מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 דצמבר 1465.22 1.26 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1465.73 2.77 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1465.81 9.2 1|2018-02-23
ת"א-35 שבוע נוכחי 1465.37 1 1|2017-12-22
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001450 DEC-T35 1848 13.1 1760.8 82148826
P 001450 DEC-T35 348 -37.86 669.9 82149394
C 001460 DEC-T35 1151 12.51 2771.6 82120841
P 001460 DEC-T35 641 -31.95 1635.6 82121419
C 001470 DEC-T35 631 5.87 2176.9 82148834
P 001470 DEC-T35 1127 -24.62 1926.7 82149402
C 001480 DEC-T35 332 5.06 1138.5 82120858
P 001480 DEC-T35 1822 -17.96 1701.6 82121427
C 001490 DEC-T35 160 -0.62 244.5 82148842
P 001490 DEC-T35 2642 -14.42 394.9 82149410