שער % שינוי
שער בסיס 88.8
שער פתיחה 91 2.48
שער ממוצע 89.8 1.13
מחזור יומי ממוצע 46.82
מחזור ע.נ. 4338
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 2500
שווי שוק 43.51
הון רשום למסחר 48892176
שער % שינוי שער % שינוי
86.6 -2.48 89 0.23
86.5 -2.59 89.4 0.68
86.3 -2.82 89.5 0.79
86.1 -3.04 89.9 1.24
86 -3.15 90 1.35
הון למאזן 61.01 תשואה על ההון העצמי -257.86
מכפיל הון 5.2 תשואה על הנכסים -157.33
מכפיל רווח נקי -2.02 יחס שוטף 2.5
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
סך מאזן 13.68 הכנסות 0
נכסים שוטפים 12.97 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.71 רווח תפעולי -23.25
הון עצמי 8.35 רווח לפני מס -24.43
התחייבות שוטפות 5.19 רווח נקי -24.43
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה 0.55
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
10:25 89 0.23 2500 2.22
10:25 89.2 0.45 338 0.3
10:24 90 1.35 500 0.45
10:15 91 2.48 1000 0.91
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
כלל ביוטכנולוגי 82.64 35.96
תאריך שער % שינוי מחזור
04/05/2016 88.8 -2.42 65
03/05/2016 91 2.71 62
02/05/2016 88.6 -2.64 180
01/05/2016 91 13.47 250
27/04/2016 80.2 -4.86 5
26/04/2016 84.3 0 0
25/04/2016 84.3 0 0
24/04/2016 84.3 4.33 4
21/04/2016 80.8 0.62 21
20/04/2016 80.3 0 3
19/04/2016 80.3 -5.86 46
18/04/2016 85.3 1.55 2
17/04/2016 84 2.69 5
14/04/2016 81.8 0.99 21
13/04/2016 81 2.02 35
12/04/2016 79.4 0 0
11/04/2016 79.4 -4.57 23
10/04/2016 83.2 0.97 9
07/04/2016 82.4 0.61 1
06/04/2016 81.9 1.24 4