קופות גמל
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קופות גמל
ללא נכסים בסיכון 0% 0.29 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.03 2
נמוכה 10-20% 1.4 3
נמוכה -בינונית 20-30% 2.19 4
בינונית 30-50% 1.29 5
גבוהה מאוד 75-100% 3.23 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים 0.567
סה"כ נכסים במיליוני שקלים 1913.21
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 1.4
תשואה חודשית -0.57
תשואה שנתית 0.26
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 0.99
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.02
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל 1.26 0.58 0.8 1412
אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח 1.15 0.49 8627
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 1.01 0.78 0.69 1395
מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 0.51 0.77 0.48 859
עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 0.5 0.49 0.56 1438
מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.38 0.66 0.63 1386
אנליסט גמל שקלי 0.37 0.53 0.88 815
גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל 0.37 0 0.51 2234
אל על - אג"ח 0.2 0.4 0.27 1476
פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 0.19 0.67 0.49 1431
קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות 0.16 0.24 -0.54 1434
אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 0.16 0.76 0.45 1209
מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 0.12 0.75 -0.61 1343
אלטשולר שחם גמל כספי 0.1 0.67 -0.56 1394
כלל תמר שקלי טווח קצר 0.09 0.64 0.05 128
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 0.07 0.86 0.06 858
מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 0.07 0.53 0 948
איילון תגמולים ואישית לפיצויים שקלי -0.05 0.62 -0.68 1068
אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.13 0.82 0.47 1442
עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. -0.15 0.25 -0.72 1405
מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל -0.41 0.33 0.02 1441
* תעשיה אוירית מסלול לבני 60 ומעלה 0 9625
* אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 0 9906