מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.62 0.05 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 341.45 0.17 605|605
^ 0-2 שנים 235.63 0.04 605|637
^ 2-5 שנים 270.32 0.08 605|646
^ 5-10 שנים 348.86 0.13 605|658
^ 5+ שנים 341.61 0.24 605|727
^ 10+ שנים 342.04 0.36 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.25 -0.04 700|700
^ 0-2 שנים 324.89 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 435.07 -0.02 700|703
^ +5 שנים 630.59 -0.08 700|704
^ 5-10 שנים 473.61 -0.03 700|729
^ 10+ שנים 473.02 -0.26 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.75 0.03 701|0
מק"מ 277.6 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0825 102.51 -0.01 228632 1135557
ממשל שקלית 1026 145.41 -0.01 144088 1099456
ממשל שקלית 0327 103.47 -0.05 130954 1139344
ממשל שקלית 0122 124.84 -0.02 126507 1123272
ממשל שקלית 0120 114.51 -0.02 122807 1115773
ממשל שקלית 0323 120.31 -0.04 119816 1126747
ממשל משתנה 1121 99.71 0.03 105968 1127646
ממשל שקלית 0142 150.68 -0.28 103157 1125400
ממשל שקלית 0324 118.41 -0.03 91311 1130848
ממשל שקלית 1122 102.57 -0.01 57328 1141225
ממשל שקלית 0421 102.57 -0.01 39171 1138130
ממשל שקלית 0519 104.27 -0.02 23455 1131770
ממשל שקלית 0347 115.81 0.01 16346 1140193
ממשל שקלית 1017 101.24 0.01 14719 1132786
ממשל שקלית 0219 111.8 -0.02 13962 1110907
ממשל שקלית 0118 103.98 0 9797 1126218
ממשל שקלית 1018 100.88 -0.01 8855 1136548
ממשל משתנה 0520 99.91 0.03 7854 1116193
ממשל משתנה 0526 99.27 0.04 2273 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.02 21/11/2017 1127646
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.02 21/11/2017 1116193
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.02 21/11/2017 1141795
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אילים שקלית מנוהלת 463.96 463.97 0 5126941
אלומות 10/90 תיק סולידי 253.86 253.86 0.01 5100284
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 428.02 428.02 -0.05 5108279
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 128.27 128.27 0.05 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 267 267 -0.01 5126602
אקסלנס מחלקת 139.75 139.75 0.08 5108238
אקסלנס שכבות שקלית 117.68 117.68 0.03 5115571
אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 255.34 255.34 -0.01 5100342
אקסלנס שקלית 140.23 140.23 -0.04 5105176
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.05 119.05 -0.05 5117122
הראל ! במסלול שקלי 1-4 שנים 149.85 149.85 -0.03 5109087
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.55 251.55 0.03 5100110
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1253.83 1253.83 0.02 5111356
הראל שקלים פלטינום 418.49 418.49 0.01 5111596
הראל שקלית ממוקדת 100.05 100.05 -0.24 5124680
הראל שקלית ממשלתית 128.42 129.06 -0.07 5116009
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.27 113.27 -0.03 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 125.08 125.08 0.04 5115712
כרמים שקלית 111.44 111.44 0.01 5109079
מגדל שקלית ללא מניות 136.06 136.06 -0.01 5103676
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.37 147.37 -0.05 5109756
מיטב שקלית 122.89 122.89 0 5115498
מיטב שקלית פלוס 107.86 107.86 0.05 5123146
פסגות ! תיק שקלי 130.73 130.73 -0.08 5114731
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 289.53 289.53 -0.01 5102827
תמהיל שקלית פלוס 153.47 153.47 0.1 5109467
תמיר פישמן שקלים 220.45 220.45 -0.02 5101225