מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.45 0.13 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.97 0.1 605|605
^ 0-2 שנים 235.47 -0.03 605|637
^ 2-5 שנים 270.09 -0.06 605|646
^ 5-10 שנים 350.34 0.1 605|658
ממשלתיות לא צמודות 412.22 0.15 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.35 0.17 700|700
^ 0-2 שנים 324.88 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 434.67 0.02 700|703
^ +5 שנים 631.18 0.36 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.66 0 701|0
מק"מ 277.58 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 1018 100.88 0 27257 1136548
ממשל שקלית 0118 103.95 0 17042 1126218
ממשל שקלית 0519 104.26 -0.03 16450 1131770
ממשל שקלית 0219 111.83 -0.02 9894 1110907
ממשל שקלית 1017 101.23 0 3718 1132786
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
ממשל שקלית 1017 ריבית 1.25 22/10/2017 1132786
ממשל שקלית 1018 ריבית 0.5 22/10/2017 1136548
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
איילון שקלית 1-2 שנים 152.83 152.83 0.01 5101829
אלטשולר שקלית בינונית 113.75 113.75 0.04 5115035
אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.2 103.2 0 5118922
הראל פיא שקלי עד שנתיים 116.03 116.03 0.03 5112263
הראל שקלית סולידית 61.08 61.08 0.02 5106596
מגדל אפיקים פרימיום 127.74 127.76 0.02 5111711
מגדל שקלית 1-2 שנים 306.37 306.37 0.03 5131370
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 109.57 109.57 0.05 5117908
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.4 174.4 0.02 5100052
מיטב שקלית עד שנתיים 101.52 101.93 0.01 5123120
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.04 101.04 0.03 5124029
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.71 184.71 0.02 5110804
פסגות שקלים 102.62 102.62 0.03 5122031