שער אחרון % שינוי
אגח כללי ממשלתי 347.35 -0.08 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 338.71 -0.06 605|605
^ 0-2 שנים 236.74 0.05 605|637
^ 2-5 שנים 269.28 -0.04 605|646
^ 5-10 שנים 343.2 -0.2 605|658
ממשלתיות לא צמודות 403.95 -0.09 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 462.73 -0.11 700|700
^ 0-2 שנים 323.5 0.003 700|702
^ 2-5 שנים 426.31 -0.01 700|703
^ +5 שנים 606.81 -0.22 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 280.27 0.004 701|0
מק"מ 277.31 -0.004 800|0
שער בסיס 347.63 מחזור 1667790
שער פתיחה 347.52 תשואה לפדיון 0.69
שער גבוה 347.67 מח"מ ברוטו 6.13
שער נמוך 347.01 מרווח ממשלתי
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
ממשל שקלית 0324 118.2 -0.25 273689 1130848
ממשל שקלית 1026 147.12 -0.33 157387 1099456
ממשל שקלית 0323 120.83 -0.26 104938 1126747
ממשל שקלית 0421 101.14 -0.19 104554 1138130
ממשל שקלית 0825 100.45 -0.35 103151 1135557
ממשל צמודה 0923 111.6 -0.13 99908 1128081
ממשל שקלית 0122 127.22 -0.2 86623 1123272
ממשל צמודה 0922 118.86 -0.15 80810 1124056
ממשל צמודה 1019 122.71 0.07 68112 1114750
ממשל צמודה 1025 103.65 -0.33 66295 1135912
גליל 5903 155.04 -0.12 63016 9590332
ממשל שקלית 0142 151.3 -0.62 59320 1125400
ממשל צמודה 0418 123.96 0.05 54138 1108927
ממשל שקלית 0120 118.16 -0.04 52298 1115773
גליל 5904 158.28 -0.17 34688 9590431
ממשל צמודה 1020 100.68 -0.15 30710 1137181
ממשל שקלית 0118 107.81 0 29868 1126218
ממשל שקלית 1018 100.9 -0.01 29070 1136548
ממשל שקלית 0219 117.17 0.01 28003 1110907
ממשל שקלית 0519 105.64 -0.03 26013 1131770
ממשל צמודה 1016 98.72 0.03 24338 1130483
ממשל שקלית 0217 105.45 0 18763 1101575
ממשל צמודה 0536 184.79 -0.25 18197 1097708
ממשל צמודה 0517 103 0.08 18105 1125905
ממשל משתנה 0817 99.98 0.01 12715 1106970
ממשל משתנה 1121 99.19 0.14 9118 1127646
ממשל שקלית 1017 102.38 0.02 6277 1132786
ממשל צמודה 0841 144.6 0.01 4352 1120583
ממשל משתנה 0520 99.49 0.07 1666 1116193
ממשל צמודה 0545 95.78 -0.42 1560 1134865
ממשל דואלי 1116 387.58 0.02 106 1107176
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.25 21/03/2017 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.75 21/03/2017 1130848
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 21/02/2017 1110907
ממשל שקלית 0217 ריבית 5.5 20/02/2017 1101575
ממשל שקלית 0120 ריבית 5.01 20/01/2017 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.52 20/01/2017 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.52 20/01/2017 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4.01 20/01/2017 1126218
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 21/11/2016 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 21/11/2016 1116193
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.03 21/11/2016 1106970
ממשל דואלי 1116 ריבית 2.75 09/11/2016 1107176
ממשל צמודה 1019 ריבית 3.02 21/10/2016 1114750
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.26 21/10/2016 1132786
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 21/10/2016 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 21/10/2016 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.08 21/10/2016 1137181
ממשל צמודה 1016 ריבית 0.1 21/10/2016 1130483
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.28 20/10/2016 1099456
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 20/09/2016 1128081
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.76 20/09/2016 1124056
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
MTF אגח ממשלתי 122.29 122.29 -0.06 5116181
PTF אגח ממשלתי 137.13 137.13 -0.05 5112271
TFMM אגח ממשלתי 102.92 102.92 -0.05 5121769
TFMM תל בונד צמודות 112.73 112.73 -0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.3 139.3 -0.04 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 139.31 139.31 -0.03 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 102.53 102.53 -0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.43 124.43 0.04 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.12 103.12 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.62 1245.62 -0.01 5126453
איילון מדינה + 20% 121.41 121.41 0.01 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.11 131.11 -0.02 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.21 120.21 -0.04 5109335
אילים מודל + 15% 226.08 226.08 -0.02 5101027
אילים תיק אגח + 10% 171.92 171.92 -0.02 5105382
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.32 169.32 -0.05 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.73 160.73 0 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.08 101.08 -0.11 5122528
אניגמה 5-95 100.86 100.86 0 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.73 120.73 -0.03 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.28 103.28 -0.05 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.6 109.6 -0.01 5116553
אפסילון תיק סולידי 124.38 124.38 -0.02 5112735
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית 122.94 122.94 -0.06 5107883
אקסלנס 5-95 101.67 101.67 0 5114558
אקסלנס אגח כללי 140.27 141.67 -0.04 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 177.1 177.1 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 158.28 158.28 0.03 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.69 108.69 -0.05 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.31 116.31 -0.01 5115753
ברק אגח מדינה + 10% 100.54 100.54 0.06 5121520
הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות 118.6 118.6 -0.03 5109707
הראל אגח ממשלתיות 100.05 100.55 -0.06 5122932
הראל הכנסה חודשית 884.36 884.36 -0.04 5111232
הראל מדינה 118.06 118.06 -0.03 5111885
הראל ממשלתי ללא חברות 125.27 125.27 -0.05 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.39 158.39 -0.06 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.36 102.36 -0.06 5119433
ילין לפידות 5/95 104.47 104.47 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.37 121.37 -0.02 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 104.3 104.3 0.02 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.88 104.88 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.83 187.83 -0.03 5103239
מגדל 5/95 140.57 140.57 -0.03 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.6 114.6 -0.03 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.08 108.08 -0.06 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.21 112.21 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1373.24 1373.24 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.02 113.02 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2431.47 2431.47 -0.06 5131131
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 102.37 102.37 -0.19 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.94 223.94 -0.02 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.63 125.63 -0.02 5114780
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 0.03 5103767
מיטב אגח מדינה 123.4 123.4 0 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.42 187.42 -0.04 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.29 110.29 -0.02 5116405
מיטב חושן 143.8 143.8 -0.02 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 119.86 119.86 0.05 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.6 101.6 -0.02 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.51 104.51 -0.01 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 102.85 102.85 -0.04 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.77 116.77 0.01 5114772
מנורה מבטחים TOP Government Bonds 143.07 143.07 -0.02 5105077
מנורה מבטחים אגח מדינה 119.74 119.74 -0.07 5114251
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 58.14 58.14 -0.05 5105606
מנורה מבטחים אגח ממשלתי 103.52 103.52 -0.07 5121611
סיגמא אגח מדינה + 10% 99.69 99.69 0 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.25 91.25 -0.07 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.02 195.02 -0.05 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.42 105.42 -0.05 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 235.28 235.28 0.11 5105762
פסגות סולידית מחלקת 95.11 95.11 -0.05 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.14 114.14 -0.01 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.49 134.49 -0.05 5113428
תמיר פישמן 5/95 123.75 123.75 -0.02 5114418
תמיר פישמן אגח מדינה 104.2 104.2 -0.04 5118666