שער % שינוי
שער בסיס 4329
שער פתיחה 4329 0
שער ממוצע 4327.54 -0.03
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2914.15
מחזור ע.נ. 3935
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 47
שווי שוק 2055.24
הון רשום למסחר 47465017
שער % שינוי שער % שינוי
4330 0.02 4343 0.32
4321 -0.18 4344 0.35
4320 -0.21 4348 0.44
4313 -0.37 4350 0.49
4300 -0.67 4368 0.9
הון למאזן 81.52 תשואה על ההון העצמי -36.51
מכפיל הון 11.23 תשואה על הנכסים -29.77
מכפיל רווח נקי -30.75 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 18.52 שיעור רווח נקי -60.24
יחס שוטף 4.78
סך מאזן 224.49 הכנסות 56.46
נכסים שוטפים 191.46 רווח גולמי 42.77
נכסים בלתי שוטפים 33.04 רווח תפעולי -35.22
הון עצמי 183.01 רווח לפני מס -34.45
התחייבות שוטפות 40.07 רווח נקי -35.25
התחייבויות בלתי שוטפות 1.41 רווח למניה -0.81
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
09:56 4330 0.02 44 1.91
09:56 4330 0.02 256 11.08
09:54 4330 0.02 244 10.57
09:54 4320 -0.21 439 18.96
09:54 4322 -0.16 301 13.01
09:54 4322 -0.16 244 10.55
09:54 4326 -0.07 1 0.04
09:50 4330 0.02 405 17.54
09:50 4330 0.02 150 6.49
09:50 4330 0.02 423 18.32
09:50 4330 0.02 522 22.6
09:49 4329 0 458 19.83
09:45 4329 0 448 19.39
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
אורקל אסושייט ז 12.07 246.89
שולר ז'ק ז 5.93 121.32
מגדל משתתפות 3.42 69.92
מגדל קופ"ג 2.45 50.19
מגדל ק.נאמ 0.44 8.99
הדומי אורי 0.16 3.2
מגדל ביטוח 0.08 1.65
ברמן מיכאל 0.02 0.35
תאריך שער % שינוי מחזור
29/08/2016 4329 0.05 1679
28/08/2016 4327 -1.46 963
25/08/2016 4391 -0.93 2931
24/08/2016 4432 0.75 4499
23/08/2016 4399 0.55 9923
22/08/2016 4375 0.51 2218
21/08/2016 4353 3.64 8976
18/08/2016 4200 -1.55 14425
17/08/2016 4266 -2.76 9765
16/08/2016 4387 -3.05 6913
15/08/2016 4525 1.91 12962
11/08/2016 4440 1.88 33938
10/08/2016 4358 0.74 14477
09/08/2016 4326 1.43 4043
08/08/2016 4265 -0.58 21032
07/08/2016 4290 -3.2 11270
04/08/2016 4432 1.63 6376
03/08/2016 4361 3.29 6016
02/08/2016 4222 -1.49 10449
01/08/2016 4286 1.2 8753
31/07/2016 4235 9.18 11989