התחברות

הראל הנפ אגח טז

החברה עוסקת בהנפקת איגרות-חוב והפקדת תמורתן בהראל השקעות
שער109.12
% שינוי0.01
שינוי באג׳0.01
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1157601

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס109.12
שער פתיחה109.12
שער אחרון109.12
נמוך יומי108.95
גבוה יומי109.29
סטיית תקן1.99

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי101.19
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.12
זמן סופי לפדיון9.71
סיווגשקלי
תאריך הנפקה04/21/2019
תאריך פדיון07/01/2029
ריבית תקופתית2.05
ריבית שנתית2.91
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום12/31/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
12/26/201912/26/20192.05%ריבית
06/25/202906/25/2029100%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-3,323.45
מכפיל הון-265.93
תשואה על ההון העצמי8.00
מכפיל מכירות1,355.53

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם