קרנות השתלמות
נכסים בסיכון % שינוי שנתי
קרנות השתלמות
ללא נכסים בסיכון 0% 0.69 1
נמכה מאוד 0-10% 1.71 2
נמוכה 10-20% 2.3 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.42 4
בינונית 30-50% 3.38 5
גבוהה 50-75% 4.69 6
גבוהה מאוד 75-100% 6.04 7
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים 0.67
סה"כ נכסים במיליוני שקלים 2537.34
סטיית תקן ממוצעת 3 שנים 1.78
תשואה חודשית 0.15
תשואה שנתית 0.69
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.75
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.77
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש אחוז דמי ניהול שארפ 3 שנים
הרכב
רעות שיקלי 1.63 0.54 1.12 1430
אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 1.62 0.55 8631
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1.16 0.22 0.8 1451
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 1.09 0.72 1.13 715
אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 1.06 0.21 0.4 1456
הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח 1 0.19 0.61 1384
מינהל - השתלמות - אג"ח 0.94 0.48 0.55 1385
השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 0.93 0.21 0.58 1472
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 0.93 0.84 0.71 1399
מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 0.88 0.81 0.57 865
איילון השתלמות מסלול שקלי 0.87 0.64 -0.35 1061
מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 0.74 0.66 1.18 1408
פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 0.56 0.72 0.6 1429
אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 0.54 0.71 0.57 1210
אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 0.4 0.6 0.56 1443
אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 0.39 0.53 0.93 1535
עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 0.23 0.29 -0.87 1404
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 0.13 0.49 -0.76 1370
מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 0.12 0.83 0.37 1114
אלטשולר שחם השתלמות כספי 0.11 0.8 -0.72 1398
כלל השתלמות שקלי טווח קצר 0.1 0.77 0.2 1351
מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 0.1 0.83 0.05 864