שער % שינוי
שער בסיס 17.3
שער פתיחה 17.3 0
שער ממוצע 17.68 2.17
מחזור יומי ממוצע 180.68
מחזור ע.נ. 50000
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 21.84
הון רשום למסחר 123393778
שער % שינוי שער % שינוי
17.4 0.58 17.8 2.89
17.3 0 17.9 3.47
17.1 -1.16 18 4.05
17 -1.73 18.1 4.62
16.8 -2.89 18.2 5.2
הון למאזן -1.61 תשואה על ההון העצמי -7741.59
מכפיל הון -3.7 תשואה על הנכסים 124.79
מכפיל רווח נקי 0.05 יחס שוטף 1.37
מכפיל מכירות 0.03 שיעור רווח נקי 59.22
סך מאזן 366.31 הכנסות 771.99
נכסים שוטפים 302.37 רווח גולמי 57.25
נכסים בלתי שוטפים 63.94 רווח תפעולי 5.57
הון עצמי -5.91 רווח לפני מס 461.22
התחייבות שוטפות 220.66 רווח נקי 457.14
התחייבויות בלתי שוטפות 151.56 רווח למניה 3.06
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 17.7 2.31 0 0
16:42 17.7 2.31 16879 2.99
16:42 17.7 2.31 23121 4.09
16:42 17.6 1.73 10000 1.76
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
לפידות ח.נפט 24.51 5.35
יעקבי ירון 9 1.97
אמירי שוהם 0.87 0.19
וובר אריה 0.12 0.03
תאריך שער % שינוי מחזור
30/05/2016 17.7 2.31 9
29/05/2016 17.3 2.37 48
26/05/2016 16.9 0 0
25/05/2016 16.9 -1.74 56
24/05/2016 17.2 3.61 20
23/05/2016 16.6 0 23
22/05/2016 16.6 3.75 13
19/05/2016 16 -2.44 14
18/05/2016 16.4 -5.2 91
17/05/2016 17.3 -1.14 119
16/05/2016 17.5 -0.57 9
15/05/2016 17.6 -1.68 20
10/05/2016 17.9 0 0
09/05/2016 17.9 -0.56 28
08/05/2016 18 -4.26 33
05/05/2016 18.8 0 0
04/05/2016 18.8 1.62 31
03/05/2016 18.5 -2.12 22
02/05/2016 18.9 -1.56 27
01/05/2016 19.2 0.52 0