שער % שינוי
שער בסיס 774
שער פתיחה 774 0
שער ממוצע 769 -0.65
מחזור יומי ממוצע 241.84
מחזור ע.נ. 11000
מספר עסקאות 1
תנועה מינימלית 270
שווי שוק 365.3
הון רשום למסחר 47503745
שער % שינוי שער % שינוי
612.1 -20.92 743 -4.01
612 -20.93 753.6 -2.64
769 -0.65
774 0
776 0.26
הון למאזן 16.53 תשואה על ההון העצמי 23.95
מכפיל הון 2.46 תשואה על הנכסים 3.96
מכפיל רווח נקי 10.25 יחס שוטף 1.1
מכפיל מכירות 1.39 שיעור רווח נקי 13.55
סך מאזן 899.53 הכנסות 262.87
נכסים שוטפים 748.31 רווח גולמי 69.78
נכסים בלתי שוטפים 151.22 רווח תפעולי 57.97
הון עצמי 148.73 רווח לפני מס 48.44
התחייבות שוטפות 678.69 רווח נקי 35.62
התחייבויות בלתי שוטפות 72.11 רווח למניה 0.75
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 769 -0.65 0 0
11:36 769 -0.65 11000 84.59
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
חג'ג' יצחק 38.19 139.5
חג'ג' יהודה עידו 37.49 136.96
ילין ק.נאמ 8.46 30.89
תאריך שער % שינוי מחזור
30/05/2016 769 -0.65 85
29/05/2016 774 0 0
26/05/2016 774 0 9
25/05/2016 774 0.25 4
24/05/2016 772.1 0.14 42
23/05/2016 771 0 1
22/05/2016 771 0 0
19/05/2016 771 0.01 1
18/05/2016 770.9 0 0
17/05/2016 770.9 1.37 12
16/05/2016 760.5 0.17 78
15/05/2016 759.2 0 0
10/05/2016 759.2 -2.25 75
09/05/2016 776.7 0.37 27
08/05/2016 773.8 2.07 208
05/05/2016 758.1 0.65 5
04/05/2016 753.2 0.29 117
03/05/2016 751 0.13 98
02/05/2016 750 0.01 151
01/05/2016 749.9 -0.53 173