מדדים
שם המדד שער אחרון % שינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 347.09 -0.02 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 336.49 -0.14 605|605
^ 0-2 שנים 238.15 -0.01 605|637
^ 2-5 שנים 271.82 -0.05 605|646
^ 5-10 שנים 345.95 -0.16 605|658
ממשלתיות לא צמודות 405.38 0.07 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 464.4 0.08 700|700
^ 0-2 שנים 324.32 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 430.29 0.03 700|703
^ +5 שנים 609.16 0.16 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.22 -0.004 701|0
מק"מ 277.52 0.01 800|0
סטטיסטיקה
שער בסיס 347.09 מחזור 3180253
שער פתיחה 347.13 תשואה לפדיון 0.69
שער גבוה 347.26 מח"מ ברוטו 6.14
שער נמוך 346.92 מרווח ממשלתי
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0122 122.94 0.03 540987 1123272
ממשל שקלית 0421 101.25 0.02 408263 1138130
ממשל שקלית 0120 113.9 0.04 395684 1115773
גליל 5903 156.8 -0.08 157594 9590332
ממשל שקלית 1026 141.11 0.13 154567 1099456
ממשל צמודה 1020 101.5 -0.04 150195 1137181
ממשל צמודה 1019 120.29 -0.02 127832 1114750
ממשל שקלית 0324 115.67 0.11 115666 1130848
ממשל צמודה 0923 112.61 -0.12 107099 1128081
ממשל שקלית 0825 101.07 0.15 106907 1135557
ממשל צמודה 0922 120.31 -0.15 105561 1124056
ממשל שקלית 0142 142.17 0.3 92656 1125400
ממשל צמודה 0841 137.2 -0.22 90475 1120583
גליל 5904 159.43 -0.18 77823 9590431
ממשל צמודה 1025 102.65 -0.2 72888 1135912
ממשל שקלית 0323 117.94 0.09 67995 1126747
ממשל שקלית 0327 99.83 0.2 59137 1139344
ממשל משתנה 1121 99.43 0 56354 1127646
ממשל שקלית 0219 111.55 0 48285 1110907
ממשל שקלית 1018 100.76 -0.02 47706 1136548
ממשל צמודה 0545 86.3 -0.28 41241 1134865
ממשל צמודה 0418 120.68 -0.01 37308 1108927
ממשל שקלית 0118 103.92 -0.01 34229 1126218
ממשל צמודה 0536 174.9 -0.28 27560 1097708
ממשל צמודה 0527 101.45 -0.05 17410 1140847
ממשל משתנה 0817 100 0.01 16104 1106970
ממשל שקלית 0347 107.18 0.21 8513 1140193
ממשל משתנה 0520 99.73 -0.02 6651 1116193
ממשל שקלית 1017 101.19 0 6484 1132786
ממשל שקלית 0519 103.9 0 1077 1131770
תחזית אירועים
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 22/10/2017 1114750
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 22/10/2017 1137181
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 24/09/2017 1128081
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 24/09/2017 1124056
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.75 20/08/2017 1120583
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2017 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2017 9590431
ממשל צמודה 0536 ריבית 3.99 21/05/2017 1097708
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.04 21/05/2017 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.04 21/05/2017 1116193
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.04 21/05/2017 1106970
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.24 21/05/2017 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2017 1134865
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.04 21/05/2017 1140847
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 121.99 121.99 -0.02 5116181
PTF אגח ממשלתי 136.72 136.72 -0.02 5112271
TFMM תל בונד צמודות 112.44 112.44 -0.02 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.95 139.95 -0.02 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.29 142.29 -0.02 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.47 104.47 -0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.54 126.54 0 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.94 104.94 -0.03 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1259.47 1259.47 -0.03 5126453
איילון מדינה + 20% 127.98 127.98 -0.09 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.31 133.31 -0.04 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.61 120.61 -0.02 5109335
אילים מודל + 15% 231.37 231.38 -0.06 5101027
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 -0.05 5105382
אלומות 5/95 103.52 103.52 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.6 171.6 -0.02 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 161.13 161.13 0.02 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.59 102.59 0.05 5122528
אניגמה 5-95 101.98 101.98 0.06 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.76 120.76 0 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.61 104.61 -0.02 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.22 111.22 0.03 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.75 101.75 0.01 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.49 124.49 0.04 5112735
אקסלנס 5-95 102.77 102.77 -0.01 5114558
אקסלנס אגח כללי 141.76 143.18 0 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 178.1 178.1 0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.24 163.24 -0.1 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.4 108.4 -0.02 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.36 116.36 0.01 5115753
הראל אגח ממשלתיות 100.67 101.17 -0.03 5122932
הראל מדינה 118.51 118.51 0 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.42 100.42 0.02 5124698
הראל ממשלתי ללא מניות 125.08 125.08 -0.03 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.73 158.73 -0.01 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.02 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.36 117.36 -0.01 5115894
ילין לפידות 5/95 105.82 105.82 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.39 123.39 -0.02 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 106.81 106.81 -0.02 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.02 106.02 -0.01 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.07 189.07 -0.04 5103239
מגדל 5/95 141.75 141.75 -0.02 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.03 116.04 -0.04 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.25 109.25 0.03 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1374.98 1374.98 -0.05 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.16 114.16 -0.02 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2439.26 2439.26 -0.06 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 99.74 99.74 -0.04 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.77 100.77 -0.22 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.65 223.65 0 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.51 126.51 0.02 5114780
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב אגח מדינה 124.68 124.68 0.01 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.66 187.66 -0.01 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.08 111.08 -0.01 5116405
מיטב חושן 147.2 147.2 -0.03 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.86 121.86 -0.01 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.54 102.54 0.03 5121272
מיטב מדינה ומדורגות 101.99 102.4 0.02 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.82 105.82 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.73 98.73 -0.01 5121496
מיטב ממשלתית טהורה 103.03 103.03 -0.01 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.02 5114772
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.74 102.74 -0.02 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.34 92.34 -0.01 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.03 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.05 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 253.43 253.43 -0.21 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.86 113.86 -0.01 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.17 134.17 -0.01 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.36 105.36 -0.09 5118666