שער % שינוי
שער בסיס 91.3
שער פתיחה 91.3 0
שער ממוצע 91.3 0
יומי ממוצע 33.91
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2200
שווי שוק 46.49
הון רשום למסחר 50920223
שער % שינוי שער % שינוי
88.1 -3.5 90 -1.42
87.5 -4.16 90.5 -0.88
86.6 -5.15 92.9 1.75
86 -5.81 93.5 2.41
85.9 -5.91 93.7 2.63
הון למאזן 40.94 תשואה על ההון העצמי -455.25
מכפיל הון 14.14 תשואה על הנכסים -186.4
מכפיל רווח נקי -3.11 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 1.57
סך מאזן 8.03 הכנסות 0
נכסים שוטפים 7.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.81 רווח תפעולי -7.17
הון עצמי 3.29 רווח לפני מס -7.18
התחייבות שוטפות 4.59 רווח נקי -7.4
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה -0.15
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:23 91.3 0 2748 2.51
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
כלל ביוטכנולוגי 83.24 38.7
תאריך שער % שינוי מחזור
25/08/2016 91.3 0 0
24/08/2016 91.3 0 0
23/08/2016 91.3 -1.51 6
22/08/2016 92.7 0 0
21/08/2016 92.7 1.64 2
18/08/2016 91.2 -0.22 14
17/08/2016 91.4 3.39 2
16/08/2016 88.4 -1.01 46
15/08/2016 89.3 -3.56 8
11/08/2016 92.6 0 0
10/08/2016 92.6 0 0
09/08/2016 92.6 0 0
08/08/2016 92.6 3.7 2
07/08/2016 89.3 -2.3 4
04/08/2016 91.4 0 0
03/08/2016 91.4 0 0
02/08/2016 91.4 -0.54 0
01/08/2016 91.9 0 0
31/07/2016 91.9 2 3