שער % שינוי
שער בסיס 899.2
שער פתיחה 899.2 0
שער ממוצע 905.91 0.75
מחזור יומי ממוצע (שנה) 146.63
מחזור ע.נ. 1238
מספר עסקאות 9
תנועה מינימלית 240
שווי שוק 430.43
הון רשום למסחר 47503745
שער % שינוי שער % שינוי
880.9 -2.04 905 0.65
855 -4.92 910 1.2
854 -5.03 912 1.42
843 -6.25 921 2.42
932 3.65
הון למאזן 20.84 תשואה על ההון העצמי 20.49
מכפיל הון 2.34 תשואה על הנכסים 4.27
מכפיל רווח נקי 11.4 תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות 1.61 שיעור רווח נקי 14.1
יחס שוטף 1.15
סך מאזן 884.28 הכנסות 37.51
נכסים שוטפים 736.24 רווח גולמי 10.41
נכסים בלתי שוטפים 148.04 רווח תפעולי 2.01
הון עצמי 184.3 רווח לפני מס 0.96
התחייבות שוטפות 639.74 רווח נקי 10.54
התחייבויות בלתי שוטפות 60.24 רווח למניה 0.22
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 906.1 0.77 0 0
17:24 905 0.65 342 3.1
15:05 905 0.65 293 2.65
15:05 905 0.65 10 0.09
15:05 905 0.65 293 2.65
12:29 909.9 1.19 262 2.38
12:29 905.4 0.69 38 0.34
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
חג'ג' יצחק 38.05 163.8
חג'ג' יהודה עידו 36.85 158.62
ילין ק.נאמ 8.68 37.36
תאריך שער % שינוי מחזור
30/08/2016 906.1 0.77 11
29/08/2016 899.2 0.06 253
28/08/2016 898.7 0.13 119
25/08/2016 897.5 1.02 12
24/08/2016 888.4 2.1 38
23/08/2016 870.1 -1.79 234
22/08/2016 886 1.59 522
21/08/2016 872.1 0.36 328
18/08/2016 869 0 0
17/08/2016 869 0.13 10
16/08/2016 867.9 0.12 10
15/08/2016 866.9 0.22 14
11/08/2016 865 0.68 88
10/08/2016 859.2 0.82 39
09/08/2016 852.2 0 77
08/08/2016 852.2 0.27 95
07/08/2016 849.9 0.83 59
04/08/2016 842.9 0.92 19
03/08/2016 835.2 1.73 24
02/08/2016 821 0 39
01/08/2016 821 0 7