מדדים
שער אחרון % שינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 347.13 0.1 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 336.95 0.07 605|605
^ 0-2 שנים 238.19 0.02 605|637
^ 2-5 שנים 272.01 0.03 605|646
^ 5-10 שנים 346.48 0.03 605|658
ממשלתיות לא צמודות 405.05 0.11 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 463.97 0.14 700|700
^ 0-2 שנים 324.35 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 430.16 0.06 700|703
^ +5 שנים 608.01 0.27 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.17 -0.01 701|0
מק"מ 277.5 0 800|0
סטטיסטיקה
שער בסיס 347.12 מחזור 1642564
שער פתיחה 346.83 תשואה לפדיון 0.69
שער גבוה 347.22 מח"מ ברוטו 6.14
שער נמוך 346.83 מרווח ממשלתי
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 1026 140.89 0.21 146423 1099456
ממשל שקלית 0324 115.46 0.18 136299 1130848
ממשל שקלית 0122 122.87 0.11 121593 1123272
ממשל שקלית 0825 100.85 0.22 113353 1135557
ממשל שקלית 0142 141.84 0.52 107456 1125400
ממשל צמודה 0923 112.75 0.02 98431 1128081
ממשל צמודה 1025 102.86 0.13 89655 1135912
גליל 5903 156.95 0.06 81148 9590332
ממשל צמודה 1019 120.36 0.02 73473 1114750
ממשל שקלית 0327 99.54 0.22 72138 1139344
ממשל שקלית 0421 101.23 0.08 69760 1138130
ממשל צמודה 0922 120.48 0.02 65083 1124056
גליל 5904 159.7 0 65034 9590431
ממשל צמודה 1020 101.54 0 55717 1137181
ממשל שקלית 0323 117.79 0.13 50644 1126747
ממשל צמודה 0418 120.7 0.02 48542 1108927
ממשל שקלית 0120 113.85 0.04 48040 1115773
ממשל שקלית 0219 111.54 0 43492 1110907
ממשל שקלית 0519 103.91 0 34958 1131770
ממשל צמודה 0527 101.45 0.11 28536 1140847
ממשל משתנה 0817 100 0 28117 1106970
ממשל שקלית 1018 100.78 0.03 22456 1136548
ממשל שקלית 0118 103.94 0.01 15880 1126218
ממשל משתנה 1121 99.43 -0.07 9122 1127646
ממשל שקלית 1017 101.2 0.01 7440 1132786
ממשל משתנה 0520 99.68 0.01 3467 1116193
ממשל צמודה 0841 137.54 0.17 2613 1120583
ממשל שקלית 0347 106.88 0.6 2183 1140193
ממשל צמודה 0545 86.44 0.19 834 1134865
ממשל צמודה 0536 175.3 0.17 680 1097708
תחזית אירועים
שם ני"ע סוג אירוע % תשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 22/10/2017 1114750
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 22/10/2017 1137181
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 24/09/2017 1128081
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 24/09/2017 1124056
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.75 20/08/2017 1120583
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2017 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2017 9590431
ממשל צמודה 0536 ריבית 3.99 21/05/2017 1097708
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.04 21/05/2017 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.04 21/05/2017 1116193
ממשל משתנה 0817 ריבית 0.04 21/05/2017 1106970
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.24 21/05/2017 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2017 1134865
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.04 21/05/2017 1140847
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 122 122 0.09 5116181
PTF אגח ממשלתי 136.74 136.74 0.1 5112271
TFMM תל בונד צמודות 112.45 112.45 0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.96 139.96 0.09 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.3 142.3 0.11 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.55 126.55 0.09 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.95 104.95 0.1 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1259.24 1259.24 0.07 5126453
איילון מדינה + 20% 128.08 128.08 0.11 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.45 133.45 0.07 5103809
אילים מדינה מנוהלת 120.65 120.65 0.04 5109335
אילים מודל + 15% 231.48 231.49 0.05 5101027
אילים תיק אגח + 10% 174.64 174.65 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.51 103.51 0.15 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.63 171.63 0.1 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 161.05 161.05 0.13 5100318
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.54 102.54 -0.04 5122528
אניגמה 5-95 101.91 101.91 0.07 5121876
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.75 120.75 0.05 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.61 104.61 0.1 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.19 111.19 0.1 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.76 101.76 0.08 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.47 124.47 0.12 5112735
אקסלנס 5-95 102.74 102.74 0.06 5114558
אקסלנס אגח כללי 141.77 143.19 0.04 5110309
אקסלנס מדינה פרימיום 178.08 178.08 0.07 5101787
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.35 163.35 -0.01 5109863
אקסלנס ממשלתי טהור 108.44 108.44 0.07 5117916
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.35 116.35 0.09 5115753
הראל אגח ממשלתיות 100.7 101.2 0.08 5122932
הראל מדינה 118.51 118.51 0.08 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.38 100.38 0.08 5124698
הראל ממשלתי ללא מניות 125.11 125.11 0.06 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.75 158.75 0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.11 102.11 0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.37 117.37 0.04 5115894
ילין לפידות 5/95 105.82 105.82 -0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 0 5115787
ילין לפידות מדינה +15% 106.83 106.83 -0.06 5119599
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.02 106.02 0.06 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.12 189.12 0.04 5103239
מגדל 5/95 141.79 141.79 0.05 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.06 116.06 0.03 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.24 109.24 0.1 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.36 113.36 0.04 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.76 1375.76 0.02 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.16 114.16 0.09 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.43 2440.43 0.03 5131131
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 0 5123682
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.99 100.99 0.09 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.64 223.64 0 5101340
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.47 126.47 0.07 5114780
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.89 0 5103767
מיטב אגח מדינה 124.65 124.65 0.1 5108584
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.68 187.68 0.04 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.08 111.08 0.05 5116405
מיטב חושן 147.09 147.09 0.07 5107651
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.85 121.85 0.02 5111307
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.52 102.52 0.07 5121272
מיטב מדינה ומדורגות 101.97 102.38 0.09 5123955
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.81 105.81 0.05 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.71 98.71 0.06 5121496
מיטב ממשלתית טהורה 103.06 103.06 0.06 5108931
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.42 117.44 0.01 5114772
מיטב תיק אגח + 20% 117.13 117.13 0.05 5118237
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.73 102.73 0.12 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.35 92.35 0.09 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.71 195.71 0.06 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.09 106.09 0.06 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 254.01 254.01 0.03 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.89 113.89 0.06 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.18 134.18 0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.44 105.44 0.04 5118666