נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1033
שער פתיחה 1033 0
שער ממוצע 1033.14 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 662.54
מחזור ע.נ. 8536
מספר עסקאות 17
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 519.22
הון רשום למסחר 50215045
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
1033 0 1039 0.58
1030 -0.29 1040 0.68
1027 -0.58 1046 1.26
1025 -0.77 1088 5.32
1024 -0.87 1091 5.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
יחסים פיננסיים
הון למאזן 23.98 תשואה על ההון העצמי 12.69
מכפיל הון 2.26 תשואה על הנכסים 3.04
מכפיל רווח נקי 17.79 יחס שוטף 1.13
מכפיל מכירות 2.65 שיעור רווח נקי 14.88
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 958.88 הכנסות 196.09
נכסים שוטפים 788.83 רווח גולמי 46.89
נכסים בלתי שוטפים 170.05 רווח תפעולי 28.72
הון עצמי 229.99 רווח לפני מס 24.04
התחייבות שוטפות 698.49 רווח נקי 29.18
התחייבויות בלתי שוטפות 30.41 רווח למניה 0.61
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
16:24 1034 0.1 0 0
16:24 1033 0 1831 18.91
16:06 1039 0.58 849 8.82
16:06 1039 0.58 170 1.77
16:06 1038 0.48 581 6.03
12:39 1040 0.68 225 2.34
12:39 1032 -0.1 254 2.62
12:38 1032 -0.1 690 7.12
11:52 1031 -0.19 300 3.09
10:48 1030 -0.29 694 7.15
10:47 1030 -0.29 1000 10.3
10:38 1030 -0.29 806 8.3
10:36 1029 -0.39 486 5
10:30 1027 -0.58 650 6.68
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 36 186.92
חג'ג' יהודה עידו 30.38 157.75
ילין ק.נאמ 7.94 41.22
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2017 1034 0.1 88
20/04/2017 1033 -2.27 5672
19/04/2017 1057 -2.76 843
18/04/2017 1087 -1.18 335
13/04/2017 1100 -1.52 57
12/04/2017 1117 -2.45 337
09/04/2017 1145 -0.35 576
06/04/2017 1149 0 435
05/04/2017 1149 0.17 284
04/04/2017 1147 -0.09 88
03/04/2017 1148 0.26 347
02/04/2017 1145 -0.35 118
30/03/2017 1149 2.13 260
29/03/2017 1125 -0.97 105
28/03/2017 1136 2.07 255
27/03/2017 1113 0.54 390
26/03/2017 1107 -1.51 759