מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ספטמבר 1414.98 1.05 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1415.55 1.18 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1415.58 0.97 1|2017-11-24
ת"א-125 ספטמבר 1289.80 0.56 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001390 SEP-T35 2560 -4.83 17974.9 82055757
P 001390 SEP-T35 76 -39.68 611.7 82056334
C 001400 SEP-T35 1660 -5.57 3007.9 82029935
P 001400 SEP-T35 155 -28.9 681.8 82030511
C 001410 SEP-T35 850 -9.38 4923.1 82055740
P 001410 SEP-T35 360 -10.22 2057.1 82056326
C 001420 SEP-T35 290 -17.61 4509.9 82029927
P 001420 SEP-T35 800 -1.6 7536.4 82030503
C 001430 SEP-T35 80 -23.08 476 82055732
P 001430 SEP-T35 1580 1.87 3149.6 82056318