מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 356.64 0.09 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 347.27 0.12 605|605
^ 0-2 שנים 237.69 0.01 605|637
^ 2-5 שנים 273.5 -0.01 605|646
^ 5-10 שנים 356.04 0.11 605|658
^ 5+ שנים 349.44 0.22 605|727
^ 10+ שנים 350.16 0.31 605|728
ממשלתיות לא צמודות 415.19 0.07 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 477.19 0.08 700|700
^ 0-2 שנים 324.99 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 436.01 0.01 700|703
^ +5 שנים 640.42 0.15 700|704
^ 5-10 שנים 477.24 0.09 700|729
^ 10+ שנים 491.58 0.3 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.91 0.02 701|0
מק"מ 277.64 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0327 104.6 0.11 407782 1139344
ממשל שקלית 1026 140.23 0.08 198602 1099456
ממשל שקלית 0120 109.58 -0.01 184986 1115773
ממשל שקלית 0324 119.25 0.08 174435 1130848
ממשל שקלית 0519 104.32 -0.01 170742 1131770
ממשל שקלית 0825 103.31 0.07 132265 1135557
ממשל שקלית 0142 151 0.28 118957 1125400
ממשל שקלית 0219 111.85 0 111831 1110907
ממשל שקלית 0323 121.06 0.12 93450 1126747
ממשל שקלית 0122 119.71 0.03 91897 1123272
ממשל שקלית 0121 100.54 -0.01 88620 1142223
ממשל שקלית 1122 102.7 0.04 50275 1141225
ממשל שקלית 0421 102.77 0 47755 1138130
ממשל שקלית 0347 120.79 0.46 40476 1140193
ממשל משתנה 1121 99.77 0.02 8582 1127646
ממשל שקלית 1018 100.41 -0.01 6702 1136548
ממשל משתנה 0520 99.94 0 4583 1116193
ממשל משתנה 0526 99.15 0.11 372 1141795
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל משתנה 1121 ריבית 0.03 21/02/2018 1127646
ממשל משתנה 0526 ריבית 0.03 21/02/2018 1141795
ממשל משתנה 0520 ריבית 0.03 21/02/2018 1116193
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.12 21/01/2018 1142223
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אילים שקלית מנוהלת 468.9 468.91 -0.01 5126941
אלומות 10/90 תיק סולידי 255.48 255.48 -0.13 5100284
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 430.79 430.79 -0.16 5108279
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 130.44 130.44 -0.11 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 268.47 268.47 -0.14 5126602
הראל ! במסלול שקלי 1-4 שנים 149.82 149.82 -0.13 5109087
הראל פיא שקלית ללא מניות 252.79 252.79 -0.12 5100110
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1261.13 1261.13 -0.12 5111356
הראל שקלים פלטינום 421.47 421.47 -0.11 5111596
הראל שקלית ממשלתית 128.92 129.56 -0.13 5116009
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.46 113.46 -0.09 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 125.49 125.49 -0.1 5115712
כרמים שקלית 111.86 111.86 -0.08 5109079
מגדל שקלית ללא מניות 136.69 136.69 -0.12 5103676
מור שקלית מדינה ללא מניות 148.01 148.01 -0.14 5109756
מיטב שקלית 123.88 123.88 -0.08 5115498
מיטב שקלית פלוס 109 109 -0.12 5123146
פסגות ! תיק שקלי 131.04 131.04 -0.17 5114731
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 291.18 291.18 -0.12 5102827
קסם אקסלנס מחלקת 137.39 137.39 -0.09 5108238
קסם אקסלנס שכבות שקלית 118.62 118.62 -0.09 5115571
קסם אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 256.18 256.18 -0.1 5100342
קסם אקסלנס שקלית 140.51 140.51 -0.13 5105176
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.39 119.39 -0.11 5117122
תמהיל שקלית פלוס 156.34 156.34 -0.13 5109467
תמיר פישמן שקלים 222.6 222.6 -0.15 5101225