מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ינואר 1530.92 0.94 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1531.78 0.96 1|2018-02-23
ת"א-35 מרץ 1530.40 2.55 1|2018-03-30
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001510 JAN-T35 2152 20.29 17652.5 82174962
P 001510 JAN-T35 72 -48.57 1253.4 82175530
C 001520 JAN-T35 1205 19.07 8703.9 82148578
P 001520 JAN-T35 181 -43.44 3084.6 82149147
C 001530 JAN-T35 504 12.25 8808.9 82174970
P 001530 JAN-T35 496 -34.39 9369.2 82175548
C 001540 JAN-T35 198 14.45 3261.5 82148586
P 001540 JAN-T35 1155 -23.1 10337.9 82149154
C 001550 JAN-T35 74 -2.63 702.6 82174988
P 001550 JAN-T35 1994 -17.67 3427.6 82175555