מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 322.72 0.02 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 357.01 0.003 606|0
^ תל בונד 20 337.47 0.02 606|707
^ תל בונד 40 316.49 -0.02 606|708
^ תל בונד 60 327.92 0.003 606|709
^ תל בונד 328.84 0.01 606|711
^ תל בונד יתר 331.94 0.03 606|712
^ תל בונד בנקים 314.94 -0.04 606|713
^ תל בונד תשואות 348.26 0.04 606|714
מטחיות לא ממשלתיות 233.69 0.15 628|0
תל בונד שקלי 370.12 0.04 710|0
תל בונד ר.משתנה 329.96 -0.003 716|0
תל בונד-לא צמודות 344.57 0.03 717|0
תל בונד-תשואות שקל 356.29 0.04 718|0
תל בונד-גלובל 355.5 -0.01 719|719
אג"ח להמרה כללי 1607.39 0.09 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אגוד הנפ אגח ו 102.3 0.02 754 1126762
אינטרנט זהבאגחד 102.85 0.27 378 1131614
ביג אגח ה 107.18 -0.01 351 1129279
מיטב דש אגח ג 117.46 0.22 276 1121763
אמות אגח ד 111.72 0.05 176 1133149
אדגר אגח ח 105.47 0.06 168 1820174
הפניקס אגח 2 108.95 0.13 146 7670177
ביג אגח ז 106.4 0.15 136 1136084
אמות אגח ג 118.51 0.02 135 1117357
סלע נדלן אגח ג 102.2 0.09 127 1138973
דה לסר אגח ד 95.54 0.05 126 1132059
אינטרנט זהבאגחג 107.83 0.33 120 1120880
נורסטאר אגח יא 102.71 -0.02 115 7230352
פרטנר אגח ג 110.88 -0.14 107 1118827
שלמה החז אגח טז 102.2 -0.04 103 1410281
פועלים הנ הת טו 119.92 0.09 102 1940543
גזית גלוב אגח ט 121.31 -0.01 100 1260462
ישרס אגח יג 108.07 -0.03 97 6130181
ביג אגח ח 100.6 0.16 92 1138924
אלרוב נדלן אגחב 108 0 86 3870094
מגה אור אגח ו 102.73 0.27 81 1138668
רבוע נדלן אגח ה 107.53 -0.02 80 1130467
רכבת ישר אגח ב 100.8 0.01 79 1134998
אלרוב נדלן אגחד 103.87 0.16 67 3870128
אספן גרופ אגח ו 105.89 0.06 64 3130291
פניקס הון אגח ה 108.09 0.1 57 1135417
דיסקונט מנ הת ד 134.6 -0.07 54 7480049
נורסטאר אגח ט 114.69 -0.03 46 7230303
אמות אגח א 124.96 -0.18 43 1097385
שופרסל אגח ד 111.2 0.15 41 7770191
אשטרום נכ אגח 8 110.69 0.05 40 2510162
ארפורט אגח ג 104.89 0.01 37 1122670
סלע נדלן אגח ב 106.9 0.15 36 1132927
דרבן אגח ד 129.69 -0.16 34 4110094
מבני תעש אגח יד 110.46 -0.01 33 2260412
הראל הנפק אגח ד 117.35 -0.03 32 1119213
ארפורט אגח ד 101.3 -0.06 28 1130426
דיסקונט מנ הת ב 133.83 0.13 27 7480023
דיסק התח נד י 119.59 -0.05 26 6910129
מליסרון אגח יד 104.4 0.01 25 3230232
דלק קב אגח כב 131.11 0 25 1106046
אלוני חץ אגח ו 126.15 0.06 24 3900206
איידיאו אגח ח 103.97 -0.05 23 5050265
ביג אגח ד 115.76 -0.02 23 1118033
ביג אגח ג 127.36 0.07 22 1106947
אפריקה נכס אגחה 111.08 -0.12 20 1122233
אזורים אגח 9 110.67 -0.06 20 7150337
מבני תעש אגח יז 109.92 0.29 19 2260446
אשטרום נכ אגח 7 114.36 -0.01 18 2510139
מז טפ הנפק הת31 114.31 0.14 18 2310076
איידיאו אגח ז 111.37 0 16 5050240
אשטרום קב אגח א 102.31 -0.1 11 1132323
ריט 1 אגח ג 114.72 0.03 11 1120021
פניקס הון אגח ב 113.38 0 1120799
הוט אגח א 108.01 0 1123256
אגוד הנפ התח יט 113.62 0 1124080
הראל הנפק אגח ו 119.43 0 1126069
הראל הנפק אגח ז 120.52 0 1126077
אגוד הנ שה נד 1 123.38 0 1115278
מנורה הון אגח א 130.93 0 1103670
אשדר אגח א 128.08 0 1104330
הראל הנפק אגח ה 120.9 0 1119221
דקסיה הנפ אגח ז 118.07 0 1119825
רבוע נדלן אגח ד 114.04 0 1119999
כללביט אגח ז 106.78 0 1132950
מגה אור אגח ד 107.56 0 1130632
אפריקה נכס אגחו 106.03 0 1129550
אלבר אגח יג 103.18 0 1127588
דה זראסאי אגח א 110.06 0 1127901
בראק אן וי אגחב 110.56 0 1128347
סלע נדלן אגח א 106.02 0 1128586
הראל הנפק אגח ח 109.84 0 1128875
מז טפ הנפק 42 100.06 0 2310183
מליסרון אגח ז 109.7 0 3230141
מליסרון אגח ט 103.38 0 3230174
מליסרון אגח י 102.26 0 3230190
מבני תעש אגח יט 107.05 0 2260487
בזק אגח 10 106.53 0 2300184
מבני תעש אגח ט 124.72 0 2260180
אדגר אגח ז 111.56 0 1820158
כללביט אגח ט 107.83 0 1136050
בינל הנפק אגח ט 102.15 0 1135177
הראל הנפק אגח ט 108.04 0 1134030
הראל הנפק אגח י 107.28 0 1134048
דקסיה הנ אגח י 104.08 0 1134147
שלמה החז אגח יד 103.63 0 1410265
אלבר אגח טז 101.08 0 1139823
ארפורט אגח ז 106.86 0 1140110
גזית גלוב אגח ג 127.87 0 1260306
מליסרון אגח טז 105.16 0 3230265
בזן אגח ז 130.82 0 2590438
אלקטרה אגח ג 131.79 0 7390131
ישפרו אגח ב 129.5 0 7430069
הכשרת ישוב אג17 107.46 0 6120182
הכשרת ישוב אג20 104.62 0 6120216
ישרס אגח טו 101.03 0 6130207
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אלוני חץ אגח ו ריבית 4.25 18/02/2018 3900206
דה זראסאי אגח א פידון חלקי 19.99 18/02/2018 1127901
אלוני חץ אגח ו פידון חלקי 47.83 18/02/2018 3900206
ארפורט אגח ז פידון חלקי 9.09 04/02/2018 1140110
ארפורט אגח ז ריבית 1.5 04/02/2018 1140110
ביג אגח ה ריבית 1.42 29/01/2018 1129279
כללביט אגח ט ריבית 1.24 21/01/2018 1136050
אלרוב נדלן אגחב ריבית 2.4 21/01/2018 3870094
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/01/2018 1122233
סלע נדלן אגח א ריבית 1.38 01/01/2018 1128586
סלע נדלן אגח ב ריבית 1.38 01/01/2018 1132927
סלע נדלן אגח ב פידון חלקי 2.27 01/01/2018 1132927
סלע נדלן אגח א פידון חלקי 2.38 01/01/2018 1128586
ביג אגח ד פידון חלקי 5.56 31/12/2017 1118033
מליסרון אגח י פידון חלקי 1.04 31/12/2017 3230190
ביג אגח ד ריבית 1.88 31/12/2017 1118033
מליסרון אגח י ריבית 0.88 31/12/2017 3230190
מבני תעש אגח ט ריבית 5.05 31/12/2017 2260180
אלרוב נדלן אגחד ריבית 1.2 25/12/2017 3870128
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 25/12/2017 1138668
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 25/12/2017 5050265
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
ישפרו אגח ב ריבית 2.7 24/12/2017 7430069
אפריקה נכס אגחו פידון חלקי 23.53 24/12/2017 1129550
ישפרו אגח ב פידון חלקי 25 24/12/2017 7430069
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/12/2017 1129550
אדגר אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 1820158
אדגר אגח ח ריבית 1.75 20/12/2017 1820174
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 20/12/2017 2510139
אדגר אגח ז פידון חלקי 33.33 20/12/2017 1820158
אשטרום נכ אגח 7 פידון חלקי 12.5 20/12/2017 2510139
אספן גרופ אגח ו פידון חלקי 6 19/12/2017 3130291
ישרס אגח יג פידון חלקי 9.68 19/12/2017 6130181
אזורים אגח 9 פידון חלקי 20 19/12/2017 7150337
נורסטאר אגח ט פידון חלקי 28.57 19/12/2017 7230303
בראק אן וי אגחב פידון חלקי 4.76 19/12/2017 1128347
ישרס אגח יג ריבית 1.74 19/12/2017 6130181
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 19/12/2017 7150337
נורסטאר אגח ט ריבית 2.35 19/12/2017 7230303
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/12/2017 2260446
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 19/12/2017 5050240
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 19/12/2017 3130291
גזית גלוב אגח ג ריבית 2.47 19/12/2017 1260306
גזית גלוב אגח ט ריבית 2.65 19/12/2017 1260462
כללביט אגח ז ריבית 1.16 19/12/2017 1132950
הראל הנפק אגח ט ריבית 1.2 19/12/2017 1134030
הראל הנפק אגח י ריבית 1.2 19/12/2017 1134048
בראק אן וי אגחב ריבית 1.64 19/12/2017 1128347
רבוע נדלן אגח ד ריבית 2.25 19/12/2017 1119999
פרטנר אגח ג ריבית 1.67 18/12/2017 1118827
אמות אגח ג ריבית 4.9 18/12/2017 1117357
פרטנר אגח ג פידון חלקי 50 18/12/2017 1118827
אמות אגח ג פידון חלקי 25 18/12/2017 1117357
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
אלבר אגח טז פידון חלקי 3.7 15/12/2017 1139823
מיטב דש אגח ג פידון חלקי 11.11 28/11/2017 1121763
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
מיטב דש אגח ג ריבית 1.98 28/11/2017 1121763
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב פידון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
אשטרום נכ אגח 8 פידון חלקי 9.09 19/11/2017 2510162
אשדר אגח א ריבית 2.42 19/11/2017 1104330
הראל הנפק אגח ד ריבית 1.95 19/11/2017 1119213
הראל הנפק אגח ה ריבית 1.95 19/11/2017 1119221
רבוע נדלן אגח ה ריבית 1.65 19/11/2017 1130467
הראל הנפק אגח ח ריבית 1.4 19/11/2017 1128875
הראל הנפק אגח ו ריבית 1.92 19/11/2017 1126069
הראל הנפק אגח ז ריבית 1.92 19/11/2017 1126077
מבני תעש אגח יד ריבית 3.05 19/11/2017 2260412
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 19/11/2017 2510162
בזק אגח 10 ריבית 1.1 19/11/2017 2300184
ישרס אגח טו ריבית 0.79 09/11/2017 6130207
אשטרום קב אגח א פידון חלקי 5.88 29/10/2017 1132323
ביג אגח ז ריבית 1.25 29/10/2017 1136084
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/10/2017 1132323
מליסרון אגח יד ריבית 1.08 22/10/2017 3230232
מליסרון אגח יד פידון חלקי 1.02 22/10/2017 3230232
מגה אור אגח ד פידון חלקי 12.36 19/10/2017 1130632
פניקס הון אגח ה ריבית 1.13 19/10/2017 1135417
מגה אור אגח ד ריבית 1.67 19/10/2017 1130632
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 19/10/2017 1132059
דיסקונט מנ הת ד ריבית 4.75 17/10/2017 7480049
דיסקונט מנ הת ד פידון חלקי 16.67 17/10/2017 7480049
מליסרון אגח ז פידון חלקי 1.11 15/10/2017 3230141
מליסרון אגח ז ריבית 1.7 15/10/2017 3230141
אלקטרה אגח ג ריבית 2.35 10/10/2017 7390131
ביג אגח ח ריבית 0.67 08/10/2017 1138924
סלע נדלן אגח ג ריבית 0.98 08/10/2017 1138973
אלבר אגח יג ריבית 1.05 01/10/2017 1127588
אלבר אגח יג פידון חלקי 14.29 01/10/2017 1127588
שלמה החז אגח טז ריבית 0.54 28/09/2017 1410281
שלמה החז אגח טז פידון חלקי 4.35 28/09/2017 1410281
שופרסל אגח ד פידון חלקי 7.69 26/09/2017 7770191
שופרסל אגח ד ריבית 2.99 26/09/2017 7770191
מליסרון אגח טז פידון חלקי 1.01 25/09/2017 3230265
מליסרון אגח טז ריבית 1.17 25/09/2017 3230265
בזן אגח ז ריבית 2.85 24/09/2017 2590438
מבני תעש אגח יט ריבית 1.3 24/09/2017 2260487
מליסרון אגח ט ריבית 0.57 19/09/2017 3230174
מליסרון אגח ט פידון חלקי 0.85 19/09/2017 3230174
נורסטאר אגח יא ריבית 1.5 18/09/2017 7230352
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 18/09/2017 6120182
הוט אגח א פידון חלקי 7.12 18/09/2017 1123256
רכבת ישר אגח ב פידון חלקי 14.29 18/09/2017 1134998
רכבת ישר אגח ב ריבית 0.29 18/09/2017 1134998
ביג אגח ג ריבית 2.42 18/09/2017 1106947
הוט אגח א ריבית 1.95 18/09/2017 1123256
פניקס הון אגח ב ריבית 1.8 18/09/2017 1120799
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/09/2017 1139823
הפניקס אגח 2 ריבית 1.27 14/09/2017 7670177
ריט 1 אגח ג פידון חלקי 3.03 10/09/2017 1120021
ריט 1 אגח ג ריבית 1.95 10/09/2017 1120021
מז טפ הנפק הת31 ריבית 3 07/09/2017 2310076
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 03/09/2017 1131614
אינטרנט זהבאגחג ריבית 2.22 29/08/2017 1120880
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 29/08/2017 1115278
ארפורט אגח ג ריבית 1.6 20/08/2017 1122670
דה זראסאי אגח א ריבית 2.47 20/08/2017 1127901
ארפורט אגח ד ריבית 0.82 20/08/2017 1130426
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 20/08/2017 1410265
שלמה החז אגח יד פידון חלקי 9.09 20/08/2017 1410265
ארפורט אגח ד פידון חלקי 4.64 20/08/2017 1130426
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 102.98 102.98 0.25 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 119.8 119.8 0.25 5116918
PTF תל בונד צמודות יתר 115.99 115.99 0.25 5117494
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 123.85 123.85 0.25 5117049
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 123.79 123.79 0.25 5114939
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 120.15 120.15 0.25 5115605
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 115.44 115.44 0.25 5117569