מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 351.66 0 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.16 0 605|605
^ 0-2 שנים 236.51 0 605|637
^ 2-5 שנים 269.86 0 605|646
^ 5-10 שנים 346.85 0 605|658
^ 5+ שנים 339.59 0 605|727
^ 10+ שנים 339.57 0 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.34 0 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.2 0 700|700
^ 0-2 שנים 324.93 0 700|702
^ 2-5 שנים 434.23 0 700|703
^ +5 שנים 628.19 0 700|704
^ 5-10 שנים 472.06 0 700|729
^ 10+ שנים 470.45 0 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.74 0 701|0
מק"מ 277.61 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0118 103.97 0 32857 1126218
ממשל שקלית 0519 104.29 -0.01 15486 1131770
ממשל שקלית 0219 111.85 0 13385 1110907
ממשל שקלית 1018 100.38 -0.02 6290 1136548
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
איילון שקלית 1-2 שנים 152.79 152.79 -0.03 5101829
אלטשולר שקלית בינונית 113.7 113.7 -0.02 5115035
אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.29 103.29 -0.02 5118922
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.95 115.95 -0.03 5112263
הראל שקלית סולידית 61.05 61.05 -0.02 5106596
מגדל אפיקים פרימיום 126.67 126.68 0.17 5111711
מגדל שקלית 1-2 שנים 307.04 307.04 -0.01 5131370
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.95 109.95 -0.01 5117908
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.98 174.98 0.01 5100052
מיטב שקלית עד שנתיים 101.79 102.2 -0.02 5123120
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.17 101.17 -0.01 5124029
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.48 184.48 -0.02 5110804
פסגות שקלים 102.72 102.72 -0.03 5122031