מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.21 0.05 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.79 0.03 605|605
^ 0-2 שנים 236.57 0.07 605|637
^ 2-5 שנים 269.95 0.06 605|646
^ 5-10 שנים 347.61 -0.06 605|658
^ 5+ שנים 340.67 0.003 605|727
^ 10+ שנים 340.93 0.05 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.91 0.07 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.94 0.08 700|700
^ 0-2 שנים 324.95 0 700|702
^ 2-5 שנים 434.39 0.05 700|703
^ +5 שנים 630.05 0.13 700|704
^ 5-10 שנים 473.05 0.07 700|729
^ 10+ שנים 473.12 0.34 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.77 0.004 701|0
מק"מ 277.6 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 0324 118.23 0.01 181441 1130848
ממשל שקלית 0142 150.73 0.35 144037 1125400
ממשל שקלית 0327 103.4 0.2 130897 1139344
ממשל שקלית 0825 102.35 0.07 118219 1135557
ממשל שקלית 1026 145.43 0.13 96722 1099456
ממשל שקלית 0323 120.06 0.02 81060 1126747
ממשל שקלית 1122 102.19 -0.12 35976 1141225
ממשל שקלית 0347 115.7 0.17 35508 1140193
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל שחר 5+ 616.37 0.02 2031 1120831
קסם שחר 5+ 6105.15 0.06 1842 1108091
פסגות סל שחר 5+ סד-3 606.7 0.06 87 1101344
תכלית שחר 5+ סד-2 611.9 -0.06 66 1110790
תכלית שחר 5+ סד-1 6098.42 -0.22 59 1108554
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6290.08 0.09 54 1135276
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6047.61 -0.19 20 1109453
פסגות סל שחר 5+ סד-2 608.02 1125301
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 404.93 1108380
קסם חסר שחר 5+ 1147 5179.24 1134675
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן