מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 פברואר 1489.70 1.1 1|2018-02-23
ת"א-35 מרץ 1490.36 1.55 1|2018-03-30
ת"א-35 אפריל 1489.33 1.05 1|2018-04-27
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001470 FEB-T35 2365 87.7 8111.2 82214594
P 001470 FEB-T35 330 -63.33 4926.4 82215195
C 001480 FEB-T35 1652 131.37 11210.6 82174665
P 001480 FEB-T35 535 -60.01 6801.8 82175233
C 001490 FEB-T35 1022 176.22 9832.9 82214586
P 001490 FEB-T35 900 -54.86 10693.4 82215187
C 001500 FEB-T35 597 206.15 7888.3 82174673
P 001500 FEB-T35 1460 -48.37 8808.6 82175241
C 001510 FEB-T35 320 236.84 2940 82214735
P 001510 FEB-T35 2230 -40.88 5866.5 82215336