שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 105.69
הון רשום למסחר 10569031650
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן -31.84 תשואה על ההון העצמי 42.12
מכפיל הון תשואה על הנכסים -13.41
מכפיל רווח נקי תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי -36.9
יחס שוטף 0.67
סך מאזן 75.88 הכנסות 13.73
נכסים שוטפים 13.87 רווח גולמי 7.87
נכסים בלתי שוטפים 62.01 רווח תפעולי -2.3
הון עצמי -24.16 רווח לפני מס -4.66
התחייבות שוטפות 20.81 רווח נקי -4.66
התחייבויות בלתי שוטפות 79.22 רווח למניה 0
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 1 0
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
מלון נאות דקלים 3.43 3.62
בן דוד נגה 0.64 0.67
בן דוד עודד 0.26 0.27
זיסמן נחמיה 0.02 0.02
ברוט שלומית 0.01 0.01
גבעות עולם נפט 0 0
תאריך שער % שינוי מחזור
08/12/2016 1 0 0
07/12/2016 1 0 0
06/12/2016 1 0 0
05/12/2016 1 0 0
04/12/2016 1 0 0
01/12/2016 1 0 0
30/11/2016 1 0 0
29/11/2016 1 0 0
28/11/2016 1 0 0
27/11/2016 1 0 0
24/11/2016 1 0 0
23/11/2016 1 0 0
22/11/2016 1 0 0
21/11/2016 1 0 0
20/11/2016 1 0 0
17/11/2016 1 0 0
16/11/2016 1 0 0
15/11/2016 1 0 0
14/11/2016 1 0 0
13/11/2016 1 0 0