מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.33 0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.79 0.07 605|605
^ 0-2 שנים 236.41 0.27 605|637
^ 2-5 שנים 269.6 0.13 605|646
^ 5-10 שנים 348 0.04 605|658
^ 5+ שנים 341.02 -0.003 605|727
^ 10+ שנים 341.23 -0.03 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.005 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.26 -0.004 700|700
^ 0-2 שנים 324.96 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 434.48 -0.06 700|703
^ +5 שנים 630.91 0.01 700|704
^ 5-10 שנים 473.35 0.01 700|729
^ 10+ שנים 474.86 0.01 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.71 -0.01 701|0
מק"מ 277.59 -0.01 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1019 119.14 0.23 306829 1114750
ממשל צמודה 0418 119.8 0.27 237285 1108927
ממשל צמודה 1025 104.32 0 224723 1135912
ממשל שקלית 0324 118.33 0.01 198184 1130848
ממשל שקלית 0519 104.31 0 197288 1131770
ממשל שקלית 0323 120.14 -0.02 185452 1126747
ממשל שקלית 0327 103.48 0.03 174838 1139344
ממשל שקלית 1026 145.48 0.02 168947 1099456
ממשל צמודה 0922 117.29 0.08 152580 1124056
גליל 5903 150.61 0.11 126032 9590332
ממשל צמודה 0923 111.16 0.05 125184 1128081
גליל 5904 155.28 0.06 120253 9590431
ממשל צמודה 0527 103.5 0.01 111923 1140847
ממשל שקלית 1122 102.32 -0.03 102705 1141225
ממשל שקלית 0120 114.48 -0.02 89380 1115773
ממשל שקלית 0825 102.41 0.04 71951 1135557
ממשל צמודה 1020 100.71 0.1 68932 1137181
ממשל שקלית 0142 151.25 -0.01 66732 1125400
ממשל שקלית 0219 111.84 0.02 61544 1110907
ממשל שקלית 0122 124.57 -0.1 60803 1123272
ממשל שקלית 0347 116.38 0.15 39196 1140193
ממשל שקלית 0118 103.98 0.02 34193 1126218
ממשל צמודה 0536 182.61 -0.06 17365 1097708
ממשל שקלית 0421 102.4 -0.03 15529 1138130
ממשל שקלית 1018 100.89 0 14387 1136548
ממשל משתנה 0526 99.24 -0.01 11127 1141795
ממשל משתנה 0520 99.89 -0.02 9686 1116193
ממשל צמודה 0545 90.72 -0.03 9287 1134865
ממשל משתנה 1121 99.69 -0.01 8881 1127646
ממשל צמודה 0841 141.5 0 7126 1120583
ממשל שקלית 1017 101.25 0 1553 1132786
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.02 21/11/2017 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.02 21/11/2017 1116193
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.02 21/11/2017 1141795
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 22/10/2017 1137181
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 22/10/2017 1114750
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 123.76 123.76 0.02 5116181
PTF אגח ממשלתי 138.64 138.64 0.02 5112271
TFMM תל בונד צמודות 114.05 114.05 0.03 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 141.49 141.49 0.06 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 143.45 143.45 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 105.17 105.17 0.02 5120043
איביאי מדינה + 10% 127.75 127.75 0.08 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 105.74 105.74 0.09 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1263.17 1263.17 0.07 5126453
איילון מדינה + 20% 129.49 129.49 0.03 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 134.29 134.29 0.03 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.94 120.94 0.08 5109335
אילים מודל + 15% 229.92 229.93 0.1 5101027
אילים תיק אגח + 10% 174.12 174.12 0.06 5105382
אלומות אגח פלוס 104.87 104.87 -0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 173.3 173.3 0.02 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 163.21 163.21 -0.02 5100318
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 103.44 103.44 -0.02 5122528
אניגמה 5-95 103.06 103.06 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.49 105.49 0.06 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.75 111.75 0.04 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 102.33 102.33 0.02 5123476
אפסילון תיק סולידי 125.15 125.15 0.02 5112735
אקסלנס 5-95 102.92 102.92 0.05 5114558
אקסלנס אגח כללי 142.17 143.59 0.08 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 178.53 178.53 0.05 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 164.09 164.09 0.03 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.46 108.46 0.01 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.7 116.7 0.03 5115753
ברק אגח מדינה + 10% 102.34 102.34 -0.02 5123856
הראל אגח ממשלתיות 101.33 101.84 0.06 5122932
הראל מדינה 119.26 119.26 0.06 5111885
הראל מדינה ומדורגות 101.15 101.15 0 5124698
הראל ממשלתי ללא מניות 125.46 125.46 0.02 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 159.14 159.14 0.06 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.02 102.02 0.01 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.66 117.66 0.07 5115894
ילין לפידות 5/95 106.2 106.2 0.06 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 124.14 124.14 0.02 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 107.32 107.32 0.03 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.55 106.55 0.08 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 188.72 188.72 0.03 5103239
מגדל 5/95 141.84 141.84 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.28 116.28 0.02 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.68 109.68 0.11 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2440.88 2440.88 0.03 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 113.33 113.33 0.13 5131479
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.83 114.83 0.03 5115324
מודלים אגח מדינה + 10% 98.84 98.84 0.19 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.52 100.52 -0.06 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.65 223.65 0.01 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.99 126.99 0.02 5114780
מיטב אגח + 20% 119.08 119.08 0.08 5118237
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.72 111.72 0.09 5116405
מיטב חושן 148.58 148.58 0.04 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 122.97 122.97 0.06 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.22 103.22 0.08 5121272
מיטב מדינה ומדורגות 102.73 103.14 0.08 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.49 106.49 0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 99.8 99.8 0.06 5121496
מיטב ממשלתית טהורה 102.74 102.74 0.09 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.26 117.27 0.07 5114772
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.02 147.02 0.06 5103767
סיגמא אגח מדינה + 10% 104.17 104.17 0.08 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.91 92.91 0.09 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 196.36 196.36 0.05 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.59 106.59 0.06 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 249.11 249.11 0.16 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.04 114.04 0.09 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 136.12 136.12 0.04 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.83 105.83 0.05 5118666