שער % שינוי
שער בסיס 1
שער פתיחה 1 0
שער ממוצע 1 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200000
שווי שוק 105.69
הון רשום למסחר 10569031650
שער % שינוי שער % שינוי
הון למאזן -33.14 תשואה על ההון העצמי 57.65
מכפיל הון תשואה על הנכסים -19.1
מכפיל רווח נקי תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי -50.52
יחס שוטף 0.99
סך מאזן 72.56 הכנסות 8.35
נכסים שוטפים 19.75 רווח גולמי 4.71
נכסים בלתי שוטפים 52.8 רווח תפעולי -2.39
הון עצמי -24.04 רווח לפני מס -3.68
התחייבות שוטפות 20 רווח נקי -3.68
התחייבויות בלתי שוטפות 76.6 רווח למניה 0
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
14:24 1 0
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
מלון נאות דקלים 3.43 3.62
בן דוד נגה 0.64 0.67
בן דוד עודד 0.26 0.27
זיסמן נחמיה 0.02 0.02
ברוט שלומית 0.01 0.01
גבעות עולם נפט 0 0
תאריך שער % שינוי מחזור
20/10/2016 1 0 0
19/10/2016 1 0 0
18/10/2016 1 0 0
13/10/2016 1 0 0
10/10/2016 1 0 0
09/10/2016 1 0 0
06/10/2016 1 0 0
05/10/2016 1 0 0
29/09/2016 1 0 0
28/09/2016 1 0 0
27/09/2016 1 0 0
26/09/2016 1 0 0
25/09/2016 1 0 0