שער % שינוי
שער בסיס 2251
שער פתיחה 2250 -0.04
שער ממוצע 2267.39 0.73
מחזור יומי ממוצע 142.94
מחזור ע.נ. 4701
מספר עסקאות 25
תנועה מינימלית 88
שווי שוק 639.6
הון רשום למסחר 28275977
שער % שינוי שער % שינוי
2246 -0.22 2250 -0.04
2232 -0.84 2264 0.58
2213 -1.69 2265 0.62
2051 -8.88 2266 0.67
1951 -13.33 2269 0.8
הון למאזן 26.77 תשואה על ההון העצמי -1.98
מכפיל הון 0.58 תשואה על הנכסים -0.53
מכפיל רווח נקי -29.08 יחס שוטף 1.24
מכפיל מכירות 0.9 שיעור רווח נקי -3.11
סך מאזן 4145.67 הכנסות 586.78
נכסים שוטפים 786.26 רווח גולמי 152.16
נכסים בלתי שוטפים 3359.41 רווח תפעולי 224.06
הון עצמי 1109.6 רווח לפני מס 122.11
התחייבות שוטפות 634.65 רווח נקי 60.22
התחייבויות בלתי שוטפות 2401.42 רווח למניה 2.13
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 2262 0.49 0 0
17:24 2250 -0.04 380 8.55
17:07 2254 0.13 700 15.78
17:07 2255 0.18 88 1.98
16:47 2264 0.58 155 3.51
16:47 2260 0.4 264 5.97
15:26 2265 0.62 206 4.67
15:08 2265 0.62 500 11.32
14:56 2269 0.8 114 2.59
14:04 2280 1.29 314 7.16
14:04 2278 1.2 185 4.21
14:04 2278 1.2 321 7.31
14:04 2277 1.16 300 6.83
13:13 2278 1.2 500 11.39
11:59 2277 1.16 88 2
10:16 2279 1.24 26 0.59
10:16 2261 0.44 62 1.4
10:15 2261 0.44 88 1.99
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
נמרודי יעקב 41.81 267.41
נמרודי עופר 29.07 185.93
אקסלנס ק.גמל 6.19 39.58
אורסי נאמ'נמרוד 2.11 13.5
נמרודי ברנט יעל 0.47 2.99
נמרודי-רינות סמדר 0.39 2.49
אקסלנס ת.סל 0.25 1.63
ויסברג רון 0.15 0.95
אקסלנס ק.נאמ 0.12 0.76
ויסברג נמרוד 0.11 0.68
ויסברג ליטל 0.11 0.68
ויסברג לירון 0.11 0.68
הפניקס-משתתפות 0.08 0.52
תאריך שער % שינוי מחזור
05/05/2016 2262 0.49 106
04/05/2016 2251 0.09 154
03/05/2016 2249 -1.01 254
02/05/2016 2272 0.4 447
01/05/2016 2263 0.04 125
27/04/2016 2262 -1.61 204
26/04/2016 2299 0.48 115
25/04/2016 2288 0.13 55
24/04/2016 2285 -0.17 214
21/04/2016 2289 0.39 270
20/04/2016 2280 1.83 1443
19/04/2016 2239 1.77 662
18/04/2016 2200 1.29 345
17/04/2016 2172 6.16 1112
14/04/2016 2046 0.69 78
13/04/2016 2032 0 65
12/04/2016 2032 -0.68 90
11/04/2016 2046 1.39 122
10/04/2016 2018 0.9 186
07/04/2016 2000 -0.4 320