מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 331.39 -0.09 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 367.33 -0.09 606|0
^ תל בונד 20 347.77 -0.16 606|707
^ תל בונד 40 323.37 -0.08 606|708
^ תל בונד 60 336.47 -0.12 606|709
^ תל בונד 337.41 -0.1 606|711
^ תל בונד יתר 340.29 -0.06 606|712
^ תל בונד בנקים 319.09 -0.08 606|713
^ תל בונד תשואות 361.84 -0.1 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 333.46 -0.07 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 336.82 -0.1 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 341.63 -0.12 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 228.53 -0.19 628|0
+ תל בונד שקלי 379.83 -0.11 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 378.31 -0.07 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 380.47 -0.12 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 380.63 -0.12 710|726
תל בונד ר.משתנה 332.02 -0.03 716|0
תל בונד-לא צמודות 352.98 -0.1 717|0
תל בונד-תשואות שקל 370.28 -0.12 718|0
תל בונד-גלובל 377.25 -0.27 719|0
תל בונד שקלי - 50 377.4 -0.08 720|0
תל בונד-צמודות מעלה 337.05 -0.11 731|0
תל בונד-שקלי מעלה 377.62 -0.07 732|0
אג"ח להמרה כללי 1646.6 0.02 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פרידנזון אג ז 109.3 0 127 1136498
דלק קב אג לג 102.7 0 97 1138882
חלל תקש אג יז 91.4 0.55 10 1140888
ברן אג ב 98.8 0 10 2860179
אנלייט אנר אג ד 175.4 0 1 7200082
פריון נט אג יב 103.2 0 0 1133537
איתמר אג יב -ס 102.6 0 1127919
סאטקום מער אג ו 110.5 0 1138767
דלק קב אג לב 100.9 0 1138874
פלסטו קרגל אג 2 106.9 0 7270127
ארקו אג ח 151.2 0 3100229
לידר השק אג ו-ס 104 0 3180239
אאורה אג יג 119.9 0 3730405
דוניץ אג א 103.2 0 4000055
נתנאל גרופ אג 3 103.9 0 4210118
צרפתי אג י 120.1 0 4250171
לוזון קב אג ט 83.9 0 4730180
המשביר 365 אג ה 98.2 0 1141100
וונטייז אג א 104.5 0 1141522
רבל אג ב 102 0 1142769
להב אג ז 112 0 1360056
פורמולה אג ב 102.6 0 2560159
אורביט אג ו 107.5 0 2650125
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דלק קב אג לב ריבית 0.86 04/07/2018 1138874
דלק קב אג לג ריבית 1.4 04/07/2018 1138882
לוזון קב אג ט ריבית 1.84 26/06/2018 4730180
סאטקום מער אג ו ריבית 3 24/06/2018 1138767
חלל תקש אג יז ריבית 2.75 24/06/2018 1140888
רבל אג ב ריבית 1.45 24/06/2018 1142769
צרפתי אג י ריבית 3 18/06/2018 4250171
צרפתי אג י פידיון חלקי 25 18/06/2018 4250171
המשביר 365 אג ה ריבית 3.47 27/05/2018 1141100
נתנאל גרופ אג 3 ריבית 3 21/05/2018 4210118
נתנאל גרופ אג 3 פידיון חלקי 50 21/05/2018 4210118
אאורה אג יג ריבית 1.75 24/04/2018 3730405
דוניץ אג א ריבית 1.44 09/04/2018 4000055
אורביט אג ו ריבית 3.13 03/04/2018 2650125
אורביט אג ו פידיון חלקי 33.33 03/04/2018 2650125
ארקו אג ח ריבית 3.47 25/03/2018 3100229
פריון נט אג יב ריבית 2.5 19/03/2018 1133537
פריון נט אג יב פידיון חלקי 33.33 19/03/2018 1133537
איתמר אג יב -ס ריבית 4.32 28/02/2018 1127919
ברן אג ב ריבית 3.25 25/02/2018 2860179
אנלייט אנר אג ד ריבית 4 08/02/2018 7200082
אנלייט אנר אג ד פידיון חלקי 33.34 08/02/2018 7200082
וונטייז אג א ריבית 2.93 25/01/2018 1141522
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד