מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 נובמבר 1417.15 0.92 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1418.02 1.46 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1418.16 1.04 1|2018-01-26
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001400 NOV-T35 1748 51.47 6689.7 82085507
P 001400 NOV-T35 44 -76.09 1047.7 82086067
C 001410 NOV-T35 840 83.41 7515.7 82120973
P 001410 NOV-T35 135 -71.34 3745.8 82121542
C 001420 NOV-T35 268 78.67 3232.1 82085655
P 001420 NOV-T35 557 -53.07 7018.2 82086216
C 001430 NOV-T35 64 28 479.5 82121112
P 001430 NOV-T35 1359 -35.35 3881.1 82121682
C 001440 NOV-T35 18 -10 169.4 82085663
P 001440 NOV-T35 2318 -23.72 6864.9 82086224