מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 דצמבר 1472.93 1.05 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1473.61 2.21 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1470.23 5.86 1|2018-02-23
ת"א-35 שבוע נוכחי 1473.00 1 1|2017-12-22
ת"א-125 דצמבר 1333.27 0.4 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001450 DEC-T35 2550 37.99 2675.2 82148826
P 001450 DEC-T35 250 -28.16 1478 82149394
C 001460 DEC-T35 1740 51.17 4020.5 82120841
P 001460 DEC-T35 440 -31.36 1502.2 82121419
C 001470 DEC-T35 1100 74.33 4457 82148834
P 001470 DEC-T35 800 -29.02 2859.2 82149402
C 001480 DEC-T35 650 95.78 2886.8 82120858
P 001480 DEC-T35 1350 -25.91 2829.9 82121427
C 001490 DEC-T35 370 131.25 1791.9 82148842
P 001490 DEC-T35 2070 -21.65 3106.8 82149410