נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 83.1
שער פתיחה 82.6 -0.6
שער ממוצע 83.2 0.12
מחזור יומי ממוצע (שנה) 509.29
מחזור ע.נ. 145368
מספר עסקאות 35
תנועה מינימלית 3000
שווי שוק 151.91
הון רשום למסחר 182807148
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
82.6 -0.6 84.1 1.2
82.5 -0.72 84.5 1.68
82.3 -0.96 85.5 2.89
82.2 -1.08 86 3.49
82.1 -1.2 86.4 3.97
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 2.23 תשואה על ההון העצמי 246.76
מכפיל הון 20.16 תשואה על הנכסים 5.51
מכפיל רווח נקי 8.17 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0.17 שיעור רווח נקי 2.07
יחס שוטף 1.49
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 337.24 הכנסות 691.89
נכסים שוטפים 279.79 רווח גולמי 66.98
נכסים בלתי שוטפים 57.45 רווח תפעולי 27.86
הון עצמי 7.54 רווח לפני מס 13.44
התחייבות שוטפות 187.18 רווח נקי 13.4
התחייבויות בלתי שוטפות 142.53 רווח למניה 0.11
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 82.6 -0.6 7365 6.08
17:23 83.1 0 7365 6.12
17:09 82.9 -0.24 4664 3.87
17:09 83 -0.12 985 0.82
16:48 84.1 1.2 871 0.73
16:48 84 1.08 4129 3.47
16:42 83 -0.12 3000 2.49
16:36 83 -0.12 1015 0.84
16:32 83 -0.12 4819 4
15:42 82.9 -0.24 8543 7.08
15:24 82.5 -0.72 9345 7.71
15:24 82.5 -0.72 3615 2.98
14:37 82.5 -0.72 385 0.32
14:37 82.6 -0.6 8442 6.97
14:36 82.6 -0.6 100 0.08
14:20 84.6 1.81 3000 2.54
13:15 82.6 -0.6 115 0.09
13:07 84.4 1.56 8000 6.75
13:02 83.1 0 8001 6.65
12:09 82.7 -0.48 4 0
12:04 82.7 -0.48 9900 8.19
12:03 82.6 -0.6 3000 2.48
12:01 82.7 -0.48 4792 3.96
12:01 82.7 -0.48 2963 2.45
11:47 82.7 -0.48 37 0.03
11:47 84.9 2.17 5563 4.72
11:45 84.9 2.17 6215 5.28
10:40 84.9 2.17 3000 2.55
10:25 84.9 2.17 6000 5.09
09:57 82.6 -0.6 4000 3.3
09:57 82.6 -0.6 13500 11.15
09:45 82.6 -0.6 10000 8.26
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לפידות ח.נפט 49.04 74.5
יעקבי ירון 6.08 9.23
אמירי שוהם 3.11 4.72
וובר אריה 0.08 0.12
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/02/2017 83.1 0 121
22/02/2017 83.1 -2.24 294
21/02/2017 85 -0.93 848
20/02/2017 85.8 0.94 796
19/02/2017 85 8.14 2700
16/02/2017 78.6 -2.12 517
15/02/2017 80.3 -6.08 1482
14/02/2017 85.5 -4.47 964
13/02/2017 89.5 9.15 1319
12/02/2017 82 3.8 2102
09/02/2017 79 10.96 2832
08/02/2017 71.2 -0.7 292
07/02/2017 71.7 5.6 1029
06/02/2017 67.9 1.04 271
05/02/2017 67.2 0.15 492
02/02/2017 67.1 -0.3 309
01/02/2017 67.3 1.36 311
31/01/2017 66.4 -3.77 1077
30/01/2017 69 -2.68 1310
29/01/2017 70.9 7.75 1350
26/01/2017 65.8 0.77 1394