נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 330.69 הכנסות 31.07
נכסים שוטפים 207.77 רווח גולמי 11.93
נכסים בלתי שוטפים 122.92 רווח תפעולי -14.98
הון עצמי 105.07 רווח לפני מס -14.4
התחייבות שוטפות 199.07 רווח נקי -25.59
התחייבויות בלתי שוטפות 26.55 רווח למניה -4.05
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יעקובי אמנון 0.66
וואיאיי גלובל ז 10.96
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים