שער % שינוי
שער בסיס 87.5
שער פתיחה 87.5 0
שער ממוצע 87.5 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 28.64
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2200
שווי שוק 44.56
הון רשום למסחר 50920223
שער % שינוי שער % שינוי
83.5 -4.57 86 -1.71
83.1 -5.03 88.6 1.26
83 -5.14 91.4 4.46
81.5 -6.86 91.6 4.69
81.1 -7.31 91.7 4.8
הון למאזן 40.94 תשואה על ההון העצמי -455.25
מכפיל הון 13.55 תשואה על הנכסים -186.4
מכפיל רווח נקי -2.98 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
יחס שוטף 1.57
סך מאזן 8.03 הכנסות 0
נכסים שוטפים 7.21 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.81 רווח תפעולי -7.17
הון עצמי 3.29 רווח לפני מס -7.18
התחייבות שוטפות 4.59 רווח נקי -7.4
התחייבויות בלתי שוטפות 0.15 רווח למניה -0.15
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
10:14 87.5 0 1200 1.05
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
כלל ביוטכנולוגי 83.24 37.09
תאריך שער % שינוי מחזור
29/09/2016 87.5 0 0
28/09/2016 87.5 0 0
27/09/2016 87.5 1.86 1
26/09/2016 85.9 2.02 5
25/09/2016 84.2 0.96 15
22/09/2016 83.4 -4.58 40
21/09/2016 87.4 -4.27 10
20/09/2016 91.3 0 0
19/09/2016 91.3 1 1
18/09/2016 90.4 2.84 1
15/09/2016 87.9 -1.01 12
14/09/2016 88.8 -1.33 13
13/09/2016 90 -1.1 14
12/09/2016 91 2.36 4
11/09/2016 88.9 2.54 25
08/09/2016 86.7 -4.83 18
07/09/2016 91.1 1.11 2
06/09/2016 90.1 -1.1 3
05/09/2016 91.1 0 0
04/09/2016 91.1 0.66 1