מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוקטובר 1444.15 1.06 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1444.83 2.55 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1445.56 1.19 1|2017-12-29
ת"א-35 שבוע נוכחי 1444.25 1.03 1|2017-10-20
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001420 OCT-T35 2586 -16.8 1560.7 82055450
P 001420 OCT-T35 195 7.73 344.9 82056037
C 001430 OCT-T35 1701 -22.89 3168.2 82085937
P 001430 OCT-T35 325 13.64 739.3 82086497
C 001440 OCT-T35 971 -31.28 5154.3 82055443
P 001440 OCT-T35 599 24.79 1608.4 82056029
C 001450 OCT-T35 470 -40.66 4008.3 82085945
P 001450 OCT-T35 1068 24.48 3704.8 82086505
C 001460 OCT-T35 194 -48.95 1547.4 82055435
P 001460 OCT-T35 1797 23.42 3590.6 82056011