מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 351.9 -0.01 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.03 -0.05 605|605
^ 0-2 שנים 235.37 0.03 605|637
^ 2-5 שנים 269.61 0.02 605|646
^ 5-10 שנים 347.64 0.02 605|658
^ 5+ שנים 339.77 -0.1 605|727
^ 10+ שנים 339.51 -0.23 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.93 0.01 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.98 0.01 700|700
^ 0-2 שנים 324.93 0.02 700|702
^ 2-5 שנים 434.85 0.005 700|703
^ +5 שנים 629.94 0.02 700|704
^ 5-10 שנים 473.23 -0.01 700|729
^ 10+ שנים 472.2 0.11 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.68 -0.004 701|0
מק"מ 277.59 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1025 104.25 0.01 175587 1135912
ממשל צמודה 0922 117.35 0.05 155801 1124056
ממשל צמודה 0923 111.11 0.03 120152 1128081
גליל 5904 155.2 0 85154 9590431
ממשל צמודה 0527 103.15 0 81095 1140847
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל צמודה 1025 ריבית 0.75 22/10/2017 1135912
ממשל צמודה 0922 ריבית 2.73 24/09/2017 1124056
ממשל צמודה 0923 ריבית 1.74 24/09/2017 1128081
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם גליל 5-10 סד-א1 3519.98 -0.1 466 1108075
הראל סל משולבת 7 אגח 80% מניות ישראל-חול 20% מנוטרלת מטבע 10881 0.38 431 1132653
הראל סל גליל 5-10 340.14 -0.01 399 1120864
הראל סל משולבת 7 אגח 90% מניות ישראל-חול 10% מנוטרלת מטבע 10770 0.09 108 1132646
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 335.25 -0.22 81 1125251
קסם גליל 5-10 סד-א2 3369.77 -0.02 66 1117001
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 80% מניות חול 20% 14789 0.13 60 1107044
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14205 0.11 60 1106202
תכלית גליל 5-10 סד-2 3355.87 -0.04 53 1109263
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15530 -0.06 36 1101849
תכלית גליל 5-10 סד-3 334.94 -0.28 15 1110816
תכלית גליל 5-10 סד-4 352.32 1110824
תכלית גליל 5-10 סד-1 3533.94 1108570
תכלית משולבת 4 אגח 90% מניות 10% 14632 1106194
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 336.05 1101377
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 351.27 1108182
פסגות סל חסר גליל 5-10 581.24 231.8 1126473
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 405.06 1108380
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 337.86 1118389
הראל סל משולבת 6 אגח 80% מניות 20% 11505 1128552
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 121.18 121.18 -0.26 5116819
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 111.93 111.93 -0.25 5117833
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 134.54 134.54 -0.25 5115118
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 118.12 118.12 -0.25 5116785
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 168.19 168.19 -0.25 5103288
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 113.21 113.21 -0.25 5118054
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 103.57 103.57 -0.25 5119383