נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.1
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 73.31 תשואה על ההון העצמי -9.85
מכפיל הון תשואה על הנכסים -7.22
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 3.26
מכפיל מכירות 0 שיעור רווח נקי 0
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 35.07 הכנסות 0
נכסים שוטפים 30.55 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.53 רווח תפעולי -4.48
הון עצמי 25.71 רווח לפני מס -4.5
התחייבות שוטפות 9.36 רווח נקי 0
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -1.03
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים