מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.1 -0.01 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.25 0.13 605|605
^ 0-2 שנים 237.48 0.21 605|637
^ 2-5 שנים 272.51 0.22 605|646
^ 5-10 שנים 351.51 0.17 605|658
^ 5+ שנים 341.17 0.06 605|727
^ 10+ שנים 338.77 -0.04 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.42 -0.11 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.61 -0.13 700|700
^ 0-2 שנים 324.94 -0.02 700|702
^ 2-5 שנים 435.11 -0.06 700|703
^ +5 שנים 631.35 -0.22 700|704
^ 5-10 שנים 473.6 -0.2 700|729
^ 10+ שנים 475.39 -0.29 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.75 -0.01 701|0
מק"מ 277.61 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל צמודה 1025 104.45 0.16 338540 1135912
ממשל צמודה 0923 112.42 0.19 179262 1128081
גליל 5904 156.91 0.17 99420 9590431
ממשל צמודה 0527 104.4 0.18 82187 1140847
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם גליל 5-10 סד-א1 3560.21 0.12 346 1108075
תכלית גליל 5-10 סד-3 338.55 0.08 200 1110816
תכלית גליל 5-10 סד-2 3393.35 0.14 175 1109263
תכלית גליל 5-10 סד-4 353.79 0.1 173 1110824
תכלית גליל 5-10 סד-1 3557.41 0.14 140 1108570
הראל סל גליל 5-10 343.91 0.08 132 1120864
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 80% מניות חול 20% 14876 -0.15 67 1107044
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 340.6 0.1 27 1118389
תכלית משולבת 4 אגח 90% מניות 10% 14679 -0.19 18 1106194
הראל סל משולבת 6 אגח 80% מניות 20% 11650 0.09 10 1128552
הראל סל משולבת 7 אגח 80% מניות ישראל-חול 20% מנוטרלת מטבע 10991 0.15 9 1132653
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 338.99 0.11 8 1125251
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 339.12 0.67 5 1101377
קסם גליל 5-10 סד-א2 3407.44 0.18 3 1117001
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14265 1106202
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15520 1101849
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 352.84 1108182
פסגות סל חסר גליל 5-10 581.24 232.46 1126473
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 404.85 1108380
הראל סל משולבת 7 אגח 90% מניות ישראל-חול 10% מנוטרלת מטבע 10770 1132646
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 122.54 122.54 0.17 5116819
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.17 113.17 0.17 5117833
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 136.04 136.04 0.18 5115118
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 119.44 119.44 0.18 5116785
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 169.91 169.91 0.17 5103288
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 114.49 114.49 0.17 5118054
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 104.74 104.74 0.17 5119383