שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 105.69
הון רשום למסחר 10569031650
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן -28.92 תשואה על ההון העצמי 83.37
מכפיל הון -4.79 תשואה על הנכסים -24.11
מכפיל רווח נקי -5.75 יחס שוטף 0.88
מכפיל מכירות 3.43 שיעור רווח נקי -59.7
סך מאזן 76.25 הכנסות 30.79
נכסים שוטפים 19.16 רווח גולמי 6.75
נכסים בלתי שוטפים 57.08 רווח תפעולי -14.13
הון עצמי -22.05 רווח לפני מס -18.38
התחייבות שוטפות 21.72 רווח נקי -18.38
התחייבויות בלתי שוטפות 76.57 רווח למניה 0
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 1 0
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
מלון נאות דקלים 3.43 3.62
בן דוד נגה 0.64 0.67
בן דוד עודד 0.26 0.27
זיסמן נחמיה 0.02 0.02
ברוט שלומית 0.01 0.01
גבעות עולם נפט 0 0
תאריך שער % שינוי מחזור
26/05/2016 1 0 0
25/05/2016 1 0 0
24/05/2016 1 0 0
23/05/2016 1 0 0
22/05/2016 1 0 0
19/05/2016 1 0 0
18/05/2016 1 0 0
17/05/2016 1 0 0
16/05/2016 1 0 0
15/05/2016 1 0 0
10/05/2016 1 0 0
09/05/2016 1 0 0
08/05/2016 1 0 0
05/05/2016 1 0 0
04/05/2016 1 0 0
03/05/2016 1 0 0
02/05/2016 1 0 0
01/05/2016 1 0 0