שער % שינוי
שער בסיס 732
שער פתיחה
שער ממוצע 670.42 -8.41
מחזור יומי ממוצע 57989.5
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 640
שווי שוק 20323.25
הון רשום למסחר 2765444146
שער % שינוי שער % שינוי
771.6 5.41 688 -6.01
768.6 5 717 -2.05
737 0.68 732 0
736.5 0.61 732.4 0.05
736 0.55 734.2 0.3
הון למאזן 14.46 תשואה על ההון העצמי 71.38
מכפיל הון 8.4 תשואה על הנכסים 10.32
מכפיל רווח נקי 11.76 יחס שוטף 0.77
מכפיל מכירות 2.03 שיעור רווח נקי 17.24
סך מאזן 16679 הכנסות 9985
נכסים שוטפים 3759 רווח גולמי 6344
נכסים בלתי שוטפים 12920 רווח תפעולי 2570
הון עצמי 2411 רווח לפני מס 2319
התחייבות שוטפות 4905 רווח נקי 1721
התחייבויות בלתי שוטפות 9363 רווח למניה 0.62
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בי קומיוניקישנס 26.34 5376.13
אלוביץ שאול-נציג 0.04 7.92
הנדלר סטלה 0 0.52
אלוביץ פלד אורנה-נציג 0 0.09
תאריך שער % שינוי מחזור
29/05/2016 732 0.41 25366
26/05/2016 729 -3.57 164704
25/05/2016 756 -0.4 49107
24/05/2016 759 1.4 46906
23/05/2016 748.5 -1.12 34919
22/05/2016 757 -0.39 17166
19/05/2016 760 -1.17 43559
18/05/2016 769 0 38312
17/05/2016 769 -1.14 57026
16/05/2016 806 -1.29 83098
15/05/2016 816.5 0.8 23594
10/05/2016 810 2.53 60757
09/05/2016 790 -1.75 77812
08/05/2016 804.1 1.14 16467
05/05/2016 795 -0.63 74254
04/05/2016 800 -3.03 68387
03/05/2016 825 -0.6 64263
02/05/2016 830 3.04 79588
01/05/2016 805.5 1.07 30628