שער % שינוי
שער בסיס 90.2
שער פתיחה 90.9 0.78
שער ממוצע 88.18 -2.25
מחזור יומי ממוצע (שנה) 26.07
מחזור ע.נ. 34099
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 2300
שווי שוק 60.23
הון רשום למסחר 68834261
שער % שינוי שער % שינוי
86.7 -3.88 89.4 -0.89
86.5 -4.1 89.5 -0.78
86 -4.66 89.9 -0.33
85 -5.76 90 -0.22
84.9 -5.88 90.9 0.78
הון למאזן 40.94 תשואה על ההון העצמי -455.25
מכפיל הון 18.32 תשואה על הנכסים -186.4
מכפיל רווח נקי -4.02 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 1.57
סך מאזן 8.03 הכנסות 0
נכסים שוטפים 7.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.81 רווח תפעולי -7.17
הון עצמי 3.29 רווח לפני מס -7.18
התחייבות שוטפות 4.59 רווח נקי -7.4
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה -0.15
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
14:24 87.5 -2.99 0 0
13:24 89.9 -0.33 100 0.09
13:24 89.4 -0.89 2300 2.06
13:23 87.4 -3.1 200 0.17
13:23 87.4 -3.1 2300 2.01
12:22 87.1 -3.44 24000 20.9
12:22 87.1 -3.44 2300 2
10:17 89.6 -0.67 2400 2.15
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
כלל ביוטכנולוגי 83.24 37.09
תאריך שער % שינוי מחזור
20/10/2016 87.5 -2.99 30
19/10/2016 90.2 0.11 0
18/10/2016 90.1 1.69 1
13/10/2016 88.6 3.02 1
10/10/2016 86 -2.6 9
09/10/2016 88.3 0 0
06/10/2016 88.3 0.57 0
05/10/2016 87.8 0.34 1
29/09/2016 87.5 0 0
28/09/2016 87.5 0 0
27/09/2016 87.5 1.86 1
26/09/2016 85.9 2.02 5
25/09/2016 84.2 0.96 15