מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.91 -0.05 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 341.89 -0.11 605|605
^ 0-2 שנים 237.4 -0.03 605|637
^ 2-5 שנים 272.32 -0.07 605|646
^ 5-10 שנים 351.17 -0.1 605|658
^ 5+ שנים 340.67 -0.15 605|727
^ 10+ שנים 338.1 -0.19 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.36 -0.01 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.53 -0.01 700|700
^ 0-2 שנים 324.97 0.01 700|702
^ 2-5 שנים 435.2 0.02 700|703
^ +5 שנים 631.08 -0.04 700|704
^ 5-10 שנים 473.42 -0.04 700|729
^ 10+ שנים 475.13 -0.05 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.73 -0.01 701|0
מק"מ 277.61 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0120 114.56 0.01 25829 1115773
ממשל שקלית 0122 124.83 0.02 19420 1123272
ממשל שקלית 0421 102.62 0.02 3817 1138130
ממשל שקלית 0121 100.51 -0.23 61 1142223
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.12 21/01/2018 1142223
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל שחר 2-5 423.31 0.03 444 1113729
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4182.39 0.06 370 1109446
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15530 0.06 337 1101849
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4345.54 0.02 262 1134576
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 80% מניות חול BuyBack‏ 20% מנוטרלת מטבע 10775 0.23 150 1132463
תכלית שחר 2-5 סד-2 422.85 0.04 79 1110782
קסם שחר 2-5 4216.04 0.01 66 1108109
תכלית משולבת שחר 2-5 60% גליל 2-5 40% 11150 0.08 62 1126663
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% 12590 0 36 1114933
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12672 -0.07 32 1116557
תכלית שחר 2-5 סד-1 4223.3 0.02 20 1108596
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12349 1116268
תכלית משולבת גליל 2-5 60% שחר 2-5 40% 10838 1126689
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12340 1116276
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12778 1116540
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14265 1106202
תכלית משולבת 5 אגח 85% מניות 15% 12530 1114925
תכלית חסר שחר 2-5 658 2237.24 1116094
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 422.37 1125293
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 418.66 1108190
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 90% מניות חול דיבידנד 10% מנוטרלת מטבע 10475 1132455
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח מדינה קצר 90% מניות 10% 10939 1118371
פסגות סל משולבת 3 ממשלתי + 10% 464.83 1116599
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11212 1126457
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134.13 134.13 -0.06 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.54 102.54 -0.06 5122973
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.07 145.07 -0.06 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.17 133.17 -0.06 5113022
איביאי שקלים ללא מניות 380.3 380.3 -0.1 5126586
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 118 118 -0.06 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.51 97.51 -0.06 5104286
מגדל שקלית 2-4 שנים 212 212 -0.11 5103163
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.55 64.55 -0.09 5109061
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.24 134.24 -0.07 5113444
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.14 66.14 -0.06 5108857