מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 350.84 0.09 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 339.21 0.09 605|605
^ 0-2 שנים 235.69 0.01 605|637
^ 2-5 שנים 269.97 0.05 605|646
^ 5-10 שנים 348.6 0.23 605|658
ממשלתיות לא צמודות 410.51 0.09 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 471.16 0.11 700|700
^ 0-2 שנים 324.85 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 433.92 0.02 700|703
^ +5 שנים 625.48 0.22 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.61 -0.03 701|0
מק"מ 277.58 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1020 100.82 0.08 109716 1137181
ממשל צמודה 1025 104.34 0.29 58469 1135912
ממשל צמודה 1019 119.15 0 50277 1114750
גליל 5904 155.69 0.24 41258 9590431
ממשל צמודה 0418 119.43 0.01 41127 1108927
גליל 5903 150.85 0.08 34484 9590332
ממשל צמודה 0923 113.38 0.22 32255 1128081
ממשל צמודה 0527 103.48 0.38 26090 1140847
ממשל צמודה 0922 120.41 0.17 18399 1124056
ממשל צמודה 0841 141.6 0 18331 1120583
ממשל צמודה 0536 179.78 0.02 7227 1097708
ממשל צמודה 0545 88.84 0.02 3141 1134865
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 1019 ריבית 3 22/10/2017 1114750
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל צמודה 1020 ריבית 0.1 22/10/2017 1137181
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 24/09/2017 1124056
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 24/09/2017 1128081
ממשל צמודה 0841 ריבית 2.75 20/08/2017 1120583
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
FOREST אגם ! 154.28 154.28 0.03 5106562
MTF מדדיות ממשלתיות 112.77 112.77 0.1 5117866
איביאי ! מדדית ללא מניות 137.64 137.64 0.15 5111638
איילון אגח מדינה ללא חברות 119.12 119.12 0.11 5115084
איילון מדדית ללא מניות 139.87 139.87 0.12 5111448
איילון מדינה פרימיום 124.62 124.62 0.1 5114624
אילים מדדית מנוהלת 929.55 929.55 0.11 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 238.74 238.74 0.13 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 157.42 157.42 0.11 5108667
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 117.4 117.4 0.09 5116983
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 167.94 167.94 0.07 5107800
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 114.13 114.13 0.15 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 159.78 159.78 0.12 5105978
אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 159.84 159.84 0.13 5104062
אקסלנס שכבות צמודה 109.18 109.18 0.07 5115563
ברק מדדית ללא מניות 101.38 101.38 0.27 5123856
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 106.9 106.9 0.11 5106760
הראל ! מסלול אגח 124.76 124.76 0.14 5111836
הראל מדדית מנוהלת 80.16 80.16 0.1 5117098
הראל פיא צמודים ללא מניות 106.67 106.67 0.08 5115068
הראל צמודה 110.55 110.55 0.14 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 106.66 107.19 0.1 5115985
ילין לפידות מדדית ללא מניות 99.77 99.77 0.07 5119516
מגדל אפיקים ! צמודה ללא מניות 123.03 123.03 0.11 5104690
מגדל דיקלה אגח ממשלתי 4618.13 4618.24 0.1 5131057
מגדל מדד 3890.68 3890.71 0.07 5131172
מגדל מדדית 205.49 205.49 0.11 5103254
מודלים אגח מדינה ומדורג 99.51 99.51 0.02 5123674
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.96 108.96 0.09 5119078
מיטב מדדית 514.33 514.33 0.11 5108626
מיטב מדינה בניהול שמרני 124.45 124.45 0.07 5115142
מיטב צמודה 103.84 103.84 0.09 5122619
סיגמא אגח מדינה 49.01 49.01 0.1 5101399
פסגות מדדית ללא מניות 183.6 183.6 0.14 5103098
פסגות צמודה + 10% 138.3 138.3 0.1 5103114
פסגות תיק צמוד מדד 124.28 124.28 0.21 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 133.06 133.06 0.11 5113386
תמיר פישמן מדינה צמוד מדד 156.4 156.4 0.17 5104484