שער % שינוי
שער בסיס 1002
שער פתיחה 1002 0
שער ממוצע 1000 -0.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 185.1
מחזור ע.נ. 312
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 200
שווי שוק 502.15
הון רשום למסחר 50215045
שער % שינוי שער % שינוי
985 -1.7 996 -0.6
965.2 -3.67 999 -0.3
963 -3.89 1000 -0.2
930 -7.19 1002 0
900 -10.18 1005 0.3
הון למאזן 23.71 תשואה על ההון העצמי 14.98
מכפיל הון תשואה על הנכסים 3.55
מכפיל רווח נקי תשואת דיבידנד 0
מכפיל מכירות שיעור רווח נקי 9.94
יחס שוטף 1.16
סך מאזן 817.82 הכנסות 100.05
נכסים שוטפים 651.47 רווח גולמי 27.43
נכסים בלתי שוטפים 166.35 רווח תפעולי 15.61
הון עצמי 193.87 רווח לפני מס 12.83
התחייבות שוטפות 562.48 רווח נקי 20
התחייבויות בלתי שוטפות 61.47 רווח למניה 0.42
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
17:24 1000 -0.2 0 0
17:24 1000 -0.2 106 1.06
11:17 1000 -0.2 206 2.06
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
חג'ג' יצחק 36 180.77
חג'ג' יהודה עידו 34.86 175.06
ילין ק.נאמ 8.35 41.94
תאריך שער % שינוי מחזור
26/10/2016 1002 0.23 282
25/10/2016 999.7 0.38 269
20/10/2016 995.9 -0.31 23
19/10/2016 999 0.72 275
18/10/2016 991.9 0.76 150
13/10/2016 984.4 0.22 144
10/10/2016 982.2 0.13 461
09/10/2016 980.9 -0.91 311
06/10/2016 989.9 -0.19 462
05/10/2016 991.8 0.54 47
29/09/2016 986.5 -0.77 842
28/09/2016 994.2 -0.05 3084