מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ספטמבר 1420.50 1.04 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1420.90 1.83 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1421.60 1.5 1|2017-11-24
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001400 SEP-T35 2322 -15.53 2933.8 82029935
P 001400 SEP-T35 270 43.62 1148.9 82030511
C 001410 SEP-T35 1490 -21.33 5505.3 82055740
P 001410 SEP-T35 431 44.63 2047.2 82056326
C 001420 SEP-T35 788 -30.88 6610.9 82029927
P 001420 SEP-T35 728 39.2 5223.4 82030503
C 001430 SEP-T35 360 -38.67 4336.3 82055732
P 001430 SEP-T35 1299 35.03 6062.8 82056318
C 001440 SEP-T35 165 -36.05 1853.3 82029919
P 001440 SEP-T35 2112 26.39 3877.6 82030495