מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 324.72 0.06 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 359.05 0.09 606|0
^ תל בונד 20 339.56 0.09 606|707
^ תל בונד 40 317.89 0.08 606|708
^ תל בונד 60 329.64 0.08 606|709
^ תל בונד 330.54 0.06 606|711
^ תל בונד יתר 333.48 -0.003 606|712
^ תל בונד בנקים 315.59 0.03 606|713
^ תל בונד תשואות 351.34 0.12 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 330.29 0.02 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 330.37 0.05 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 330.89 0.12 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 231.55 -0.08 628|0
+ תל בונד שקלי 373.31 0.03 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 372.67 -0.01 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 373.18 0.02 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 373.78 0.07 710|726
תל בונד ר.משתנה 331.22 0.01 716|0
תל בונד-לא צמודות 347.31 0.03 717|0
תל בונד-תשואות שקל 358.59 0.01 718|0
תל בונד-גלובל 356.49 0.04 719|0
תל בונד שקלי - 50 373.94 0.02 720|0
אג"ח להמרה כללי 1611.63 -0.03 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פועלים הנפ הת י 131.07 0.02 8094 1940402
לאומי אגח 177 100.43 0.01 5758 6040315
מז טפ הנפק 44 102.53 0.03 3835 2310209
פועלים הנ הת יד 120.07 -0.02 3673 1940501
פועלים הנ אגח32 125.63 0.07 3085 1940535
מז טפ הנפק 39 100.46 0.07 3003 2310159
לאומי התח נד יד 115.23 0.03 2820 6040299
פועלים הנ אגח34 102.46 0.01 2465 1940576
דקסיה הנ אגח י 104.26 -0.13 1278 1134147
דקסיה הנפ אגח ז 118.38 -0.04 1057 1119825
לאומי שה נד 300 123.89 0.03 1032 6040257
מז טפ הנפק 43 115.33 0.1 994 2310191
לאומי שה נד 200 120.51 -0.02 937 6040141
מז טפ הנפק 35 106.67 0.04 909 2310118
דיסק מנ שה נד 1 130.33 0.05 877 7480098
בינל הנפק אגח ט 102.24 0.11 847 1135177
דיסקונט מנ הת ד 134.64 -0.01 833 7480049
דיסקונט מנ הת ב 133.74 -0.3 490 7480023
ירושליםהנפ אגחט 105.39 -0.03 480 1127422
אגוד הנ שה נד 1 122.35 0.03 363 1115278
אגוד הנפ אגח ט 102.29 -0.15 363 1139492
דיסק התח נד י 119.56 0.07 354 6910129
בינל הנפק התחכא 105.83 0.23 333 1126598
אגוד הנפ אגח ו 102.2 -0.04 326 1126762
אגוד הנפ התח יט 113.72 -0.04 244 1124080
דקסיה הנפ אגח ב 132.01 0.07 194 1095066
בינל הנפק התח כ 112.46 0.28 154 1121953
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנפ הת י פידון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ אגח34 פידון חלקי 16.67 14/03/2018 1940576
פועלים הנ אגח34 ריבית 0.7 14/03/2018 1940576
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
אגוד הנפ אגח ט פידון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/12/2017 6040315
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 28/11/2017 1115278
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב פידון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2017 6040299
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
דיסקונט מנ הת ד ריבית 4.75 17/10/2017 7480049
דיסקונט מנ הת ד פידון חלקי 16.67 17/10/2017 7480049
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/10/2017 7480098
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 19/09/2017 2310209
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3137.6 0.09 961 1132117
קסם תל בונד צמוד בנקים 3133.06 0.05 898 1130327
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 313.67 0.01 217 1130343
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3137.52 0.06 55 1130301
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד צמודות בנקים 106.37 106.37 0.03 5117817
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 102.61 102.61 0.03 5118559
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.09 126.09 0.04 5114178
אקסלנס אגח בנקים וAA 100.02 100.02 0.03 5115688
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 102.6 102.6 0.03 5122544
מגדל אגח בנקים - COCO 111.22 111.22 0.03 5116926
פסגות אגח בנקים ואגח AA 60.65 60.65 -0.03 5105655
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 101.57 101.57 0.03 5118757