מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 350.6 0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 339.23 0.1 605|605
^ 0-2 שנים 235.67 0 605|637
^ 2-5 שנים 269.89 0.02 605|646
^ 5-10 שנים 348.27 0.14 605|658
ממשלתיות לא צמודות 410.02 -0.03 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 470.52 -0.03 700|700
^ 0-2 שנים 324.79 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 433.6 -0.05 700|703
^ +5 שנים 623.94 -0.03 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.65 -0.02 701|0
מק"מ 277.57 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0421 102.15 -0.25 131647 1138130
ממשל שקלית 0324 117.52 -0.01 99405 1130848
ממשל שקלית 0825 103.31 -0.02 67052 1135557
ממשל שקלית 0323 119.57 -0.03 45954 1126747
ממשל שקלית 0327 102.47 -0.06 44419 1139344
ממשל שקלית 1026 144.36 -0.02 37007 1099456
ממשל שקלית 0120 114.36 -0.01 23320 1115773
ממשל שקלית 0122 124.22 0.02 18578 1123272
ממשל שקלית 0519 104.17 -0.01 15193 1131770
ממשל שקלית 0142 147.77 -0.05 14716 1125400
ממשל שקלית 1122 102.04 0.06 2798 1141225
ממשל שקלית 0118 103.95 -0.02 2456 1126218
ממשל שקלית 0347 112.44 -0.22 1355 1140193
ממשל שקלית 0219 111.8 -0.01 830 1110907
ממשל משתנה 0520 99.9 -0.07 649 1116193
ממשל שקלית 1017 101.24 0.01 356 1132786
ממשל שקלית 1018 100.88 -0.02 55 1136548
ממשל משתנה 1121 99.64 -0.01 53 1127646
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 20/08/2017 1116193
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 20/08/2017 1127646
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אילים שקלית מנוהלת 462.87 462.88 0.11 5126941
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.94 252.94 0.1 5100284
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 425.56 425.56 0.2 5108279
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 127.23 127.23 0.21 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 266.03 266.03 0.15 5126602
אקסלנס מחלקת 140.08 140.08 0.16 5108238
אקסלנס שכבות שקלית 117.1 117.1 0.15 5115571
אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 254.68 254.68 0.12 5100342
אקסלנס שקלית 139.81 139.81 0.17 5105176
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 118.66 118.66 0.13 5117122
הראל ! במסלול שקלי 1-4 שנים 149.4 149.4 0.23 5109087
הראל פיא שקלית ללא מניות 249.82 249.82 0.19 5100110
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1247.06 1247.06 0.18 5111356
הראל שקלים פלטינום 416.29 416.29 0.16 5111596
הראל שקלית ממוקדת 99.95 99.95 0.1 5124680
הראל שקלית ממשלתית 127.82 128.46 0.2 5116009
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 112.85 112.85 0.15 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.41 124.41 0.12 5115712
כרמים שקלית 111.53 111.53 0.1 5109079
מגדל שקלית ללא מניות 135.38 135.38 0.2 5103676
מור שקלית מדינה ללא מניות 146.85 146.85 0.2 5109756
מיטב שקלית 122.25 122.25 0.16 5115498
מיטב שקלית פלוס 107.08 107.08 0.22 5123146
פסגות ! תיק שקלי 130.16 130.16 0.21 5114731
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 287.73 287.73 0.25 5102827
תמהיל שקלית פלוס 152.48 152.48 0.21 5109467
תמיר פישמן שקלים 219.47 219.47 0.16 5101225