נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 129
שער פתיחה 129 0
שער ממוצע 128.04 -0.74
מחזור יומי ממוצע (שנה) 35.78
מחזור ע.נ. 121287
מספר עסקאות 38
תנועה מינימלית 1800
שווי שוק 94.79
הון רשום למסחר 73997145
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
121 -6.2 129.6 0.47
120.6 -6.51 129.8 0.62
119 -7.75 132.6 2.79
117 -9.3 132.8 2.95
115 -10.85 133 3.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 67.36 תשואה על ההון העצמי -114.96
מכפיל הון 6.22 תשואה על הנכסים -77.45
מכפיל רווח נקי -5.41 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 3.01
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 22.64 הכנסות 0
נכסים שוטפים 21.8 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.84 רווח תפעולי -12.17
הון עצמי 15.25 רווח לפני מס -12.4
התחייבות שוטפות 7.24 רווח נקי -12.82
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה 0.26
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 132.8 2.95 500 0.66
17:23 128.1 -0.7 0 0
16:48 132.8 2.95 1800 2.39
15:06 129 0 2000 2.58
14:19 126 -2.33 294 0.37
13:57 126.7 -1.78 1506 1.91
13:34 126.7 -1.78 294 0.37
13:04 126.7 -1.78 1906 2.41
13:04 126.7 -1.78 1800 2.28
12:28 134.9 4.57 100 0.13
12:28 127.5 -1.16 1800 2.29
11:33 127.5 -1.16 800 1.02
11:28 127.5 -1.16 1700 2.17
11:24 127.5 -1.16 5800 7.39
11:16 137 6.2 1148 1.57
11:16 136.9 6.12 652 0.89
11:15 135 4.65 1427 1.93
11:15 133 3.1 373 0.5
11:14 125.5 -2.71 3127 3.92
11:14 126.5 -1.94 12000 15.18
11:14 126.6 -1.86 2079 2.63
11:11 127.3 -1.32 1986 2.53
11:02 124 -3.88 19563 24.26
11:02 124.1 -3.8 2079 2.58
11:02 126.1 -2.25 1358 1.71
11:02 126.1 -2.25 2079 2.62
11:02 125.6 -2.64 63 0.08
11:00 125.6 -2.64 800 1
11:00 125.6 -2.64 1800 2.26
11:00 125.7 -2.56 600 0.75
11:00 125.8 -2.48 237 0.3
10:59 125.8 -2.48 2079 2.62
10:54 125.8 -2.48 14684 18.47
10:54 126 -2.33 45 0.06
10:53 126 -2.33 19955 25.14
10:53 126.1 -2.25 2079 2.62
10:53 127 -1.55 7874 10
10:53 127.1 -1.47 1100 1.4
10:50 133 3.1 1800 2.39
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל ביוטכנולוגי 57.28 54.3
פליסייד ז 24.95 23.65
פטטה ברואה ז 6.24 5.91
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/02/2017 128.1 -0.7 153
22/02/2017 129 -2.12 33
21/02/2017 131.8 5.27 149
20/02/2017 125.2 -3.91 58
19/02/2017 130.3 1.09 46
16/02/2017 128.9 1.66 56
15/02/2017 126.8 8.19 625
14/02/2017 117.2 1.12 42
13/02/2017 115.9 1.05 39
12/02/2017 114.7 -3.29 27
09/02/2017 118.6 0.17 72
08/02/2017 118.4 0.51 472
07/02/2017 117.8 0.77 30
06/02/2017 116.9 -2.01 61
05/02/2017 119.3 3.2 87
02/02/2017 115.6 3.03 54
01/02/2017 112.2 1.91 30
31/01/2017 110.1 2.13 256
30/01/2017 107.8 -1.28 13
29/01/2017 109.2 -3.53 49
26/01/2017 113.2 -1.82 135