מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 353.39 -0.01 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.78 0.01 605|605
^ 0-2 שנים 237.78 -0.004 605|637
^ 2-5 שנים 272.92 0.01 605|646
^ 5-10 שנים 352.3 0.03 605|658
^ 5+ שנים 341.72 0.01 605|727
^ 10+ שנים 339.14 -0.01 605|728
ממשלתיות לא צמודות 412.53 -0.02 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 473.72 -0.03 700|700
^ 0-2 שנים 324.97 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 435.14 -0.01 700|703
^ +5 שנים 631.61 -0.05 700|704
^ 5-10 שנים 473.47 -0.02 700|729
^ 10+ שנים 476.58 -0.13 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.92 0.01 701|0
מק"מ 277.62 0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0327 103.35 0 60714 1139344
ממשל שקלית 0142 151.88 -0.13 27247 1125400
ממשל שקלית 1026 139.14 -0.01 24549 1099456
ממשל שקלית 0825 102.35 -0.02 11213 1135557
ממשל שקלית 0323 120.37 0.01 10725 1126747
ממשל שקלית 0324 118.45 -0.03 6862 1130848
ממשל שקלית 0347 116.15 -0.09 409 1140193
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל שחר 5+ 618.2 -0.02 74 1120831
תכלית שחר 5+ סד-2 613.53 -0.11 66 1110790
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6307.68 -0.04 47 1135276
פסגות סל שחר 5+ סד-3 608.11 -0.05 41 1101344
תכלית שחר 5+ סד-1 6115 -0.06 17 1108554
קסם שחר 5+ 6118.5 -0.01 2 1108091
קסם חסר שחר 5+ 1147 5164.63 1134675
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 408.37 1108380
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6061.51 1109453
פסגות סל שחר 5+ סד-2 611.24 1125301
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן