מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 356.34 0.22 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 346.38 0.49 605|605
^ 0-2 שנים 237.57 0.21 605|637
^ 2-5 שנים 273.33 0.37 605|646
^ 5-10 שנים 355.55 0.4 605|658
^ 5+ שנים 347.99 0.63 605|727
^ 10+ שנים 347.91 0.81 605|728
ממשלתיות לא צמודות 415.35 0.03 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 477.39 0.03 700|700
^ 0-2 שנים 324.94 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 436.01 0.01 700|703
^ +5 שנים 640.98 0.06 700|704
^ 5-10 שנים 478.29 0.03 700|729
^ 10+ שנים 490.13 0.12 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.95 0.02 701|0
מק"מ 277.64 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 1122 102.78 0.02 195220 1141225
ממשל שקלית 0120 114.54 -0.01 158028 1115773
ממשל שקלית 0122 125.23 0.01 135859 1123272
ממשל שקלית 0421 102.76 0.05 52214 1138130
ממשל שקלית 0121 100.7 0.05 14977 1142223
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0421 ריבית 1 22/04/2018 1138130
ממשל שקלית 0121 ריבית 0.12 21/01/2018 1142223
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם שחר 2-5 4223.8 0.03 641 1108109
תכלית שחר 2-5 סד-1 4228.77 0.02 432 1108596
תכלית שחר 2-5 סד-2 423.46 0.02 404 1110782
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4352.58 0.03 380 1134576
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 419.65 0.06 187 1108190
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4186.21 0.05 175 1109446
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 422.8 0.01 158 1125293
הראל סל שחר 2-5 424.03 -0.01 147 1113729
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12610 0.24 68 1116276
תכלית משולבת שחר 2-5 60% גליל 2-5 40% 11160 0.12 58 1126663
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15960 0.25 25 1101849
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12889 0.23 15 1116557
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 80% מניות חול BuyBack‏ 20% מנוטרלת מטבע 11016 0.66 2 1132463
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 90% מניות חול דיבידנד 10% מנוטרלת מטבע 10518 1132455
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח מדינה קצר 90% מניות 10% 11057 1118371
פסגות סל משולבת 3 ממשלתי + 10% 469.58 1116599
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11234 1126457
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% 12609 1114933
תכלית חסר שחר 2-5 658 2220.5 1116094
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12850 1116540
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14535 1106202
תכלית משולבת 5 אגח 85% מניות 15% 12643 1114925
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12444 1116268
תכלית משולבת גליל 2-5 60% שחר 2-5 40% 10850 1126689
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134.36 134.36 0.01 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.73 102.73 0.02 5122973
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.31 145.31 0.02 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.38 133.38 0.01 5113022
איביאי שקלים ללא מניות 383.42 383.42 0.03 5126586
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 118.21 118.21 0.02 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.57 97.57 0.01 5104286
מגדל שקלית 2-4 שנים 213.32 213.32 0.05 5103163
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 65.17 65.17 0.03 5109061
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.47 134.47 0.02 5113444
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.26 66.26 0.02 5108857