מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי ממשלתי 352.72 -0.07 602|0
+ צמודות מדד ממשלתיות 342.49 -0.13 605|605
^ 0-2 שנים 237.99 0.01 605|637
^ 2-5 שנים 272.64 0 605|646
^ 5-10 שנים 350.93 -0.05 605|658
^ 5+ שנים 341.34 -0.24 605|727
^ 10+ שנים 339.51 -0.39 605|728
ממשלתיות לא צמודות 411.48 -0.02 690|0
+ שקליות ריבית קבועה 472.32 -0.02 700|700
^ 0-2 שנים 324.88 -0.003 700|702
^ 2-5 שנים 433.08 -0.03 700|703
^ +5 שנים 629.28 -0.03 700|704
^ 5-10 שנים 470.96 -0.03 700|729
^ 10+ שנים 476.97 -0.04 700|730
שקליות ריבית משתנה ממשלתיות 281.92 -0.01 701|0
מק"מ 277.66 -0.004 800|0
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
ממשל שקלית 1026 138.16 0 154562 1099456
ממשל שקלית 0327 102.83 0.03 122654 1139344
ממשל שקלית 0324 117.88 -0.05 93388 1130848
ממשל שקלית 0142 146.68 -0.03 81066 1125400
ממשל שקלית 0825 101.83 -0.02 62489 1135557
ממשל שקלית 0323 119.86 -0.07 56946 1126747
ממשל שקלית 0347 116.44 -0.09 9333 1140193
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ממשל שקלית 0825 ריבית 1.75 20/08/2018 1135557
ממשל שקלית 0327 ריבית 1.99 20/03/2018 1139344
ממשל שקלית 0347 ריבית 3.74 20/03/2018 1140193
ממשל שקלית 0323 ריבית 4.24 20/03/2018 1126747
ממשל שקלית 0324 ריבית 3.74 20/03/2018 1130848
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
תכלית שחר 5+ סד-1 6081.02 -0.11 602 1108554
קסם שחר 5+ 6091 -0.06 480 1108091
פסגות סל שחר 5+ סד-1 6034.5 -0.1 457 1109453
הראל סל שחר 5+ 615.21 -0.09 450 1120831
קסם חסר שחר 5+ 1147 5186.8 0 444 1134675
תכלית שחר 5+ סד-2 610.8 -0.1 128 1110790
פסגות סל שחר 5+ סד-3 604.61 -0.12 35 1101344
פסגות סל שחר 5+ סד-4 6275.16 -0.11 24 1135276
פסגות סל משולבת 3 קונצרני 50% ממשלתי 50% 404.65 1108380
פסגות סל שחר 5+ סד-2 608.69 1125301
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן