מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 326.02 -0.09 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 360.37 -0.11 606|0
^ תל בונד 20 340.35 -0.14 606|707
^ תל בונד 40 318.72 -0.16 606|708
^ תל בונד 60 330.43 -0.15 606|709
^ תל בונד 331.55 -0.12 606|711
^ תל בונד יתר 335.03 -0.05 606|712
^ תל בונד בנקים 315.76 -0.15 606|713
^ תל בונד תשואות 354.21 -0.11 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 331.12 -0.08 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 331.31 -0.11 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 332.36 -0.15 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 230.9 -0.38 628|0
+ תל בונד שקלי 374.72 -0.04 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 374.5 -0.04 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 374.71 -0.02 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 375.1 -0.07 710|726
תל בונד ר.משתנה 331.77 0.01 716|0
תל בונד-לא צמודות 348.62 -0.03 717|0
תל בונד-תשואות שקל 361.69 -0.03 718|0
תל בונד-גלובל 361.93 -0.08 719|0
תל בונד שקלי - 50 374.37 -0.04 720|0
אג"ח להמרה כללי 1627.23 0.05 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסק השק אגח ו 136.65 -0.18 11668 6390207
אינטרנט זהבאגחד 105.79 -0.35 8387 1131614
שכון ובי אגח 6 112.44 -0.41 4546 1129733
נכסים ובנ אגח ד 145.5 -0.14 3701 6990154
שכון ובי אגח 8 112.48 -0.2 3480 1135888
דלק קב אגח יח 125.22 0.02 3464 1115823
יוניברסל אגח א 103.49 0.18 3455 1141639
שלמה החז אגח טז 103.06 -0.04 3067 1410281
חברה לישראלאגח7 129.12 -0.14 2522 5760160
דלק קב אגח יט 119.16 -0.28 2489 1121326
אדגר אגח ט 115.79 -0.26 2277 1820190
הכשרת ישוב אג20 107.23 -0.45 1959 6120216
מבני תעש אגח יז 112.61 0.01 1924 2260446
מישורים אגח ד 106.72 -0.19 1569 1132729
אפריקה נכס אגחז 107.71 -0.26 1513 1132232
אספן גרופ אגח ו 107.54 0.2 1297 3130291
דה לסר אגח ד 95.23 0.14 1239 1132059
בזן אגח א 124.72 -0.1 970 2590255
איידיאו אגח ז 113 0.14 931 5050240
דלק קב אגח יג 131.08 -0.12 906 1105543
אשטרום קב אגח א 103.51 0.02 866 1132323
אלרוב נדלן אגחב 108.8 -0.05 850 3870094
דרבן אגח ד 130.3 -0.21 820 4110094
מבני תעש אגח יח 113.15 -0.22 751 2260479
איידיאו אגח ח 106.93 0.03 604 5050265
אשטרום נכ אגח 8 111.69 -0.12 533 2510162
שלמה החז אגח יד 104.2 -0.22 370 1410265
אלרוב נדלן אגחד 104.01 -0.06 348 3870128
אגוד הנ שה נד 1 122.9 -0.11 335 1115278
מגה אור אגח ד 108.4 -0.12 321 1130632
אדגר אגח ח 107.29 -0.12 309 1820174
דלק קב אגח כב 132.04 -0.13 297 1106046
מגה אור אגח ו 103.97 -0.03 275 1138668
אשטרום נכ אגח 7 114.95 0.04 273 2510139
אדגר אגח ז 112.49 0.04 248 1820158
אזורים אגח 9 111.5 0.04 207 7150337
בזן אגח ז 127.97 -0.19 184 2590438
אלבר אגח טז 103.05 0.19 174 1139823
ישפרו אגח ב 131.08 -0.19 157 7430069
מבני תעש אגח יט 108.9 0.17 140 2260487
כלכלית ים אגחיד 105.64 0.39 137 1980390
אלקטרה נדלןאגחד 112.27 -0.27 130 1121227
מבני תעש אגח ט 125.58 -0.13 117 2260180
כלכלית ים אגח ו 125.84 -0.06 115 1980192
אפריקה נכס אגחו 106.93 -0.21 107 1129550
אלבר אגח יג 102.94 0 92 1127588
אשדר אגח א 129.01 0 77 1104330
הכשרת ישוב אג17 106.72 0 77 6120182
אפריקה נכס אגחה 112.44 0.06 61 1122233
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
דה לסר אגח ד פידיון חלקי 16.67 19/04/2018 1132059
מבני תעש אגח יט פידיון חלקי 2 25/03/2018 2260487
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 25/03/2018 1980390
מבני תעש אגח יט ריבית 1.3 25/03/2018 2260487
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
שכון ובי אגח 6 ריבית 2.17 20/03/2018 1129733
הכשרת ישוב אג17 פידיון חלקי 25 20/03/2018 6120182
שכון ובי אגח 6 פידיון חלקי 4.35 20/03/2018 1129733
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 04/03/2018 1131614
חברה לישראלאגח7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
חברה לישראלאגח7 פידיון חלקי 25 28/02/2018 5760160
אלרוב נדלן אגחב ריבית 2.4 21/01/2018 3870094
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/01/2018 1122233
אלבר אגח יג ריבית 1.05 01/01/2018 1127588
אלבר אגח יג פידיון חלקי 16.67 01/01/2018 1127588
שלמה החז אגח טז פידיון חלקי 4.55 31/12/2017 1410281
מבני תעש אגח ט ריבית 5.05 31/12/2017 2260180
שלמה החז אגח טז ריבית 0.54 31/12/2017 1410281
כלכלית ים אגח ו ריבית 5.35 31/12/2017 1980192
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 25/12/2017 1138668
אלרוב נדלן אגחד ריבית 1.2 25/12/2017 3870128
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 25/12/2017 5050265
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
אפריקה נכס אגחו פידיון חלקי 23.53 24/12/2017 1129550
ישפרו אגח ב ריבית 2.7 24/12/2017 7430069
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/12/2017 1129550
ישפרו אגח ב פידיון חלקי 25 24/12/2017 7430069
אדגר אגח ז ריבית 2.8 20/12/2017 1820158
אדגר אגח ח ריבית 1.75 20/12/2017 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/12/2017 1820190
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 20/12/2017 2510139
אדגר אגח ז פידיון חלקי 33.33 20/12/2017 1820158
אשטרום נכ אגח 7 פידיון חלקי 12.5 20/12/2017 2510139
אספן גרופ אגח ו פידיון חלקי 6 19/12/2017 3130291
בזן אגח א פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
דיסק השק אגח ו פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
אזורים אגח 9 פידיון חלקי 20 19/12/2017 7150337
הכשרת ישוב אג17 ריבית 1.25 19/12/2017 6120182
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/12/2017 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 19/12/2017 7150337
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 19/12/2017 5050240
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 19/12/2017 3130291
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/12/2017 2260446
מישורים אגח ד ריבית 2.45 19/12/2017 1132729
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/12/2017 1139823
אלבר אגח טז פידיון חלקי 3.7 14/12/2017 1139823
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 28/11/2017 1115278
אשדר אגח א ריבית 2.42 19/11/2017 1104330
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 19/11/2017 1410265
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 19/11/2017 2510162
שלמה החז אגח יד פידיון חלקי 10 19/11/2017 1410265
אשטרום נכ אגח 8 פידיון חלקי 9.09 19/11/2017 2510162
יוניברסל אגח א פידיון חלקי 4.17 05/11/2017 1141639
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 05/11/2017 1141639
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/10/2017 1121326
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/10/2017 1132323
אשטרום קב אגח א פידיון חלקי 5.88 29/10/2017 1132323
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/10/2017 2260479
שכון ובי אגח 8 ריבית 1.95 22/10/2017 1135888
אלקטרה נדלןאגחד ריבית 2.25 22/10/2017 1121227
אלקטרה נדלןאגחד פידיון חלקי 25 22/10/2017 1121227
דלק קב אגח יח פידיון חלקי 20 19/10/2017 1115823
מגה אור אגח ד פידיון חלקי 12.36 19/10/2017 1130632
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 19/10/2017 1115823
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 19/10/2017 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 19/10/2017 1132232
מגה אור אגח ד ריבית 1.67 19/10/2017 1130632
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 112.77 112.77 -0.12 5122635
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.76 120.76 -0.11 5117924
PTF תל בונד תשואות 121.07 121.07 -0.11 5117957
איביאי סל תל בונד תשואות 469.99 469.99 -0.11 5126818
איילון ! תיק קונצרני 114.02 114.02 -0.11 5106299
אקסלנס אגח מדורגות 116.15 116.15 -0.08 5115696
הראל מחקה תל בונד תשואות 121.36 121.36 -0.11 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 119.41 119.41 -0.08 5117932
קסם KTF תל בונד תשואות 119.12 119.12 -0.1 5118120
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.72 126.72 -0.1 5116371