נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 127.7
שער פתיחה 127.7 0
שער ממוצע 126.56 -0.89
מחזור יומי ממוצע (שנה) 546.71
מחזור ע.נ. 279339
מספר עסקאות 62
תנועה מינימלית 1700
שווי שוק 602.45
הון רשום למסחר 475489528
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
125 -2.11 127.3 -0.31
124.5 -2.51 127.4 -0.23
124 -2.9 127.9 0.16
123.9 -2.98 128.1 0.31
123.7 -3.13 128.3 0.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 19.35 תשואה על ההון העצמי 3.01
מכפיל הון 1.97 תשואה על הנכסים 0.58
מכפיל רווח נקי 65.41 יחס שוטף 2.7
מכפיל מכירות 16.6 שיעור רווח נקי 25.37
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1584.1 הכנסות 24.84
נכסים שוטפים 301.82 רווח גולמי 8.04
נכסים בלתי שוטפים 1282.28 רווח תפעולי -2.89
הון עצמי 306.45 רווח לפני מס 0.73
התחייבות שוטפות 111.91 רווח נקי 8.77
התחייבויות בלתי שוטפות 1165.74 רווח למניה -0.01
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 127.3 -0.31 15001 19.1
17:24 126.7 -0.78 0 0
17:12 127 -0.55 4027 5.11
17:10 126.2 -1.17 2008 2.53
17:10 126.2 -1.17 5149 6.5
17:10 127 -0.55 3816 4.85
17:08 126.1 -1.25 2008 2.53
17:06 126.5 -0.94 2447 3.1
17:06 126.5 -0.94 9338 11.81
17:06 126.6 -0.86 3816 4.83
17:06 126.6 -0.86 41000 51.91
17:06 126.7 -0.78 8846 11.21
17:00 127.3 -0.31 7855 10
16:12 127.3 -0.31 4466 5.69
16:12 127.2 -0.39 2757 3.51
16:12 127 -0.55 7777 9.88
15:43 126.5 -0.94 3885 4.91
15:24 126.6 -0.86 3500 4.43
15:24 126.6 -0.86 4000 5.06
14:46 126.5 -0.94 992 1.25
14:46 126.6 -0.86 2008 2.54
14:41 126.7 -0.78 429 0.54
14:41 126.5 -0.94 569 0.72
14:30 126.5 -0.94 6150 7.78
14:19 126.4 -1.02 1700 2.15
13:57 126.5 -0.94 9536 12.06
13:57 126.4 -1.02 2008 2.54
13:57 126.3 -1.1 3456 4.36
13:33 126 -1.33 4000 5.04
12:11 126.7 -0.78 3634 4.6
12:11 125.9 -1.41 5088 6.41
12:11 125.9 -1.41 5270 6.63
12:11 125.9 -1.41 2008 2.53
12:01 125 -2.11 4109 5.14
12:01 125 -2.11 4681 5.85
11:55 124 -2.9 1674 2.08
11:55 124.1 -2.82 2008 2.49
11:55 125.2 -1.96 5307 6.64
11:55 125.2 -1.96 6530 8.18
11:55 125.3 -1.88 6431 8.06
11:24 126.5 -0.94 3626 4.59
11:24 126.5 -0.94 2805 3.55
11:24 126.5 -0.94 9188 11.62
11:23 126.6 -0.86 712 0.9
11:18 126.7 -0.78 6437 8.16
10:40 126.7 -0.78 3514 4.45
10:39 126.6 -0.86 1065 1.35
10:39 126.7 -0.78 2008 2.54
10:38 127 -0.55 2008 2.55
10:36 127.2 -0.39 7279 9.26
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יורוקום תקשורת 23.62 142.31
שותפות גבעון 8.76 52.76
הפניקס-משתתפות 6.57 39.58
הראל ק.גמל 5.72 34.44
פסגות ק.נאמ 5.56 33.47
יעבץ גלעד 2.1 12.62
צפריר יואלי 2.05 12.36
הפניקס 1.62 9.77
פז עמית 1.61 9.7
אלוביץ שאול-נציג 0.94 5.69
הראל השקעות 0.65 3.89
אלוביץ אור-נציג 0.53 3.18
אקסלנס ת.סל 0.32 1.93
פסגות תעודות סל 0.19 1.16
אקסלנס ק.נאמ 0.15 0.91
ויל שי 0.15 0.88
הראל ת.סל 0.07 0.41
הילביץ' צמח 0.02 0.12
הראל משתתפות 0.01 0.04
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
28/03/2017 126.7 -0.78 354
27/03/2017 127.7 -1.16 771
26/03/2017 129.2 -0.08 305
23/03/2017 129.3 1.02 437
22/03/2017 128 -0.08 597
21/03/2017 128.1 1.91 1147
20/03/2017 125.7 0.32 212
19/03/2017 125.3 -1.96 510
16/03/2017 127.8 1.11 371
15/03/2017 126.4 -1.25 372
14/03/2017 128 -1.46 982
13/03/2017 129.9 1.25 6214
09/03/2017 128.3 2.31 842
08/03/2017 125.4 0.32 1298
07/03/2017 125 0 509
06/03/2017 125 1.96 2245
05/03/2017 122.6 2.42 566
02/03/2017 119.7 0.93 1558
01/03/2017 118.6 2.24 1069