שער % שינוי
שער בסיס 27.7
שער פתיחה 27.7 0
שער ממוצע 27.54 -0.56
יומי ממוצע 127.48
מחזור ע.נ. 355505
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 7600
שווי שוק 34.3
הון רשום למסחר 123393778
שער % שינוי שער % שינוי
27 -2.53 27.6 -0.36
26.7 -3.61 27.7 0
26.6 -3.97 27.8 0.36
26.5 -4.33 27.9 0.72
26.1 -5.78 28 1.08
הון למאזן -0.9 תשואה על ההון העצמי 570.02
מכפיל הון -11.35 תשואה על הנכסים -5.12
מכפיל רווח נקי -1.99 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0.04 שיעור רווח נקי -2.08
יחס שוטף 1.35
סך מאזן 336.41 הכנסות 201.31
נכסים שוטפים 280.58 רווח גולמי 16.89
נכסים בלתי שוטפים 55.83 רווח תפעולי 5.46
הון עצמי -3.02 רווח לפני מס 2.88
התחייבות שוטפות 208.6 רווח נקי 2.85
התחייבויות בלתי שוטפות 130.83 רווח למניה 0.02
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 27 -2.53 1 0
17:23 27.8 0.36 0 0
15:51 27.8 0.36 93833 26.09
15:51 27.8 0.36 25000 6.95
15:51 27.7 0 16167 4.48
15:51 27.6 -0.36 15000 4.14
15:50 27 -2.53 6797 1.84
15:50 27.2 -1.81 30000 8.16
15:22 27.3 -1.44 40115 10.95
15:22 27.3 -1.44 9885 2.7
13:17 27.3 -1.44 20000 5.46
11:51 26.9 -2.89 470 0.13
11:51 27.7 0 7130 1.98
11:50 27.7 0 20000 5.54
11:32 27.7 0 13506 3.74
11:32 28 1.08 7600 2.13
11:32 28 1.08 46000 12.88
10:25 28 1.08 4000 1.12
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
לפידות ח.נפט 24.51 8.41
יעקבי ירון 9 3.09
אמירי שוהם 3.96 1.36
וובר אריה 0.12 0.04
תאריך שער % שינוי מחזור
25/08/2016 27.8 0.36 98
24/08/2016 27.7 -0.36 222
23/08/2016 27.8 -1.07 26
22/08/2016 28.1 -4.42 69
21/08/2016 29.4 3.52 2
18/08/2016 28.4 1.43 370
17/08/2016 28 0 222
16/08/2016 28 -1.75 240
15/08/2016 28.5 0.35 119
11/08/2016 28.4 3.65 640
10/08/2016 27.4 1.86 124
09/08/2016 26.9 -3.93 133
08/08/2016 28 -1.06 269
07/08/2016 28.3 2.17 90
04/08/2016 27.7 6.54 553
03/08/2016 26 0.78 113
02/08/2016 25.8 -3.01 134
01/08/2016 26.6 1.53 241
31/07/2016 26.2 1.16 65
28/07/2016 25.9 -0.77 602
27/07/2016 26.1 8.75 681