מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.62 0.05 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 341.45 0.17 605|605
^ 0-2 שנים 235.63 0.04 605|637
^ 2-5 שנים 270.32 0.08 605|646
^ 5-10 שנים 348.86 0.13 605|658
^ 5+ שנים 341.61 0.24 605|727
^ 10+ שנים 342.04 0.36 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.25 -0.04 700|700
^ 0-2 שנים 324.89 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 435.07 -0.02 700|703
^ +5 שנים 630.59 -0.08 700|704
^ 5-10 שנים 473.61 -0.03 700|729
^ 10+ שנים 473.02 -0.26 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.75 0.03 701|0
מק"מ 277.6 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1025 104.69 0.17 237322 1135912
ממשל שקלית 0825 102.51 -0.01 228632 1135557
ממשל שקלית 1026 145.41 -0.01 144088 1099456
ממשל שקלית 0327 103.47 -0.05 130954 1139344
ממשל שקלית 0122 124.84 -0.02 126507 1123272
ממשל שקלית 0120 114.51 -0.02 122807 1115773
ממשל צמודה 0922 120.45 0.12 121960 1124056
ממשל שקלית 0323 120.31 -0.04 119816 1126747
ממשל משתנה 1121 99.71 0.03 105968 1127646
ממשל שקלית 0142 150.68 -0.28 103157 1125400
ממשל צמודה 1019 119.19 0.06 94641 1114750
ממשל צמודה 0923 113.23 0.07 93247 1128081
ממשל שקלית 0324 118.41 -0.03 91311 1130848
ממשל צמודה 0418 119.4 0.04 89258 1108927
גליל 5904 155.8 0.13 86848 9590431
גליל 5903 151.08 0.11 86282 9590332
ממשל צמודה 0527 103.75 0.2 67152 1140847
ממשל שקלית 1122 102.57 -0.01 57328 1141225
ממשל צמודה 1020 101.06 0.06 52681 1137181
ממשל שקלית 0421 102.57 -0.01 39171 1138130
ממשל צמודה 0841 141.8 0.3 27317 1120583
ממשל שקלית 0519 104.27 -0.02 23455 1131770
ממשל צמודה 0545 91.5 1.02 21618 1134865
ממשל שקלית 0347 115.81 0.01 16346 1140193
ממשל צמודה 0536 182.8 0.25 15875 1097708
ממשל שקלית 1017 101.24 0.01 14719 1132786
ממשל שקלית 0219 111.8 -0.02 13962 1110907
ממשל שקלית 0118 103.98 0 9797 1126218
ממשל שקלית 1018 100.88 -0.01 8855 1136548
ממשל משתנה 0520 99.91 0.03 7854 1116193
ממשל משתנה 0526 99.27 0.04 2273 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.02 21/11/2017 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.02 21/11/2017 1116193
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.02 21/11/2017 1141795
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 22/10/2017 1137181
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 22/10/2017 1114750
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 24/09/2017 1128081
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 24/09/2017 1124056
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 123.88 123.88 0.05 5116181
PTF אגח ממשלתי 138.78 138.78 0.05 5112271
TFMM תל בונד צמודות 114.16 114.16 0.05 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 141.49 141.49 0.04 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 143.37 143.37 0.03 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 105.18 105.18 0.08 5120043
איביאי מדינה + 10% 127.4 127.4 0.08 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 105.63 105.63 0.04 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1263.52 1263.52 0.06 5126453
איילון מדינה + 20% 128.88 128.88 0.07 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 134.04 134.04 0.07 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.86 120.86 0.03 5109335
אילים מודל + 15% 229.02 229.03 0.03 5101027
אילים תיק אגח + 10% 173.68 173.69 0.05 5105382
אלומות אגח פלוס 104.9 104.9 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 173.26 173.26 0.03 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 163.6 163.6 0.02 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 103.3 103.3 0.05 5122528
אניגמה 5-95 102.91 102.91 -0.03 5121876
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.45 105.45 0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.67 111.67 0.03 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 102.52 102.52 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 125.18 125.18 0.01 5112735
אקסלנס 5-95 102.93 102.93 0 5114558
אקסלנס אגח כללי 142.2 143.62 0.04 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 178.62 178.62 0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.65 163.65 0.04 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.56 108.56 0 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.74 116.74 -0.01 5115753
ברק אגח מדינה + 10% 102.35 102.35 0.09 5123856
הראל אגח ממשלתיות 101.5 102.01 0.05 5122932
הראל מדינה 119.3 119.3 0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 101.21 101.21 0.04 5124698
הראל ממשלתי ללא מניות 125.69 125.69 0.02 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 159.32 159.32 0.03 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.21 102.21 0.03 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.82 117.82 0.01 5115894
ילין לפידות 5/95 106.18 106.18 0.04 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 124.04 124.04 0.04 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 107.12 107.12 0.08 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.61 106.61 0.02 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 188.78 188.78 0 5103239
מגדל 5/95 142.13 142.13 0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.32 116.32 0.05 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.77 109.77 0.03 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.45 113.45 0.05 5131479
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.94 114.94 0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2444.04 2444.04 0.04 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 98.5 98.5 0 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.46 100.46 -0.14 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.75 223.75 -0.01 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 127.22 127.22 0 5114780
מיטב אגח + 20% 118.71 118.71 0.07 5118237
מיטב אגח בניהול שמרני 146.97 146.98 -0.02 5103767
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.38 187.38 0.03 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.67 111.67 0.01 5116405
מיטב חושן 148.43 148.43 0.06 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 122.79 122.79 0.03 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.18 103.18 -0.01 5121272
מיטב מדינה ומדורגות 102.71 103.12 0.01 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.49 106.49 0.05 5120308
מיטב מדינה פלוס 99.7 99.7 0.04 5121496
מיטב ממשלתית טהורה 102.9 102.9 0.04 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.27 117.28 0 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 103.95 103.95 0.04 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.97 92.97 0.04 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 196.82 196.82 0.04 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.72 106.72 0.03 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 247.12 247.12 0.11 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.95 113.95 0.01 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 136.24 136.24 0.05 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.93 105.93 0.06 5118666