מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.21 0 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.79 0 605|605
^ 0-2 שנים 236.57 0 605|637
^ 2-5 שנים 269.95 0 605|646
^ 5-10 שנים 347.6 0 605|658
^ 5+ שנים 340.68 0 605|727
^ 10+ שנים 340.93 0 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.91 0 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.94 0 700|700
^ 0-2 שנים 324.95 0 700|702
^ 2-5 שנים 434.39 0 700|703
^ +5 שנים 630.05 0 700|704
^ 5-10 שנים 473.05 0 700|729
^ 10+ שנים 473.12 0 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.77 0 701|0
מק"מ 277.61 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 0418 119.88 0.07 1108927
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
ילין לפידות צמוד קצר 101.52 101.52 0.01 5118377
מגדל אינפלציה 117.96 117.96 0.02 5112842