שער % שינוי
שער בסיס 6961
שער פתיחה 7020 0.85
שער ממוצע 7064.39 1.49
מחזור יומי ממוצע (שנה) 12183.14
מחזור ע.נ. 169123
מספר עסקאות 967
תנועה מינימלית 29
שווי שוק 6492.3
הון רשום למסחר 90953992
שער % שינוי שער % שינוי
7138 2.54 7139 2.56
7135 2.5 7140 2.57
7131 2.44 7144 2.63
7128 2.4 7149 2.7
7127 2.38 7150 2.72
הון למאזן 46.1 תשואה על ההון העצמי 28.08
מכפיל הון 2.72 תשואה על הנכסים 12.94
מכפיל רווח נקי 9.67 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 1.47 שיעור רווח נקי 15.22
יחס שוטף 2.62
סך מאזן 5184.68 הכנסות 3416.98
נכסים שוטפים 2509.42 רווח גולמי 809.36
נכסים בלתי שוטפים 2675.26 רווח תפעולי 450.78
הון עצמי 2390.22 רווח לפני מס 591.36
התחייבות שוטפות 956.48 רווח נקי 584.91
התחייבויות בלתי שוטפות 1837.98 רווח למניה 2.94
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 7138 2.54 5050 360.47
17:24 7138 2.54 0 0
17:13 7124 2.34 100 7.12
17:13 7123 2.33 92 6.55
17:13 7124 2.34 62 4.42
17:12 7135 2.5 17 1.21
17:12 7135 2.5 400 28.54
17:12 7134 2.49 214 15.27
17:12 7134 2.49 71 5.07
17:12 7127 2.38 110 7.84
17:11 7136 2.51 300 21.41
17:10 7140 2.57 54 3.86
17:10 7140 2.57 100 7.14
17:10 7140 2.57 56 4
17:10 7140 2.57 544 38.84
17:09 7139 2.56 100 7.14
17:09 7140 2.57 26 1.86
17:08 7133 2.47 50 3.57
17:08 7130 2.43 50 3.57
17:08 7130 2.43 50 3.57
17:08 7130 2.43 69 4.92
17:08 7133 2.47 90 6.42
17:08 7133 2.47 180 12.84
17:08 7133 2.47 63 4.49
17:08 7135 2.5 200 14.27
17:08 7135 2.5 27 1.93
17:08 7135 2.5 15 1.07
17:08 7135 2.5 483 34.46
17:07 7135 2.5 85 6.06
17:07 7135 2.5 100 7.13
17:07 7135 2.5 53 3.78
17:07 7135 2.5 100 7.13
17:07 7135 2.5 100 7.13
17:07 7135 2.5 100 7.13
17:07 7135 2.5 68 4.85
17:07 7135 2.5 8 0.57
17:07 7135 2.5 26 1.86
17:07 7135 2.5 4 0.29
17:07 7139 2.56 180 12.85
17:07 7140 2.57 320 22.85
17:07 7135 2.5 133 9.49
17:07 7135 2.5 47 3.35
17:07 7135 2.5 603 43.02
17:06 7126 2.37 45 3.21
17:06 7126 2.37 5 0.36
17:06 7128 2.4 100 7.13
17:06 7129 2.41 100 7.13
17:06 7129 2.41 870 62.02
17:06 7130 2.43 500 35.65
17:06 7131 2.44 64 4.56
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
סנווסט מנג' ז 7.77 504.77
ויקטורי קפיטל ז 6.32 410.59
הראל ק.גמל 4.66 302.55
הראל השקעות 0.16 10.66
תאריך שער % שינוי מחזור
08/12/2016 7138 2.54 11942
07/12/2016 6961 -0.54 9384
06/12/2016 6999 2.03 16580
05/12/2016 6860 2.3 10307
04/12/2016 6706 -2.1 5007
01/12/2016 6850 -1.15 9131
30/11/2016 6930 0.14 13273
29/11/2016 6920 -1 21228
28/11/2016 6990 -1.55 16786
27/11/2016 7100 0.8 5975
24/11/2016 7044 -1.52 7829
23/11/2016 7153 0.89 14462
22/11/2016 7090 1.29 17563
21/11/2016 7000 0.72 17254
20/11/2016 6950 2.51 15769
17/11/2016 6780 1.5 21589
16/11/2016 6680 0.83 42581
15/11/2016 6625 4.99 62627
14/11/2016 6310 1.99 14045
13/11/2016 6187 2.1 7593