מדדים
נכס בסיס שער גלום יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יוני 1438.64 1.16 1|2017-06-30
ת"א-35 יולי 1438.95 2.38 1|2017-07-28
ת"א-35 אוגוסט 1439.15 2.74 1|2017-08-25
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2017-06-30
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2017-07-28
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2017-06-30
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2017-07-28
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
הרכב המדד
שם ני"ע שער % שינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001420 JUN-T35 1969 -2.04 5943.3 81937617
P 001420 JUN-T35 119 -14.39 765.8 81938177
C 001430 JUN-T35 1109 -7.27 5668.2 81964322
P 001430 JUN-T35 270 -9.4 1730.8 81964892
C 001440 JUN-T35 493 -15 4316.3 81937625
P 001440 JUN-T35 645 -7.06 4738.4 81938185
C 001450 JUN-T35 190 -18.45 1653.6 81964330
P 001450 JUN-T35 1327 -0.23 5432.4 81964900
C 001460 JUN-T35 73 -13.1 290.9 81937633
P 001460 JUN-T35 2215 0.23 1941 81938193