מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוקטובר 1447.60 1.02 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1448.08 3.21 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1445.61 1.39 1|2017-12-29
ת"א-35 שבוע נוכחי 1444.08 0.78 1|2017-10-20
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001430 OCT-T35 1966 17.51 4097.6 82085937
P 001430 OCT-T35 212 -30.49 804.9 82086497
C 001440 OCT-T35 1167 24.81 6241.9 82055443
P 001440 OCT-T35 395 -30.09 1850.6 82056029
C 001450 OCT-T35 564 31.16 5168.7 82085945
P 001450 OCT-T35 788 -25.1 4325.8 82086505
C 001460 OCT-T35 230 36.9 1803.7 82055435
P 001460 OCT-T35 1481 -17.58 4009.9 82056011
C 001470 OCT-T35 80 33.33 446.3 82085952
P 001470 OCT-T35 2302 -14.3 2343.8 82086513