מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.37 0.03 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.93 0.02 605|605
^ 0-2 שנים 237.65 -0.03 605|637
^ 2-5 שנים 272.96 0.03 605|646
^ 5-10 שנים 351.68 0.06 605|658
^ 5+ שנים 342.04 0.04 605|727
^ 10+ שנים 340.18 0.02 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.38 0.04 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.54 0.05 700|700
^ 0-2 שנים 324.97 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 434.94 0.01 700|703
^ +5 שנים 631.29 0.09 700|704
^ 5-10 שנים 473.33 0.04 700|729
^ 10+ שנים 476.01 0.25 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.81 -0.01 701|0
מק"מ 277.62 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0327 103.28 0.04 12010 1139344
ממשל שקלית 0324 118.31 -0.02 8535 1130848
ממשל שקלית 0323 120.22 -0.02 4971 1126747
ממשל שקלית 0122 124.73 0.01 4684 1123272
ממשל שקלית 1026 139.2 0.07 3650 1099456
ממשל שקלית 0825 102.34 0.04 2292 1135557
ממשל שקלית 0421 102.57 0.02 1024 1138130
ממשל שקלית 0347 116.22 0.09 649 1140193
ממשל שקלית 1122 101.92 -0.01 539 1141225
ממשל שקלית 0120 114.52 0 525 1115773
ממשל שקלית 0219 111.84 -0.01 131 1110907
ממשל שקלית 0118 103.99 0 60 1126218
ממשל שקלית 0519 104.29 -0.03 38 1131770
ממשל שקלית 0142 151.76 0.34 36 1125400
ממשל שקלית 0121 100.44 0 1142223
ממשל שקלית 1018 100.41 0 1136548
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.12 21/01/2018 1142223
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 102.43 102.43 -0.09 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 122.65 122.65 -0.09 5117874
איילון שקלית 2 + שנים 148.61 148.61 -0.08 5113642
איילון שקלית פלוס 212.66 212.66 0.01 5101811
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.31 317.31 -0.06 5100813
ברק שקלית ללא מניות 103.5 103.5 -0.13 5121520
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 164.49 164.49 -0.1 5104419
מגדל אפיקים 20/90 161.7 161.7 0.01 5102959
מיטב שקלית 2-6 שנים 167.7 167.7 -0.1 5101563
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 121.9 121.9 -0.1 5118047