מדדים
נכס בסיס שער גלום יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יולי 1457.71 0.75 1|2017-07-28
ת"א-35 אוגוסט 1458.13 1.46 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1458.70 0.81 1|2017-09-29
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2017-07-28
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2017-07-28
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
הרכב המדד
שם ני"ע שער % שינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001440 JUL-T35 1928 5.53 4028.6 81964041
P 001440 JUL-T35 180 -14.29 937.1 81964611
C 001450 JUL-T35 1129 7.12 6737 81988479
P 001450 JUL-T35 370 -13.95 2054.9 81989048
C 001460 JUL-T35 560 12.68 7207.4 81964058
P 001460 JUL-T35 787 -9.23 6410.5 81964629
C 001470 JUL-T35 240 9.09 3579.4 81988487
P 001470 JUL-T35 1476 -6.7 4835 81989055
C 001480 JUL-T35 102 5.15 1585.7 81964066
P 001480 JUL-T35 2352 -4.62 3094.2 81964637