שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 105.69
הון רשום למסחר 10569031650
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן -28.92 תשואה על ההון העצמי 192.32
מכפיל הון -4.79 תשואה על הנכסים -55.62
מכפיל רווח נקי -2.49 יחס שוטף 0.88
מכפיל מכירות 2.01 שיעור רווח נקי -80.77
סך מאזן 76.25 הכנסות 16.95
נכסים שוטפים 19.16 רווח גולמי 10.06
נכסים בלתי שוטפים 56.15 רווח תפעולי -9.34
הון עצמי -22.05 רווח לפני מס -12.87
התחייבות שוטפות 21.72 רווח נקי -12.87
התחייבויות בלתי שוטפות 76.57 רווח למניה 0
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
16:23 1 0 0 0
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
מלון נאות דקלים 3.43 3.62
בן דוד נגה 0.64 0.67
בן דוד עודד 0.26 0.27
זיסמן נחמיה 0.02 0.02
ברוט שלומית 0.01 0.01
גבעות עולם נפט 0 0
תאריך שער % שינוי מחזור
01/05/2016 1 0 0
27/04/2016 1 0 0
26/04/2016 1 0 0
25/04/2016 1 0 0
24/04/2016 1 0 0
21/04/2016 1 0 0
20/04/2016 1 0 0
19/04/2016 1 0 0
18/04/2016 1 0 0
17/04/2016 1 0 0
14/04/2016 1 0 0
13/04/2016 1 0 0
12/04/2016 1 0 0
11/04/2016 1 0 0
10/04/2016 1 0 0
07/04/2016 1 0 0
06/04/2016 1 0 0
05/04/2016 1 0 0
04/04/2016 1 0 0
03/04/2016 1 0 0