שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
יומי ממוצע 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 105.69
הון רשום למסחר 10569031650
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן -34.58 תשואה על ההון העצמי 68.51
מכפיל הון -4.39 תשואה על הנכסים -23.69
מכפיל רווח נקי -6.41 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 3.54 שיעור רווח נקי -55.21
יחס שוטף 0.64
סך מאזן 69.57 הכנסות 4.09
נכסים שוטפים 13.04 רווח גולמי 0.56
נכסים בלתי שוטפים 56.53 רווח תפעולי -1.6
הון עצמי -24.06 רווח לפני מס -2.78
התחייבות שוטפות 20.52 רווח נקי -2.78
התחייבויות בלתי שוטפות 73.11 רווח למניה 0
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:23 1 0
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
מלון נאות דקלים 3.43 3.62
בן דוד נגה 0.64 0.67
בן דוד עודד 0.26 0.27
זיסמן נחמיה 0.02 0.02
ברוט שלומית 0.01 0.01
גבעות עולם נפט 0 0
תאריך שער % שינוי מחזור
21/07/2016 1 0 0
20/07/2016 1 0 0
19/07/2016 1 0 0
18/07/2016 1 0 0
17/07/2016 1 0 0
14/07/2016 1 0 0
13/07/2016 1 0 0
12/07/2016 1 0 0
11/07/2016 1 0 0
10/07/2016 1 0 0
07/07/2016 1 0 0
06/07/2016 1 0 0
05/07/2016 1 0 0
04/07/2016 1 0 0
03/07/2016 1 0 0
30/06/2016 1 0 0
29/06/2016 1 0 0
28/06/2016 1 0 0
27/06/2016 1 0 0
26/06/2016 1 0 0