 129.21 -0.1 5108352
אפסילון תיק מנוהל 77.99 77.99 -0.08 5100953
אקסיומה אגח + 30% 123.46 123.46 -0.32 5107883
אקסיומה אגח ללא מניות 153.7 153.7 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 114.73 114.73 -0.12 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.27 104.3 -0.14 5105846
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 106.47 106.47 -0.13 5118831
אקסלנס 10/90 ! 104.49 104.49 -0.11 5120761
אקסלנס 10-90 105.66 105.66 -0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.09 102.09 -0.07 5120969
אקסלנס 15-85 143.08 143.08 -0.15 5105192
אקסלנס 2025 XLC 109.64 109.64 -0.32 5109558
אקסלנס 20-80 814.55 814.55 -0.2 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 122.58 122.58 -0.17 5112792
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 105.34 105.34 -0.1 5120787
אקסלנס אגח 923.02 923.02 -0.12 5113352
אקסלנס אגח + 15 102.96 102.96 -0.16 5121082
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 106.18 106.18 -0.07 5119300
אקסלנס אגח עד 2018 100.27 100.27 -0.03 5121231
אקסלנס יופיטר - 43.59 44.03 -0.25 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 148.77 148.77 -0.13 5103056
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.66 146.66 -0.02 5104070
אקסלנס תיק 15-85 164.53 164.53 -0.07 5102421
אקסלנס תיק 20-80 105.5 105.5 -0.02 5122577
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 118.13 118.13 -0.15 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.79 345.79 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.53 93.53 -0.01 5114533
ברומטר אגח 15/85 186.23 186.23 -0.16 5105267
ברק 10/90 97.93 97.93 -0.18 5121074
ברק 20/80 100.16 100.16 -0.27 5123849
דולפין 10/90 102.03 102.03 -0.04 5123328
דיאמונד אגח יהלום 120.05 120.05 -0.16 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 101.41 101.41 -0.11 5119862
דיביאם אגח 178.15 178.15 -0.12 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 104.31 104.31 -0.09 5119805
הורייזן 30/70 112.92 112.92 -0.24 5118948
הורייזן אגח דינמית 116.73 116.73 -0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 364.73 364.73 -0.16 5115852
הראל ! Total Return 100.54 100.54 -0.11 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 414.13 414.13 -0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 119.72 119.72 -0.05 5112966
הראל ! דינמית 10/90 127.65 127.65 -0.02 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1248.6 1248.6 -0.08 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.07 101.07 -0.1 5119458
הראל 10/90 פלוס 110.93 110.93 -0.19 5115548
הראל 15/85 123.2 123.2 -0.19 5106406
הראל 20/80 פלוס 90 90 -0.2 5102884
הראל 30/70 פלוס 91.27 91.27 -0.08 5115555
הראל 3B מסלול 50% 222.99 222.99 -0.21 5101894
הראל BEST INVEST +20% 163.12 163.12 -0.04 5103189
הראל Best Invest דינמית 14487.52 14487.52 -0.23 5110093
הראל Total Return פלוס 94.91 94.91 -0.25 5121033
הראל אגח 114.09 114.09 -0.04 5104823
הראל אגח ללא מניות 3913.99 3913.99 -0.11 5111059
הראל אגח לפדיון מתקצר 88.69 88.69 -0.01 5120985
הראל דינמית 20/80 129.52 129.52 -0.1 5106422
הראל מחקה 10/90 136.16 136.16 -0.16 5112586
הראל מחקה 15/85 103.16 103.16 -0.17 5120365
הראל מחקה 20/80 121.19 121.19 -0.16 5115738
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.12 100.12 -0.12 5121801
הראל מנוהלת 20% 2480.04 2480.04 -0.11 5111216
הראל מסלול 20% 137.56 137.56 -0.17 5120928
הראל עד שנתיים 10/90 109.34 109.34 -0.08 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 45.04 45.04 -0.18 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.06 145.06 -0.1 5110929
הראל פיא 10/90 164.59 164.59 -0.14 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 117.96 117.96 -0.18 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.41 74.41 -0.13 5115290
הראל פיא 30/70 197.03 197.03 -0.1 5102645
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 67.15 67.15 -0.12 5102850
הראל פיא מדדית פרמיום 2900.68 2900.68 -0.13 5110234
הראל פיא מנוהלת 15% 111.1 113.32 -0.11 5117460
הראל פיא מעורבת 11742.17 11742.17 -0.23 5110176
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.2 171.2 -0.15 5103411
הראל תיק השקעות + 15% 107.45 107.45 -0.08 5117841
הראל תיק השקעות עד 30% 121.27 121.27 -0.18 5112768
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.12 116.12 -0.11 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 116.78 116.78 -0.04 5115449
טנדם מסלול 10/90 100.62 100.62 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 108.69 108.69 -0.17 5119243
ילין לפידות ! Total Return 110.05 110.05 -0.13 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.05 150.05 -0.13 5108915
ילין לפידות 10/90 125.76 125.76 -0.17 5115704
ילין לפידות 20/80 135.76 135.76 -0.21 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 108.81 108.81 -0.06 5122239
ילין לפידות 25/75 112 112 -0.1 5118617
ילין לפידות 30/70 110.76 110.76 -0.08 5121728
ילין לפידות אגח כללי 169.15 169.15 -0.19 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 138.11 138.11 -0.17 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 124.47 124.47 -0.13 5115886
ילין לפידות תיק LV 99.63 99.63 -0.08 5123005
ילין לפידות תיק LV + 15% 101.47 101.47 -0.18 5122999
ילין לפידות תיק אגח +30% 164.31 164.31 -0.25 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 -0.11 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 111.55 111.55 -0.13 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.61 116.61 -0.08 5114392
כוון אגח 15/85 84.7 84.7 -0.21 5107958
כוון אגח דינמית 212.42 212.42 -0.31 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 137.83 137.83 -0.12 5109624
כרמים אגח כללי 108.11 108.11 0.01 5108147
להבה ! אגח + 10% 155.58 155.58 -0.12 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.07 116.07 -0.12 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 719.2 719.21 -0.04 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 151.49 151.5 -0.03 5106208
מגדל 10/90 184.76 184.76 -0.16 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 159.49 159.49 -0.13 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 128.27 128.27 -0.14 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.33 117.33 -0.1 5115332
מגדל 15/85 96.1 96.1 -0.12 5104245
מגדל 20/80 161.2 161.2 -0.24 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 116.31 116.31 -0.17 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 129.65 129.65 -0.16 5113485
מגדל 25/75 פלוס 92.95 92.95 -0.26 5101191
מגדל 30/70 106.99 107 -0.12 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 182.87 182.87 -0.1 5102678
מגדל אגח + 10% 153.59 154.36 -0.12 5102637
מגדל אגח + 20% 6344.98 6376.73 -0.16 5131099
מגדל אגח +15% 181.27 181.27 -0.08 5102926
מגדל אגח ללא מניות 111.83 111.83 -0.07 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.37 111.37 -0.07 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1389.76 1389.78 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.61 125.61 -0.06 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 185.92 185.93 -0.04 5105259
מגדל הכנסה חודשית 239.63 239.63 -0.14 5131115
מגדל מודל + 15% 141.81 141.82 -0.13 5112826
מגדל תיק Total Return פלוס 107.35 107.35 -0.01 5118385
מגדל תיק השקעות 109.2 109.2 -0.04 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 104.72 104.72 -0.13 5120407
מגדל תיק השקעות פלוס 108.44 108.44 -0.12 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 119.91 119.91 -0.1 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.35 104.35 -0.21 5119797
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.6 99.6 0.02 5123708
מודלים אגח דינמית + 10% 118.99 118.99 -0.13 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.31 106.31 -0.15 5119540
מור 10/90 106.67 106.67 -0.13 5121587
מור 15/85 104.82 104.82 -0.16 5119821
מור 20/80 106.97 106.97 -0.17 5122726
מור אגח ישראל 100.49 100.49 -0.07 5123294
מור אגח פלוס 188.88 188.88 -0.13 5107693
מור מעשר אגח 150.8 150.8 -0.15 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 113.11 113.11 -0.26 5119086
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 106.61 106.61 -0.15 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.3 130.3 -0.19 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 138.52 138.52 -0.12 5116397
מיטב 10/90 105.99 106 -0.11 5122015
מיטב 10/90 פרימיום 82.68 82.68 -0.11 5115480
מיטב 15/85 101.02 101.02 -0.12 5123864
מיטב 20/80 106.33 106.33 -0.12 5122601
מיטב 20/80 פלוס 149.58 149.58 -0.17 5106109
מיטב 30/70 175.65 175.65 -0.06 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 91.5 91.5 -0.15 5118716
מיטב אגח 102.24 102.24 -0.12 5123138
מיטב אגח + 10% 101.46 101.66 0.02 5123872
מיטב אגח +15% 94.92 94.92 -0.06 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.37 112.37 -0.12 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.81 145.81 -0.09 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 176.88 176.88 -0.25 5104211
מיטב מודל + 15% 101.17 101.17 -0.11 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 112.52 112.52 -0.05 5118237
מיטב תיק אגח +30% 132.93 132.93 -0.08 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 151.58 151.58 -0.09 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 52.92 53.45 -0.26 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 104.44 104.44 -0.17 5102603
מנורה מבטחים ! תיק השקעות סולידי ללא מניות 153.99 153.99 -0.16 5108832
מנורה מבטחים 20/80 תא MID CAP 146.68 146.68 -0.18 5114236
מנורה מבטחים 30/70 103.31 103.31 -0.05 5122858
מנורה מבטחים אגח ללא מניות 107.49 107.49 -0.1 5118484
מנורה מבטחים אגח מדדים משולבים 99.13 99.13 -0.08 5123534
מנורה מבטחים אופקים 105.85 105.85 -0.11 5119771
מנורה מבטחים מנוהלת 10/90 105.84 105.84 -0.14 5119334
מנורה מבטחים סילבר אגח דינמית 111.81 111.81 -0.14 5119102
מנורה מבטחים תיק ללא מניות 73.54 73.54 -0.05 5108790
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 110.67 110.67 -0.09 5120704
סיגמא 10/90 141.36 141.36 -0.05 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 112.12 112.12 -0.1 5120720
סיגמא 15/85 100.52 100.52 -0.12 5123229
סיגמא 20/80 109.93 109.93 -0.13 5120688
סיגמא 30/70 102.35 102.35 -0.1 5123096
סיגמא אגח כללי ללא מניות 149.59 149.59 -0.12 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 117.82 117.82 -0.24 5113527
סיגמא אגח פלוס 116.54 116.54 -0.09 5115514
סלע 10/90 99.77 99.77 -0.19 5123823
פיטנגו אגח כללי 159.07 159.07 -0.29 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.09 119.09 -0.12 5113097
פסגות ! תיק אגח 138.04 138.04 -0.14 5110408
פסגות 10/10/90 157.29 157.29 -0.17 5104195
פסגות 10/90 153.07 153.07 -0.26 5109012
פסגות 10/90 פלוס 127.55 127.55 -0.05 5111968
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 147.85 147.85 -0.29 5107172
פסגות 25/75 פלוס 143.7 143.7 -0.07 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 162.46 162.46 -0.06 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 107.64 107.64 -0.12 5118567
פסגות אגח 105.9 105.9 -0.13 5122049
פסגות אגח אקטיבי 99.09 99.09 -0.03 5120589
פסגות אגח משולבת + 15% 139.47 139.47 -0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 107.41 107.41 -0.1 5122072
פסגות אקטיבית 10/90 124.05 124.05 -0.15 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 127.84 127.84 -0.21 5114889
פסגות ממוקדת 20/80 113.29 113.29 -0.19 5118906
פסגות ניהול השקעות 101.4 102.01 0.03 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 108.16 110.32 -0.02 5122056
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.4 105.4 -0.09 5119938
פסגות פוטנציאל אגח 119.98 119.98 -0.12 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 159.73 159.73 -0.14 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 151.47 151.47 -0.28 5103429
פסגות פרימיום 193.08 193.08 -0.05 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 123.87 123.87 -0.13 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.71 106.71 -0.11 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.85 104.85 -0.1 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.13 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 104.1 104.1 -0.08 5121355
קבין 20/80 106.44 106.44 -0.04 5121439
קסם KTF 10-90 127.06 127.06 -0.19 5114384
קסם KTF אגח כללי משולבת 110.44 110.44 -0.2 5118229
רוטשילד מדד 177.39 177.39 -0.12 5104971
תטא אגח כללי לכל עת 161.74 161.75 -0.06 5111679
תכלית TTF 10/90 87.06 87.06 -0.18 5115837
תכלית TTF 15/85 122.55 122.55 -0.15 5117346
תכלית TTF 20/80 108.2 108.2 -0.15 5114483
תכלית TTF אגח כללי משולבת 102.94 102.94 -0.2 5120829
תכלית 20/90 TTF 112.59 112.59 -0.04 5118724
תלתן 10/90 82.16 82.16 -0.13 5108287
תלתן אגח ללא מניות 100.11 100.11 -0.09 5123187
תמיר פישמן 10/90 130.15 130.15 -0.18 5114426
תמיר פישמן 15/85 175.12 175.12 -0.13 5104518
תמיר פישמן 20/80 97.57 97.57 -0.25 5102439
תמיר פישמן אגח פלוס 102.33 102.33 -0.14 5115811
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.42 112.42 -0.08 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.46 119.46 -0.09 5116298