מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 351.8 0.06 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.49 0.1 605|605
^ 0-2 שנים 235.79 0.05 605|637
^ 2-5 שנים 270.17 0.03 605|646
^ 5-10 שנים 349.84 0.1 605|658
ממשלתיות לא צמודות 411.35 0.03 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.23 0.04 700|700
^ 0-2 שנים 324.8 -0.01 700|702
^ 2-5 שנים 434.42 0.02 700|703
^ +5 שנים 628.26 0.08 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.67 -0.04 701|0
מק"מ 277.58 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0122 124.53 0 2042 1123272
ממשל שקלית 0120 114.4 -0.03 1957 1115773
ממשל שקלית 0421 102.36 0 797 1138130
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14152 0.04 78 1106202
תכלית שחר 2-5 סד-2 422.07 -0.01 41 1110782
תכלית שחר 2-5 סד-1 4218.27 -0.02 34 1108596
תכלית משולבת 5 אגח 85% מניות 15% 12385 1114925
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12536 1116557
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12320 1116268
תכלית משולבת גליל 2-5 60% שחר 2-5 40% 10743 1126689
תכלית משולבת שחר 2-5 60% גליל 2-5 40% 11072 1126663
הראל סל שחר 2-5 422.61 1113729
פסגות סל משולבת 3 ממשלתי + 10% 462.88 1116599
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11170 1126457
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 80% מניות חול BuyBack‏ 20% מנוטרלת מטבע 10605 1132463
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 90% מניות חול דיבידנד 10% מנוטרלת מטבע 10370 1132455
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח מדינה קצר 90% מניות 10% 10921 1118371
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4176.15 1109446
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 420.57 1125293
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 417.53 1108190
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4337.37 1134576
קסם שחר 2-5 4209.65 1108109
תכלית חסר שחר 2-5 658 2247.71 1116094
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15460 1101849
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% 12502 1114933
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12200 1116276
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12657 1116540
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 133.94 133.94 0.1 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.36 102.36 0.09 5122973
PTF ר קבועה 2-5 ש ממשלתיות 144.87 144.87 0.09 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.99 132.99 0.1 5113022
איביאי שקלים ללא מניות 379.69 379.69 0.14 5126586
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.82 117.82 0.09 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.52 97.52 0.09 5104286
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.65 211.65 0.13 5103163
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.24 64.24 0.08 5109061
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.04 134.04 0.1 5113444
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.02 66.02 0.09 5108857