שער % שינוי
שער בסיס 87.5
שער פתיחה 87 -0.57
שער ממוצע 86.97 -0.6
מחזור יומי ממוצע 44.85
מחזור ע.נ. 10432
מספר עסקאות 5
תנועה מינימלית 2500
שווי שוק 42.49
הון רשום למסחר 48892176
שער % שינוי שער % שינוי
86.9 -0.69 89.3 2.06
86.5 -1.14 89.4 2.17
86.2 -1.49 89.5 2.29
86.1 -1.6 89.8 2.63
84.9 -2.97 89.9 2.74
הון למאזן 61.01 תשואה על ההון העצמי -349.17
מכפיל הון 5.13 תשואה על הנכסים -213.04
מכפיל רווח נקי -1.47 יחס שוטף 2.5
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
סך מאזן 13.68 הכנסות 0
נכסים שוטפים 12.97 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.71 רווח תפעולי -27.71
הון עצמי 8.35 רווח לפני מס -29.14
התחייבות שוטפות 5.19 רווח נקי -29.14
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה -0.64
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
14:07 86.9 -0.69 932 0.81
14:07 87 -0.57 2500 2.18
14:07 87 -0.57 2801 2.44
10:15 87 -0.57 4199 3.65
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
כלל ביוטכנולוגי 82.64 35.11
תאריך שער % שינוי מחזור
26/05/2016 87.5 -3.53 56
25/05/2016 90.7 1.34 42
24/05/2016 89.5 -1.43 24
23/05/2016 90.8 -3.09 13
22/05/2016 93.7 0 0
19/05/2016 93.7 0 0
18/05/2016 93.7 2.18 3
17/05/2016 91.7 0.77 7
16/05/2016 91 -0.22 16
15/05/2016 91.2 -1.3 8
10/05/2016 92.4 0.76 89
09/05/2016 91.7 1.21 15
08/05/2016 90.6 1.12 236
05/05/2016 89.6 0.9 4
04/05/2016 88.8 -2.42 65
03/05/2016 91 2.71 62
02/05/2016 88.6 -2.64 180
01/05/2016 91 13.47 250