מדדים
נכס בסיס שער גלום יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1452.42 1.04 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1453.35 1.12 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1453.75 2.07 1|2017-10-27
ת"א-35 שבוע הבא 1452.08 0.95 1|2017-08-04
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
שם ני"ע שער % שינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001430 AUG-T35 2800 -8.32 3412.2 82030206
P 001430 AUG-T35 580 -13.56 1400.6 82030784
C 001440 AUG-T35 2030 -9.13 4386.9 81988180
P 001440 AUG-T35 800 -9.5 1756.6 81988750
C 001450 AUG-T35 1370 -9.57 6294.2 82030354
P 001450 AUG-T35 1140 -4.52 4622.9 82030933
C 001460 AUG-T35 840 -11.49 3766.1 81988198
P 001460 AUG-T35 1610 -2.25 3186.3 81988768
C 001470 AUG-T35 490 -13.27 1873.3 82030362
P 001470 AUG-T35 2250 2.74 3199.4 82030941