ביטוח
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 0.61 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.94 2
נמוכה 10-20% 2.26 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.5 4
בינונית 30-50% 4.16 5
גבוהה 50-75% 4.94 6
גבוהה מאוד 75-100% 4.68 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות 2.695
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה 1.035
סה"כ נכסים במי ש"ח 1538
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 2.16
תשואה חודשית 0.24
תשואה שנתית 0.61
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.6
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.79