נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 138.8
שער פתיחה 138.8 0
שער ממוצע 136.47 -1.68
מחזור יומי ממוצע (שנה) 38.42
מחזור ע.נ. 15909
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 1500
שווי שוק 101.82
הון רשום למסחר 73997145
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
137.6 -0.86 137.7 -0.79
137 -1.3 137.9 -0.65
135 -2.74 138 -0.58
134.3 -3.24 138.2 -0.43
133.6 -3.75 138.7 -0.07
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 67.36 תשואה על ההון העצמי -114.96
מכפיל הון 6.73 תשואה על הנכסים -77.45
מכפיל רווח נקי -5.86 יחס שוטף 3.01
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 22.64 הכנסות 0
נכסים שוטפים 21.8 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.84 רווח תפעולי -12.17
הון עצמי 15.25 רווח לפני מס -12.4
התחייבות שוטפות 7.24 רווח נקי -12.82
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה 0.26
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:21 137.6 -0.86 1633 2.25
16:15 137 -1.3 2190 3
14:14 137.7 -0.79 3988 5.49
12:12 137.9 -0.65 1619 2.23
12:00 135.9 -2.09 2079 2.83
11:21 135.5 -2.38 300 0.41
11:10 135.5 -2.38 1500 2.03
10:17 135.5 -2.38 2000 2.71
10:17 135.6 -2.31 600 0.81
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל ביוטכנולוגי 57.28 57.98
פליסייד ז 24.95 25.26
פטטה ברואה ז 6.24 6.31
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
29/03/2017 138.8 0 101
28/03/2017 138.8 0.36 153
27/03/2017 138.3 2.22 144
26/03/2017 135.3 -2.94 105
23/03/2017 139.4 0.14 349
22/03/2017 139.2 -1.97 180
21/03/2017 142 3.12 148
20/03/2017 137.7 0.58 141
19/03/2017 136.9 -0.22 28
16/03/2017 137.2 0 109
15/03/2017 137.2 1.25 163
14/03/2017 135.5 0.97 122
13/03/2017 134.2 -2.47 78
09/03/2017 137.6 1.78 56
08/03/2017 135.2 -2.17 100
07/03/2017 138.2 1.47 35
06/03/2017 136.2 3.5 74
05/03/2017 131.6 0.46 20
02/03/2017 131 -0.53 20
01/03/2017 131.7 0.53 20