שער % שינוי
שער בסיס 2100
שער פתיחה 2100 0
שער ממוצע 2092.09 -0.38
מחזור יומי ממוצע (שנה) 237.67
מחזור ע.נ. 1996
מספר עסקאות 12
תנועה מינימלית 93
שווי שוק 591.25
הון רשום למסחר 28275977
שער % שינוי שער % שינוי
2074 -1.24 2080 -0.95
2070 -1.43 2086 -0.67
2061 -1.86 2088 -0.57
2060 -1.9 2090 -0.48
2030 -3.33 2102 0.1
הון למאזן 26.35 תשואה על ההון העצמי 3.7
מכפיל הון 0.55 תשואה על הנכסים 0.97
מכפיל רווח נקי 14.94 תשואת דיבידנד 0.03
מכפיל מכירות 0.88 שיעור רווח נקי 5.89
יחס שוטף 0.88
סך מאזן 4062.78 הכנסות 309.95
נכסים שוטפים 550.24 רווח גולמי 74.71
נכסים בלתי שוטפים 3512.55 רווח תפעולי 101.83
הון עצמי 1070.47 רווח לפני מס 39.56
התחייבות שוטפות 622.88 רווח נקי 27.26
התחייבויות בלתי שוטפות 2369.44 רווח למניה 0.96
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:01 2090 -0.48 84 1.76
17:01 2088 -0.57 133 2.78
16:40 2088 -0.57 100 2.09
13:34 2090 -0.48 500 10.45
13:34 2092 -0.38 18 0.38
13:34 2092 -0.38 395 8.26
13:34 2095 -0.24 286 5.99
13:34 2097 -0.14 131 2.75
12:06 2100 0 95 2
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
נמרודי יעקב 41.81 247.2
נמרודי עופר 29.07 171.87
אקסלנס ק.גמל 6.19 36.59
אורסי נאמ'נמרוד 2.11 12.48
נמרודי ברנט יעל 0.47 2.76
נמרודי-רינות סמדר 0.39 2.3
אקסלנס ת.סל 0.21 1.25
ויסברג רון 0.15 0.88
ויסברג נמרוד 0.11 0.63
ויסברג ליטל 0.11 0.63
ויסברג לירון 0.11 0.63
אקסלנס ק.נאמ 0.1 0.61
הפניקס-משתתפות 0.08 0.48
תאריך שער % שינוי מחזור
29/09/2016 2091 -0.43 42
28/09/2016 2100 -0.14 93
27/09/2016 2103 -1.22 313
26/09/2016 2129 -0.79 63
25/09/2016 2146 1.61 219
22/09/2016 2112 3.53 4573
21/09/2016 2040 -0.34 585
20/09/2016 2047 -3.08 6766
19/09/2016 2112 0.24 95
18/09/2016 2107 0.57 193
15/09/2016 2095 0.24 266
14/09/2016 2090 -0.33 86
13/09/2016 2097 -0.1 89
12/09/2016 2099 1.01 95
11/09/2016 2078 0.82 156
08/09/2016 2061 0.19 133
07/09/2016 2057 -0.58 699
06/09/2016 2069 -3.5 1211
05/09/2016 2144 -0.97 149
04/09/2016 2165 0 115