מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 326.91 0.01 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 362.01 0.1 606|0
^ תל בונד 20 341.94 0.19 606|707
^ תל בונד 40 320 0.15 606|708
^ תל בונד 60 331.91 0.17 606|709
^ תל בונד 332.88 0.11 606|711
^ תל בונד יתר 336 -0.06 606|712
^ תל בונד בנקים 317.3 0.16 606|713
^ תל בונד תשואות 354.78 0.003 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 331.82 0.11 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 332.76 0.06 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 333.98 0.09 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 232.46 -0.11 628|0
+ תל בונד שקלי 373.81 -0.2 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 373.55 -0.19 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 374.19 -0.21 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 374.18 -0.18 710|726
תל בונד ר.משתנה 332.36 0.09 716|0
תל בונד-לא צמודות 348.04 -0.16 717|0
תל בונד-תשואות שקל 360.03 -0.29 718|0
תל בונד-גלובל 361.77 -0.28 719|0
תל בונד שקלי - 50 373.5 -0.17 720|0
אג"ח להמרה כללי 1615.63 -0.21 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פועלים הנפ הת י 131.8 0.33 514312 1940402
פועלים הנ אגח32 127.05 0.15 437879 1940535
דקסיה הנפ אגח ב 132.85 0.14 75502 1095066
מז טפ הנפק 43 116.07 0.23 64271 2310191
בינל הנפק התח כ 112.5 0.51 52903 1121953
ירושליםהנפ אגחט 106.1 0.44 46579 1127422
לאומי אגח 177 100.93 0.22 27661 6040315
פועלים הנ אגח34 102.95 0.11 24827 1940576
מז טפ הנפק 39 100.61 -0.08 24032 2310159
מז טפ הנפק 44 103.31 0.13 18010 2310209
לאומי התח נד יד 112.46 0.08 11470 6040299
מז טפ הנפק 35 107.28 0.23 10961 2310118
דיסק מנ שה נד 1 129.15 0.26 8314 7480098
פועלים הנ הת יד 120.94 0.23 8013 1940501
לאומי שה נד 200 119.95 0.06 7008 6040141
אגוד הנפ אגח ט 102.9 0.2 5205 1139492
בינל הנפק התחכא 105.91 0.12 4313 1126598
לאומי שה נד 300 123.21 0.11 3565 6040257
דקסיה הנ אגח י 104.3 -0.08 2232 1134147
בינל הנפק אגח ט 102.59 0.13 2122 1135177
אגוד הנ שה נד 1 122.6 0.07 1748 1115278
דקסיה הנפ אגח ז 118.87 0.09 829 1119825
דיסקונט מנ הת ב 134.5 0 772 7480023
דיסקונט מנ הת ד 132.57 0.08 721 7480049
דיסק התח נד י 120.19 -0.1 665 6910129
אגוד הנפ התח יט 114.29 0.03 592 1124080
אגוד הנפ אגח ו 102.52 0.06 368 1126762
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
בינל הנפק אגח ט ריבית 0.8 18/03/2018 1135177
פועלים הנפ הת י ריבית 4.1 18/03/2018 1940402
פועלים הנפ הת י פידיון חלקי 25 18/03/2018 1940402
פועלים הנ אגח34 פידיון חלקי 16.67 14/03/2018 1940576
פועלים הנ אגח34 ריבית 0.7 14/03/2018 1940576
אגוד הנפ אגח ט ריבית 0.95 25/02/2018 1139492
אגוד הנפ אגח ט פידיון חלקי 12.5 25/02/2018 1139492
לאומי שה נד 300 ריבית 1.25 29/01/2018 6040257
פועלים הנ אגח32 ריבית 2.5 28/01/2018 1940535
לאומי שה נד 200 ריבית 1 23/01/2018 6040141
מז טפ הנפק 39 ריבית 0.64 21/01/2018 2310159
דקסיה הנ אגח י פידיון חלקי 7.68 18/01/2018 1134147
דקסיה הנ אגח י ריבית 1.5 18/01/2018 1134147
בינל הנפק התח כ ריבית 3.1 16/01/2018 1121953
בינל הנפק התח כ פידיון חלקי 25 16/01/2018 1121953
מז טפ הנפק 35 ריבית 2.58 10/01/2018 2310118
דיסק מנ שה נד 1 ריבית 1.6 08/01/2018 7480098
ירושליםהנפ אגחט פידיון חלקי 20 20/12/2017 1127422
ירושליםהנפ אגחט ריבית 2 20/12/2017 1127422
לאומי אגח 177 ריבית 0.29 19/12/2017 6040315
דיסק התח נד י ריבית 1.92 28/11/2017 6910129
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 28/11/2017 1115278
דקסיה הנפ אגח ב ריבית 4.65 26/11/2017 1095066
פועלים הנ הת יד ריבית 2 26/11/2017 1940501
דקסיה הנפ אגח ב פידיון חלקי 25 26/11/2017 1095066
דיסקונט מנ הת ב פידיון חלקי 33.33 20/11/2017 7480023
דיסקונט מנ הת ב ריבית 5.25 20/11/2017 7480023
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קסם תל בונד צמוד בנקים 3149.19 0.14 1369 1130327
הראל סל תל בונד צמוד בנקים 315.23 0.07 140 1130343
תכלית תל בונד צמוד בנקים 3154.09 0.24 134 1130301
פסגות סל תל בונד צמוד בנקים 3144.61 1132117
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד צמודות בנקים 106.91 106.91 0.16 5117817
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.12 103.12 0.16 5118559
אילים אגח בנקים - ביטוח מדורגות 126.5 126.5 0.08 5114178
אקסלנס אגח בנקים וAA 100.34 100.34 0.07 5115688
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.12 103.12 0.16 5122544
מגדל אגח בנקים - COCO 111.69 111.69 0.07 5116926
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.08 102.08 0.16 5118757