מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 351.93 -0.08 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.22 -0.18 605|605
^ 0-2 שנים 235.37 -0.08 605|637
^ 2-5 שנים 269.69 -0.17 605|646
^ 5-10 שנים 347.68 -0.22 605|658
^ 5+ שנים 340.04 -0.21 605|727
^ 10+ שנים 340.02 -0.21 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.83 -0.005 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.84 -0.004 700|700
^ 0-2 שנים 324.87 0.003 700|702
^ 2-5 שנים 434.87 -0.03 700|703
^ +5 שנים 629.6 0.002 700|704
^ 5-10 שנים 473.05 -0.002 700|729
^ 10+ שנים 471.71 0.01 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.71 -0.01 701|0
מק"מ 277.6 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0122 124.73 -0.05 178061 1123272
ממשל שקלית 0120 114.47 -0.03 143029 1115773
ממשל שקלית 0421 102.49 -0.08 80817 1138130
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0120 ריבית 5 21/01/2018 1115773
ממשל שקלית 0122 ריבית 5.5 21/01/2018 1123272
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם שחר 2-5 4215 -0.01 390 1108109
הראל סל שחר 2-5 423.05 -0.06 235 1113729
תכלית שחר 2-5 סד-2 422.57 -0.03 149 1110782
פסגות סל שחר 2-5 סד-4 4343.32 -0.03 115 1134576
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 80% אגח קונצרני 20% 12520 -0.11 89 1114933
פסגות סל שחר 2-5 סד-3 419.1 -0.01 83 1108190
פסגות סל שחר 2-5 סד-1 4179.76 -0.08 77 1109446
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11172 -0.11 56 1126457
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 75% מניות 25% 15540 -0.06 44 1101849
תכלית משולבת 5 אגח 80% מניות 20% 14192 -0.22 13 1106202
תכלית שחר 2-5 סד-1 4222.44 -0.05 4 1108596
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12250 1116276
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12739 1116540
תכלית משולבת 5 אגח 85% מניות 15% 12450 1114925
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12633 1116557
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12356 1116268
תכלית משולבת גליל 2-5 60% שחר 2-5 40% 10781 1126689
תכלית משולבת שחר 2-5 60% גליל 2-5 40% 11102 1126663
תכלית חסר שחר 2-5 658 2232.29 1116094
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 80% מניות חול BuyBack‏ 20% מנוטרלת מטבע 10700 1132463
פסגות סל משולבת 5 אגח ישראלי 90% מניות חול דיבידנד 10% מנוטרלת מטבע 10411 1132455
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח מדינה קצר 90% מניות 10% 10939 1118371
פסגות סל שחר 2-5 סד-2 421.93 1125293
פסגות סל משולבת 3 ממשלתי + 10% 463.01 1116599
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 134.12 134.12 -0.02 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.52 102.52 -0.01 5122973
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 145.07 145.07 -0.02 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 133.17 133.17 -0.01 5113022
איביאי שקלים ללא מניות 380.03 380.03 -0.09 5126586
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.99 117.99 -0.02 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.6 97.6 -0.02 5104286
מגדל שקלית 2-4 שנים 212.02 212.02 -0.05 5103163
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.47 64.47 -0.05 5109061
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 134.23 134.23 -0.02 5113444
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.12 66.12 -0.02 5108857