קרנות השתלמות
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% -0.16 1
נמוכה מאוד 0-10% 1.15 2
נמוכה 10-20% 2.68 3
נמוכה -בינונית 20-30% 4.45 4
בינונית 30-50% 6.51 5
גבוהה 50-75% 10.41 6
גבוהה מאוד 75-100% 16.34 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים 0.667
סה"כ נכסים במיליוני שקלים 2484.49
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 1.74
תשואה חודשית -0.03
תשואה שנתית -0.16
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.46
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.65
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
השתלמות משפטנים ללא מניות 1.49 0.4 0.51 1455
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 1.15 0.55 8631
רעות שיקלי 1.05 0.54 1.16 1430
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 0.95 0.21 0.52 1472
פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 0.76 0.44 0.48 1471
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 0.7 0.21 0.36 1456
מינהל - השתלמות - אג"ח 0.54 0.48 0.52 1385
הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח 0.49 0.19 0.5 1384
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 0.47 0.22 0.63 1451
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.24 0.53 0.85 1535
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.24 0.29 -0.78 1404
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 0.23 0.72 1.01 715
מסלול - אג"ח 0.19 0.3 8339
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.12 0.83 0.06 864
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.11 0.83 0.4 1114
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.11 0.49 -0.66 1370
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.1 0.8 -0.73 1398
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.08 0.77 0.26 1351
מסלול מישור אג"ח -0.05 0.22 8382
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל -0.25 0.6 0.41 1443
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל -0.37 0.71 0.44 1210
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל -0.45 0.72 0.49 1429
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל -0.54 0.66 0.96 1408
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי -0.88 0.81 0.46 865
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות -0.88 0.84 0.57 1399
* "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 0 8705
* הלמן-אלדובי השתלמות שריעה 0.77 2058