מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 326.91 0.01 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 362.01 0.1 606|0
^ תל בונד 20 341.94 0.19 606|707
^ תל בונד 40 320 0.15 606|708
^ תל בונד 60 331.91 0.17 606|709
^ תל בונד 332.88 0.11 606|711
^ תל בונד יתר 336 -0.06 606|712
^ תל בונד בנקים 317.3 0.16 606|713
^ תל בונד תשואות 354.78 0.003 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 331.82 0.11 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 332.76 0.06 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 333.98 0.09 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 232.46 -0.11 628|0
+ תל בונד שקלי 373.81 -0.2 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 373.55 -0.19 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 374.19 -0.21 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 374.18 -0.18 710|726
תל בונד ר.משתנה 332.36 0.09 716|0
תל בונד-לא צמודות 348.04 -0.16 717|0
תל בונד-תשואות שקל 360.03 -0.29 718|0
תל בונד-גלובל 361.77 -0.28 719|0
תל בונד שקלי - 50 373.5 -0.17 720|0
אג"ח להמרה כללי 1615.63 -0.21 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דלק קב אג לג 101.5 -0.49 8795 1138882
חלל תקש אג יז 89.6 -0.22 4237 1140888
דלק קב אג לב 100.8 0 486 1138874
דוניץ אג א 103.3 0 397 4000055
צרפתי אג י 127 0.08 276 4250171
אנלייט אנר אג ד 172.5 0.94 185 7200082
סאטקום מער אג ו 108.3 0 74 1138767
פלסטו קרגל אג 2 103.4 -0.1 50 7270127
ברן אג ב 95.5 0.21 35 2860179
איתמר אג יב -ס 102.2 0.2 31 1127919
המשביר 365 אג ה 99 -0.6 25 1141100
אאורה אג יג 122.3 -0.73 25 3730405
פורמולה אג ב 102 -0.2 20 2560159
נתנאל גרופ אג 3 106.6 0.57 3 4210118
ארקו אג ח 141 0 0 3100229
לידר השק אג ו-ס 102 0 3180239
אורביט אג ו 106.4 0 2650125
וונטייז אג א 103 0 1141522
להב אג ז 112 0 1360056
פריון נט אג יב 101.3 0 1133537
פרידנזון אג ז 108.8 0 1136498
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
נתנאל גרופ אג 3 פידיון חלקי 50 19/05/2018 4210118
אאורה אג יג ריבית 1.75 24/04/2018 3730405
דוניץ אג א ריבית 1.44 09/04/2018 4000055
אורביט אג ו ריבית 3.13 03/04/2018 2650125
אורביט אג ו פידיון חלקי 33.33 03/04/2018 2650125
ארקו אג ח ריבית 3.47 25/03/2018 3100229
פריון נט אג יב פידיון חלקי 33.33 19/03/2018 1133537
פריון נט אג יב ריבית 2.5 19/03/2018 1133537
איתמר אג יב -ס ריבית 4.32 28/02/2018 1127919
ברן אג ב ריבית 3.25 25/02/2018 2860179
אנלייט אנר אג ד ריבית 4 08/02/2018 7200082
אנלייט אנר אג ד פידיון חלקי 33.34 08/02/2018 7200082
וונטייז אג א ריבית 2.93 25/01/2018 1141522
דלק קב אג לב ריבית 0.86 05/01/2018 1138874
דלק קב אג לג ריבית 1.4 05/01/2018 1138882
חלל תקש אג יז ריבית 3.47 25/12/2017 1140888
סאטקום מער אג ו ריבית 3 25/12/2017 1138767
סאטקום מער אג ו פידיון חלקי 9 25/12/2017 1138767
צרפתי אג י ריבית 3 19/12/2017 4250171
צרפתי אג י פידיון חלקי 20 19/12/2017 4250171
המשביר 365 אג ה ריבית 2.74 26/11/2017 1141100
נתנאל גרופ אג 3 ריבית 3 19/11/2017 4210118
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד