שער % שינוי
שער בסיס 139.1
שער פתיחה 139.1 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע 19.38
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 62.02
הון רשום למסחר 44586592
שער % שינוי שער % שינוי
138.8 -0.22 139.6 0.36
135.3 -2.73 142.9 2.73
135.2 -2.8 143 2.8
131.7 -5.32 146.5 5.32
149.9 7.76
הון למאזן 0.7 תשואה על ההון העצמי
מכפיל הון תשואה על הנכסים
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 1.01
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
סך מאזן 9571.75 הכנסות 713.61
נכסים שוטפים 9571.05 רווח גולמי 13.42
נכסים בלתי שוטפים 0.7 רווח תפעולי 7.95
הון עצמי 66.81 רווח לפני מס 1.96
התחייבות שוטפות 9504.94 רווח נקי 0.99
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
תאריך שער % שינוי מחזור
30/05/2016 139.1 0.36 6
29/05/2016 138.6 0 0
26/05/2016 138.6 -1.07 2
25/05/2016 140.1 2.56 20
24/05/2016 136.6 0 0
23/05/2016 136.6 2.25 80
22/05/2016 133.6 0 0
19/05/2016 133.6 0 0
18/05/2016 133.6 0 0
17/05/2016 133.6 0.6 5
16/05/2016 132.8 0.38 5
15/05/2016 132.3 -3.29 3
10/05/2016 136.8 -2.91 2
09/05/2016 140.9 -0.07 0
08/05/2016 141 0 0
05/05/2016 141 0 0
04/05/2016 141 -1.67 16
03/05/2016 143.4 -0.21 31
02/05/2016 143.7 -2.24 27
01/05/2016 147 0 0