שער אחרון % שינוי
אגח כללי ממשלתי 342.26 -0.13 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 334.11 -0.13 605|605
^ 0-2 שנים 237.37 -0.01 605|637
^ 2-5 שנים 269.09 -0.09 605|646
^ 5-10 שנים 339.78 -0.13 605|658
ממשלתיות לא צמודות 397.66 -0.13 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 454.26 -0.16 700|700
^ 0-2 שנים 323.4 0 700|702
^ 2-5 שנים 424.3 -0.04 700|703
^ +5 שנים 586.5 -0.31 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 280.25 0.05 701|0
מק"מ 277.31 0 800|0
שער בסיס 342.25 מחזור 2102036
שער פתיחה 342.67 תשואה לפדיון 0.89
שער גבוה 342.93 מח"מ ברוטו 6.06
שער נמוך 342.15 מרווח ממשלתי
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
ממשל שקלית 1026 136.15 -0.29 249270 1099456
ממשל שקלית 0118 107.75 0.01 156183 1126218
גליל 5904 156.37 -0.15 155035 9590431
ממשל שקלית 0323 118.77 -0.16 150831 1126747
ממשל שקלית 0825 97.03 -0.26 145563 1135557
ממשל שקלית 0120 117.47 -0.05 118654 1115773
גליל 5903 154.91 -0.1 96375 9590332
ממשל שקלית 0142 140.8 -0.78 89025 1125400
ממשל צמודה 0922 118.26 -0.13 88423 1124056
ממשל שקלית 0324 115.48 -0.19 78323 1130848
ממשל צמודה 1020 100.43 -0.16 76543 1137181
ממשל שקלית 0219 116.87 -0.03 73569 1110907
ממשל צמודה 1025 101.38 -0.03 69220 1135912
ממשל צמודה 0923 110.3 -0.16 67364 1128081
ממשל שקלית 1018 100.28 -0.03 59786 1136548
ממשל צמודה 0517 103.09 -0.01 56030 1125905
ממשל משתנה 0817 99.99 0.01 50424 1106970
ממשל שקלית 0122 125.7 -0.11 50068 1123272
ממשל שקלית 0519 105.27 -0.02 48059 1131770
ממשל שקלית 0421 100.18 -0.05 47045 1138130
ממשל צמודה 0536 179.3 -0.23 42924 1097708
ממשל צמודה 1019 119.43 -0.04 38785 1114750
ממשל צמודה 0418 124.45 -0.02 23920 1108927
ממשל שקלית 1017 101.09 0 20276 1132786
ממשל שקלית 0327 96.78 -0.22 16468 1139344
ממשל צמודה 0841 138.26 -0.3 11862 1120583
ממשל צמודה 0545 90.55 0.06 11621 1134865
ממשל שקלית 0217 105.48 0.01 6858 1101575
ממשל משתנה 0520 99.34 0.14 2191 1116193
ממשל משתנה 1121 99.02 -0.04 1340 1127646
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס
ממשל צמודה 0536 ריבית 3.99 21/05/2017 1097708
ממשל צמודה 0517 ריבית 1 21/05/2017 1125905
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.24 21/05/2017 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2017 1134865
ממשל שקלית 0421 ריבית 1.01 21/04/2017 1138130
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.52 20/04/2017 1108927
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.25 21/03/2017 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.75 21/03/2017 1130848
ממשל שקלית 0327 ריבית 0.78 20/03/2017 1139344
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.04 21/02/2017 1106970
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.04 21/02/2017 1127646
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 21/02/2017 1110907
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.04 21/02/2017 1116193
ממשל שקלית 0217 ריבית 5.5 20/02/2017 1101575
ממשל שקלית 0120 ריבית 5.01 20/01/2017 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.52 20/01/2017 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.52 20/01/2017 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4.01 20/01/2017 1126218
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
MTF אגח ממשלתי 120.37 120.37 -0.13 5116181
PTF אגח ממשלתי 134.98 134.98 -0.13 5112271
TFMM אגח ממשלתי 101.33 101.33 -0.13 5121769
TFMM תל בונד צמודות 110.96 110.96 -0.14 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.01 138.01 -0.09 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 138.88 138.88 -0.07 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 102.85 102.85 0.06 5120043
איביאי מדינה + 10% 123.16 123.16 -0.02 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 102.33 102.33 -0.06 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1227.51 1227.51 -0.15 5126453
איילון מדינה + 20% 121.72 121.72 0.12 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 129.97 129.97 -0.09 5103809
אילים מדינה מנוהלת 119.37 119.37 -0.02 5109335
אילים מודל + 15% 226.54 226.55 0.12 5101027
אילים תיק אגח + 10% 171.8 171.8 0.09 5105382
אלומות 5/95 99.17 99.17 -0.11 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 167.13 167.13 -0.09 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 157.86 157.86 -0.16 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 100.77 100.77 0.15 5122528
אניגמה 5-95 100.2 100.2 -0.04 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.38 119.38 -0.13 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 102.55 102.55 -0.08 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 108.34 108.34 -0.14 5116553
אפסילון תיק סולידי 122.07 122.07 -0.2 5112735
אקסלנס 5-95 101.39 101.39 -0.02 5114558
אקסלנס אגח כללי 140.15 141.55 -0.02 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 176.26 176.26 -0.09 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 158.77 158.77 -0.01 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 107.68 107.68 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 114.82 114.82 -0.13 5115753
ברק שקלית ללא מניות 98.98 98.98 -0.06 5121520
הראל אגח ממשלתיות 99.27 99.77 -0.09 5122932
הראל מדינה 117.04 117.04 -0.08 5111885
הראל ממשלתי ללא חברות 124.05 124.05 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 156.98 156.98 -0.06 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.63 101.63 -0.09 5119433
ילין לפידות 5/95 104.24 104.24 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.03 121.03 -0.04 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 104.1 104.1 0.01 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.46 104.46 -0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 185.21 185.21 -0.13 5103239
מגדל 5/95 139.78 139.78 -0.08 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 113.96 113.96 -0.05 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.95 107.95 -0.03 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.89 111.89 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1364.08 1364.08 -0.1 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.09 112.09 -0.07 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.49 2414.49 -0.08 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 99.95 99.95 0.01 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.62 100.62 0.11 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.14 223.14 0 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 124.32 124.32 -0.11 5114780
מיטב אגח בניהול שמרני 145.74 145.74 -0.08 5103767
מיטב אגח מדינה 122.69 122.69 -0.07 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.24 186.24 -0.1 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 109.61 109.61 -0.05 5116405
מיטב חושן 143.47 143.47 -0.04 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 119.5 119.5 0.02 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.09 101.09 -0.07 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.16 104.16 -0.03 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 101.97 101.97 -0.14 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.63 116.63 -0.03 5114772
מיטב תיק אגח + 20% 111.19 111.19 -0.09 5118237
מנורה מבטחים TOP Government Bonds 140.84 140.84 -0.1 5105077
מנורה מבטחים אגח מדינה 118.96 118.96 -0.07 5114251
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 57.71 57.71 -0.05 5105606
מנורה מבטחים אגח ממשלתי 102.1 102.1 -0.15 5121611
סיגמא אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.05 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 90.88 90.88 -0.05 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.52 193.52 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.59 104.59 -0.07 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 242.13 242.13 0.41 5105762
פסגות סולידית מחלקת 93.59 93.59 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.52 113.52 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.4 132.4 -0.13 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 103.59 103.59 -0.06 5118666