התחברות

ממשל משתנה 1121

שער99.96
% שינוי-0.03
שינוי באג׳-0.03
נכון ל:10/17/2019, 2:46 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי גילון חדשמספר נייר:1127646

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס99.96
שער פתיחה99.96
שער אחרון99.96
נמוך יומי99.96
גבוה יומי99.99
סטיית תקן0.43

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.02
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.47
זמן סופי לפדיון2.12
סיווגשקלי
תאריך הנפקה02/06/2013
תאריך פדיון11/30/2021
ריבית תקופתית0.04
ריבית שנתית0.16
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום11/29/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/21/201911/21/20190.04%ריבית
11/21/202111/21/2021100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם