מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 356.33 -0.1 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 346.83 -0.09 605|605
^ 0-2 שנים 237.58 -0.004 605|637
^ 2-5 שנים 273.49 -0.05 605|646
^ 5-10 שנים 355.74 -0.13 605|658
^ 5+ שנים 348.7 -0.13 605|727
^ 10+ שנים 349.04 -0.14 605|728
ממשלתיות לא צמודות 414.95 -0.11 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 476.84 -0.13 700|700
^ 0-2 שנים 324.92 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 435.86 -0.05 700|703
^ +5 שנים 639.69 -0.22 700|704
^ 5-10 שנים 477.1 -0.23 700|729
^ 10+ שנים 489.8 -0.22 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 282 0 701|0
מק"מ 277.64 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1025 106.08 -0.12 52084 1135912
ממשל צמודה 0923 113.35 -0.06 15470 1128081
ממשל צמודה 0527 106.61 -0.08 12669 1140847
גליל 5904 158.64 -0.09 2321 9590431
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
גליל 5904 ריבית 4 16/07/2018 9590431
ממשל צמודה 0527 ריבית 0.75 21/05/2018 1140847
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 124.16 124.16 0.19 5116819
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 114.66 114.66 0.18 5117833
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 137.81 137.81 0.18 5115118
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 121.01 121.01 0.18 5116785
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 171.96 171.96 0.19 5103288
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 116.03 116.03 0.2 5118054
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 106.14 106.14 0.19 5119383