התחברות

ממשל שקלית 1122

שער104.10
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.02
נכון ל:10/17/2019, 2:46 PM
סוג נייר:אג"ח ממשלתי שחרמספר נייר:1141225

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס104.10
שער פתיחה104.10
שער אחרון104.10
נמוך יומי104.00
גבוה יומי104.16
סטיית תקן1.46

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי101.10
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.33
זמן סופי לפדיון3.12
סיווגשקלי
תאריך הנפקה07/12/2017
תאריך פדיון11/30/2022
ריבית תקופתית1.25
ריבית שנתית1.25
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום11/29/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
11/21/201911/21/20191.25%ריבית
11/21/202211/21/2022100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם