ביטוח
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.22 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.46 2
נמוכה 10-20% 1.3 3
נמוכה -בינונית 20-30% 1.97 4
בינונית 30-50% 2.18 5
גבוהה 50-75% 1.11 6
גבוהה מאוד 75-100% 0.74 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות 2.672
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה 1.037
סה"כ נכסים במי ש"ח 1437
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 2.26
תשואה חודשית -0.94
תשואה שנתית 0.22
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.54
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.99