התחברות

מקמ 1019

שער100.00
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:10/02/2019, 5:24 PM
סוג נייר:מלוה קצר מועדמספר נייר:8191017

  נתוני המסחר

  שלב מסחרסיום
  שער בסיס100.00
  שער פתיחה100.00
  שער אחרון100.00
  נמוך יומי99.99
  גבוה יומי100.00
  סטיית תקן0.26

  מחזורים

  תשואות

  חישובי אג״ח

  תשואה לפדיון0.00
  פארי
  מח"מ0.00
  מקדם תשואה
  זמן סופי לפדיון0.00
  סיווגשקלי
  תאריך הנפקה10/03/2018
  תאריך פדיון10/03/2019
  ריבית תקופתית
  ריבית שנתית
  מס ליחידים
  סוג הצמדהשקלי
  תאריך מדד בסיס01/01/1970
  תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
  תאריך תשלום01/01/1970

  תחזית אירועים

  תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום

  יחסים פיננסיים

  מכפיל רווח
  מכפיל הון
  תשואה על ההון העצמי
  מכפיל מכירות

  בעלי עניין קונצרני

  שם% החזקה בהוןשווי שוק

  תוכן מקודם