מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 356.77 0.02 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 347.19 0.01 605|605
^ 0-2 שנים 237.56 -0.01 605|637
^ 2-5 שנים 273.63 -0.004 605|646
^ 5-10 שנים 356.2 -0.003 605|658
^ 5+ שנים 349.26 0.03 605|727
^ 10+ שנים 349.7 0.05 605|728
ממשלתיות לא צמודות 415.52 0.02 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 477.59 0.03 700|700
^ 0-2 שנים 325.02 0.02 700|702
^ 2-5 שנים 436.1 0.005 700|703
^ +5 שנים 641.4 0.04 700|704
^ 5-10 שנים 477.96 -0.05 700|729
^ 10+ שנים 492.33 0.29 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.99 -0.004 701|0
מק"מ 277.63 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1025 106.13 -0.08 123848 1135912
ממשל צמודה 0923 113.48 0.05 106847 1128081
ממשל צמודה 0418 120.37 -0.03 88382 1108927
ממשל צמודה 1020 101.74 -0.02 81286 1137181
ממשל צמודה 0527 106.7 0 79775 1140847
ממשל צמודה 0922 119.5 0 70452 1124056
ממשל צמודה 1019 116.79 0.01 59015 1114750
ממשל צמודה 0536 186.58 -0.03 45211 1097708
גליל 5904 158.8 0.01 36459 9590431
גליל 5903 152.76 0 35869 9590332
ממשל צמודה 0841 145.17 0.12 15477 1120583
ממשל צמודה 0545 93.75 0.12 8271 1134865
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גליל 5903 ריבית 4 16/07/2018 9590332
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2018 9590431
ממשל צמודה 0536 ריבית 4.01 21/05/2018 1097708
ממשל צמודה 0545 ריבית 1 21/05/2018 1134865
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2018 1140847
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.5 22/04/2018 1108927
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
FOREST אגם ! 155.1 155.1 -0.04 5106562
MTF מדדיות ממשלתיות 115.35 115.35 0.01 5117866
איביאי ! מדדית ללא מניות 139.81 139.81 -0.06 5111638
איילון אגח מדינה ללא חברות 119.75 119.75 -0.02 5115084
איילון מדדית ללא מניות 142.78 142.78 -0.04 5111448
איילון מדינה פרימיום 126.33 126.33 -0.04 5114624
אילים מדדית מנוהלת 940.53 940.53 -0.01 5126834
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 244.91 244.91 -0.08 5100409
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 159.21 159.21 -0.04 5108667
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 118.94 118.94 0.06 5116983
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 171.04 171.04 0.04 5107800
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 116.07 116.07 -0.02 5116363
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 161.57 161.57 0 5105978
הלמן אלדובי מדדית מנוהלת פלוס 108.98 108.98 -0.09 5106760
הראל ! מסלול אגח 126.91 126.91 -0.08 5111836
הראל מדדית מנוהלת 81.07 81.07 -0.05 5117098
הראל פיא צמודים ללא מניות 108.53 108.53 -0.05 5115068
הראל צמודה 112.15 112.15 -0.07 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 108.23 108.77 0 5115985
מגדל מדד 3953.64 3953.69 -0.03 5131172
מגדל מדדית 210.24 210.24 -0.02 5103254
מודלים אגח מדינה 99.89 99.89 -0.06 5123674
מודלים אגח מדינה צמוד + 10% 99.76 99.76 -0.06 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 110.73 110.73 -0.05 5119078
מיטב מדדית 522.28 522.28 -0.03 5108626
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.78 125.78 -0.02 5115142
מיטב צמודה 105.27 105.27 -0.04 5122619
סיגמא אגח מדינה 49.48 49.48 0 5101399
פסגות מדדית ללא מניות 186.31 186.31 -0.04 5103098
פסגות צמודה + 10% 141.06 141.06 -0.04 5103114
פסגות תיק צמוד מדד 126.46 126.46 -0.01 5111208
קסם KTF ממשלתי צמוד 136.09 136.09 0.01 5113386
קסם אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 161.62 161.62 0.01 5104062
קסם אקסלנס שכבות צמודה 110.58 110.58 -0.05 5115563