מדדים
שם המדד שער אחרון % שינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 346.06 -0.1 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 334.15 -0.11 605|605
^ 0-2 שנים 237.48 -0.03 605|637
^ 2-5 שנים 270.29 -0.08 605|646
^ 5-10 שנים 344.26 -0.14 605|658
ממשלתיות לא צמודות 405.31 -0.09 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 464.31 -0.1 700|700
^ 0-2 שנים 324.44 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 430.18 -0.08 700|703
^ +5 שנים 608.8 -0.17 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.21 -0.04 701|0
מק"מ 277.52 0 800|0
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0519 103.97 -0.01 21343 1131770
ממשל שקלית 0323 117.9 -0.11 1555 1126747
ממשל שקלית 0122 122.9 -0.09 1265 1123272
ממשל שקלית 0142 141.76 -0.32 992 1125400
ממשל צמודה 1019 119.84 -0.02 909 1114750
ממשל שקלית 0347 106.7 -0.39 892 1140193
ממשל שקלית 1026 141.09 -0.13 847 1099456
ממשל צמודה 1025 102.06 -0.09 625 1135912
ממשל שקלית 0327 99.97 -0.17 622 1139344
גליל 5904 158.62 -0.24 523 9590431
ממשל צמודה 1020 100.86 -0.05 509 1137181
ממשל צמודה 0418 120.4 0.02 509 1108927
ממשל שקלית 0324 115.6 -0.13 350 1130848
ממשל שקלית 0825 101.18 -0.17 322 1135557
ממשל שקלית 0118 103.93 0 291 1126218
ממשל שקלית 0120 113.87 -0.04 291 1115773
ממשל צמודה 0841 135.38 -0.22 238 1120583
ממשל שקלית 0219 111.63 0.02 227 1110907
גליל 5903 155.77 -0.13 144 9590332
ממשל שקלית 1018 100.78 -0.04 139 1136548
ממשל צמודה 0923 112.1 -0.14 137 1128081
ממשל משתנה 0817 100.01 -0.01 119 1106970
ממשל צמודה 0545 84.3 -0.14 44 1134865
ממשל משתנה 1121 99.47 -0.02 40 1127646
ממשל צמודה 0922 119.75 -0.13 15 1124056
ממשל צמודה 0536 173.44 -0.07 1 1097708
ממשל צמודה 0527 100.79 -0.07 0 1140847
ממשל שקלית 1017 101.21 0 1132786
ממשל שקלית 0421 101.36 0 1138130
ממשל משתנה 0520 99.75 0 1116193
תחזית אירועים
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 22/10/2017 1114750
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 22/10/2017 1137181
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 24/09/2017 1128081
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 24/09/2017 1124056
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 21/08/2017 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 21/08/2017 1116193
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.03 21/08/2017 1106970
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.75 20/08/2017 1120583
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2017 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2017 9590431
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 121.74 121.74 -0.1 5116181
PTF אגח ממשלתי 136.43 136.43 -0.1 5112271
TFMM תל בונד צמודות 112.2 112.2 -0.11 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.58 139.58 -0.1 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 141.77 141.77 -0.13 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.01 104.01 -0.06 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.16 126.16 -0.09 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.69 104.69 -0.07 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1256.11 1256.11 -0.05 5126453
איילון מדינה + 20% 127.5 127.5 -0.14 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 132.84 132.84 -0.07 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.41 120.41 -0.02 5109335
אילים מודל + 15% 229.9 229.9 -0.13 5101027
אילים תיק אגח + 10% 173.65 173.65 -0.08 5105382
אלומות 5/95 103.41 103.41 -0.09 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 170.8 170.8 -0.11 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.85 160.85 -0.17 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.49 102.49 0.1 5122528
אניגמה 5-95 101.69 101.69 -0.08 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.5 120.5 -0.1 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.44 104.44 -0.08 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.78 110.78 -0.09 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.76 101.76 -0.05 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.34 124.34 -0.1 5112735
אקסלנס 5-95 102.35 102.35 -0.14 5114558
אקסלנס אגח כללי 141.55 142.97 -0.04 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 177.75 177.75 -0.06 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 162.43 162.43 -0.12 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.16 108.16 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.12 116.12 -0.08 5115753
הראל אגח ממשלתיות 100.34 100.84 -0.12 5122932
הראל מדינה 118.31 118.31 -0.05 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.33 100.33 -0.07 5124698
הראל ממשלתי ללא מניות 124.79 124.79 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.37 158.37 -0.06 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.88 101.88 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.07 117.07 -0.06 5115894
ילין לפידות 5/95 105.46 105.46 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.75 122.75 -0.09 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 106.28 106.28 -0.15 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.78 105.78 -0.07 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 188.16 188.16 -0.05 5103239
מגדל 5/95 141.27 141.27 -0.12 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115.63 115.64 -0.12 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.99 108.99 -0.07 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113 113 -0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.31 1368.31 -0.09 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.83 113.83 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2432.83 2432.83 -0.09 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 99.63 99.63 -0.06 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.8 100.8 0.42 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.61 223.61 -0.01 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.26 126.26 -0.06 5114780
מיטב אגח + 20% 116.95 116.96 -0.09 5118237
מיטב אגח בניהול שמרני 146.55 146.56 -0.07 5103767
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.16 187.16 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.84 110.84 -0.07 5116405
מיטב חושן 146.81 146.81 -0.09 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.45 121.45 -0.13 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.06 5121272
מיטב מדינה ומדורגות 101.89 102.3 -0.08 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.55 105.55 -0.09 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.55 98.55 -0.08 5121496
מיטב ממשלתית טהורה 102.73 102.73 -0.09 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.08 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.8 102.8 -0.08 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.14 92.14 -0.07 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.92 194.92 -0.12 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.8 105.8 -0.09 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 250.09 250.09 -0.46 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.57 113.57 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 133.89 133.89 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.1 105.1 -0.07 5118666