שער אחרון % שינוי
אגח כללי ממשלתי 348.49 -0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 341.73 0.02 605|605
^ 0-2 שנים 237.69 0.02 605|637
^ 2-5 שנים 271.17 0.04 605|646
^ 5-10 שנים 346.22 0.04 605|658
ממשלתיות לא צמודות 403.49 -0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 462.14 -0.05 700|700
^ 0-2 שנים 323.45 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 426.03 -0.02 700|703
^ +5 שנים 605.56 -0.08 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 280.16 -0.01 701|0
מק"מ 277.26 -0.004 800|0
שער בסיס 348.49 מחזור 2105496
שער פתיחה 348.59 תשואה לפדיון 0.62
שער גבוה 348.74 מח"מ ברוטו 6.24
שער נמוך 348.57 מרווח ממשלתי
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
ממשל שקלית 0142 151.24 -0.03 333811 1125400
ממשל שקלית 1026 146.87 -0.07 169175 1099456
ממשל צמודה 1016 98.97 0.02 155284 1130483
ממשל שקלית 0324 118.09 -0.09 132415 1130848
ממשל צמודה 1025 104.58 0 122597 1135912
ממשל שקלית 0120 118.06 -0.03 111618 1115773
ממשל צמודה 0922 122.74 0.07 108295 1124056
ממשל צמודה 0923 114.28 0.08 100451 1128081
ממשל צמודה 1019 123.36 0.05 93855 1114750
ממשל שקלית 0825 100.43 -0.11 75060 1135557
גליל 5904 159.68 0 67879 9590431
ממשל צמודה 0517 103.36 0 64848 1125905
גליל 5903 156.38 0.04 63635 9590332
ממשל צמודה 0418 124.53 0.02 60486 1108927
ממשל שקלית 0122 127.03 -0.11 59923 1123272
ממשל שקלית 0118 107.8 -0.01 55089 1126218
ממשל משתנה 1121 99 0 53329 1127646
ממשל שקלית 1018 100.9 0.01 50795 1136548
ממשל שקלית 0323 120.87 -0.07 40555 1126747
ממשל שקלית 0519 105.58 -0.02 38938 1131770
ממשל צמודה 1020 101.35 0.03 33747 1137181
ממשל שקלית 0421 101.19 -0.03 32112 1138130
ממשל צמודה 0536 187.55 0.02 27232 1097708
ממשל שקלית 0219 117.11 -0.01 18277 1110907
ממשל צמודה 0545 97.69 0.09 14983 1134865
ממשל שקלית 1017 102.34 -0.03 8278 1132786
ממשל משתנה 0817 99.96 -0.01 6247 1106970
ממשל משתנה 0520 99.37 -0.01 2451 1116193
ממשל שקלית 0217 105.44 0 2227 1101575
ממשל צמודה 0841 146.84 -0.06 1886 1120583
ממשל דואלי 1116 392 -2.1 15 1107176
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס
ממשל שקלית 0217 ריבית 5.5 20/02/2017 1101575
ממשל שקלית 0120 ריבית 5.01 20/01/2017 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.52 20/01/2017 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.52 20/01/2017 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4.01 20/01/2017 1126218
ממשל דואלי 1116 ריבית 2.75 09/11/2016 1107176
ממשל צמודה 1019 ריבית 3.02 21/10/2016 1114750
ממשל צמודה 1016 ריבית 0.1 21/10/2016 1130483
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.26 21/10/2016 1132786
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 21/10/2016 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 21/10/2016 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.08 21/10/2016 1137181
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.28 20/10/2016 1099456
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 21/09/2016 1128081
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.76 21/09/2016 1124056
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 21/08/2016 1116193
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.76 21/08/2016 1120583
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.03 21/08/2016 1106970
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 21/08/2016 1127646
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 21/08/2016 1135557
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
MTF אגח ממשלתי 122.61 122.61 -0.03 5116181
PTF אגח ממשלתי 137.5 137.5 -0.03 5112271
TFMM אגח ממשלתי 103.17 103.17 -0.03 5121769
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.76 139.76 0.01 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 139.78 139.78 -0.03 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.21 103.21 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.84 124.84 -0.06 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.48 103.48 0 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.75 1248.75 -0.01 5126453
איילון מדינה + 20% 121.82 121.82 -0.14 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.42 131.42 -0.09 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.58 120.58 0.02 5109335
אילים מודל + 15% 226.16 226.16 -0.12 5101027
אילים תיק אגח + 10% 172.24 172.24 -0.14 5105382
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.83 169.83 -0.01 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.07 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.62 101.62 0.07 5122528
אניגמה 5-95 101.03 101.03 -0.04 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 121.23 121.23 0 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.54 103.54 -0.01 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.77 109.77 0 5116553
אפסילון תיק סולידי 124.56 124.56 0.01 5112735
אקסיומה 20/80 מולטיבינארית 123.43 123.43 -0.18 5107883
אקסלנס 5-95 102.03 102.03 -0.02 5114558
אקסלנס אגח כללי 140.75 142.16 0.01 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 177.67 177.67 -0.01 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 158.76 158.76 -0.06 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 109.01 109.01 0 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.45 116.45 -0.01 5115753
ברק אגח מדינה + 10% 101.08 101.08 0.13 5121520
הלמן אלדובי אגח מדינה ללא מניות 118.89 118.89 0 5109707
הראל אגח ממשלתיות 100.3 100.8 0 5122932
הראל הכנסה חודשית 891.04 891.04 -0.01 5111232
הראל מדינה 118.33 118.33 -0.02 5111885
הראל ממשלתי ללא חברות 125.47 125.47 -0.01 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.92 158.92 0 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.63 102.63 -0.01 5119433
ילין לפידות 5/95 104.93 104.93 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.96 121.96 0.01 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 104.74 104.74 -0.02 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.22 105.22 0 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 188.42 188.42 0.01 5103239
מגדל 5/95 141.1 141.1 -0.03 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115.04 115.04 -0.08 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.54 108.54 0 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.75 112.75 0 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1379.17 1379.17 -0.01 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.39 113.39 0.02 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.4 2440.4 0 5131131
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 102.63 102.63 -0.01 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 224.27 224.27 0 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.86 125.86 -0.02 5114780
מיטב אגח בניהול שמרני 146.16 146.16 0 5103767
מיטב אגח מדינה 123.89 123.89 0 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 188.27 188.27 0.02 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.59 110.59 0 5116405
מיטב חושן 144.33 144.33 -0.04 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.31 120.31 -0.05 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.87 101.87 0 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.85 104.85 -0.04 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 103.26 103.26 -0.01 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.1 117.1 -0.03 5114772
מנורה מבטחים TOP Government Bonds 143.43 143.43 -0.02 5105077
מנורה מבטחים אגח מדינה 120.18 120.18 0 5114251
מנורה מבטחים אגח מדינה ללא מניות 58.39 58.39 0 5105606
מנורה מבטחים אגח ממשלתי 103.88 103.88 0.02 5121611
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.04 100.04 -0.08 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.68 91.68 0.01 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.85 195.85 0 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.8 105.8 0 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 236.55 236.55 -0.1 5105762
פסגות סולידית מחלקת 96.47 96.47 0 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.46 114.46 0 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.83 134.83 -0.01 5113428
תכלית TTF אגח ממשלתי 113.03 113.03 -0.03 5118393
תמיר פישמן 5/95 124.21 124.21 0.02 5114418
תמיר פישמן אגח מדינה 104.53 104.53 0 5118666