מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 323.03 0.03 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 357.3 0.01 606|0
^ תל בונד 20 337.89 0.03 606|707
^ תל בונד 40 316.87 0.02 606|708
^ תל בונד 60 328.32 0.02 606|709
^ תל בונד 329.14 0.01 606|711
^ תל בונד יתר 331.98 -0.03 606|712
^ תל בונד בנקים 315.36 0.03 606|713
^ תל בונד תשואות 348.57 0.003 606|714
מטחיות לא ממשלתיות 233.53 0.03 628|0
תל בונד שקלי 370.73 0.06 710|0
תל בונד ר.משתנה 329.84 -0.03 716|0
תל בונד-לא צמודות 345.07 0.05 717|0
תל בונד-תשואות שקל 357.12 0.09 718|0
תל בונד-גלובל 356.54 0.08 719|719
אג"ח להמרה כללי 1611.27 0.25 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
גזית גלוב אגחיב 109.41 -0.17 24171 1260603
דלק קב אגח יח 124.38 -0.06 9723 1115823
אדמה אגח ב 147.86 0.01 8311 1110915
שכון ובי אגח 8 109.32 0.11 8271 1135888
לאומי אגח 177 100.56 0 8059 6040315
עזריאלי אגח ד 101.45 0.09 7099 1138650
מז טפ הנפק 38 99.93 -0.01 5347 2310142
בזק אגח 6 113.61 -0.09 4673 2300143
מליסרון אגח יא 104.19 0.1 4304 3230208
גזית גלוב אגחיא 122.67 -0.1 4216 1260546
חשמל אגח 27 121.03 0.11 4020 6000210
גב ים אגח ו 147.88 0.14 3894 7590128
שכון ובי אגח 6 113.77 0.11 3335 1129733
מליסרון אגח יג 124.07 0.15 3026 3230224
מז טפ הנפק 44 103.77 0 2752 2310209
מז טפ הנפק 39 100.38 0.06 2657 2310159
פועלים הנ אגח34 102.36 0.01 2573 1940576
פועלים הנ אגח33 103.34 0.01 1994 1940568
פועלים הנפ הת י 131.1 0.02 1961 1940402
מז טפ הנפק 35 106.64 0.01 1936 2310118
אדגר אגח ט 112.89 -0.04 1871 1820190
אמות אגח ב 116.33 0.01 1789 1126630
גזית גלוב אגח ד 131.26 -0.14 1785 1260397
ארפורט אגח ה 106.76 0.04 1746 1133487
חברה לישראלאגח7 131.19 0.05 1722 5760160
נכסים ובנ אגח ד 143.05 0.2 1650 6990154
לאומי התח נד יד 115.13 0.06 1630 6040299
שופרסל אגח ו 121.85 0.03 1505 7770217
לאומי שה נד 200 120.14 0.04 1369 6040141
נורסטאר אגח י 112.1 0.06 1253 7230345
לאומי שה נד 300 123.78 0 1248 6040257
עזריאלי אגח ב 99.79 -0.02 1207 1134436
דיסק מנ שה נד 1 129.82 0.07 1174 7480098
פועלים הנ הת יד 120.04 0.05 1172 1940501
פז נפט אגח ו 106.23 -0.01 1142 1139542
פועל הנ שה נד 1 129.24 0.01 1101 1940444
דלק קב אגח יט 118.44 0.01 1033 1121326
אפריקה נכס אגחז 107.55 0.2 1029 1132232
פועלים הנ אגח32 125.59 0.07 992 1940535
חשמל אגח 29 124.4 0.1 960 6000236
סלקום אגח ח 103.43 0.01 892 1132828
עזריאלי אגח ג 103.63 0.01 825 1136324
דלק קב אגח יג 132.88 0.05 693 1105543
ריט 1 אגח ד 115.95 -0.14 654 1129899
מליסרון אגח ו 116.05 0.05 644 3230125
נכסים ובנ אגח ו 113.46 -0.08 610 6990188
אלוני חץ אגח ח 115.57 -0.02 503 3900271
מז טפ הנפק 43 115.34 0.08 503 2310191
דקסיה הנפ אגח ב 131.69 0.09 466 1095066
גזית גלוב אגח י 127.88 -0.09 369 1260488
ירושליםהנפ אגחט 105.24 0.01 364 1127422
בזן אגח א 123.8 -0.05 342 2590255
סלקום אגח ו 107.49 -0.18 327 1125996
כללביט אגח ג 119.2 0.05 295 1120120
אגוד הנפ אגח ט 102.32 0.05 253 1139492
מליסרון אגח ח 107.44 0.14 245 3230166
מליסרון אגח ה 124.18 -0.02 230 3230091
מבני תעש אגח יח 111.59 0 141 2260479
בינל הנפק התחכא 105.58 0.01 132 1126598
בינל הנפק התח כ 111.97 0.04 50 1121953
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
ארפורט אגח ה ריבית 2.34 18/02/2018 1133487
אלוני חץ אגח ח ריבית 4.45 12/02/2018 3900271
אלוני חץ אגח ח פידון חלקי 16.67 12/02/2018 3900271
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
כללביט אגח ג ריבית 1.88 21/01/2018 1120120
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
עזריאלי אגח ד ריבית 0.67 31/12/2017 1138650
מליסרון אגח ה פידון חלקי 1.19 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח יא ריבית 1.15 31/12/2017 3230208
מליסרון אגח ה ריבית 2.55 31/12/2017 3230091
מליסרון אגח יא פידון חלקי 1.04 31/12/2017 3230208
סלקום אגח ו פידון חלקי 33.33 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ו ריבית 2.3 25/12/2017 1125996
סלקום אגח ח ריבית 0.99 24/12/2017 1132828
עזריאלי אגח ג ריבית 0.82 20/12/2017 1136324
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/12/2017 1820190
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
מליסרון אגח ח פידון חלקי 1.09 20/12/2017 3230166
מליסרון אגח ח ריבית 1.27 20/12/2017 3230166
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/12/2017 6040315
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/12/2017 6990154
נכסים ובנ אגח ו ריבית 2.47 19/12/2017 6990188
בזן אגח א פידון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
גזית גלוב אגחיב ריבית 2 19/12/2017 1260603
נכסים ובנ אגח ו פידון חלקי 14.29 19/12/2017 6990188
מליסרון אגח יג פידון חלקי 8.32 26/11/2017 3230224
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
פז נפט אגח ו ריבית 0.97 26/11/2017 1139542
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
פז נפט אגח ו פידון חלקי 8.33 26/11/2017 1139542
מליסרון אגח יג ריבית 2.92 26/11/2017 3230224
אדמה אגח ב ריבית 2.58 19/11/2017 1110915
בזק אגח 6 ריבית 1.85 19/11/2017 2300143
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2017 1121326
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2017 6040299
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/10/2017 2260479
שכון ובי אגח 8 ריבית 1.95 22/10/2017 1135888
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 19/10/2017 1132232
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 19/10/2017 1115823
דלק קב אגח יח פידון חלקי 20 19/10/2017 1115823
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/10/2017 7480098
מליסרון אגח ו פידון חלקי 14.29 28/09/2017 3230125
חשמל אגח 27 ריבית 1.92 28/09/2017 6000210
מליסרון אגח ו ריבית 2.45 28/09/2017 3230125
שופרסל אגח ו ריבית 4.3 26/09/2017 7770217
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 20/09/2017 2310209
פועל הנ שה נד 1 ריבית 1.63 19/09/2017 1940444
שכון ובי אגח 6 ריבית 2.17 19/09/2017 1129733
עזריאלי אגח ב ריבית 0.32 19/09/2017 1134436
גזית גלוב אגח י ריבית 3.25 18/09/2017 1260488
גזית גלוב אגחיא ריבית 2.67 18/09/2017 1260546
גב ים אגח ו ריבית 2.38 18/09/2017 7590128
גזית גלוב אגח י פידון חלקי 1.06 18/09/2017 1260488
נורסטאר אגח י ריבית 2.21 18/09/2017 7230345
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 17/09/2017 1105543
ריט 1 אגח ד ריבית 2 10/09/2017 1129899
ריט 1 אגח ד פידון חלקי 2.94 10/09/2017 1129899
פועלים הנ אגח33 ריבית 1.6 03/09/2017 1940568
מז טפ הנפק 38 ריבית 0.41 31/08/2017 2310142
מז טפ הנפק 38 פידון חלקי 20 31/08/2017 2310142
חברה לישראלאגח7 ריבית 2.47 31/08/2017 5760160
חשמל אגח 29 ריבית 1.89 22/08/2017 6000236
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל תל בונד 60 319.84 0 2184 1113257
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 3280.75 0.07 1787 1134550
קסם תל בונד 60 3190 0 1596 1109248
תכלית תל בונד 60 סד-1 3208.32 0.05 765 1109362
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3177.76 0.04 540 1109420
תכלית תל בונד 60 סד-2 319.93 0.04 463 1109222
קסם חסר תל בונד 60 540 2124.4 -0.22 339 1122464
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח מדינה 66% אגח קונצרני 34% 12985 0.15 241 1117878
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 321.14 0.03 164 1109479
קסם משולבת 5 אגח כללי + 20% 12163 0.02 154 1121433
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 90% מניות 10% 12487 0.3 139 1116052
קסם משולבת 3 ממשלתי כללי 65% וקונצרני 35% 13417 0.14 110 1117670
הראל סל משולבת 5 אגח 90% תל דיב 10% 12376 0.48 64 1118538
תכלית משולבת 5 אגח ממשלתי 70% אגח קונצרני 30% 12336 0.13 41 1116268
תכלית משולבת 4 אגח ממשלתי 50% אגח קונצרני 50% 12694 0.29 36 1116540
קסם משולבת 4 אגח כללי + 10% 13055 0.29 35 1118264
הראל סל משולבת 6 אגח 85% מניות 15% 12263 -0.15 20 1118546
תכלית משולבת 5 אגח 88% מניות 12% 12551 1116557
תכלית חסר תל בונד 60 465 1378 1114974
תכלית משולבת 3 אגח ממשלתי 85% אגח קונצרני 15% 12975 1119726
תכלית משולבת 4 אגח 75% מניות 25% 12180 1116276
קסם משולבת 4 אגח כללי + 5% 12416 1121425
קסם משולבת 6 אגח כללי + 35% 12370 1118256
קסם משולבת 8 אגח 85% מניות ישראל-חול 15% מנוטרלת מטבע 11063 1131499
הראל סל משולבת 6 אגח 80% מניות 20% 11520 1128552
פסגות סל חסר תל בונד 60 546 219.32 1125798
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 80% מניות 20% 13122 1115237
פסגות סל משולבת 5 AlphaBeta- אגח 95% מניות 5% 13095 1115229
פסגות סל משולבת 5 אגח בארץ 90% אגח בחול 10% 11170 1126457
פסגות סל משולבת 6 AlphaBeta- אגח 60% מניות 40% 11620 1118397
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
FOREST אגח מדורג ! 125.35 125.35 0 5116629
MTF תל בונד 60 סד - 2 106.02 106.02 0.03 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 135.94 135.94 0.02 5112420
PTF תל בונד 60 142 142 0.02 5112206
איביאי סל תל בונד 60 128.3 128.3 0.02 5115100
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 125.53 125.53 0 5116975
הראל מחקה תל בונד 60 105.46 105.46 0.03 5121835
מגדל תיק השקעות קונצרני 141.66 141.66 0.05 5106190
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 122.54 122.54 0.1 5113501
פסגות אגח ממוצע AA 112.06 112.06 -0.01 5116512
קסם KTF תל בונד 60 112.61 112.61 0.02 5118021
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.32 69.32 -0.01 5106729
תכלית TTF תל בונד 60 118.61 118.61 0.02 5117361