מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 324.72 0.06 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 359.05 0.09 606|0
^ תל בונד 20 339.56 0.09 606|707
^ תל בונד 40 317.89 0.08 606|708
^ תל בונד 60 329.64 0.08 606|709
^ תל בונד 330.54 0.06 606|711
^ תל בונד יתר 333.48 -0.003 606|712
^ תל בונד בנקים 315.59 0.03 606|713
^ תל בונד תשואות 351.34 0.12 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 330.29 0.02 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 330.37 0.05 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 330.89 0.12 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 231.55 -0.08 628|0
+ תל בונד שקלי 373.31 0.03 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 372.67 -0.01 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 373.18 0.02 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 373.78 0.07 710|726
תל בונד ר.משתנה 331.22 0.01 716|0
תל בונד-לא צמודות 347.31 0.03 717|0
תל בונד-תשואות שקל 358.59 0.01 718|0
תל בונד-גלובל 356.49 0.04 719|0
תל בונד שקלי - 50 373.94 0.02 720|0
אג"ח להמרה כללי 1611.63 -0.03 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פועלים הנ אגח33 101.82 0 7678 1940568
חשמל אגח 29 124.79 -0.05 4969 6000236
פועלים הנ הת יד 120.07 -0.02 3673 1940501
שופרסל אגח ו 122.28 0.15 3423 7770217
פועלים הנ אגח32 125.63 0.07 3085 1940535
מליסרון אגח יא 104.52 0.17 2732 3230208
גזית גלוב אגח ד 131.95 0.02 2511 1260397
שכון ובי אגח 8 111.34 0.3 1877 1135888
ריט 1 אגח ד 115.67 0.28 1745 1129899
דלק קב אגח יט 118.82 0.03 1559 1121326
נכסים ובנ אגח ו 114.39 0.16 1471 6990188
נורסטאר אגח י 110.48 0.13 1442 7230345
אדגר אגח ט 114.21 0.22 1368 1820190
עזריאלי אגח ב 99.69 0.08 1283 1134436
אפריקה נכס אגחז 109.07 0.29 1208 1132232
עזריאלי אגח ג 104.1 0.19 1112 1136324
מז טפ הנפק 38 99.86 0.08 1084 2310142
לאומי שה נד 300 123.89 0.03 1032 6040257
מז טפ הנפק 43 115.33 0.1 994 2310191
לאומי שה נד 200 120.51 -0.02 937 6040141
מז טפ הנפק 35 106.67 0.04 909 2310118
אלוני חץ אגח ח 115.98 0.09 796 3900271
סלקום אגח ח 104.1 0.17 745 1132828
פועל הנ שה נד 1 127.99 0.06 732 1940444
כללביט אגח ג 119.26 0.11 670 1120120
פז נפט אגח ו 106.35 0.05 664 1139542
בזן אגח א 124.01 0.02 645 2590255
מליסרון אגח ו 116.17 0.13 618 3230125
דלק קב אגח יח 124.48 0.09 558 1115823
סלקום אגח ו 107.74 -0.04 500 1125996
דלק קב אגח יג 130.46 0.06 482 1105543
ירושליםהנפ אגחט 105.39 -0.03 480 1127422
מליסרון אגח ח 107.16 0.17 394 3230166
אגוד הנפ אגח ט 102.29 -0.15 363 1139492
גזית גלוב אגח י 124.7 -0.02 348 1260488
בינל הנפק התחכא 105.83 0.23 333 1126598
מבני תעש אגח יח 112.02 0.21 317 2260479
מליסרון אגח ה 124.65 -0.02 240 3230091
דקסיה הנפ אגח ב 132.01 0.07 194 1095066
בינל הנפק התח כ 112.46 0.28 154 1121953
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
עזריאלי אגח ב פידון חלקי 12.5 21/03/2018 1134436
גזית גלוב אגח ד ריבית 5.1 19/03/2018 1260397
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
אגוד הנפ אגח ט פידון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
חשמל אגח 29 ריבית 2.25 22/02/2018 6000236
אלוני חץ אגח ח ריבית 4.45 12/02/2018 3900271
אלוני חץ אגח ח פידון חלקי 16.67 12/02/2018 3900271
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/01/2018 1120120
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 31/12/2017 3230208
מליסרון אגח ה ריבית 2.55 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח ה פידון חלקי 1.19 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח יא פידון חלקי 1.04 31/12/2017 3230208
סלקום אגח ו פידון חלקי 33.33 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ו ריבית 2.3 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/12/2017 1132828
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 20/12/2017 1136324
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 20/12/2017 3230166
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/12/2017 1820190
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
מליסרון אגח ח פידון חלקי 1.09 20/12/2017 3230166
בזן אגח א פידון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
נכסים ובנ אגח ו פידון חלקי 14.29 19/12/2017 6990188
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 19/12/2017 6990188
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
פז נפט אגח ו פידון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2017 1121326
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/10/2017 2260479
שכון ובי אגח 8 ריבית 1.95 22/10/2017 1135888
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 19/10/2017 1115823
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 19/10/2017 1132232
דלק קב אגח יח פידון חלקי 20 19/10/2017 1115823
מליסרון אגח ו פידון חלקי 14.29 28/09/2017 3230125
מליסרון אגח ו ריבית 2.45 28/09/2017 3230125
שופרסל אגח ו ריבית 4.3 26/09/2017 7770217
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 19/09/2017 1940444
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 19/09/2017 1134436
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 18/09/2017 1260488
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 18/09/2017 7230345
גזית גלוב אגח י פידון חלקי 1.06 18/09/2017 1260488
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2017 1105543
ריט 1 אגח ד ריבית 2 10/09/2017 1129899
ריט 1 אגח ד פידון חלקי 2.94 10/09/2017 1129899
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
איביאי סל תל בונד 40 132.01 132.01 0.08 5114327
קסם KTF תל בונד 40 130.5 130.5 0.08 5113303
תל בונד 40 MTF 135.96 135.96 0.08 5112404