מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 356.32 -0.13 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 346.85 -0.1 605|605
^ 0-2 שנים 237.67 0.05 605|637
^ 2-5 שנים 273.53 -0.04 605|646
^ 5-10 שנים 355.64 -0.16 605|658
^ 5+ שנים 348.67 -0.17 605|727
^ 10+ שנים 349.09 -0.18 605|728
ממשלתיות לא צמודות 414.91 -0.14 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 476.83 -0.16 700|700
^ 0-2 שנים 325.01 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 435.98 -0.03 700|703
^ +5 שנים 639.5 -0.3 700|704
^ 5-10 שנים 476.79 -0.24 700|729
^ 10+ שנים 490.11 -0.45 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.86 -0.05 701|0
מק"מ 277.65 0.01 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 1026 140.12 -0.23 114054 1099456
ממשל שקלית 0327 104.48 -0.38 98058 1139344
ממשל שקלית 0142 150.58 -0.45 92805 1125400
ממשל שקלית 0120 109.59 -0.01 61064 1115773
ממשל שקלית 0122 119.68 -0.04 61062 1123272
ממשל שקלית 0324 119.16 -0.22 59428 1130848
ממשל שקלית 0825 103.24 -0.25 36254 1135557
ממשל שקלית 0323 120.91 -0.2 28590 1126747
ממשל שקלית 0421 102.77 -0.02 17449 1138130
ממשל שקלית 1122 102.66 -0.09 17367 1141225
ממשל שקלית 0121 100.55 0 15257 1142223
ממשל שקלית 0519 104.33 -0.02 14192 1131770
ממשל שקלית 0219 111.85 0.01 9708 1110907
ממשל שקלית 0347 120.24 -0.46 8273 1140193
ממשל שקלית 1018 100.42 0 3842 1136548
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.12 21/01/2018 1142223
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 103.19 103.19 -0.15 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.54 123.54 -0.16 5117874
איילון שקלית 2 + שנים 149.26 149.26 -0.16 5113642
איילון שקלית פלוס 214.44 214.44 -0.08 5101811
אלטשולר שקלית ללא מניות 318.58 318.58 -0.11 5100813
ברק שקלית ללא מניות 104.27 104.27 -0.14 5121520
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 166.06 166.06 -0.19 5104419
מגדל אפיקים 20/90 162.43 162.43 -0.04 5102959
מיטב שקלית 2-6 שנים 169.13 169.13 -0.14 5101563
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 122.81 122.81 -0.15 5118047