שער % שינוי
שער בסיס 749.9
שער פתיחה 749.9 0
שער ממוצע 770.1 2.69
מחזור יומי ממוצע 239.58
מחזור ע.נ. 8386
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 270
שווי שוק 356.28
הון רשום למסחר 47503745
שער % שינוי שער % שינוי
750 0.01 764.9 2
726.8 -3.08 765 2.01
726.7 -3.09 774.8 3.32
725 -3.32 774.9 3.33
722.1 -3.71 775 3.35
הון למאזן 16.53 תשואה על ההון העצמי 3.13
מכפיל הון 2.4 תשואה על הנכסים 0.52
מכפיל רווח נקי 76.46 יחס שוטף 1.1
מכפיל מכירות 11.04 שיעור רווח נקי 14.43
סך מאזן 899.53 הכנסות 92.21
נכסים שוטפים 748.31 רווח גולמי 48.23
נכסים בלתי שוטפים 151.22 רווח תפעולי 41.6
הון עצמי 148.73 רווח לפני מס 33.68
התחייבות שוטפות 678.69 רווח נקי 25.24
התחייבויות בלתי שוטפות 72.11 רווח למניה 0.53
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
13:34 750 0.01 2675 20.06
12:54 750 0.01 499 3.74
12:53 750 0.01 2000 15
12:52 750 0.01 1449 10.87
11:52 750 0.01 377 2.83
09:53 786.8 4.92 0 0
09:53 786.8 4.92 1 0.01
09:53 786.9 4.93 585 4.6
09:53 786.9 4.93 415 3.27
09:53 786.9 4.93 385 3.03
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
חג'ג' יצחק 38.19 136.06
חג'ג' יהודה עידו 38.07 135.62
ילין ק.נאמ 8.33 29.69
תאריך שער % שינוי מחזור
01/05/2016 749.9 -0.53 173
27/04/2016 753.9 2.29 8
26/04/2016 737 -0.37 1074
25/04/2016 739.7 0.46 2495
24/04/2016 736.3 0.01 218
21/04/2016 736.2 0.88 269
20/04/2016 729.8 -0.19 75
19/04/2016 731.2 1.57 2396
18/04/2016 719.9 0.21 47
17/04/2016 718.4 1.18 2
14/04/2016 710 1.98 56
13/04/2016 696.2 0.9 963
12/04/2016 690 -0.07 158
11/04/2016 690.5 2.84 106
10/04/2016 671.4 -4.22 436
07/04/2016 701 1.45 3399
06/04/2016 691 2.48 2492
05/04/2016 674.3 -7.96 525
04/04/2016 732.6 0 0
03/04/2016 732.6 0 0