מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 351.99 0 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 340.63 0 605|605
^ 0-2 שנים 235.55 0 605|637
^ 2-5 שנים 270.26 0 605|646
^ 5-10 שנים 349.98 0 605|658
ממשלתיות לא צמודות 411.6 0 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.55 0 700|700
^ 0-2 שנים 324.92 0 700|702
^ 2-5 שנים 434.57 0 700|703
^ +5 שנים 628.91 0 700|704
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.66 0 701|0
מק"מ 277.58 0 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 1026 145.4 0 1099456
ממשל שקלית 0142 149.49 0 1125400
ממשל שקלית 0323 120.09 0 1126747
ממשל שקלית 0324 118.3 0 1130848
ממשל שקלית 0825 102.44 0 1135557
ממשל שקלית 0327 103.38 0 1139344
ממשל שקלית 0347 114.44 0 1140193
ממשל שקלית 1122 102.31 0 1141225
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0142 ריבית 5.5 21/01/2018 1125400
ממשל שקלית 1122 ריבית 0.49 20/11/2017 1141225
ממשל שקלית 1026 ריבית 6.25 22/10/2017 1099456
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2017 1135557
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן