מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 322.94 0.09 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 357.27 0.08 606|0
^ תל בונד 20 337.8 0.12 606|707
^ תל בונד 40 316.82 0.09 606|708
^ תל בונד 60 328.25 0.1 606|709
^ תל בונד 329.12 0.09 606|711
^ תל בונד יתר 332.07 0.07 606|712
^ תל בונד בנקים 315.26 0.06 606|713
^ תל בונד תשואות 348.56 0.12 606|714
מטחיות לא ממשלתיות 233.47 0.06 628|0
תל בונד שקלי 370.51 0.14 710|0
תל בונד ר.משתנה 329.94 -0.01 716|0
תל בונד-לא צמודות 344.89 0.12 717|0
תל בונד-תשואות שקל 356.79 0.18 718|0
תל בונד-גלובל 356.25 0.21 719|719
אג"ח להמרה כללי 1607.31 0.08 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אגוד הנפ אגח ו 102.3 0.02 5657 1126762
מז טפ הנפק 35 106.63 0 4661 2310118
לאומי אגח 177 100.56 0.03 3670 6040315
מז טפ הנפק 44 103.77 0.36 2535 2310209
לאומי שה נד 300 123.78 0.19 2315 6040257
פועלים הנ אגח34 102.35 0.09 2057 1940576
לאומי התח נד יד 115.06 -0.06 2014 6040299
מז טפ הנפק 39 100.32 -0.01 1939 2310159
פועלים הנ הת יד 119.98 0.05 1267 1940501
פועלים הנפ הת י 131.07 -0.03 1168 1940402
אגוד הנפ אגח ט 102.27 0.12 906 1139492
דיסק מנ שה נד 1 129.73 0.07 692 7480098
פועלים הנ אגח32 125.5 0.14 683 1940535
דיסקונט מנ הת ד 134.73 0.02 586 7480049
לאומי שה נד 200 120.09 0.03 475 6040141
מז טפ הנפק 43 115.25 0.1 367 2310191
ירושליםהנפ אגחט 105.23 0.1 362 1127422
בינל הנפק אגח ט 102.12 -0.03 311 1135177
בינל הנפק התחכא 105.57 0.06 207 1126598
דקסיה הנפ אגח ב 131.57 0.02 129 1095066
בינל הנפק התח כ 111.93 0.01 110 1121953
דקסיה הנ אגח י 104.19 0.11 103 1134147
דיסק התח נד י 119.47 -0.15 81 6910129
דיסקונט מנ הת ב 133.78 0.1 65 7480023
אגוד הנ שה נד 1 123.38 0 64 1115278
אגוד הנפ התח יט 113.56 -0.05 47 1124080
דקסיה הנפ אגח ז 118.07 0 41 1119825
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י פידון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ פידון חלקי 25 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
ירושליםהנפ אגחט פידון חלקי 20 20/12/2017 1127422
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/12/2017 6040315
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
דקסיה הנפ אגח ב פידון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דיסקונט מנ הת ב פידון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/10/2017 6040257
לאומי התח נד יד ריבית 3.4 29/10/2017 6040299
לאומי שה נד 200 ריבית 1 24/10/2017 6040141
דיסקונט מנ הת ד פידון חלקי 16.67 17/10/2017 7480049
דיסקונט מנ הת ד ריבית 4.75 17/10/2017 7480049
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 09/10/2017 7480098
מז טפ הנפק 44 ריבית 0.99 20/09/2017 2310209
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 29/08/2017 1115278
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 313.58 0.05 556 1130343
קסם תל בונד צמוד בנקים 3130.54 0.01 387 1130327
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3134.48 0.04 323 1130301
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3133.4 0.05 65 1132117
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד צמודות בנקים 106.22 106.22 0.11 5117817
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 102.46 102.46 0.12 5118559
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 125.89 125.89 0.02 5114178
אקסלנס אגח בנקים וAA 99.91 99.91 0.04 5115688
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 102.45 102.45 0.11 5122544
מגדל אגח בנקים - COCO 111.23 111.23 0.08 5116926
פסגות אגח בנקים ואגח AA 60.62 60.62 0.08 5105655
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 101.42 101.42 0.11 5118757