מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.16 0.12 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.99 0.15 605|605
^ 0-2 שנים 237.99 0.004 605|637
^ 2-5 שנים 272.81 0.06 605|646
^ 5-10 שנים 351.28 0.1 605|658
^ 5+ שנים 342.13 0.23 605|727
^ 10+ שנים 340.67 0.34 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.92 0.11 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.89 0.12 700|700
^ 0-2 שנים 324.91 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 433.29 0.05 700|703
^ +5 שנים 630.65 0.22 700|704
^ 5-10 שנים 471.8 0.18 700|729
^ 10+ שנים 478.57 0.33 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.95 0.01 701|0
מק"מ 277.67 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0120 109.49 0.03 37128 1115773
ממשל שקלית 0219 105.86 0.01 9784 1110907
ממשל שקלית 1018 100.41 -0.01 8966 1136548
ממשל שקלית 0519 104.3 0 3860 1131770
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
אילים שקל עד שנתיים 108.22 108.22 -1.53 5106802
אלטשולר שקלית בינונית 113.46 113.46 0.02 5115035
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.8 115.8 0.01 5112263
הראל שקלית סולידית 60.96 60.96 0 5106596
מגדל אפיקים פרימיום 125.93 125.93 0 5111711
מגדל שקלית 1-2 שנים 306.66 306.66 0.05 5131370
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 175.12 175.12 -0.01 5100052
מיטב שקלית עד שנתיים 101.9 101.9 0.03 5123120
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.04 101.04 0.02 5124029
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 183.93 183.93 0.01 5110804
פסגות שקלים 102.49 102.49 0.05 5122031
קסם אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.19 103.19 0.01 5118922
תמיר פישמן חיסכון נזיל עד שנתיים 5127105