קופות גמל
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% -0.13 1
נמוכה מאוד 0-10% 0.86 2
נמוכה 10-20% 2.78 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.28 4
בינונית 30-50% 6.45 5
גבוהה 50-75% 7.24 6
גבוהה מאוד 75-100% 16.75 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים 0.557
סה"כ נכסים במיליוני שקלים 1687.76
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 1.28
תשואה חודשית -0.02
תשואה שנתית -0.12
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.84
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 1.76
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" 4.84 0 8698
אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח 1.09 0.54 8627
קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות 0.59 0.29 -0.16 1434
גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל 0.56 0 0.55 2234
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 0.32 0.42 -0.61 1405
אנליסט גמל שקלי 0.26 0.53 0.86 815
אל על - אג"ח 0.21 0.4 0.28 1476
אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0.11 0.58 9906
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.11 0.82 0.04 858
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.11 0.7 0.26 1343
אלטשולר שחם גמל כספי 0.1 0.67 -0.66 1394
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.09 0.58 0.15 128
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.08 0.49 0.07 948
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.02 0.31 0.06 1441
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות -0.03 0.45 0.55 1438
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.25 0.6 0.44 1442
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל -0.38 0.73 0.44 1209
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל -0.43 0.66 0.48 1431
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי -0.79 0.71 0.46 859
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות -0.93 0.78 0.59 1395
* אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 0 7802
* פסגות גמל להשקעה אג"ח 0 7812
* פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני 0 7815
* אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח 0 7818
* אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0 7839
* מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 0 7861
* מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח 0 7862
* מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 0 7931
* מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי 0 7932
* אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי 0 7963
* כלל גמל לעתיד אג"ח 0 7989
* כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי 0 7990
* הלמן-אלדובי להשקעה שריעה 0 8004
* שיקלי טווח קצר 0 8523
* הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה 0.43 2049
* אוניברסיטת ת"א - מסלול שקלי 0.61 2080
* חסכון טופ שיקלי טווח קצר 0 8693
* תעשיה אוירית מסלול לבני 60 ומעלה 0.17 9625
* קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0 11343
* קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני 0 11344
* הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה 0 11352
* הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט 0 11354
* ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות 0 11393