שער % שינוי
שער בסיס 18.8
שער פתיחה 18.8 0
שער ממוצע 18.45 -1.86
מחזור יומי ממוצע 219.36
מחזור ע.נ. 40
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 10000
שווי שוק 23.2
הון רשום למסחר 123393778
שער % שינוי שער % שינוי
18.1 -3.72 18.5 -1.6
18 -4.26 18.7 -0.53
17.9 -4.79 18.8 0
17.8 -5.32 19 1.06
17.7 -5.85 19.2 2.13
הון למאזן -1.61 תשואה על ההון העצמי 1388.65
מכפיל הון -3.93 תשואה על הנכסים -22.39
מכפיל רווח נקי -0.28 יחס שוטף 1.37
מכפיל מכירות 0.03 שיעור רווח נקי -10.25
סך מאזן 366.31 הכנסות 566.61
נכסים שוטפים 302.37 רווח גולמי 34.67
נכסים בלתי שוטפים 63.94 רווח תפעולי -4.19
הון עצמי -5.91 רווח לפני מס 455.96
התחייבות שוטפות 220.66 רווח נקי 451.95
התחייבויות בלתי שוטפות 151.56 רווח למניה 4.71
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 18.8 0 40 0.01
17:24 18.1 -3.72 40 0.01
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
לפידות ח.נפט 24.51 5.69
יעקבי ירון 9 2.09
אמירי שוהם 0.87 0.2
וובר אריה 0.12 0.03
תאריך שער % שינוי מחזור
04/05/2016 18.8 1.62 31
03/05/2016 18.5 -2.12 22
02/05/2016 18.9 -1.56 27
01/05/2016 19.2 0.52 0
27/04/2016 19.1 -0.52 13
26/04/2016 19.2 1.05 6
25/04/2016 19 -2.06 13
24/04/2016 19.4 2.65 5
21/04/2016 18.9 0 108
20/04/2016 18.9 -0.53 50
19/04/2016 19 4.97 285
18/04/2016 18.1 -1.09 2
17/04/2016 18.3 -1.08 25
14/04/2016 18.5 2.78 203
13/04/2016 18 0.56 39
12/04/2016 17.9 -0.56 21
11/04/2016 18 -0.55 15
10/04/2016 18.1 -2.16 35
07/04/2016 18.5 1.09 44
06/04/2016 18.3 0.55 21