מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 324.72 0.06 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 359.05 0.09 606|0
^ תל בונד 20 339.56 0.09 606|707
^ תל בונד 40 317.89 0.08 606|708
^ תל בונד 60 329.64 0.08 606|709
^ תל בונד 330.54 0.06 606|711
^ תל בונד יתר 333.48 -0.003 606|712
^ תל בונד בנקים 315.59 0.03 606|713
^ תל בונד תשואות 351.34 0.12 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 330.29 0.02 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 330.37 0.05 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 330.89 0.12 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 231.55 -0.08 628|0
+ תל בונד שקלי 373.31 0.03 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 372.67 -0.01 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 373.18 0.02 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 373.78 0.07 710|726
תל בונד ר.משתנה 331.22 0.01 716|0
תל בונד-לא צמודות 347.31 0.03 717|0
תל בונד-תשואות שקל 358.59 0.01 718|0
תל בונד-גלובל 356.49 0.04 719|0
תל בונד שקלי - 50 373.94 0.02 720|0
אג"ח להמרה כללי 1611.63 -0.03 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קב אג לג 102.2 0.1 3605 1138882
דלק קב אג לב 100.9 -0.1 1008 1138874
חלל תקש אג יז 91.4 -0.11 130 1140888
ברן אג ב 98.2 0.1 50 2860179
המשביר 365 אג ה 97.5 -0.71 31 1141100
פלסטו קרגל אג 2 102.1 -0.87 31 7270127
אנלייט אנר אג ד 155.6 0.45 29 7200082
איתמר אג יב -ס 101.1 0.2 22 1127919
אורביט אג ו 110 -1.08 17 2650125
פריון נט אג יב 100.3 0.2 15 1133537
סאטקום מער אג ו 110.1 -1.52 11 1138767
לידר השק אג ו-ס 103.9 0 10 3180239
צרפתי אג י 108.6 0 7 4250171
נפטא אג ז 105.4 0 6430136
אאורה אג יג 116.4 0 3730405
נתנאל גרופ אג 3 106.7 0 4210118
ארקו אג ח 170 0 3100229
פרידנזון אג ז 116.3 0 1136498
וונטייז אג א 100 0 1141522
להב אג ז 112 0 1360056
פורמולה אג ב 104 0 2560159
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פריון נט אג יב פידון חלקי 33.33 20/03/2018 1133537
איתמר אג יב -ס ריבית 4.32 28/02/2018 1127919
ברן אג ב ריבית 3.25 25/02/2018 2860179
אנלייט אנר אג ד ריבית 4 08/02/2018 7200082
אנלייט אנר אג ד פידון חלקי 33.34 08/02/2018 7200082
וונטייז אג א ריבית 2.93 25/01/2018 1141522
דלק קב אג לב ריבית 0.86 05/01/2018 1138874
דלק קב אג לג ריבית 1.4 05/01/2018 1138882
חלל תקש אג יז ריבית 3.47 25/12/2017 1140888
סאטקום מער אג ו ריבית 3 25/12/2017 1138767
סאטקום מער אג ו פידון חלקי 9 25/12/2017 1138767
צרפתי אג י פידון חלקי 20 19/12/2017 4250171
צרפתי אג י ריבית 3 19/12/2017 4250171
נפטא אג ז ריבית 5.7 30/11/2017 6430136
המשביר 365 אג ה ריבית 2.74 26/11/2017 1141100
נתנאל גרופ אג 3 ריבית 3 19/11/2017 4210118
אאורה אג יג ריבית 1.75 25/10/2017 3730405
פרידנזון אג ז ריבית 4.5 18/10/2017 1136498
אורביט אג ו ריבית 3.13 03/10/2017 2650125
להב אג ז ריבית 4.92 24/09/2017 1360056
ארקו אג ח ריבית 3.47 24/09/2017 3100229
לידר השק אג ו-ס ריבית 1.02 24/09/2017 3180239
ארקו אג ח פידון חלקי 5.56 24/09/2017 3100229
פריון נט אג יב ריבית 2.5 18/09/2017 1133537
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד