מדדים
נכס בסיס שער גלום יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יוני 1419.53 0.97 1|2017-06-30
ת"א-35 יולי 1420.10 1.44 1|2017-07-28
ת"א-35 אוגוסט 1420.23 10.66 1|2017-08-25
ת"א-35 שבוע נוכחי 1419.24 1.3 1|2017-06-02
ת"א-35 שבוע הבא 1416.17 1.44 1|2017-06-09
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2017-06-30
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2017-07-28
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2017-06-30
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2017-07-28
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
הרכב המדד
שם ני"ע שער % שינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001400 JUN-T35 2796 1.23 1496.8 81937476
P 001400 JUN-T35 820 -4.43 975.4 81938037
C 001410 JUN-T35 2068 2.68 2357 81964173
P 001410 JUN-T35 1100 -2.65 1171.1 81964744
C 001420 JUN-T35 1448 3.06 3859.4 81937617
P 001420 JUN-T35 1466 -2.72 2979.9 81938177
C 001430 JUN-T35 949 5.09 2721.4 81964322
P 001430 JUN-T35 1964 -2.87 2662.1 81964892
C 001440 JUN-T35 570 5.56 1241.5 81937625
P 001440 JUN-T35 2588 -1.78 2560.2 81938185