מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1385.93 0.94 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1386.68 1.04 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1386.96 1.27 1|2017-10-27
ת"א-125 אוגוסט 1252.26 1 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001370 AUG-T35 1790 -12.04 1203.8 82030230
P 001370 AUG-T35 170 -16.67 459.4 82030818
C 001380 AUG-T35 1010 -17.48 1670.9 81988057
P 001380 AUG-T35 390 -5.11 1177.4 81988628
C 001390 AUG-T35 460 -26.16 1417.8 82030222
P 001390 AUG-T35 840 4.87 1832.8 82030800
C 001400 AUG-T35 175 -36.13 545.8 81988040
P 001400 AUG-T35 1560 7 1518.5 81988610
C 001410 AUG-T35 68 -41.38 174.9 82030214
P 001410 AUG-T35 2450 6.89 1068.6 82030792