התחברות

כללביט אגח י

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן בכלל ביטוח
שער113.51
% שינוי0.25
שינוי באג׳0.28
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1136068

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס113.51
שער פתיחה113.51
שער אחרון113.51
נמוך יומי113.18
גבוה יומי113.58
סטיית תקן3.79

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי100.81
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.23
זמן סופי לפדיון4.79
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/23/2015
תאריך פדיון07/31/2024
ריבית תקופתית1.96
ריבית שנתית3.92
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום01/31/2020

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/19/202001/19/20201.96%ריבית
07/19/202407/19/2024100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח181,588.38
מכפיל הון-743.20
תשואה על ההון העצמי-0.41
מכפיל מכירות8.21

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם