מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי
מדדים
אגח כללי קונצרני 327.89 -0.01 603|0
+ צמודות מדד קונצרניות 363.61 -0.05 606|0
^ תל בונד 20 343.88 -0.05 606|707
^ תל בונד 40 320.85 -0.07 606|708
^ תל בונד 60 333.29 -0.06 606|709
^ תל בונד 334.32 -0.06 606|711
^ תל בונד יתר 337.54 -0.06 606|712
^ תל בונד בנקים 318.05 -0.07 606|713
^ תל בונד תשואות 356.66 -0.06 606|714
^ תל בונד צמודות 0-3 332.72 -0.06 606|721
^ תל בונד צמודות 3-5 334.16 -0.1 606|722
^ תל בונד צמודות 5-15 335.87 -0.03 606|723
מטחיות לא ממשלתיות 230.85 -0.08 628|0
+ תל בונד שקלי 374.51 0.1 710|0
^ תל בונד שקלי 0-3 375.28 0.06 710|724
^ תל בונד שקלי 3-5 375.18 0.09 710|725
^ תל בונד שקלי 5-15 374.2 0.13 710|726
תל בונד ר.משתנה 331.59 -0.03 716|0
תל בונד-לא צמודות 348.55 0.08 717|0
תל בונד-תשואות שקל 362.03 0.06 718|0
תל בונד-גלובל 364.73 0.11 719|0
תל בונד שקלי - 50 373.82 0.09 720|0
תל בונד-צמודות מעלה 334.07 -0.06 731|0
תל בונד-שקלי מעלה 374.35 0.07 732|0
אג"ח להמרה כללי 1620.36 -0.001 4|4
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דה לסר אגח ד 95.86 -0.27 6636 1132059
דיסק השק אגח ו 139.33 -0.16 6379 6390207
דלק קב אגח יח 125.03 -0.12 6086 1115823
אידיבי פת אגח ט 121.25 0.02 5729 7980154
אדגר אגח ט 117.95 0.07 5507 1820190
אפריקה נכס אגחז 108.38 0.03 4189 1132232
שכון ובינוי אגח 8 110.58 0 3229 1135888
דלק קב אגח יג 131.06 -0.02 2546 1105543
אינטרנט זהבאגחד 104.81 -0.34 2541 1131614
נכסים ובנ אגח ד 146.3 -0.02 2268 6990154
שכון ובינוי אגח 6 113.19 -0.1 2148 1129733
אלרוב נדלן אגחד 106.09 -0.18 2093 3870128
חברה לישראל אגח 7 129.91 -0.15 1701 5760160
אשטרום נכ אגח10 109.15 -0.09 1424 2510204
דלק קב אגח כב 132.25 -0.22 1332 1106046
אשטרום נכ אגח 7 115.26 0.04 1201 2510139
מבני תעש אגח כ 104.76 -0.02 1164 2260495
אספן גרופ אגח ו 109.34 -0.17 1150 3130291
איידיאו אגח ז 113.53 -0.07 1137 5050240
אשטרום קב אגח א 103.85 -0.14 1021 1132323
מנרב אגח ב 104 0.05 906 1550052
יוניברסל אגח א 104.14 0.05 878 1141639
איידיאו אגח ח 108.55 0.12 810 5050265
מגה אור אגח ו 104.67 0.06 632 1138668
אלבר אגח טז 103.22 -0.02 600 1139823
אדגר אגח ח 107.62 -0.06 582 1820174
דרבן אגח ד 131.16 -0.02 580 4110094
דלק קב אגח יט 116.95 -0.01 502 1121326
בזן אגח א 124.92 -0.06 483 2590255
מבני תעש אגח יז 113.44 -0.02 481 2260446
הכשרת ישוב אג20 109.36 -0.11 481 6120216
אגוד הנ שה נד 1 122.37 -0.18 456 1115278
כלכלית ים אגחטו 103.51 -0.04 438 1980416
אשדר אגח א 126.66 0.12 428 1104330
אלרוב נדלן אגחב 109.1 -0.03 406 3870094
כלכלית ים אגחיד 106.42 -0.06 394 1980390
מגה אור אגח ד 109.02 -0.16 344 1130632
מבני תעש אגח יח 112.72 0.09 285 2260479
מבני תעש אגח יט 109.05 0.13 272 2260487
אזורים אגח 9 112 -0.02 266 7150337
אפריקה נכס אגחה 112.19 0.2 248 1122233
אשטרום נכ אגח 8 110.91 -0.08 207 2510162
מישורים אגח ד 109.96 -0.08 130 1132729
אידיבי פת אגח ז 127.34 0.01 101 7980121
בזן אגח ז 128.59 -0.3 96 2590438
אפריקה נכס אגחו 107.7 0.07 54 1129550
שלמה החז אגח יד 104.26 0.01 50 1410265
אלקטרה נדלןאגחד 112.02 -0.4 8 1121227
תחזית אירועים
נייר הערך סוג אירוע שיעור התשלום תאריך אקס מספר ני"ע
תחזית אירועים
אידיבי פת אגח ז ריבית 4.5 10/06/2018 7980121
אשדר אגח א פידיון חלקי 33.33 21/05/2018 1104330
אשטרום נכ אגח 8 פידיון חלקי 10 21/05/2018 2510162
אשדר אגח א ריבית 2.42 21/05/2018 1104330
אשטרום נכ אגח 8 ריבית 2.3 21/05/2018 2510162
דלק קב אגח יט ריבית 2.33 29/04/2018 1121326
אשטרום קב אגח א ריבית 1.2 29/04/2018 1132323
אשטרום קב אגח א פידיון חלקי 6.25 29/04/2018 1132323
מבני תעש אגח יח ריבית 1.42 24/04/2018 2260479
שכון ובינוי אגח 8 ריבית 1.95 22/04/2018 1135888
מגה אור אגח ד ריבית 1.67 22/04/2018 1130632
דה לסר אגח ד ריבית 1.25 22/04/2018 1132059
אפריקה נכס אגחז ריבית 1.85 22/04/2018 1132232
דלק קב אגח יח ריבית 3.05 22/04/2018 1115823
אלקטרה נדלןאגחד ריבית 2.25 22/04/2018 1121227
שכון ובינוי אגח 8 פידיון חלקי 8.14 22/04/2018 1135888
דה לסר אגח ד פידיון חלקי 16.67 22/04/2018 1132059
מבני תעש אגח יט פידיון חלקי 2 25/03/2018 2260487
בזן אגח ז פידיון חלקי 33.33 25/03/2018 2590438
מבני תעש אגח יט ריבית 1.3 25/03/2018 2260487
כלכלית ים אגחיד ריבית 1.2 25/03/2018 1980390
בזן אגח ז ריבית 2.85 25/03/2018 2590438
שכון ובינוי אגח 6 ריבית 2.17 20/03/2018 1129733
שכון ובינוי אגח 6 פידיון חלקי 4.35 20/03/2018 1129733
דלק קב אגח יג ריבית 2.3 18/03/2018 1105543
אינטרנט זהבאגחד ריבית 3 04/03/2018 1131614
חברה לישראל אגח 7 ריבית 2.47 28/02/2018 5760160
חברה לישראל אגח 7 פידיון חלקי 25 28/02/2018 5760160
אגוד הנ שה נד 1 ריבית 1.33 26/02/2018 1115278
שלמה החז אגח יד ריבית 0.94 18/02/2018 1410265
שלמה החז אגח יד פידיון חלקי 11.12 18/02/2018 1410265
יוניברסל אגח א ריבית 0.66 04/02/2018 1141639
יוניברסל אגח א פידיון חלקי 4.35 04/02/2018 1141639
אלרוב נדלן אגחב ריבית 2.4 21/01/2018 3870094
אפריקה נכס אגחה ריבית 2.95 03/01/2018 1122233
אשטרום נכ אגח10 ריבית 1.53 26/12/2017 2510204
מנרב אגח ב ריבית 1.3 26/12/2017 1550052
מנרב אגח ב פידיון חלקי 2.88 26/12/2017 1550052
איידיאו אגח ח ריבית 1.25 25/12/2017 5050265
הכשרת ישוב אג20 ריבית 1.63 25/12/2017 6120216
מבני תעש אגח כ ריבית 1.19 25/12/2017 2260495
כלכלית ים אגחטו ריבית 1.37 25/12/2017 1980416
אלרוב נדלן אגחד ריבית 1.2 25/12/2017 3870128
מגה אור אגח ו ריבית 1.02 25/12/2017 1138668
אפריקה נכס אגחו ריבית 2.4 24/12/2017 1129550
אפריקה נכס אגחו פידיון חלקי 23.53 24/12/2017 1129550
אשטרום נכ אגח 7 פידיון חלקי 12.5 20/12/2017 2510139
אשטרום נכ אגח 7 ריבית 2.13 20/12/2017 2510139
אדגר אגח ח ריבית 1.75 20/12/2017 1820174
אדגר אגח ט ריבית 2.33 20/12/2017 1820190
איידיאו אגח ז ריבית 2.03 19/12/2017 5050240
אספן גרופ אגח ו ריבית 1.95 19/12/2017 3130291
מבני תעש אגח יז ריבית 1.85 19/12/2017 2260446
בזן אגח א ריבית 2.4 19/12/2017 2590255
מישורים אגח ד ריבית 2.45 19/12/2017 1132729
בזן אגח א פידיון חלקי 16.67 19/12/2017 2590255
דיסק השק אגח ו פידיון חלקי 11.11 19/12/2017 6390207
אזורים אגח 9 פידיון חלקי 20 19/12/2017 7150337
אספן גרופ אגח ו פידיון חלקי 6 19/12/2017 3130291
דיסק השק אגח ו ריבית 4.95 19/12/2017 6390207
נכסים ובנ אגח ד ריבית 2.47 19/12/2017 6990154
אזורים אגח 9 ריבית 2.67 19/12/2017 7150337
דלק קב אגח כב ריבית 2.25 17/12/2017 1106046
אלבר אגח טז ריבית 0.56 14/12/2017 1139823
אלבר אגח טז פידיון חלקי 3.7 14/12/2017 1139823
אידיבי פת אגח ט ריבית 2.47 06/12/2017 7980154
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 113.55 113.55 -0.06 5122635
MTF תל בונד תשואות סד-1 121.56 121.56 -0.06 5117924
PTF תל בונד תשואות 121.9 121.9 -0.07 5117957
איביאי סל תל בונד תשואות 473.1 473.1 -0.06 5126818
איילון ! תיק קונצרני 114.99 114.99 -0.04 5106299
הראל מחקה תל בונד תשואות 122.17 122.17 -0.06 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 120.06 120.06 -0.04 5117932
קסם KTF תל בונד תשואות 119.94 119.94 -0.06 5118120
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.73 116.73 0.01 5115696
תכלית TTF תל בונד תשואות 127.59 127.59 -0.05 5116371