מדדים
שער אחרון % שינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 343.14 0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 330.82 0.05 605|605
^ 0-2 שנים 236.43 0.03 605|637
^ 2-5 שנים 268.03 0.06 605|646
^ 5-10 שנים 339.09 0.14 605|658
ממשלתיות לא צמודות 402.39 0.01 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 460.44 0.004 700|700
^ 0-2 שנים 323.97 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 427.87 0.05 700|703
^ +5 שנים 600.17 -0.03 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 280.9 0.04 701|0
מק"מ 277.44 0 800|0
סטטיסטיקה
שער בסיס 343.05 מחזור 2314813
שער פתיחה 342.99 תשואה לפדיון 0.81
שער גבוה 343.57 מח"מ ברוטו 6.1
שער נמוך 342.99 מרווח ממשלתי
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1025 100.32 0.12 300716 1135912
ממשל שקלית 0327 98.59 0.01 169788 1139344
ממשל צמודה 0923 110.32 0.19 165381 1128081
ממשל שקלית 0421 101.48 0.06 158996 1138130
ממשל שקלית 0122 121.89 0.02 152073 1123272
ממשל צמודה 0517 102.97 0.02 127763 1125905
גליל 5903 154.39 0.12 122859 9590332
ממשל צמודה 1020 100.02 0.05 122804 1137181
ממשל צמודה 0922 118.25 0.17 105497 1124056
ממשל צמודה 1019 118.85 -0.04 98105 1114750
ממשל שקלית 1026 139.28 -0.01 95276 1099456
ממשל שקלית 0323 116.8 0.02 90825 1126747
ממשל שקלית 0825 99.73 -0.06 85946 1135557
ממשל שקלית 0324 114.32 -0.03 64427 1130848
ממשל משתנה 0817 100.01 0.01 57257 1106970
גליל 5904 156.37 0.17 51972 9590431
ממשל שקלית 0120 113.39 0.06 50608 1115773
ממשל צמודה 0418 123.72 -0.01 37784 1108927
ממשל שקלית 0118 103.89 0.01 32027 1126218
ממשל שקלית 0142 138.8 -0.05 24640 1125400
ממשל שקלית 0519 105.89 0.03 23402 1131770
ממשל משתנה 1121 99.25 0.01 14880 1127646
ממשל משתנה 0520 99.6 0.02 14546 1116193
ממשל שקלית 0219 111.37 0.03 11752 1110907
ממשל שקלית 1017 101.17 0.01 6851 1132786
ממשל שקלית 1018 100.6 0.02 3231 1136548
ממשל צמודה 0536 174.64 -0.09 2755 1097708
ממשל צמודה 0841 134.35 -0.26 1045 1120583
ממשל צמודה 0545 86.7 -0.34 619 1134865
ממשל שקלית 0347 105 0.15 100 1140193
תחזית אירועים
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 24/09/2017 1124056
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 24/09/2017 1128081
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.75 20/08/2017 1120583
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2017 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2017 9590431
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.24 21/05/2017 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2017 1134865
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.04 21/05/2017 1116193
ממשל צמודה 0536 ריבית 3.99 21/05/2017 1097708
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.04 21/05/2017 1106970
ממשל צמודה 0517 ריבית 1 21/05/2017 1125905
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.04 21/05/2017 1127646
ממשל שקלית 0421 ריבית 1.01 21/04/2017 1138130
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.52 20/04/2017 1108927
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.25 20/03/2017 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.75 20/03/2017 1130848
ממשל שקלית 0327 ריבית 0.78 20/03/2017 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 0.25 20/03/2017 1140193
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 120.6 120.6 0.02 5116181
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.52 101.52 0.02 5121769
PTF אגח ממשלתי 135.19 135.19 0.02 5112271
TFMM תל בונד צמודות 111.16 111.16 0.02 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.45 138.45 0.01 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.26 140.26 0 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.24 103.24 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.7 124.7 -0.01 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.58 103.58 0 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.54 1245.54 -0.01 5126453
איילון מדינה + 20% 124.51 124.51 0.07 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.22 131.22 -0.02 5103809
אילים מדינה מנוהלת 119.63 119.63 0.03 5109335
אילים מודל + 15% 227.34 227.34 0.1 5101027
אילים תיק אגח + 10% 172.37 172.37 0.08 5105382
אלומות 5/95 101.87 101.87 -0.02 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.89 168.89 -0.03 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.24 159.24 0.01 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.34 101.34 0.07 5122528
אניגמה 5-95 100.86 100.86 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.52 119.52 0.03 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.25 103.25 0.03 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.85 109.85 -0.06 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.19 123.19 -0.05 5112735
אקסלנס 5-95 101.53 101.53 0.06 5114558
אקסלנס אגח כללי 140.44 141.84 0.03 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 160.73 160.73 -0.02 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 107.29 107.29 0.04 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.09 115.09 0 5115753
הראל אגח ממשלתיות 99.43 99.93 0.06 5122932
הראל מדינה 117.37 117.37 0.01 5111885
הראל ממשלתי ללא מניות 123.97 123.97 0.02 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.22 157.22 0.01 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 0.01 5119433
ילין לפידות 5/95 104.65 104.65 0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.54 121.54 -0.01 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 105.04 105.04 0 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.87 104.87 0.01 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.59 186.59 0.06 5103239
מגדל 5/95 140.25 140.25 0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.54 114.54 0.03 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.9 107.9 0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.92 111.92 0.05 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.66 1361.66 0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.92 2414.92 0.03 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 99.8 99.8 -0.01 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.88 100.88 0.15 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.61 223.61 0 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.13 125.13 0.01 5114780
מיטב אגח בניהול שמרני 145.63 145.64 0.02 5103767
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.01 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186 186 0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 109.97 109.97 0 5116405
מיטב חושן 145.02 145.02 0 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.39 120.39 0.07 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.65 101.65 -0.01 5121272
מיטב מדינה ומדורגות 100.86 101.26 -0.02 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.76 104.76 0.03 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 101.93 101.93 0.04 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.5 116.51 0.03 5114772
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.86 100.86 0.17 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.12 91.12 0.04 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.32 193.32 0.04 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.84 104.84 0.02 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 245.41 245.41 -0.03 5105762
פסגות סולידית מחלקת 91.42 91.42 0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.22 113.22 -0.02 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 0.02 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.02 104.02 0.04 5118666