מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.26 -0.05 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.64 -0.03 605|605
^ 0-2 שנים 237.8 0.004 605|637
^ 2-5 שנים 272.95 0.03 605|646
^ 5-10 שנים 352.19 0 605|658
^ 5+ שנים 341.44 -0.07 605|727
^ 10+ שנים 338.71 -0.13 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.4 -0.05 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.55 -0.06 700|700
^ 0-2 שנים 324.97 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 435.04 -0.03 700|703
^ +5 שנים 631.23 -0.11 700|704
^ 5-10 שנים 473.28 -0.06 700|729
^ 10+ שנים 476.02 -0.25 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.9 0.004 701|0
מק"מ 277.62 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 0418 120.42 -0.03 79440 1108927
ממשל צמודה 1019 116.96 0.04 72598 1114750
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 0418 ריבית 3.5 22/04/2018 1108927
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
ילין לפידות צמוד קצר 101.92 101.92 0 5118377
מגדל אינפלציה 118.61 118.61 0.04 5112842