התחברות

ממשל משתנה 0520

שער99.97
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.02
נכון ל:10/17/2019, 2:46 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי גילון חדשמספר נייר:1116193

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס99.97
שער פתיחה99.97
שער אחרון99.97
נמוך יומי99.97
גבוה יומי99.98
סטיית תקן0.26

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.02
מח"מ0.00
מקדם תשואה1.61
זמן סופי לפדיון0.62
סיווגשקלי
תאריך הנפקה12/07/2009
תאריך פדיון05/31/2020
ריבית תקופתית0.04
ריבית שנתית0.16
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום11/29/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/21/201911/21/20190.04%ריבית
05/21/202005/21/2020100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם