מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 350.84 0.09 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 339.21 0.09 605|605
^ 0-2 שנים 235.69 0.01 605|637
^ 2-5 שנים 269.97 0.05 605|646
^ 5-10 שנים 348.6 0.23 605|658
ממשלתיות לא צמודות 410.51 0.09 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 471.16 0.11 700|700
^ 0-2 שנים 324.85 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 433.92 0.02 700|703
^ +5 שנים 625.48 0.22 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.61 -0.03 701|0
מק"מ 277.58 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0323 119.79 0.16 227646 1126747
ממשל שקלית 0324 117.8 0.23 216937 1130848
ממשל שקלית 0421 102.25 -0.16 172508 1138130
ממשל שקלית 0327 102.8 0.26 120447 1139344
ממשל שקלית 0825 103.59 0.25 120031 1135557
ממשל שקלית 1026 144.65 0.18 100505 1099456
ממשל שקלית 0219 111.82 0.01 68916 1110907
ממשל שקלית 0519 104.2 0.02 64728 1131770
ממשל שקלית 1122 102.1 0.12 55744 1141225
ממשל שקלית 0120 114.42 0.04 55694 1115773
ממשל שקלית 0142 148.2 0.24 47835 1125400
ממשל שקלית 0122 124.33 0.11 43115 1123272
ממשל שקלית 1017 101.24 0.01 12968 1132786
ממשל שקלית 0118 103.96 -0.01 12212 1126218
ממשל שקלית 1018 100.9 0 8182 1136548
ממשל שקלית 0347 113.3 0.54 6827 1140193
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 101.97 101.97 0.11 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 122.13 122.13 0.11 5117874
איילון שקלית 2 + שנים 148.05 148.05 0.14 5113642
איילון שקלית פלוס 209.82 209.82 0.09 5101811
אלטשולר שקלית ללא מניות 316.64 316.64 0.09 5100813
ברק שקלית ללא מניות 102.26 102.26 0.2 5121520
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 164.36 164.36 0.05 5104419
מגדל אפיקים 20/90 162.35 162.36 0.02 5102959
מיטב שקלית 2-6 שנים 166.79 166.79 0.07 5101563
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 121.34 121.34 0.11 5118047