התחברות

מקמ 120

שער99.95
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:10/17/2019, 2:24 PM
סוג נייר:מלוה קצר מועדמספר נייר:8200123

נתוני המסחר

שלב מסחרסיום
שער בסיס99.95
שער פתיחה99.95
שער אחרון99.95
נמוך יומי99.95
גבוה יומי99.96
סטיית תקן0.25

מחזורים

תשואות

חישובי אג״ח

תשואה לפדיון0.00
פארי
מח"מ0.00
מקדם תשואה
זמן סופי לפדיון0.23
סיווגשקלי
תאריך הנפקה01/02/2019
תאריך פדיון01/08/2020
ריבית תקופתית
ריבית שנתית
מס ליחידים
סוג הצמדהשקלי
תאריך מדד בסיס01/01/1970
תאריך ריבית תקופתית01/01/1970
תאריך תשלום01/01/1970

תחזית אירועים

תאריך אקסתאריך תשלום% פדיוןסוג תשלום
01/06/202001/06/2020100%פידיון סופי

יחסים פיננסיים

מכפיל רווח
מכפיל הון
תשואה על ההון העצמי
מכפיל מכירות

בעלי עניין קונצרני

שם% החזקה בהוןשווי שוק

תוכן מקודם