התחברות

מנורה הון התח ה

החברה עוסקת בהנפקת איגרות חוב והפקדת תמורתן במנורה מבטחים
שער112.67
% שינוי0.02
שינוי באג׳0.02
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1143411

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס112.67
שער פתיחה112.67
שער אחרון112.67
נמוך יומי112.60
גבוה יומי112.86
סטיית תקן5.51

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי101.00
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.12
זמן סופי לפדיון9.71
סיווגשקלי
תאריך הנפקה02/15/2018
תאריך פדיון07/01/2029
ריבית תקופתית1.71
ריבית שנתית3.43
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום12/31/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/26/201912/26/20191.72%ריבית
07/01/202907/01/2029100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח1,423.12
מכפיל הון-156.48
תשואה על ההון העצמי-11.00
מכפיל מכירות718.71

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם