שער % שינוי
שער בסיס 88.6
שער פתיחה 90.1 1.69
שער ממוצע 90.08 1.67
יומי ממוצע 36.94
מחזור ע.נ. 6049
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 2100
שווי שוק 45.88
הון רשום למסחר 50920223
שער % שינוי שער % שינוי
87.3 -1.47 90.1 1.69
87 -1.81 90.2 1.81
86.1 -2.82 90.9 2.6
86 -2.93 93 4.97
84.1 -5.08 93.2 5.19
הון למאזן 60.79 תשואה על ההון העצמי -403.63
מכפיל הון 8.53 תשואה על הנכסים -245.38
מכפיל רווח נקי -2.11 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 2.43
סך מאזן 8.84 הכנסות 0
נכסים שוטפים 8.08 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.77 רווח תפעולי -2.95
הון עצמי 5.38 רווח לפני מס -2.99
התחייבות שוטפות 3.32 רווח נקי -2.99
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה -0.06
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 90.1 1.69 0 0
12:24 90.1 1.69 1297 1.17
11:55 90.1 1.69 1995 1.8
11:55 90 1.58 2257 2.03
10:15 90.1 1.69 500 0.45
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
כלל ביוטכנולוגי 83.24 38.19
תאריך שער % שינוי מחזור
28/07/2016 90.1 1.69 5
27/07/2016 88.6 0.68 1
26/07/2016 88 0.57 1
25/07/2016 87.5 -2.99 11
24/07/2016 90.2 0.11 0
21/07/2016 90.1 1.69 2
20/07/2016 88.6 -2.64 3
19/07/2016 91 -0.11 2
18/07/2016 91.1 1.56 9
17/07/2016 89.7 -3.03 2
14/07/2016 92.5 2.32 2
13/07/2016 90.4 0 0
12/07/2016 90.4 0 0
11/07/2016 90.4 -3.62 13
10/07/2016 93.8 2.74 38
07/07/2016 91.3 2.24 4
06/07/2016 89.3 1.02 49
05/07/2016 88.4 -4.84 3
04/07/2016 92.9 -1.17 14
03/07/2016 94 0 0
30/06/2016 94 3.3 3