נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 105.69
הון רשום למסחר 10569031650
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 3.83 תשואה על ההון העצמי -949.9
מכפיל הון תשואה על הנכסים -36.4
מכפיל רווח נקי יחס שוטף 0.57
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי -92.42
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 64.01 הכנסות 25.21
נכסים שוטפים 16.04 רווח גולמי 9.26
נכסים בלתי שוטפים 47.97 רווח תפעולי -20.39
הון עצמי 2.45 רווח לפני מס -23.3
התחייבות שוטפות 28.1 רווח נקי -23.3
התחייבויות בלתי שוטפות 33.45 רווח למניה 0
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מלון נאות דקלים 3.43 3.62
בן דוד נגה 0.64 0.67
בן דוד עודד 0.26 0.27
זיסמן נחמיה 0.02 0.02
ברוט שלומית 0.01 0.01
גבעות עולם נפט 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2017 1 0 0
20/04/2017 1 0 0
19/04/2017 1 0 0
18/04/2017 1 0 0
13/04/2017 1 0 0
12/04/2017 1 0 0
09/04/2017 1 0 0
06/04/2017 1 0 0
05/04/2017 1 0 0
04/04/2017 1 0 0
03/04/2017 1 0 0
02/04/2017 1 0 0
30/03/2017 1 0 0
29/03/2017 1 0 0
28/03/2017 1 0 0
27/03/2017 1 0 0
26/03/2017 1 0 0