מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.62 0.05 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 341.45 0.17 605|605
^ 0-2 שנים 235.63 0.04 605|637
^ 2-5 שנים 270.32 0.08 605|646
^ 5-10 שנים 348.86 0.13 605|658
^ 5+ שנים 341.61 0.24 605|727
^ 10+ שנים 342.04 0.36 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.15 -0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.25 -0.04 700|700
^ 0-2 שנים 324.89 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 435.07 -0.02 700|703
^ +5 שנים 630.59 -0.08 700|704
^ 5-10 שנים 473.61 -0.03 700|729
^ 10+ שנים 473.02 -0.26 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.75 0.03 701|0
מק"מ 277.6 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0825 102.51 -0.01 228632 1135557
ממשל שקלית 1026 145.41 -0.01 144088 1099456
ממשל שקלית 0327 103.47 -0.05 130954 1139344
ממשל שקלית 0122 124.84 -0.02 126507 1123272
ממשל שקלית 0120 114.51 -0.02 122807 1115773
ממשל שקלית 0323 120.31 -0.04 119816 1126747
ממשל שקלית 0142 150.68 -0.28 103157 1125400
ממשל שקלית 0324 118.41 -0.03 91311 1130848
ממשל שקלית 1122 102.57 -0.01 57328 1141225
ממשל שקלית 0421 102.57 -0.01 39171 1138130
ממשל שקלית 0519 104.27 -0.02 23455 1131770
ממשל שקלית 0347 115.81 0.01 16346 1140193
ממשל שקלית 1017 101.24 0.01 14719 1132786
ממשל שקלית 0219 111.8 -0.02 13962 1110907
ממשל שקלית 0118 103.98 0 9797 1126218
ממשל שקלית 1018 100.88 -0.01 8855 1136548
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 102.42 102.42 -0.05 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 122.66 122.66 -0.04 5117874
איילון שקלית 2 + שנים 148.7 148.7 -0.03 5113642
איילון שקלית פלוס 211.49 211.49 0 5101811
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.73 317.73 -0.02 5100813
ברק שקלית ללא מניות 103.64 103.64 0.04 5121520
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 164.62 164.62 -0.03 5104419
מגדל אפיקים 20/90 162.35 162.35 -0.03 5102959
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.6 167.6 -0.04 5101563
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 121.89 121.89 -0.04 5118047