נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 97.3
שער פתיחה 98 0.72
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 66.94
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2000
שווי שוק 93.54
הון רשום למסחר 96131445
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
94.1 -3.29 97.5 0.21
94 -3.39 97.6 0.31
93.6 -3.8 97.9 0.62
93.4 -4.01 98 0.72
93 -4.42 98.6 1.34
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 29.83 תשואה על ההון העצמי -486.54
מכפיל הון 19.25 תשואה על הנכסים -145.13
מכפיל רווח נקי -3.96 יחס שוטף 1.35
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 16.29 הכנסות 0
נכסים שוטפים 15.47 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.83 רווח תפעולי -7.54
הון עצמי 4.86 רווח לפני מס -8.26
התחייבות שוטפות 11.43 רווח נקי -8.47
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.11
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
כלל ביוטכנולוגי 44.09 41.54
פליסייד ז 38.43 36.2
פטטה ברואה ז 5.6 5.28
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
24/05/2017 97.3 -1.62 81
23/05/2017 98.9 0.1 41
22/05/2017 98.8 1.44 9
21/05/2017 97.4 4.28 22
18/05/2017 93.4 -2.51 54
17/05/2017 95.8 -3.91 143
16/05/2017 99.7 1.01 30
15/05/2017 98.7 -2.08 34
14/05/2017 100.8 -1.66 19
11/05/2017 102.5 -0.39 42
10/05/2017 102.9 4.57 199
09/05/2017 98.4 -0.1 57
08/05/2017 98.5 0.51 45
07/05/2017 98 -0.41 177
04/05/2017 98.4 -0.91 31
03/05/2017 99.3 0.2 17
30/04/2017 99.1 -1.59 36
27/04/2017 100.7 -0.49 57
26/04/2017 101.2 -0.1 10