מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 350.08 0.08 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 338.36 -0.02 605|605
^ 0-2 שנים 235.67 -0.2 605|637
^ 2-5 שנים 269.79 -0.1 605|646
^ 5-10 שנים 347.49 0.03 605|658
ממשלתיות לא צמודות 409.73 0.15 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 470.15 0.17 700|700
^ 0-2 שנים 324.81 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 433.38 0.06 700|703
^ +5 שנים 623.01 0.34 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.56 0 701|0
מק"מ 277.58 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1025 103.88 0.07 81085 1135912
ממשל צמודה 0923 113.05 0.04 61736 1128081
גליל 5904 155.2 0.06 52347 9590431
ממשל צמודה 0922 120.19 -0.02 38565 1124056
ממשל צמודה 0527 102.86 0.09 34512 1140847
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.74 24/09/2017 1124056
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.75 24/09/2017 1128081
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם גליל 5-10 סד-א1 3520.44 0.08 1675 1108075
קסם גליל 5-10 סד-א2 3368.52 0.1 590 1117001
הראל סל משולבת 7 אגח 80% מניות ישראל-חול 20% מנוטרלת מטבע 10770 0.09 569 1132653
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 335.48 -0.21 262 1125251
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15460 0.26 190 1101849
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 337.01 -0.1 162 1118389
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 80% מניות חול 20% 14819 0.57 118 1107044
הראל סל גליל 5-10 340.14 0.17 107 1120864
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 335.28 -0.23 100 1101377
הראל סל משולבת 7 אגח 90% מניות ישראל-חול 10% מנוטרלת מטבע 10687 0.36 48 1132646
הראל סל משולבת 6 אגח 80% מניות 20% 11451 -0.43 29 1128552
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 349.7 1108182
פסגות סל חסר גליל 5-10 581.24 232.19 1126473
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 400.31 1108380
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14124 1106202
תכלית משולבת 4 אגח 90% מניות 10% 14496 1106194
תכלית גליל 5-10 סד-1 3525.21 1108570
תכלית גליל 5-10 סד-2 3353.93 1109263
תכלית גליל 5-10 סד-3 334.44 1110816
תכלית גליל 5-10 סד-4 349.73 1110824
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 121.14 121.14 0.04 5116819
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 111.87 111.87 0.04 5117833
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 134.5 134.5 0.04 5115118
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 118.08 118.08 0.04 5116785
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 168.25 168.25 0.04 5103288
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 113.14 113.14 0.04 5118054
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 103.52 103.52 0.05 5119383