שער % שינוי
שער בסיס 141
שער פתיחה 141 0
שער ממוצע 141 0
מחזור יומי ממוצע 20.52
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1400
שווי שוק 62.87
הון רשום למסחר 44586592
שער % שינוי שער % שינוי
139 -1.42 150 6.38
138 -2.13
137 -2.84
115 -18.44
הון למאזן 0 תשואה על ההון העצמי 0
מכפיל הון 0 תשואה על הנכסים 0
מכפיל רווח נקי 0 יחס שוטף 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 141 0 0 0
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
תאריך שער % שינוי מחזור
05/05/2016 141 0 0
04/05/2016 141 -1.67 16
03/05/2016 143.4 -0.21 31
02/05/2016 143.7 -2.24 27
01/05/2016 147 0 0
27/04/2016 147 0.48 9
26/04/2016 146.3 -0.81 39
25/04/2016 147.5 0 0
24/04/2016 147.5 0 0
21/04/2016 147.5 1.03 25
20/04/2016 146 0 0
19/04/2016 146 1.88 125
18/04/2016 143.3 -1.1 19
17/04/2016 144.9 0 0
14/04/2016 144.9 1.97 4
13/04/2016 142.1 0 0
12/04/2016 142.1 0 0
11/04/2016 142.1 0 0
10/04/2016 142.1 0 0
07/04/2016 142.1 0 0