מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.72 -0.07 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.49 -0.13 605|605
^ 0-2 שנים 237.99 0.01 605|637
^ 2-5 שנים 272.64 0 605|646
^ 5-10 שנים 350.93 -0.05 605|658
^ 5+ שנים 341.34 -0.24 605|727
^ 10+ שנים 339.51 -0.39 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.48 -0.02 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.32 -0.02 700|700
^ 0-2 שנים 324.88 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 433.08 -0.03 700|703
^ +5 שנים 629.28 -0.03 700|704
^ 5-10 שנים 470.96 -0.03 700|729
^ 10+ שנים 476.97 -0.04 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.92 -0.01 701|0
מק"מ 277.66 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1019 117.15 0.02 380146 1114750
ממשל שקלית 1026 138.16 0 154562 1099456
ממשל שקלית 0327 102.83 0.03 122654 1139344
ממשל צמודה 1020 101.83 -0.01 116633 1137181
ממשל צמודה 0536 181.31 -0.49 113498 1097708
ממשל שקלית 0324 117.88 -0.05 93388 1130848
ממשל צמודה 1025 104.21 -0.04 85278 1135912
ממשל שקלית 0142 146.68 -0.03 81066 1125400
ממשל צמודה 0922 118.47 -0.01 74182 1124056
ממשל שקלית 1122 101.64 -0.01 72176 1141225
ממשל צמודה 0418 120.38 -0.01 70029 1108927
גליל 5904 156.75 -0.07 69891 9590431
גליל 5903 152.43 0.01 65360 9590332
ממשל שקלית 0825 101.83 -0.02 62489 1135557
ממשל שקלית 0120 109.46 0.01 59179 1115773
ממשל שקלית 0122 118.85 -0.04 58040 1123272
ממשל שקלית 0323 119.86 -0.07 56946 1126747
ממשל צמודה 0923 112.27 -0.05 34985 1128081
ממשל צמודה 0527 104.21 -0.06 27155 1140847
ממשל שקלית 0219 105.85 -0.01 26541 1110907
ממשל משתנה 0520 99.91 0 12601 1116193
ממשל שקלית 1018 100.42 0.01 12542 1136548
ממשל שקלית 0421 102.23 -0.03 12356 1138130
ממשל שקלית 0347 116.44 -0.09 9333 1140193
ממשל שקלית 0519 104.3 -0.02 6388 1131770
ממשל צמודה 0545 90.58 -0.13 4329 1134865
ממשל צמודה 0841 141 -0.35 3723 1120583
ממשל שקלית 0121 100.02 -0.04 3233 1142223
ממשל משתנה 1121 99.75 0 882 1127646
ממשל משתנה 0526 99.17 -0.07 16 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.75 20/08/2018 1120583
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2018 1135557
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2018 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2018 9590431
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2018 1140847
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2018 1134865
ממשל צמודה 0536 ריבית 4.01 21/05/2018 1097708
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.5 22/04/2018 1108927
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 20/02/2018 1127646
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 20/02/2018 1116193
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.03 20/02/2018 1141795
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 123.85 123.85 -0.06 5116181
PTF אגח ממשלתי 138.7 138.7 -0.06 5112271
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 141.81 141.81 -0.09 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 144.18 144.18 -0.1 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 105.81 105.81 -0.1 5120043
איביאי מדינה + 10% 129.49 129.49 -0.08 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.33 106.33 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1267.41 1267.41 -0.07 5126453
איילון מדינה + 20% 130.33 130.33 -0.13 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 134.59 134.59 -0.09 5103809
איילון עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 152.49 152.49 -0.07 5101829
אילים מדינה מנוהלת 120.86 120.86 -0.07 5109335
אילים מודל + 15% 230.93 230.94 -0.16 5101027
אילים תיק אגח + 10% 174.75 174.76 -0.12 5105382
אלומות אגח פלוס 104.41 104.41 -0.12 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 172.44 172.44 -0.1 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 161.96 161.96 -0.03 5100318
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 99.23 99.23 -0.06 5125554
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 103.64 103.64 0.03 5122528
אניגמה 5-95 103.32 103.32 -0.07 5121876
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.64 105.64 -0.08 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.01 110.01 -0.07 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 102.38 102.38 -0.05 5123476
אפסילון תיק סולידי 125.14 125.14 -0.05 5112735
ברק אגח מדינה + 10% 101.54 101.54 -0.1 5123856
הראל אגח מדינה - מדורגות 100.91 100.91 -0.1 5124698
הראל אגח ממשלתיות 101.57 102.08 -0.05 5122932
הראל מדינה 119.26 119.26 -0.07 5111885
הראל ממשלתי ללא מניות 125.68 125.68 -0.02 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.06 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.95 101.95 -0.01 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.53 117.53 -0.07 5115894
ילין לפידות מדינה + 10% 123.81 123.81 -0.09 5115787
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.36 106.36 -0.07 5118369
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.12 106.12 -0.06 5119060
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.18 107.18 -0.1 5119599
ילין לפידות תיק אגח + 10% 100.65 100.65 -0.1 5125448
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 100.42 100.42 -0.08 5125455
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.33 189.33 -0.07 5103239
מגדל אגח ומניות עד 10% 4642.67 4642.76 -0.15 5131057
מגדל אגח מדינה + 10% 116.47 116.47 -0.09 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.76 109.76 -0.04 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2443.99 2443.99 -0.07 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 113.43 113.43 -0.04 5131479
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.93 114.93 -0.06 5115324
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 142.38 142.38 -0.06 5103957
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.45 100.45 0.3 5121157
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.48 100.48 -0.06 5125885
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.18 107.18 -0.09 5122817
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.29 126.29 -0.06 5114780
מיטב אגח + 20% 119.4 119.4 -0.18 5118237
מיטב אגח ישראל 102.97 102.97 -0.12 5123955
מיטב אגח ישראל פלוס 99.83 99.83 -0.1 5121496
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.69 111.69 -0.11 5116405
מיטב חושן 149.3 149.3 -0.09 5107651
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.27 103.27 -0.05 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.55 106.55 -0.09 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 103.12 103.12 -0.02 5108931
מיטב עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.74 100.74 -0.02 5126008
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.13 147.13 -0.05 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.43 123.43 -0.11 5111307
סיגמא אגח מדינה + 10% 104.54 104.54 -0.08 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.88 92.88 -0.06 5116041
סיגמא עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט 99.49 99.49 -0.16 5125661
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.83 195.83 -0.06 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.41 106.41 -0.07 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 255.46 255.46 -0.16 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114 114 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 136.18 136.18 -0.07 5113428
קסם אקסלנס 5-95 102.96 102.96 -0.06 5114558
קסם אקסלנס אגח + 15% 164.65 164.65 -0.1 5109863
קסם אקסלנס אגח כללי 142.34 143.76 -0.05 5110309
קסם אקסלנס מדינה + 10% 99.94 99.94 -0.12 5126321
קסם אקסלנס מדינה פרימיום 178.64 178.64 -0.02 5101787
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 108.74 108.74 -0.02 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.9 116.9 -0.04 5115753
תכלית TTF אגח ממשלתי 114.11 114.11 -0.07 5118393
תמיר פישמן אגח מדינה 105.62 105.62 -0.09 5118666
תמיר פישמן מדינה + 10% 5127113