מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 נובמבר 1407.99 1.04 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1408.78 0.99 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1407.63 1.08 1|2018-01-26
ת"א-125 נובמבר 1290.73 0.33 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001390 NOV-T35 1990 4.35 679.3 82120981
P 001390 NOV-T35 180 -30.77 202.9 82121559
C 001400 NOV-T35 1160 5.55 1931.7 82085507
P 001400 NOV-T35 350 -25.21 593.4 82086067
C 001410 NOV-T35 540 1275.9 82120973
P 001410 NOV-T35 750 -17.04 1096.5 82121542
C 001420 NOV-T35 230 -4.17 513.3 82085655
P 001420 NOV-T35 1430 -10.74 1503.1 82086216
C 001430 NOV-T35 98 -10.09 128.8 82121112
P 001430 NOV-T35 2290 -8.95 529.4 82121682