Logo
שלום,
 
% שינוי יומי % שינוי שנתי
+ אג"ח בארץ כללי -0.04 -0.31 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.05 0.59 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.04 -0.35 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 -0.82 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.08 -0.61 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.25 1.44 109|137|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.09 -1.21 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.01 -2.15 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.1 -2.86 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.34 -2.25 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.13 -2.65 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי -0.07 -0.76 009|032|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.04 0.24 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.01 1.84 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.05 -2.44 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.06 2.75 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.05 0.63 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.03 -1.09 104|123|000
+ קרן כספית 0 0.05 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.03 007|026|000
^ כספית דולר -0.1 0.06 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.07 0.42 007|027|132
+ אג"ח בארץ- שקליות 0 1.06 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 -0.01 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.01 0.33 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 2.83 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.01 1.69 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי -0.01 0.62 008|030|000
+ מניות בחו"ל -0.53 -12.62 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.69 -26.06 003|021|060
^ מניות אסיה -2.09 -1.85 003|021|100
^ מניות סין -0.69 -25.33 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.38 -8.76 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.16 -10.54 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.28 -9.93 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.63 -10.22 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -1.2 -16.9 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.26 -16.55 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.4 -15.69 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.46 -12.71 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.55 -16.47 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.31 -13.1 003|023|131
+ מניות בארץ 0.06 -1.67 002|000|000
^ ת"א 25 0.33 -3.1 002|017|046
^ ת"א 100 0.35 -5.06 002|017|047
^ ת"א 75 0.27 -10.77 002|017|048
^ יתר 0.04 9.56 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.25 -11.93 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.22 -0.58 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.15 -10.79 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.73 -9.97 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.21 -1.43 002|019|000
+ אג"ח בחו"ל -0.11 -1.56 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.2 -1 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.64 -4.05 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.19 -1.86 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.01 -1.85 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.19 -1.07 011|140|000
גמישות -0.04 -0.42 001|000|000
+ אגד קרנות -0.48 -3.95 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.08 -0.13 121|110|112
^ אגד חוץ מניות -0.99 -12.19 121|114|115
^ אגד חוץ אג"ח -0.57 -4.51 121|114|116
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.16 -3.96 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.2 -5.69 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.08 1.66 006|096|000
^ אסטרטגיות לא ממונפות 0.43 2.5 006|098|000
חו"ל כללי -0.02 -0.9 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.19 -1.29 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.19 -1.29 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.45 -7.21 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.48 -7.67 013|043|000
^ תושבי חוץ אג"ח -0.18 -1.97 013|044|000
סטיית תקן 3.04 תשואה שבועית (%) -0.82
שארפ -0.12 תשואה מתחילת החודש -0.97
בטא 0.13 תשואה 30 יום (%) -0.98
דמי ניהול 0.829 תשואה 3 חודשים -1.48
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
20/80 דיאמונד 103.05 103.05 -0.05 5118435
FOREST 20/80 103.41 103.41 0 5118674
FOREST אגח ! 169.36 169.37 -0.02 5108519
Forest עיטם ! 192.55 192.55 -0.05 5108501
MFT 10/90 S&P500 105.07 105.07 -0.28 5118450
MTF 10/90 119.27 119.27 -0.01 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 97.72 97.72 -0.05 5121967
MTF 15/85 - מגודרת מטח 100.16 100.16 -0.36 5119615
MTF 20/80 120.32 120.32 0.02 5115274
MTF 20/80 S&P 500 - תא 100- מגודרת מטח 103.14 103.14 -0.32 5118971
MTF 25/75 96.21 96.21 -0.33 5121504
MTF אגח מאוזנת 102.69 102.69 -0.03 5118989
PTF 10/90 השקעות ישראל 100.58 100.58 0.01 5119920
TFMM 10/90 98.31 98.31 0.06 5121652
TFMM 20/80 96.59 96.59 0.08 5121637
TFMM 30/70 96.03 96.03 0.2 5122155
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 106.36 106.36 0.03 5106745
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 185.74 185.74 0.05 5102157
אושן ! תיק אגח 101.66 101.66 0 5120001
אושן 10/90 101.34 101.34 -0.02 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 130.71 130.71 0.03 5114160
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 99.35 99.35 -0.07 5122593
אזימוט אגח ללא מניות 121.96 121.96 0.02 5116082
אי.בי.אי 20/80 97.82 97.82 0.01 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 82.49 82.49 0.08 5107420
איביאי ! אגח ללא מניות 159.05 159.05 -0.06 5110580
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1096.39 1096.39 -0.07 5126495
איביאי ! נוגה 25/75 2658.33 2658.33 -0.01 5126479
איביאי 10/90 104.48 104.48 -0.05 5118310
איביאי 15/85 100.16 100.16 -0.01 5119417
איביאי 30/70 97.98 97.98 -0.22 5122502
איביאי אגח פלוס חול 10/90 99.25 99.25 -0.19 5120662
איביאי גיא 20/80 2143.31 2143.31 -0.05 5126230
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 100.39 100.39 -0.07 5119706
איביאי סל 25/75 98.32 98.32 -0.03 5120233
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 98.43 98.43 -0.04 5122403
איביאי תיק אגח כללי 110.5 110.5 -0.04 5117619
איילון 10/90 פרימיום 191.06 191.06 0.02 5101795
איילון 15/85 תיק CORE SATELLITE 106.76 106.76 0 5117676
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 82.71 82.71 0.02 5112925
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 102.38 102.38 -0.11 5117650
איילון KZI 20/80 111.64 111.64 -0.12 5108022
איילון אגח ללא מניות 102.27 102.27 -0.02 5106091
איילון מנוהל עד 15% 143.22 143.22 0.08 5104385
איילון מנוהל עד 30% 153.65 153.65 0.21 5103544
איילון פריקו אגח ישראלי - עולמי 63.69 63.69 -0.23 5117783
איילון תיק אגח ללא מניות 173.91 173.91 -0.02 5102736
איילון תיק השקעות ללא מניות 112.24 112.24 -0.06 5117668
אילים תיק אגח + 20% 2701.71 2701.77 -0.15 5126271
אימפקט 25/75 104.93 104.93 0.15 5117734
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 99.84 99.84 0.01 5120183
אלומות 10/90 157.86 157.86 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 245.28 245.28 -0.04 5100284
אלומות 30/70 133.99 133.99 0.22 5109319
אלומות מסלול 15 132.2 132.2 0.01 5107446
אלומות מסלול ללא מניות 128.95 128.95 -0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 148.04 148.04 -0.05 5110044
אלומות תיק מנוהל 15% 143.9 143.9 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 100.78 100.78 -0.26 5120951
אלומות תיק מנוהל 25% 110.84 110.84 0.04 5115308
אלטושלר שחם 15-85 136.97 136.97 0.06 5108402
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 540.18 540.18 -0.32 5126727
אלטשולר 10-90 131.34 131.34 -0.06 5115167
אלטשולר 20-80 97.03 97.03 -0.28 5119698
אלטשולר 25-75 172.58 172.58 -0.38 5105705
אלטשולר SMARTBETA 10/90 100 100 0.04 5119227
אלטשולר תיק השקעות + 15% 106.22 106.22 0.09 5118302
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 166.43 166.43 -0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.08 105.08 -0.04 5118005
אלפי בנדק 20/80 99.58 99.58 -0.54 5121363
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 100.79 100.79 -0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 128.99 128.99 -0.05 5116637
אניגמה תיק מנוהל 10/90 105.02 105.02 -0.05 5118765
אניגמה תיק מנוהל 15/85 98.5 98.5 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 110.47 110.47 -0.05 5118260
אנליסט ! אגח 149.45 149.45 0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 98.95 98.95 -0.01 5119672
אנליסט 10/90 122.81 122.81 -0.07 5114350
אנליסט 20/80 115.2 115.2 -0.54 5116033
אנליסט 25/75 142.85 142.85 -0.08 5104716
אנליסט אגח ללא מניות 121.51 121.51 -0.08 5114335
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 116.6 116.6 -0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 102.94 102.94 0.01 5118963
אנליסט פרמיום 117.83 119.01 -0.04 5114921
אנליסט תיק אגח + 15% 124.08 124.08 -0.03 5113709
אפסילון ! אגח פרימיום 120.68 120.68 -0.11 5104930
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 127.19 127.19 -0.04 5112719
אפסילון 20/80 380.76 380.76 0.06 5126917
אפסילון 25/75 188.23 188.23 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 549.98 549.98 -0.02 5126776
אפסילון 5/95 121.4 121.4 0 5108345
אפסילון ללא מניות 127.77 127.77 -0.09 5112701
אפסילון מנוהלת 169.31 169.31 -0.27 5106604
אפסילון תיק 15% 130.04 130.04 -0.07 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 126.54 126.54 0.05 5108352
אפסילון תיק מנוהל 73.9 73.9 -0.26 5100953
אקסיומה אגח ללא מניות 145.16 145.16 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 111 111 0 5115613
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 103.46 103.46 -0.05 5118831
אקסלנס 10-90 102.48 102.48 0.09 5116751
אקסלנס 10-90 תיק לונג/שורט 101.26 101.26 -0.01 5120761
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 98.73 98.73 0.04 5120969
אקסלנס 15-85 138.74 138.74 -0.09 5105192
אקסלנס 15-85 תיק לונג/שורט 97.51 97.51 0.05 5121082
אקסלנס 2021 XLC 372.8 372.8 0.06 5115670
אקסלנס 2025 XLC 104.85 104.85 0.09 5109558
אקסלנס 20-80 794.44 794.44 0.03 5112016
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 116.71 116.71 0.21 5112792
אקסלנס 25-75 תיק מדדים 97.16 97.16 -0.39 5121884
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 102.75 102.75 -0.01 5120787
אקסלנס אגח 920.21 920.21 -0.05 5113352
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 100.2 100.2 -0.01 5119300
אקסלנס אגח עד 2018 99.32 99.32 0.03 5121231
אקסלנס יופיטר - קרן נאמנות 41.29 41.7 -0.51 5100995
אקסלנס מודל ללא מניות 148.37 148.37 0 5103056
אקסלנס נקסוס 101.03 102.04 -0.04 5105846
אקסלנס שכבות 10-90 650.53 650.53 -0.04 5112032
אקסלנס שכבות 20-80 123.73 123.73 0.05 5114376
אקסלנס שכבות אגח 116.86 116.86 0 5114541
אקסלנס שכבות מנוהלות ! ללא מניות 118.21 118.21 -0.03 5116470
אקסלנס תיק 15-85 159.73 159.73 0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 99.09 99.09 -0.36 5122577
אקסלנס תיק ללא מניות 345.2 345.2 0 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 92.75 92.75 0.02 5114533
ברומטר אגח 15/85 174.84 174.84 0.03 5105267
ברק תיק אפיקי השקעה 10/90 96.72 96.72 -0.21 5121074
דיאמונד אגח יהלום 115.43 115.43 0.02 5116744
דיאמונד אגח ללא מניות 100.79 100.79 -0.01 5119862
דיביאם אגח 169.01 169.02 0.37 5109525
דיביאם אגח ללא מניות 101.11 101.11 0.05 5119805
הורייזן 30/70 104.23 104.23 0.15 5118948
הורייזן אגח דינמית 107.72 107.72 0.12 5118955
הלמן אלדובי ! תיק אגח ללא מניות 123.21 123.21 0.12 5109673
הלמן אלדובי 10/90 98.29 98.29 0.13 5115464
הלמן אלדובי 20/80 344.07 344.07 0.15 5115852
הלמן אלדובי מודל עד 30% 97.87 97.87 0.4 5118625
הלמן אלדובי תיק אגח + 15% מניות חול 115.31 115.31 0.17 5114590
הראל ! אגח מנוהלת 396.3 396.3 -0.02 5120936
הראל ! אגח משולבת 115.97 115.97 -0.21 5112966
הראל ! דינמית 10/90 121.09 121.09 -0.02 5117221
הראל ! נבחרת אגח 1204.28 1204.28 -0.03 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 98.36 98.36 -0.02 5119458
הראל 10/90 פלוס 108.57 108.57 0.08 5115548
הראל 15/85 118.19 118.19 0.04 5106406
הראל 20/80 פלוס 84.47 84.47 0.06 5102884
הראל 30/70 פלוס 86.57 86.57 0.2 5115555
הראל 3B מסלול 50% 211.13 211.13 0.37 5101894
הראל BEST INVEST +20% 159.14 159.14 0 5103189
הראל Best Invest דינמית 13391.96 13391.96 0.09 5110093
הראל אגח לפדיון מתקצר 87.95 87.95 0.07 5120985
הראל אגח משולבת+ 20% 114.11 114.11 0.18 5112768
הראל מחקה 15/85 99.8 99.8 0.04 5120365
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 96.79 96.79 0.1 5121801
הראל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות 3880.18 3880.18 -0.02 5111059
הראל מנוהלת 20% 2422.64 2422.64 0.09 5111216
הראל מסלול 20% 133.83 133.83 0.07 5120928
הראל עד 3 שנים 25/75 107.71 107.71 0.11 5104823
הראל עד שנתיים + 5% 74.97 74.97 0 5105408
הראל עד שנתיים 10/90 106.36 106.36 0.01 5117239
הראל עד שנתיים 20/80 43.84 43.84 0.05 5102488
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 144.26 144.26 -0.06 5110929
הראל פיא 10/90 159.78 159.78 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 114.04 114.04 -0.01 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 77.16 77.16 0 5115290
הראל פיא 30/70 183.23 183.23 0.16 5102645
הראל פיא אגח משולבת + 10% 90.99 90.99 -0.35 5114947
הראל פיא אגח משולבת + 25% 103.71 103.71 -0.37 5117841
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 73.07 73.07 0 5102850
הראל פיא מדדית פרמיום 2847.14 2847.14 -0.11 5110234
הראל פיא מחקה 10/90 130.93 130.93 0 5112586
הראל פיא מחקה 20/80 116.51 116.51 0.08 5115738
הראל פיא מנוהלת 15% 108.36 110.53 -0.18 5117460
הראל פיא מעורבת 10557.99 10557.99 -0.07 5110176
הראל פיא תיק השקעות סולידי 169.11 169.11 -0.02 5103411
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.07 116.07 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 110.84 110.84 -0.02 5115449
טנדם מסלול 10/90 97 97 -0.37 5119896
טנדם מסלול 20/80 95.99 95.99 -0.36 5119888
טנדם מסלול אגח ללא מניות 98.69 98.69 -0.31 5119870
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 103.53 103.53 -0.04 5119243
ילין לפידות ! Total Return 107.23 107.23 -0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 147.86 147.86 -0.03 5108915
ילין לפידות 10/90 121.4 121.4 -0.02 5115704
ילין לפידות 20/80 128.49 128.49 0.05 5116488
ילין לפידות 20/80 תיק עד 3 שנים 99.28 99.28 -0.5 5122239
ילין לפידות 25/75 105.03 105.03 -0.34 5118617
ילין לפידות 30/70 101.73 101.73 -0.5 5121728
ילין לפידות אגח כללי 163.42 163.42 -0.02 5106257
ילין לפידות מודל + 15% 131.95 131.95 0.04 5115092
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 120.21 120.21 -0.02 5115886
ילין לפידות תיק אגח +30% 152.66 152.66 0.09 5107495
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 109.86 109.86 0.04 5117312
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 108.88 108.88 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.03 116.03 0 5114392
כוון אגח 15/85 77.81 77.81 -0.04 5107958
כוון אגח דינמית 186.98 186.98 -0.01 5103569
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 133.39 133.39 -0.05 5109624
כרמים אגח אקטיבית 101.81 101.81 0.14 5108147
להבה ! אגח + 10% 145.9 145.9 -0.02 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 110.5 110.5 -0.03 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 680.52 680.53 0.05 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 144.81 144.81 -0.23 5106208
מגדל 10/90 181.27 181.27 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 149.71 149.71 -0.14 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 124.98 124.98 -0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 111.83 111.83 0 5115332
מגדל 15/85 93.41 93.41 -0.09 5104245
מגדל 15/85 תיק לונג / שורט 98.73 98.73 -0.02 5119342
מגדל 20/80 156.3 156.3 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 107.12 107.12 -0.15 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 124.51 124.51 0.01 5113485
מגדל 20/80 תיק עד 3 שנים 6113.33 6113.86 -0.16 5131099
מגדל 25/75 פלוס 88.54 88.54 -0.02 5101191
מגדל 30/70 תיק לונג /שורט 100.09 100.09 0.1 5118799
מגדל אגח +15% 175.46 175.46 0.01 5102926
מגדל אגח ללא מניות 110.3 110.3 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 2017/4 109.69 109.69 0.01 5116603
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 108.96 108.96 -0.01 5116280
מגדל אפיקים אגח ! 1312.62 1312.66 0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 121.61 121.62 0 5114681
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 175.55 175.56 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 255.77 255.78 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 130.98 130.98 -0.02 5112826
מגדל תיק Total Return פלוס 104.38 104.38 -0.15 5118385
מגדל תיק השקעות 100.08 100.08 -0.27 5120423
מגדל תיק השקעות ללא מניות 100.45 100.45 -0.3 5120407
מגדל תיק השקעות פלוס 97.49 97.49 0.07 5122304
מודלים ! פוטנציאל 10/90 107.34 107.34 0.08 5114517
מודלים 20/80 LARGE CAP 97.63 97.63 -0.61 5119797
מודלים אגח דינמית + 10% 108.33 108.33 -0.16 5118401
מודלים אגח דינמית ללא מניות 100.46 100.46 0.08 5119540
מור 10/90 101.53 101.53 -0.01 5121587
מור 15/85 100.95 100.95 0.02 5119821
מור 20/80 2B - קרן נאמנות 100 100 0 5122726
מור אגח פלוס קרן נאמנות 177.51 177.51 0.03 5107693
מור מעשר אגח 146.74 146.74 -0.01 5109749
מור תיק אגח מנוהל + 30% 106.41 106.41 0.1 5119086
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 100.97 100.97 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 125 125 -0.01 5114798
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 134.72 134.72 0.01 5116397
מיטב 10/90 100.93 100.93 0.01 5122015
מיטב 10/90 פרימיום 81.84 81.84 -0.01 5115480
מיטב 20/80 99.36 99.39 0.04 5122601
מיטב 20/80 מניות חול 215.9 215.91 -0.25 5100524
מיטב 20/80 פלוס 143.36 143.36 0.03 5106109
מיטב 30/70 166.12 166.12 -0.27 5114079
מיטב אגח +15% 92.09 92.09 0.02 5105580
מיטב אגח בניהול ממוקד 108.19 108.2 -0.06 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 144.18 144.18 -0.03 5103767
מיטב אקטיבית 25/75 169.14 169.15 0.04 5104211
מיטב דש 10/95 143.82 143.82 -0.05 5102041
מיטב מודל + 15% 94.21 94.21 0.18 5107727
מיטב תיק אגח +30% 124.69 124.69 0.12 5112917
מיטב תיק אגח ללא מניות 148.33 148.33 -0.04 5105069
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 50.17 50.67 0.12 5102330
מיטב תיק מנוהל + 15% 99.16 99.16 -0.02 5102603
מנורה מבטחים ! תיק השקעות סולידי ללא מניות 152.72 152.72 -0.05 5108832
מנורה מבטחים 10/90 179.51 179.51 0.03 5103825
מנורה מבטחים 10/90 מדדים משולבים 98.78 98.78 0.07 5121629
מנורה מבטחים 20/80 מדדים משולבים 97.29 97.29 -0.33 5121645
מנורה מבטחים 20/80 תא MID CAP 136.19 136.19 -0.01 5114236
מנורה מבטחים אגח ללא מניות 105.47 105.47 -0.04 5118484
מנורה מבטחים אופקים 98.15 98.15 -0.7 5119771
מנורה מבטחים מודל ללא מניות 50.02 50.02 -0.02 5101050
מנורה מבטחים מנוהלת 10/90 100.74 100.74 0.01 5119334
מנורה מבטחים סילבר אגח דינמית 102.32 102.32 0.24 5119102
מנורה מבטחים תיק ללא מניות 73.61 73.61 -0.04 5108790
סיגמא ! אגח דינמית 106.8 106.8 0.03 5120704
סיגמא ! אגח כללי + 10% 106.31 106.31 0.06 5120720
סיגמא 10/90 134.53 134.53 0.1 5109004
סיגמא 20/80 104.2 104.2 0.12 5120688
סיגמא אגח כללי ללא מניות 145.7 145.7 0.01 5109871
סיגמא אגח משולבת + 20% 113.03 113.03 0.19 5113527
סיגמא אגח פלוס 114.86 114.86 0.05 5115514
פיטנגו אגח כללי 147.24 147.24 0.03 5109137
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 115.83 115.83 -0.03 5113097
פסגות 10/10/90 152.08 152.08 -0.04 5104195
פסגות 10/90 148.19 148.19 -0.05 5109012
פסגות 10/90 ניהול מבוקר 134.95 134.95 -0.09 5110168
פסגות 10/90 פלוס 123.52 123.52 -0.32 5111968
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 142.23 142.23 -0.07 5107172
פסגות 25/75 פלוס 130.25 130.25 -0.58 5110945
פסגות 30/70 תיק לונג שורט 148.66 148.66 -0.44 5108725
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 105.02 105.02 -0.03 5118567
פסגות BEST INVEST 161.71 161.71 0.13 5102686
פסגות אגח 100.48 100.48 -0.35 5122049
פסגות אגח משולבת + 15% 132.9 132.9 -0.31 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 99.85 99.85 -0.27 5122072
פסגות דינמית ! אגח + 10% 123.79 123.79 -0.01 5114889
פסגות מודל ללא מניות 135.8 135.8 -0.07 5110408
פסגות ממוקדת 20/80 106.24 106.24 0 5118906
פסגות ספיר תיק השקעות 97.23 99.17 -0.46 5122056
פסגות עד 3 שנים 10/90 102.65 102.65 -0.07 5119938
פסגות פוטנציאל אגח 116.41 116.41 -0.38 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 157.33 157.33 0.01 5104401
פסגות פלטיניום 20/80 145.58 145.58 0.06 5103429
פסגות פרימיום 169.29 169.29 -0.6 5108105
פסגות שכבות אגח ללא מניות 121.51 121.51 -0.05 5113287
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 102.36 102.36 -0.34 5119946
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.6 104.6 -0.07 5118062
פסגות תיק השקעות עד 15% 162.65 162.65 0.06 5105788
קבין 20/80 97.82 97.82 -0.29 5121439
קסם KTF 10-90 124.33 124.33 0.03 5114384
קסם KTF 15-85 99.05 99.05 0.1 5122643
קסם KTF אגח כללי משולבת 108.91 108.91 -0.04 5118229
רוטשילד SELECT 128.16 128.16 0.05 5115258
רוטשילד מדד 169.4 169.4 0 5104971
תטא אגח כללי לכל עת 167.99 167.99 -0.14 5111679
תכלית TTF 10/90 85.8 85.8 -0.01 5115837
תכלית TTF 15/85 118.64 118.64 0.09 5117346
תכלית TTF אגח כללי משולבת 101.54 101.54 -0.04 5120829
תכלית 20/90 TTF 106.08 106.08 -0.26 5118724
תלתן 10/90 קרן נאמנות 73.42 73.42 -0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 125.15 125.15 -0.05 5114426
תמיר פישמן 15/85 169.16 169.16 -0.08 5104518
תמיר פישמן 20/80 92.44 92.44 0.03 5102439
תמיר פישמן 20/80 תיק עד 3 שנים 99.86 99.86 0.06 5120449
תמיר פישמן אגח פלוס 97.78 97.78 -0.04 5115811
תמיר פישמן מחקה 25/75 96.56 96.56 -0.08 5122023
תמיר פישמן מחקה 5/95 97.57 97.57 -0.02 5121595
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 111.4 111.4 -0.08 5116272
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 116.46 116.46 0.02 5116298
תמיר פישמן תיק סולידי ללא מניות 115.39 115.39 -0.09 5104492