מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 331.74 0.2 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 367.56 0.27 606|0
^ תל בונד 20 348.39 0.34 606|707
^ תל בונד 40 323.45 0.24 606|708
^ תל בונד 60 336.83 0.29 606|709
^ תל בונד 337.68 0.28 606|711
^ תל בונד יתר 340.3 0.25 606|712
^ תל בונד בנקים 319.29 0.18 606|713
^ תל בונד תשואות 361.95 0.28 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 333.7 0.14 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 336.91 0.3 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 341.94 0.38 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 228.16 0.66 628|0
+ תל בונד שקלי 380.94 0.07 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 378.97 -0.01 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 381.69 0.07 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 381.85 0.1 710|726
תל בונד ר.משתנה 332.19 0.003 716|0
תל בונד-לא צמודות 353.91 0.06 717|0
תל בונד-תשואות שקל 371.53 0.07 718|0
תל בונד-גלובל 379.05 0.05 719|0
תל בונד שקלי - 50 378.34 0.07 720|0
תל בונד-צמודות מעלה 337.33 0.28 731|0
תל בונד-שקלי מעלה 378.5 0.07 732|0
אג"ח להמרה כללי 1644.98 -0.01 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
לאומי אגח 177 101.06 0.21 7876 6040315
פועלים הנ אגח34 103.23 0.14 6472 1940576
פועלים הנ אגח33 102.18 0.03 5315 1940568
פועלים הנ אגח32 127.77 0.3 5302 1940535
מז טפ הנפק 44 104.5 0.24 4737 2310209
לאומי שה נד 200 120.55 0.12 3266 6040141
פועלים הנ הת יד 119.65 0.25 3241 1940501
לאומי שה נד 300 123.68 -0.02 3069 6040257
מז טפ הנפק 39 101.19 0.19 2636 2310159
מז טפ הנפק 35 104.84 0.04 2525 2310118
לאומי התח נד יד 112.86 0.26 2442 6040299
מז טפ הנפק 45 102.99 0.27 2074 2310217
דיסק מנ שה נד 1 128.24 0.35 1766 7480098
ירושליםהנפ אגחט 105.44 0.11 1234 1127422
אגוד הנפ אגח ו 102.73 0.09 1106 1126762
דיסק התח נד י 119.31 0.21 1024 6910129
אגוד הנפ אגח ט 103.8 0.27 763 1139492
דקסיה הנפ אגח ז 119.87 0.33 755 1119825
בינל הנפק התח כ 111.32 0.03 746 1121953
אגוד הנ שה נד 1 123.27 0.1 659 1115278
בינל הנפק התחכא 106.78 -0.02 607 1126598
בינל הנפק אגח ט 103.18 -0.02 456 1135177
אגוד הנפ התח יט 115.16 0.07 317 1124080
דיסקונט מנ הת ד 133.52 0.2 288 7480049
דקסיה הנפ אגח ב 130.29 0.14 186 1095066
דקסיה הנ אגח י 106.83 0.32 75 1134147
דיסקונט מנ הת ב 132.06 0.27 49 7480023
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בינל הנפק התחכא ריבית 2.8 28/06/2018 1126598
אגוד הנפ התח יט ריבית 4.15 24/06/2018 1124080
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 18/06/2018 6040315
דיסק התח נד י ריבית 1.92 29/05/2018 6910129
פועלים הנ הת יד ריבית 2 27/05/2018 1940501
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנ אגח34 ריבית 0.7 14/03/2018 1940576
פועלים הנ אגח34 פידיון חלקי 16.67 14/03/2018 1940576
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 26/02/2018 1115278
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
אגוד הנפ אגח ט פידיון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/01/2018 6040257
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
לאומי שה נד 200 ריבית 1 23/01/2018 6040141
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידיון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידיון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/01/2018 7480098
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 317.28 0.25 444 1130343
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3170.52 0.25 152 1132117
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3170.99 0.17 130 1130301
קסם תל בונד צמוד בנקים 3158.92 1130327
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.34 107.34 0.14 5117817
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.54 103.54 0.14 5118559
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 127.06 127.06 0.09 5114178
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.54 103.54 0.15 5122544
מגדל אגח בנקים - COCO 112.04 112.04 0.05 5116926
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.56 100.56 0.06 5115688
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.5 102.5 0.15 5118757