מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.22 0.05 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 341.89 -0.01 605|605
^ 0-2 שנים 237.72 -0.01 605|637
^ 2-5 שנים 272.54 -0.07 605|646
^ 5-10 שנים 351.29 -0.07 605|658
^ 5+ שנים 340.4 0.01 605|727
^ 10+ שנים 337.52 0.08 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.97 0.1 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 474.28 0.12 700|700
^ 0-2 שנים 324.99 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 435.39 0.05 700|703
^ +5 שנים 632.94 0.21 700|704
^ 5-10 שנים 474.51 0.2 700|729
^ 10+ שנים 477.46 0.22 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.92 0.02 701|0
מק"מ 277.61 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0219 111.84 0.01 74275 1110907
ממשל שקלית 0118 103.99 0 29657 1126218
ממשל שקלית 0519 104.32 0 18459 1131770
ממשל שקלית 1018 100.42 0.01 9933 1136548
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0519 ריבית 2.26 21/05/2018 1131770
ממשל שקלית 0219 ריבית 6 20/02/2018 1110907
ממשל שקלית 0118 ריבית 4 21/01/2018 1126218
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
איילון שקלית 1-2 שנים 152.7 152.7 0.01 5101829
אלטשולר שקלית בינונית 113.66 113.66 0 5115035
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.9 115.9 0 5112263
הראל שקלית סולידית 61.03 61.03 0 5106596
מגדל אפיקים פרימיום 125.13 125.14 -0.06 5111711
מגדל שקלית 1-2 שנים 307.17 307.17 0.01 5131370
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110.06 110.06 0.02 5117908
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 175.08 175.08 -0.02 5100052
מיטב שקלית עד שנתיים 101.85 102.26 0.01 5123120
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.19 101.19 0.01 5124029
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 184.31 184.31 0.01 5110804
פסגות שקלים 102.74 102.74 0.02 5122031
קסם אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.29 103.29 0.01 5118922