מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 356.77 0.02 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 347.19 0.01 605|605
^ 0-2 שנים 237.56 -0.01 605|637
^ 2-5 שנים 273.63 -0.004 605|646
^ 5-10 שנים 356.2 -0.003 605|658
^ 5+ שנים 349.26 0.03 605|727
^ 10+ שנים 349.7 0.05 605|728
ממשלתיות לא צמודות 415.52 0.02 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 477.59 0.03 700|700
^ 0-2 שנים 325.02 0.02 700|702
^ 2-5 שנים 436.1 0.005 700|703
^ +5 שנים 641.4 0.04 700|704
^ 5-10 שנים 477.96 -0.05 700|729
^ 10+ שנים 492.33 0.29 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.99 -0.004 701|0
מק"מ 277.63 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 1026 140.45 -0.08 454022 1099456
ממשל שקלית 0327 104.88 0.01 294609 1139344
ממשל שקלית 0142 156.76 0.29 208006 1125400
ממשל שקלית 0122 125.23 -0.01 178888 1123272
ממשל שקלית 0120 114.6 0.03 153776 1115773
ממשל שקלית 0825 103.5 -0.11 138108 1135557
ממשל שקלית 0324 119.42 -0.04 131643 1130848
ממשל צמודה 1025 106.13 -0.08 123848 1135912
ממשל שקלית 0323 121.15 0 110582 1126747
ממשל צמודה 0923 113.48 0.05 106847 1128081
ממשל שקלית 0121 100.67 -0.04 96258 1142223
ממשל צמודה 0418 120.37 -0.03 88382 1108927
ממשל שקלית 0347 120.8 0.33 88241 1140193
ממשל צמודה 1020 101.74 -0.02 81286 1137181
ממשל צמודה 0527 106.7 0 79775 1140847
ממשל שקלית 1122 102.75 -0.04 70575 1141225
ממשל צמודה 0922 119.5 0 70452 1124056
ממשל צמודה 1019 116.79 0.01 59015 1114750
ממשל צמודה 0536 186.58 -0.03 45211 1097708
גליל 5904 158.8 0.01 36459 9590431
גליל 5903 152.76 0 35869 9590332
ממשל שקלית 0219 111.84 0 33401 1110907
ממשל שקלית 0421 102.79 0 32005 1138130
ממשל שקלית 1018 100.42 0.01 30331 1136548
ממשל שקלית 0519 104.35 0.05 30081 1131770
ממשל צמודה 0841 145.17 0.12 15477 1120583
ממשל צמודה 0545 93.75 0.12 8271 1134865
ממשל משתנה 0520 99.97 0 7481 1116193
ממשל משתנה 1121 99.78 -0.01 1882 1127646
ממשל משתנה 0526 99.27 0 332 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2018 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2018 9590431
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2018 1140847
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2018 1134865
ממשל צמודה 0536 ריבית 4.01 21/05/2018 1097708
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.5 22/04/2018 1108927
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 21/02/2018 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 21/02/2018 1116193
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.03 21/02/2018 1141795
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.12 21/01/2018 1142223
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF אגח ממשלתי 125.28 125.28 0.02 5116181
PTF אגח ממשלתי 140.31 140.31 0.02 5112271
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 143.17 143.17 -0.02 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 145.51 145.51 -0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 106.57 106.57 -0.08 5120043
איביאי מדינה + 10% 130.28 130.28 -0.04 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.98 106.98 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1276.94 1276.94 -0.04 5126453
איילון מדינה + 20% 132.28 132.28 0 5112941
איילון מדינה פרימיום פלוס 136.13 136.13 -0.04 5103809
איילון עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 153.28 153.28 -0.04 5101829
אילים מדינה מנוהלת 122.28 122.28 -0.07 5109335
אילים מודל + 15% 233.2 233.21 -0.16 5101027
אילים תיק אגח + 10% 176.03 176.03 -0.13 5105382
אלומות אגח פלוס 106.24 106.24 -0.1 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 175.46 175.46 -0.03 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 164.29 164.29 -0.04 5100318
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 100.61 100.61 0.01 5125554
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 104.76 104.76 -0.04 5122528
אניגמה 5-95 104.3 104.3 -0.09 5121876
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 106.64 106.64 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 112.91 112.91 0.04 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 103.4 103.4 -0.04 5123476
אפסילון תיק סולידי 126.05 126.05 0.02 5112735
ברק אגח מדינה + 10% 103.14 103.14 -0.04 5123856
הראל אגח מדינה - מדורגות 102.15 102.15 -0.08 5124698
הראל אגח ממשלתיות 102.63 103.14 -0.01 5122932
הראל מדינה 120.44 120.44 0.01 5111885
הראל ממשלתי ללא מניות 126.59 126.59 0 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 160.09 160.09 -0.02 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.11 102.11 -0.01 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 118.57 118.57 -0.04 5115894
ילין לפידות מדינה + 10% 124.92 124.92 -0.05 5115787
ילין לפידות מדינה ללא מניות 107.35 107.35 -0.02 5118369
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.73 106.73 -0.04 5119060
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.21 108.21 -0.06 5119599
ילין לפידות תיק אגח + 10% 101.85 101.85 -0.08 5125448
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 101.27 101.27 -0.13 5125455
מגדל ! סולידית ללא מניות 191.09 191.09 -0.03 5103239
מגדל אגח ומניות עד 10% 4693.15 4693.26 -0.05 5131057
מגדל אגח מדינה + 10% 118.04 118.04 -0.02 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 110.73 110.73 -0.06 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2466.12 2466.12 -0.07 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 114.32 114.32 -0.04 5131479
מגדל מדינה בניהול שמרני 116.14 116.14 -0.03 5115324
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 143.39 143.39 -0.04 5103957
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100 100 0.6 5121157
מודלים שקלית ממשלתית 223.52 223.52 0 5101340
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.76 100.76 -0.05 5125885
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 108.11 108.11 -0.06 5122817
מיטב ! מדינה מנוהלת 127.52 127.52 -0.06 5114780
מיטב אגח + 20% 120.62 120.62 -0.09 5118237
מיטב אגח ישראל 103.45 103.45 -0.06 5123955
מיטב אגח ישראל פלוס 100.67 100.67 -0.05 5121496
מיטב דש תיק השקעות סולידי 112.63 112.63 -0.04 5116405
מיטב חושן 150.51 150.51 -0.03 5107651
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.91 103.91 -0.02 5121272
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 107.43 107.43 -0.05 5120308
מיטב ממשלתית טהורה 103.53 103.53 -0.02 5108931
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.52 147.53 -0.09 5103767
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 124.34 124.34 -0.06 5111307
מיטב עוקבת תיק מספר 1 בנק דיסקונט 100.85 100.85 -0.01 5126008
סיגמא אגח מדינה + 10% 105.46 105.46 -0.03 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.64 93.64 -0.02 5116041
סיגמא עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט 100.69 100.69 -0.1 5125661
פסגות אגח מדינה ללא מניות 198.03 198.03 -0.03 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 107.58 107.58 -0.01 5118526
פסגות מנייתית מנגנון LV 257.02 257.02 -0.47 5105762
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.43 114.43 0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 137.76 137.76 0.01 5113428
קסם אקסלנס 5-95 103.82 103.82 -0.02 5114558
קסם אקסלנס אגח + 15% 166.49 166.49 -0.05 5109863
קסם אקסלנס אגח כללי 143.23 144.66 -0.03 5110309
קסם אקסלנס מדינה + 10% 100.42 100.42 -0.05 5126321
קסם אקסלנס מדינה פרימיום 179.7 179.7 -0.02 5101787
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 109.39 109.39 0.03 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.71 117.71 -0.01 5115753
תכלית TTF אגח ממשלתי 115.44 115.44 0.02 5118393
תמיר פישמן אגח מדינה 106.81 106.81 -0.05 5118666