מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.3 0.18 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.66 0.34 605|605
^ 0-2 שנים 237.98 0.08 605|637
^ 2-5 שנים 272.94 0.22 605|646
^ 5-10 שנים 350.77 0.34 605|658
^ 5+ שנים 341.47 0.48 605|727
^ 10+ שנים 339.87 0.59 605|728
ממשלתיות לא צמודות 410.47 0.07 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 470.98 0.08 700|700
^ 0-2 שנים 324.87 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 432.46 -0.02 700|703
^ +5 שנים 626.09 0.17 700|704
^ 5-10 שנים 469.07 0.11 700|729
^ 10+ שנים 473.05 0.33 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.95 0.02 701|0
מק"מ 277.65 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1019 117.14 0.13 105405 1114750
ממשל צמודה 0418 120.39 0.02 80958 1108927
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.5 22/04/2018 1108927
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
ילין לפידות צמוד קצר 101.85 101.85 0.12 5118377
מגדל אינפלציה 118.6 118.6 0.19 5112842