שער % שינוי
שער בסיס 84.8
שער פתיחה 83.1 -2
שער ממוצע 84.83 0.04
מחזור יומי ממוצע (שנה) 24.28
מחזור ע.נ. 4952
מספר עסקאות 4
תנועה מינימלית 2300
שווי שוק 63.12
הון רשום למסחר 73997145
שער % שינוי שער % שינוי
83.5 -1.53 83.6 -1.42
83.1 -2 87 2.59
83 -2.12 88 3.77
82.7 -2.48 89 4.95
82.5 -2.71 89.9 6.01
הון למאזן 67.36 תשואה על ההון העצמי -114.96
מכפיל הון 4.14 תשואה על הנכסים -77.45
מכפיל רווח נקי -3.6 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 3.01
סך מאזן 22.64 הכנסות 0
נכסים שוטפים 21.8 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.84 רווח תפעולי -12.17
הון עצמי 15.25 רווח לפני מס -12.4
התחייבות שוטפות 7.24 רווח נקי -12.82
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה 0.26
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 85.3 0.59 0 0
17:24 83.6 -1.42 750 0.63
15:56 85.6 0.94 4200 3.6
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
כלל ביוטכנולוגי 57.28 36.15
פליסייד ז 24.95 15.75
פטטה ברואה ז 6.24 3.94
תאריך שער % שינוי מחזור
08/12/2016 85.3 0.59 4
07/12/2016 84.8 -4.72 15
06/12/2016 89 0 0
05/12/2016 89 0 0
04/12/2016 89 0 0
01/12/2016 89 4.46 2
30/11/2016 85.2 -4.59 19
29/11/2016 89.3 0.11 0
28/11/2016 89.2 -0.11 11
27/11/2016 89.3 0.22 0
24/11/2016 89.1 1.02 1
23/11/2016 88.2 0.46 17
22/11/2016 87.8 0.92 1
21/11/2016 87 0.35 0
20/11/2016 86.7 0 0
17/11/2016 86.7 1.4 1
16/11/2016 85.5 -0.35 1
15/11/2016 85.8 -3.7 13
14/11/2016 89.1 0.11 0
13/11/2016 89 5.83 4