שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 105.69
הון רשום למסחר 10569031650
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן -34.58 תשואה על ההון העצמי 68.51
מכפיל הון -4.39 תשואה על הנכסים -23.69
מכפיל רווח נקי -6.41 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 3.54 שיעור רווח נקי -55.21
יחס שוטף 0.64
סך מאזן 69.57 הכנסות 4.09
נכסים שוטפים 13.04 רווח גולמי 0.56
נכסים בלתי שוטפים 56.53 רווח תפעולי -1.6
הון עצמי -24.06 רווח לפני מס -2.78
התחייבות שוטפות 20.52 רווח נקי -2.78
התחייבויות בלתי שוטפות 73.11 רווח למניה 0
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
16:24 1 0
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
מלון נאות דקלים 3.43 3.62
בן דוד נגה 0.64 0.67
בן דוד עודד 0.26 0.27
זיסמן נחמיה 0.02 0.02
ברוט שלומית 0.01 0.01
גבעות עולם נפט 0 0
תאריך שער % שינוי מחזור
28/08/2016 1 0 0
25/08/2016 1 0 0
24/08/2016 1 0 0
23/08/2016 1 0 0
22/08/2016 1 0 0
21/08/2016 1 0 0
18/08/2016 1 0 0
17/08/2016 1 0 0
16/08/2016 1 0 0
15/08/2016 1 0 0
11/08/2016 1 0 0
10/08/2016 1 0 0
09/08/2016 1 0 0
08/08/2016 1 0 0
07/08/2016 1 0 0
04/08/2016 1 0 0
03/08/2016 1 0 0
02/08/2016 1 0 0
01/08/2016 1 0 0
31/07/2016 1 0 0