התחברות

דיסקונט מנ הת ד

החברה עוסקת בהנפקת אגרות חוב והפקדת התמורה בבנק דיסקונט
שער131.75
% שינוי-0.39
שינוי באג׳-0.52
נכון ל:10/17/2019, 2:25 PM
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7480049

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס131.75
שער פתיחה131.75
שער אחרון131.75
נמוך יומי131.75
גבוה יומי132.16
סטיית תקן2.61

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי118.04
מח"מ0.00
מקדם תשואה0.50
זמן סופי לפדיון3.04
סיווגצמוד
תאריך הנפקה10/28/2007
תאריך פדיון10/30/2022
ריבית תקופתית4.75
ריבית שנתית4.75
מס ליחידים0.00
סוג הצמדהצמוד
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום10/29/2019

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
10/17/201910/17/20194.75%ריבית
10/17/201910/17/201925%פידיון

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח-4,097.03
מכפיל הון4.63
תשואה על ההון העצמי-0.11
מכפיל מכירות79.60

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם