מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.38 0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.95 0.03 605|605
^ 0-2 שנים 237.67 -0.02 605|637
^ 2-5 שנים 272.97 0.03 605|646
^ 5-10 שנים 351.73 0.07 605|658
^ 5+ שנים 342.06 0.04 605|727
^ 10+ שנים 340.18 0.02 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.38 0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.53 0.04 700|700
^ 0-2 שנים 324.97 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 434.92 0.005 700|703
^ +5 שנים 631.28 0.09 700|704
^ 5-10 שנים 473.33 0.04 700|729
^ 10+ שנים 476 0.25 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.81 -0.01 701|0
מק"מ 277.62 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0327 103.34 0.1 40113 1139344
ממשל שקלית 0323 120.26 0.01 27887 1126747
ממשל שקלית 0118 103.99 0 9476 1126218
ממשל שקלית 0324 118.35 0.02 8667 1130848
ממשל שקלית 0122 124.72 0 8523 1123272
ממשל שקלית 1026 139.22 0.09 3689 1099456
ממשל שקלית 0825 102.32 0.02 2369 1135557
ממשל שקלית 0421 102.55 0 1055 1138130
ממשל שקלית 0347 116.15 0.03 837 1140193
ממשל משתנה 0520 99.9 -0.01 594 1116193
ממשל שקלית 0120 114.51 -0.01 578 1115773
ממשל שקלית 1122 101.96 0.03 569 1141225
ממשל שקלית 0121 100.37 -0.07 211 1142223
ממשל שקלית 0219 111.84 -0.01 179 1110907
ממשל שקלית 0142 151.65 0.26 76 1125400
ממשל שקלית 0519 104.29 -0.03 38 1131770
ממשל שקלית 1018 100.41 0 1136548
ממשל משתנה 0526 99.21 0 1141795
ממשל משתנה 1121 99.73 0 1127646
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.12 21/01/2018 1142223
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.02 20/11/2017 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.02 20/11/2017 1116193
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.02 20/11/2017 1141795
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אילים שקלית מנוהלת 463.62 463.64 -0.06 5126941
אלומות 10/90 תיק סולידי 254.1 254.1 -0.04 5100284
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 428.08 428.08 -0.09 5108279
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 129.03 129.03 -0.07 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 266.7 266.7 -0.08 5126602
אקסלנס מחלקת 138.09 138.09 -0.04 5108238
אקסלנס שכבות שקלית 117.69 117.69 -0.07 5115571
אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 254.92 254.92 -0.06 5100342
אקסלנס שקלית 139.94 139.94 -0.06 5105176
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 118.92 118.92 -0.08 5117122
הראל ! במסלול שקלי 1-4 שנים 149.6 149.6 -0.07 5109087
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.24 251.24 -0.07 5100110
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1254.96 1254.96 -0.11 5111356
הראל שקלים פלטינום 419.07 419.07 -0.08 5111596
הראל שקלית ממוקדת 99.71 99.71 -0.05 5124680
הראל שקלית ממשלתית 128.29 128.93 -0.08 5116009
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.13 113.13 -0.07 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 125.11 125.11 -0.07 5115712
כרמים שקלית 111.54 111.54 -0.02 5109079
מגדל שקלית ללא מניות 135.99 135.99 -0.07 5103676
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.44 147.44 -0.06 5109756
מיטב שקלית 123.02 123.02 -0.06 5115498
מיטב שקלית פלוס 108.12 108.12 -0.08 5123146
פסגות ! תיק שקלי 130.57 130.57 -0.08 5114731
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 289.64 289.64 -0.08 5102827
תמהיל שקלית פלוס 153.73 153.73 -0.02 5109467
תמיר פישמן שקלים 220.53 220.53 -0.1 5101225